Начало Пресцентър Новини Европейската комисия започна процедура за обществена консултация относно добавки при храненето на животните

Европейската комисия започна процедура за обществена консултация относно добавки при храненето на животните

11.01.2019

Европейската комисия започна процедура за обществена консултация по Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните и евентуалното му бъдещо изменение.

По-доброто регулиране има за цел да гарантира, че:

  • вземането на решения е открито и прозрачно;
  • гражданите и заинтересованите страни могат да допринесат в процеса на разработване на политики и законодателство;
  • действията на Европейския съюз се основават на доказателства и разбиране на въздействията;
  • регулаторната тежест върху предприятията, гражданите или публичните администрации е сведена до минимум.

Въпросникът за обществена консултация по Регламент (ЕО) № 1831/2003 за евентуалното му бъдещо изменение е достъпен на: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en .

Публичната консултация ще бъде извършена от 12 декември 2018 г. до 03 април 2019 г. В нея могат да участват отделни граждани, икономически оператори, собственици на домашни любимци, бизнес организации, работници и техните представителни организации, неправителствени организации, консултативни органи и публични администрации, които се интересуват от фуражни добавки.

Българската агенция по безопасност на храните ви насърчава да участвате в общественото обсъждане.