• БАБХ иззе над 450 литра мляко от нерегламентирани обекти

      От началото на засилените проверки за нерегламентирана търговия с мляко и млечни продукти, инспекторите от отдел „Контрол на храните“ при Областните дирекции по безопасност на храните в страната извършиха общо 525 проверки. В резултат на инспекциите са съставени 95 Акта за установяване на административно нарушение. Възбранени и насочени за унищожаване са 453 литра прясно мляко и над 228 килограма млечни продукти (сирена, кашкавал и извара). Всички храни са били с неясен произход, без никакви документи.   Проверките се извършват съвместно с органите на МВР. Засиленият контрол ще продължи, докато бъде преустановено предлагането на храни от нерегламентирани места и риска от заразяване, чрез консумацията на храни бъде сведен до минимум.    БАБХ призовава потребителите да не излагат здравето си на риск, консумирайки мляко и млечни продукти от нерегистрирани обекти.  


 • ОДБХ Шумен конфискува 15 нерегламентирано превозвани агнета

    Областна дирекция по безопасност на храните, град Шумен установи нерегламентирано транспортиране на живи агнета. Животните са насочени за санитарно клане в регламентирана кланица. Изпратени са проби от агнетата, ако лабораторните резултати докажат, че месото е безопасно за консумация от хора, то ще бъде дарено на социални заведения. Резултатите се очакват в началото на следващата седмица.   При съвместна проверка на микробус в село Тервел, община Хитрино от инспектори към ОДБХ Шумен и представители на ОДМВР – Шумен е установено нерегламентирано транспортиране на живи агнета. Животните били закупени от стопани в Разградска област. Те са превозвани без ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на живи животни. Осем от агнетата са били без индивидуални ушни марки. Превозното средство е без регистрация за превоз на животни. На нарушителя е съставен Акт за установяване на административно нарушение.   Инспекцията е проведена в резултат на съвместните действия на Българска агенция по безопасност на храните и органите на Министерство на вътрешните работи за спазване действащото законодателство в областта на ветеринарната медицина. Целта е недопускането на нерегламентирано придвижване на живи животни и предотвратяване на разпространяването на заразни болести в страната.


 • БАБХ засилва превантивните мерки срещу заболяването „Заразен нодуларен дерматит”

    Българската агенция по безопасност на храните предприема превантивни мерки за недопускане на болестта „Заразен нодуларен дерматит“ в страната. След получена информация за поява на болестта край Фере (префектура Еврос), Република Гърция, Агенцията засилва въведените вече превантивни мерки на територията на областите Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград. Няма констатирано огнище на болестта в България.   Забранява се придвижването на едри и дребни преживни животни в тези области, с изключение на придвижване до кланици. Ежеседмичните клинични прегледи на едрите преживни животни, отглеждани в общините, граничещи с Република Турция и Република Гърция ще продължат да се извършват. Забраната за провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни остава в сила. Информирани са кметовете на населените места, както и лицата, отглеждащи едри преживни животни, за клиничните признаци на „Заразния нодуларен дерматит“. При съмнение за заболяване или смъртност стопаните трябва незабавно да информират официалния ветеринарен лекар.   БАБХ напомня, че Заразният нодуларен дерматит не е зооноза (не се предава от заболели животни на хора) и не представлява опасност за човешкото здраве. Той е силно заразна вирусна болест по едрите преживни животни, характеризираща се с треска и изрив от възловидни образувания по кожата. Болестта нанася големи икономически загуби вследствие на намален или изгубен млеконадой, вреди на качеството на кожата, както и нанася други производствени загуби, вследствие на ограничаване на търговията и невъзможност за движение на едри преживни животни и продукти от тях, от засегнатите региони. Начините на предаване и разпространение на болестта са чрез комари, мухи, кърлежи и други насекоми, както и чрез директен контакт между здрави и болни животни. Заразени с вируса фуражи, водопои, оборудване, превозни средства и постеля, също могат да бъдат източник на зараза.


 • ОДБХ Благоевград състави 12 Акта и възбрани 83 литра прясно мляко при проверките за нерегламентирана търговия с млечни продукти

    От началото на засилените проверки за нерегламентирана търговия с мляко и млечни продукти Инспекторите към Областна дирекция по безопасност на храните, град Благоевград съставиха 12 Акта за установяване на административно нарушение и насочиха за унищожаване 83 литра прясно мляко. Продукцията се е предлагала в пластмасови бутилки от безалкохолни напитки по улиците на Благоевград, Банско, Петрич и Добринище. Проверките се извършват със съдействието на органите на МВР.   Със заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев са разпоредени проверки на нерегламентирана продажба на мляко и млечни продукти в цялата страна. Целта е да бъде предотвратена търговията на продукти с неясен произход и потребителите да бъдат предпазени от възможни заболявания, които се разпространяват с консумация на храни с неустановен произход. Засиленият контрол ще продължи докато бъде преустановено предлагането на храни от нерегламентирани места и рискът от заразяване чрез консумацията на храни бъде сведен до минимум.


 • БАБХ стартира засилени проверки за нерегламентирана търговия с мляко и млечни продукти

  Българска агенция по безопасност на храните стартира засилени проверки за нерегламентирана търговия с мляко и млечни продукти. Инспекторите в цялата страна ще проверяват за предлагане на продукти на нерегламентирани места. При констатиране на нарушения ще бъдат съставяни Актове за установяване на административно нарушение, а цялата налична продукция ще бъде унищожавана.   БАБХ напомня, че консумирането на мляко и млечни продукти от нерегистрирани обекти крие риск от заразяване с болести.