Начало Пресцентър Новини Eксперти от Министерство на земеделието, Национална агенция по храните и Научноизследователски център по земеделие на Република Грузия посетиха Българска агенция по безопасност на храните в изпълнение на дейност 2 от съвместен проект между България-САЩ-Грузия. Проектът е на тема „Изграждане и укрепв

Eксперти от Министерство на земеделието, Национална агенция по храните и Научноизследователски център по земеделие на Република Грузия посетиха Българска агенция по безопасност на храните в изпълнение на дейност 2 от съвместен проект между България-САЩ-Грузия. Проектът е на тема „Изграждане и укрепв

07.06.2017 
Експерти от Министерство на земеделието, Национална агенция по храните и Центъра за оценка на риска към Научноизследователски център по земеделие на Република Грузия посетоха Българска агенция по безопасност на храните. в изпълнение на дейност 2 „Представяне на опита на България при разработване и прилагане на политики и процедури за оценка на риска и управление на риска“ от съвместен проект между България-САЩ-Грузия.  Проектът е на тема „Изграждане и укрепване на капацитета на Националната агенция по храните на Грузия за оценка и управление на риска“Работното посещение се състоя от в периода 29 май – 02 юни 2017 г.
Целта на взаимното сътрудничество е експертно и техническо подпомагане на Агенцията по храните на Грузия за оценка на риска и управление на риска, прилагане на стандартите на ЕС и спазване на поетите ангажименти в рамките на Споразумението за дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Грузия.
Посещението се проведе в рамките на 5 работни дни и беше структурирано в паралелни сесии по здравеопазване на животните и безопасност на храните. Организирано беше упражнение в реално време с посещение на млекопреработвателно предприятие и кланица в близост до София, както и посещение на Централната лаборатория по ветеринарносанитарна експертиза и екология към БАБХ за представяне на принципите за официален контрол в България.
Откриващата среща беше на 29 май (понеделник), в Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните, в приствието на заместник изпълнителния директор д-р Петя Петкова, д.в.м., заместник изпълнителния директор доц. Тодорка Янковска-Стефанова д.в.м. и експерти от дирекции „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражи“; „Контрол на храните“ и  "Контрол на ветеринарно-медицински продукти" на Българска агенция по безопасност на храните и представители на Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на Земеделието, храните и горите на Република България. 
В рамките на визитата се състоя и работно посещение на Центъра за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ, на която присъстваха проф. Бойко Ликов, директор, д-р Илиян Костов, зам. директор и представители на Центъра. Предмет на срещата беше споделяне на българския опит и процедури за оценка на риска по хранителната верига.