• Приветствие от изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев по повод Деня на растителната защита

    Уважаеми колеги, За мен е чест и удоволствие да ви поздравя по случай Деня на растителнозащитника! Днес честваме 122 години от въвеждане на растителнозащитната дейност в България и с гордост се обръщаме назад към дългия път на развитие на тази професия, за да поставим нови цели за бъдещия ѝ просперитет. Работата на агрономи, учени и експерти в областта на растителната защита е от основно значение, както за земеделието и безопасността на храните, така и за опазването на околната среда. Скъпи колеги, благодаря за положените от вас усилия въпреки трудностите, с които се сблъсквате в практиката. Продължавайте да бъдете все така всеотдайни и отдадени, търсещи нови знания и умения за развитие на тази важна за земеделието професия. Желая здраве и щастие на вас и вашите семейства! Бъдете все така неуморни и всеотдайни и изпълнявайте с гордост поставените ви задачи!   Д-р Дамян Илиев, Изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните


 • БАБХ стартира електронна регистрация на пробите за мляко

  Във връзка с изпълнение на Плана за действие за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко, от 22.01.2018 г. стартира „Модул мляко“ като част от Интегрираната Информационна Система ВетИС на БАБХ. За да се гарантира изпълнението на самоконтрола, задължителните проби за всеки месец считано от 22.01.2018 г. ще трябва да се регистрират посредством мобилното приложение на „Модул мляко“. БАБХ напомня, че: 1. Проби мляко за целите на самоконтрола ще могат да се вземат от всяко лице, на което е издадено удостоверение за преминато обучение с участието на БАБХ и е вписано в списъка на обучените пробовземачи, публикуван на интернет страницата на БАБХ. 2. Въвеждането на данни за взетите проби ще се извършва посредством мобилно приложение „Проби мляко“ за работа с мобилно устройство. 3. Приложението „Проби мляко“ е разработено и заплатено от БАБХ и е безплатно за ползване от страна на пробовземачите. Приложението може да се изтегли от Google Play магазин (Google store). За работа с „Модул мляко“, всеки пробовземач следва да си осигури самостоятелно за своя сметка мобилно устройство. Технически изисквания за ресурсите на мобилното устройство: • Екран – видимостта и работата с приложението са оптимални при екран 8“ (или по-голям). При по-малки екрани работата е възможна, но е по-неудобно; • RAM памет –препоръчва се 2GB или повече; • Задължително наличие на GPS устройство; • Наличие на камера с възможност за разчитане на баркод и QR-код с препоръчителна резолюция 8 МР или повече; • Задължително наличие на технология за писане върху тъч скрийна на таблета – AnyPen или равнозначна; • Версия на операционната система – Android 5.0 или по-нова; • Време на работа на батерията – най-малко 8 часа активно ползване; • Наличие на мобилен интернет. За получаване на достъп (потребителско име и парола) до ВетИС на БАБХ и до мобилното приложение за вземане на проби сурово мляко, всеки пробовземач трябва да подаде до директора на съответната (по местоживеене) Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ): 1. Заявление за достъп до ИИС на БАБХ (по образец на БАБХ); 2. Декларация за поверителност (по образец на БАБХ). При подаване на заявката се посочва: • Номер на удостоверение за преминато обучение за пробовземач на сурово мляко; • Номер на удостоверение за администратор на лични данни, издадено от Комисията за защита на лични данни или номер на входирано заявление за администратор на лични данни. В случай че е посочен номер на входирано заявление, пробовземачът ще има задължение да предостави номер на удостоверение за администратор на лични данни в едномесечен срок от датата на подаване на заявката. При непредоставяне на такъв номер, след този период ще бъде прекратен достъпа до ВетИС и до мобилното приложение; • Номер на ЕИК/БУЛСТАТ в случай на изпълнение на дейността по пробовземане от името на фирма (юридическо лице). Посочените данни ще се проверяват за валидност преди предоставяне на достъп до ВетИС и мобилното приложение. Повече информация може да бъде намерена на сайта на БАБХ в раздел „Сурово мляко“, от където могат да бъдат изтеглени и образците на заявление и декларация, както и във всяка ОДБХ.


