Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден


По повод разпространената днес в медиите информация от Сметната палата за констатирани нарушения в БАБХ, обръщаме внимание, че цитираният Одитен доклад е за периода 2012-2013 г. и не може да се свързва с дейността на проф. Моллов, който е Изпълнителен директор на Агенцията от октомври 2013 г.

Изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните проф. Моллов е съпредседател на срещата с експерти от ЕК–CEVET - г-н Л. Ромеро (Испания) и г-н П. Калистри (Италия) - във връзка със заболяването “Син език...

С лекция на тема “Приоритети в контрола на храните и нови методи за подобряване на ефективността му” проф. Моллов, изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, откри провеждащата се днес конференция “Добрата храна е сила”...

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF