Начало Пресцентър Новини Представтели на БАБХ посетиха Националната агенция по храните на Грузия, в изпълнение на съвместен проект между България-САЩ-Грузия

Представтели на БАБХ посетиха Националната агенция по храните на Грузия, в изпълнение на съвместен проект между България-САЩ-Грузия

13.09.2017 
В периода 04-08 септември 2017 г. се състоя работно посещение на представители на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) в гр. Тбилиси, Грузия, в изпълнение съвместен проект между България-САЩ-Грузия, на тема „Изграждане и укрепване на капацитета на Националната агенция по храните на Грузия за оценка и управление на риска“, финансиран от официалната помощ за развитие към Министерство на външните работи на Република България.
 
Посещението беше организирано в рамките на дейност 3 от проекта и включваше теоретична подготовка и практически обучения на колегите от Националната агенция по храните на Грузия за съставяне и прилагане на процедури за управление на риска в областта на здравеопазване и хуманно отношение към животните,  търговията с животни и животински продукти, безопасност на храните, контрол на ветеринарномедицински препарати и други, както и създаване на връзка между държавния и частния сектор“.
 
В рамките на посещението се проведе съвместна среща с партньорите по проекта от САЩ, в лицето на г-н Demna Dzirkvadze (Департамент по земеделие към Посолството на САЩ в Тбилиси) и водещи експерти от Службата за инспекция на здравето на животните и растенията и международния отдел по селскостопански въпроси към Департамента по земеделие на САЩ. В срещата участваха представители на ръководството на Българска агенция по безопасност на храните – д-р Янковска, заместник изпълнителен директор на БАБХ, д-р Георги Чобанов, директор на дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“, експерти от дирекции „Контрол на храните“ и „Контрол на ветеринарномедицински препарати“ на БАБХ и представители на Националната агенция по храните на Грузия – Dr Zurab Zurashvili и Dr Lasha Avaliani. На срещата е обсъдено провеждането на предстоящи съвместни дейности в рамките на проекта, както и възможности и сфери за бъдещо сътрудничество между партньорите.
 
Представители на Българска агенция по безопасност на храните – д-р Чобанов, инж. Манева-Кънева, нач. отдел „Контрол на фуражите“ в ЦУ на БАБХ и д-р Денев (ОДБХ Варна) се срещнаха с дипломати от  Посолството на Република България в Тбилиси - г-жа Христова, първи секретар, на която са дискутирани предложения за сътрудничество и обмен на информация.