 • Поздравителен адрес от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните - д-р Дамян Илиев по случай Деня на ветеринарния специалист

    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,      За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя по случай днешния празник - Деня на ветеринарния специалист. Тази професия  е за хора с призвание, готови  да вървят по пътя на професионалната кариера с отговорност и воля за надграждане на знания и умения. Поздравявам всички, които избраха да тръгнат по пътя на ветеринарната медицина.   На днешния ден се сещаме за трудностите през изминалата година, правим равносметка, но и мислим за това какво ни предстои. Благодаря за професионализма и всеотдайния труд, които положихте през отиващата си 2017 година. Бързите и адекватни мерки, които предприехме по случая с фипронила дадоха своя резултат. Сега на дневен е ред инфлуенцата. Колегите в цяла Европа са изправени и срещу разпространяването на Африканската чума по свинете. Това са само малка част от предизвикателствата, пред които ежедневно се изправяме   Вярвам, че и сега, в условията на усложнена епизоотична обстановка в Европа, нашите усилия, знания и опит ще предпазят страната ни от болестите, които могат да засегнат не само икономиката, а и здравето ни.     Желая здраве и щастие на Вас и Вашите семейства! Продължавайте да бъдете всеотдайни и отговорни !    Честит празник!   Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БАБХ    


 • Без хранителни инциденти преминаха Коледните и Новогодишни празници

      Коледните и Новогодишните празници преминаха без сериозни хранителни инциденти. Инспекторите към Българската агенция по безопасност на храните извършваха засилените проверки по време на всички празнични дни, за да могат да гарантират на потребителите безопасността на празничната трапеза. Инспекторите са направили над 2800 проверки. По време на инспекциите са установени и насочени за унищожаване близо 4 тона храни от животински произход (основно заради изтекъл срок на годност или липса на документи за произход). Един обект е спрян от експлоатация. В резултат на констатирани нарушения са издадени 48 Предписания и са съставени 44 Акта за установяване на административно нарушение. Най-честите нарушения, които инспекторите на БАБХ констатираха са нерегламентирана продажба на храни (предимно от животински произход) и липса на  документи, доказващи произход и качество, предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неспазване на условията и сроковете на съхранение, несъответствия по сградов фонд и оборудване в обектите, както и некоректни или нередовно водени записи документиращи действията на бизнесоператорите за гарантиране на безопасността на храните.   Едновременно с тези проверки БАБХ съвместно с МВР, НАП и други институции извърши 402 проверки. Междинните резултати показват, че до този момент са връчени 11 предписания и 22 Акта за установяване на административни нарушения. Спрени от реализация и насочени за унищожаване са над 16 тона храни от животински произход.  


 • Варненският районен съд потвърди действията на ОДБХ- Варна предприети при установяване на незаконен кучкарник

  Варненският районен съд с Решение № 2071/20.11.2017 г. и Решение № 2216/23.11.2017 г. потвърди в полза на Областна дирекция по безопасност на храните, град Варна наказателните постановления издадени за установения през месец май миналата година незаконен кучкарник. Припомняме, че през миналата година, на 25 май 2017 г. инспектори от ОДБХ - Варна, съвместно със служители на ОДМВР – Варна установиха незаконен кучкарник в частен имот, в с. Звездица, м-ст „Летище“.  В него се отглеждаха 47 броя кучета (акита, питбул, йоркшир териер, немски шпиц, чихуа хуа,  пинчери, от които 31 броя без официална идентификация). Клетките на животните бяха в изключително лошо хигиенно състояние и без вентилация. Животните бяха с видимо влошен външен вид, с рани, окапала козина, вързани на къси синджири, хранеха се със застоял мухлясал хляб, използван за храна на животните.  В същия ден инспекторите от ОДБХ-Варна извършиха проверка и в друг обект, стопанисван от същото лице, който отново не беше регистриран по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.