Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден


1. КОНТАКТНИ ТОЧКИ И ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО "СИН ЕЗИК"

2. ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЖИВОТНИ И БИОТОПИ НА ПРЕНОСИТЕЛЯ НА БОЛЕСТТА СИН ЕЗИК

Веднага след като получи писма от управителите на двата екарисажа в областите Шумен и Варна, БАБХ се обърна с писмо от 2.09.2014 г. към МЗХ за необходимостта за осигуряване на допълнителни бюджетни средства ...

(30.09.2014) След сигнала, получен от асоциация Активни потребители за неотговарящи продукти тип „масло“, от Българската агенция по безопасност на храните е назначена проверка...

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF