Начало За нас Структура Дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и проекти""(ЕКМСП) Международно сътрудничество Двустранно договорени сертификати и информация за износ от Република България за трети държави

Двустранно договорени сертификати и информация за износ от Република България за трети държави


Уважаеми потребители,

Изискванията при износ на български стоки за трети страни се определят от приемащата държава. *Всяка държава може да променя своите условия за внос на стоки по всяко време и без предварително уведомление! *Информацията за износ се актуализира непрекъснато, но в някои случаи държавите могат да променят своите условия за внос, без предупреждение.

Информация към износителите – платформа за справка за условията и изискванията за износ.

Заявление за стартиране на процедура за износ на животни,храни,растения,растителни продукти и други за трети страни.

 

 Австралия

Изисквания за биосигутрност при внос на стоки в Австралия. Система за биосигурност при внос – BICON

 Албания

Здравен сертификат за яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици;

Ветеринарен здравен сертификат за еднодневни пилета, различни от щраусови.

Здравен сертификат за живи домашни животни от рода на овцете (Ovis aries) и животни от рода на козите (Capra hircus), предназначени за незабавно клане след внос в Албания

Сертификат за мляко и млечни продукти

Сертификат за износ на говеждо месо

Сертификат кожи от свине, от едри и от дребни преживни животни

Говеда за незабавно клане

Говеда за разплод и угояване

Сертификат за износ на птиче месо в Албания

Ветеринарен сертификат за износ на дивечово месо


 Алжир

Сертификат за износ на мед

Ветеринарно-санитарен сертификат за износ от България за Алжир на дикалциев или монокалциев фосфат с минерален произход

 Армения

Сертификат за мляко и млечни продукти

Допълнителни изисквания

Ветеринарен сертификат за износ за Република Армения на диви, зоопаркови и циркови животни

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА СВИНЕ ЗА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Ветеринарен сертификат за говеда за разплод и производство;

Ветеринарен сертификат за свине за разплод;

Ветеринарен сертификат за внос на месни продукти;

Ветеринарен сертификат за внос на яйчен прах, меланж, албумин и други хранителни продукти от преработката на кокоши яйца;

Ветеринарен сертификат за фуражи и фуражни добавки от животински произход;

Ветеринарен сертификат за готови хранителни продукти, съдържащи суровини от животински произход;

Ветеринарен сертификат за мед и пчелни продукти;

Ветеринарен сертификат за свинско месо и сурови месни заготовки.

 

 Аржентина

Ветеринарен здравен сертификат за износ на непрана овча вълна за Република Аржентина


Ветеринарни сертификати за внос на термично преработени птичи продукти в Аржентина

 Азербайджан

Ветеринарен здравен за износ на мляко и млечни продукти от едри преживни животни за Азербайджан.

Ветеринарен сертификат за износ на риба и рибни продукти за Република Азербайджан

4.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВНОС В РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН НА РИБА ЗА КОНСУМАЦИЯ, МОРСКИ ПРОДУКТИ И ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ- НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

5.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВНОС В РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН НА РИБА ЗА КОНСУМАЦИЯ, МОРСКИ ПРОДУКТИ И ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ- НА РУСКИ ЕЗИК.

Ветеринарен сертификат за износ на живи животни 5Р за Република Азербайджан, с допълнение за син език;

Ветеринарен сертификат за износ на домашни любимци 5Р за Република Азербайджан;

8.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЕТЕРИНАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ  - НА РУСКИ ЕЗИК.

Ветеринарен сертификат за износ на птиче месо 7Р

Ветеринарен сертификат за внос в Азербайджан на еднодневни пилета и яйца за люпене в България.

Ветеринарни изисквания за внос на еднодневни пилета и инкубационни яйца

Ветеринарен сертификат за внос на месно продукти в Република Азербайджан

Ветеринарни изисквания за внос на месо и месни продукти в Азербайджан.

 Босна и Херцеговина

 

Ветеринарен сертификат за износ на прясно месо, включително мляно месо, от домашно отглеждани говеда (включително видовете Bison и Bubalus и техните кръстоски)

Сертификат за внос на месни продукти/обработени стомаси, пикочни мехури и черва, предназначени за внос в Босна и Херцеговина;

СЕРТИФИКАТ КОНСЕРВИРАНА ХРАНА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

СЕРТИФИКАТ ХРАНА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ,  РАЗЛИЧНА ОТ КОНСЕРВИРАНА

Ветеринарен сертификар за внос на дъвчащи предмети за кучета в Босна и Херцеговина

Здравен сертификат за износ на животни за зоологически градини за Босна и Херцеговина

Здравен сертификат за внос на желатин за човешка консумация в Босна и Херцеговина

Здравен сертификат за внос на колаген предназначен за човешка консумация в Босна и Херцеговина

Здравен сертификат за внос в Босна и Херцеговина на рибни продукти, предназначени за консумация от хора

Здравен сертификат за внос на птиче месо в Босна и Херцеговина

Здравен сертификат за внос на птиче месо в Босна и Херцеговина_Регионализация за Бургас

Ветеринарен здравен сертификат за износ за Босна и Херцеговина на млечни продукти, получени от мляко от крави, овце, кози и биволи, предназначени за човешка консумация

Ветеринарен сертификат за износ в Босна и Херцеговина на домашни овце и кози за разплод и/или производство

Ветеринарен сертификат за внос в Босна и Херцеговина на месо, субпродукти и други продукти, получени от клане на овце и кози.

Ветеринарен сертификат за износ на прясно месо, включително мляно месо, от домашно отглеждани говеда (включително видовете Bison и Bubalus и техните кръстоски) за Босна и Херцеговина

Бразилия

Нормативни инструкции за условията на внос на продукти от животински произход в Бразилия

Информация относно регистрация при внос на продукти от животински произход в Бразилия

Грузия

Птиче месо

Живи животни

Ветеринарен сертификат за внос на месни продукти в Грузия.

Ветеринарен сертификат за износ на свинско месо

 

Египет

Здравен сертификат за износ на еднодневни пилета, птици за разплод и яйца за люпене за Египет

Ветеринарен здравен сертификат за внос на живи дребни преживни животни в Египет.

За всеки износ (или пратка) на живи ЕПЖ, птиче месо и говеждо месо, прилаганият подход на египетските ветеринарни власти е индивидуален и се извършва със следните сертификати:


Ветеринарен сертификат за износ на термично обработено птиче месо в Египет;


Ветеринарен здравен сертификат за износ на обезкостено говеждо месо в Египет;


Ветеринарен здравен сертификат за домашни говеда (включително видовете Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и техните кръстоски), за разплод след внос в Египет.

 

Правила за лицензиране при внос на храни в Египет.

Израел

Ветеринарен сертификат, придружаващ прясно замразени говежди кожи до Израел;

Ветеринарен сертификат, придружаващ сухо осолени говежди кожи за Израел.

Ветеринарен здравен сертификат за внос на гълъби в Израел

Сертификат за износ на храна за домашни любимци, съдържаща продукти от животински произход за Израел

Официално одобрение на предприятия, произвеждащи храни за домашни любимци предназначени за износ за Израел

Ветеринарен сертификат за домашни кучета, котки и порови, които влизат в Израел.
 

Промени в етикетирането на хранителните продукти при внос в Израел

 

Ирак

Необходими документи при внос и етикетиране на стоки за Ирак

Ветеринарен здравен сертификат за износ на месо и месни продукти от едри преживни животни

Ветеринарен здравен сертификат за износ на месо и месни продукти от дребни преживни животни.

Ветеринарен сертификат за износ на птиче месо за Ирак.

Ветеринарен сертификат за износ на консерви за Ирак.

Здравен сертификат за износ на домашни птици, еднодневни пилета и яйца за люпене

Информация за внос в Р. Ирак на домашни птици, еднодневни пилета и яйца за люпене.

Изисквания при внос на живи животни в Ирак

 

Индонезия

Условия за износ на пшеница

Указ на Министъра на земеделието на Индонезия за одобрение на българска лаборатория за анализ на пшеница.

 

Индия

 

Казахстан

Ветеринарен сертификат за отглеждане и производство на едри преживни животни за износ в Казахстан
 

Ветеринарен сертификат за износ на свине за разплод за Казахстан
 

Ветеринарен сертификат за износ на месни консерви, салами и други видове готови за употреба месни продукти за Казахстан
 

Ветеринарен сертификат за износ на яйчен прах, меланж, албумин и други хранителни продукти от преработката на кокоши яйца за Казахстан
 

Ветеринарен сертификат за фуражи и фуражни добавки от животински произход, предназначени за внос в Казахстан
 

Ветеринарен сертификат за износ на готови хранителни продукти, съдържащи суровини от животински произход за Казахстан
 

Ветеринарен сертификат за месо от дивеч и месо от зайци от фермата и сурови месни продукти за Казахстан
 

Ветеринарен сертификат за износ на натурален мед и други пчелни продукти, предназначени за човешка консумация за Казахстан
 

Ветеринарен сертификат за износ на свинско месо и сурови месни заготовки за Казахстан

 

Канада

Зоосанитарен сертификат за мляко и млечни продукти за човешка консумация, предназначени за износ за Канада

 

Катар

Ръководство за вносители на храни в Катар

Често задавани въпроси  при  внос в Катар

Ръководство за работа с единната електронна система за обмен и одобрение на ветеринарни и фитосанитарни сертификати - Global Partners System  на Държавата Катар


Въпроси относно единната електронна система за обмен и одобрение на ветеринарни и фитосанитарни сертификати- Global Partners System.

Изисквания за внос на комбинирани фуражи в държавата Катар.

 

Китайска народна република

Здравен сертификат за риба и рибни продукти, предназначени за износ от Република България за Китайска народна република

Регистър на одобрените български предприятия  за износ за Китайска народна република

Полезна информация за операторите произвеждащи белен слънчоглед

Протокол между Генералната митническа администрация на Китайската народна република и Министерството на земеделието, храните и горите на Република България за инспекция, карантина и ветеринарно-санитарни изисквания относно мед, предназначен за износ от Република България за Китай

Ветеринарно-здравен сертификат за мляко и млечни продукти, предназначени за износ от Република България за Китайска народна република

Списък с одобрени български предприятия за износ на млечни продукти за Китай

 

 Република Корея

Здравен сертификат за млечни продукти за внос в Република Корея.

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИЧНИ ХРАНИ В КОРЕЯ

Условия за внос в Република Корея

Условия за внос на царевица в Република Корея.

Позитивен списък на пестициди при внос на царевица в Корея в сила от 1 януари 2019г.;
Допълнителен списък на пестициди при внос на царевица в Корея в сила от 1 юли 2019г.

 

 Колумбия

Фитосанитарни изисквания за внос на конопено семе в Колумбия

 

 Косово

Ветеринарен сертификат за консервирани храни за домашни любимци, предназначени за изпращане към или за транзитно преминаване през Република Косово

Здравен сертификат за износ на еднодневни пилета и яйца за люпене за Косово.

Здравен сертификат за яйчни продукти (ЯП), предназначени за изпращане от Република България за Република Косово

Здравен сертификат за внос в Република Косово на говеда, предназначени  за незабавно клане след внос

Сертификат за месни заготовки (MP-PREP) за изпращане в Република Косово

Ветеринарно-здравен сертификат за месни продукти/обработени стомаси, мехури и черва, предназначени за изпращане за Р.Косово

Сертификат за мляко и млечни продукти

Здравен сертификат за птиче месо (POU) за изпращане за Р Косово

Здравен сертификат за мляно и механично отделено птиче месо (POU-MI/MSM), предназначено за внос в Р. Косово

Ветеринарен сертификат за говеда за разплод и угояване за Република Косово

Ветеринарно сертификат за свине за разплод и угояване за Република Косово

Ветеринарен сертификат за износ в Република Косово на овце и кози

Сертификат за внос на композитни продукти, предназначени за човешка консумация в Косово

Ветеринарен здравен сертификат за фураж, предназначен за внос в Република Косово

Ветеринарен здравен сертификат за внос на пчелен мед и пчелни продукти в Косово;

Ветеринарен здравен сертификат за внос на кожи в Косово;

Ветеринарен сертификат за преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани;

Ветеринарен сертификат за внос на рибни продукти в Косово

Куба

Сертификат на фирма за производство на храни от животински произход

Изисквания при внос на продукти в Куба 

Сертификат за консервирани храни

 

Р Македония

За обработени кожи от копитни животни, предназначени за изпращане в или транзит през Република Северна Македония

Ветеринарен здравен сертификат за домашни говеда (Bos taurus, Bison Bison, Bubalus bubalis и техните кръстоски), предназначени за незабавно клане след внос

Ветеринарен здравен сертификат за аквакултури за отглеждане, за райони за повторно полагане, за любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения

Ветеринарен здравен сертификат за внос в Р С Македония на декоративни водни животни, предназначени за затворени декоративни съоръжения

Ветеринарен здравен сертификат за яйчни продукти за внос в или транзит през Република Северна Македония

Ветеринарен здравен сертификат и модел на декларация за внос в РС Македония на индивидуално регистриран кон, регистрирано еднокопитно животно или еднокопитни за разплод и производство

Ветеринарен здравен сертификат за живи охлюви предназначени за износ от Република България за Република Северна Македония

Ветеринарен здравен сертификат за месни продукти/обработени стомаси, пикочни мехури и черва за транзит и/или складиране в Република Северна Македония

Ветеринарен здравен сертификат за охладени, замразени, с черупките, термично преработени, приготвени или консервирани охлюви, предназначени за човешка консумация за изпращане за от Р България за Република Северна Македония

Ветеринарен здравен сертификат за консервирана храна за домашни любимци, предназначена за изпращане за или за транзит през Република Северна Македония от Р. България

Ветеринарен здравен сертификат За преработена храна за домашни любимци, която не включва консервирана храна, храна за домашни любимци, предназначена за изпращане за или за транзит през Република Северна Македония от Р. България.

Ветеринарен  здравен сертификат за фураж за риби, предназначен за внос в Република Северна Македония

Ветеринарен здравен сертификат за фуражи, предназначени за внос в Република Северна Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за колаген, предназначен за човешка консумация за износ за Република Македония

 Ветеринарен сертификат за прясно месо, включително мляно месо от домашно свине (Sus scrofa) (POR),за внос в Република Македония

Спецификация на продукт към сертификат за покриване  на нормативните изисквания за безопасността на храните от растителен произход и / или  вино, алкохолни и безалкохолни напитки и фуражи от растителен произход, изнесени от Р България за Р Македония

Ветеринарен сертификат за внос на месни заготовки

Ветеринарно-здравен сертификат за месо от домашни птици от Република България за изпращане за Република Македония


Ветеринарно-здравен сертификат за мляно месо и механично отделено месо от домашни птици (POU-MI/MSM) за внос в Република Македония


Ветеринарно-здравен сертификат за желатин, предназначен за човешка консумация за износ за Република Македония

Здравен ветеринарен сертификат за месни продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва

Ветеринарно - здравен сертификат за рибни продукти, предназначени за човешка консумация за изпращане в Република Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за млечни продукти за човешка консумация, получени от краве, овче, козе и биволско мляко, от Република България за изпращане за Република Македония

Здравен сертификат за внос в Република Македония на композитни продукти, предназначени за консумация от човека

Ветеринарен сертификат за домашни говеда (вкл. видовете Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и кръстоските между тях), с произход държави членки на ЕС и предназначени за развъждане и/или производство след внос в РС Македония

Ветеринарно-здравен сертификат за домашни птици, с изключение на щраусови, за разплод и производство

Ветеринарен здравен сертификат за преработен животински протеин, предназначен за човешка консумация, за износ в Република Македония.

Ветеринарен сертификат за внос на еднодневни пилета, различни от щраусови

Ветеринарен сертификат за внос на яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

Ветеринарен сертификат за внос на животински обвивки

Ветеринарен сертификат за коне, еднокопитни за разплод и производство

Ветеринарен сертификат за мед, пчелно млечице и др. пчелни продукти

Ветеринарен сертификат за внос на прясно месо, включително мляно месо от домашни говеда(включвайки видовете Bison и Bubalus и техните кръстоски) в Република Северна Македония.

 Малайзия

Ветеринарен сертификат за износ на диви животни като животни за зоологически градини за Малайзия

Международен ветеринарен сертификат за не домашни месоядни животни за износ за Малайзия

Заявление за внос на храни за домашни любимци в Малайзия.

 Мароко

Здравен сертификат за внос на комбинирани фуражи, добавки и суровини, предназначени за хранене на животни в Кралство Мароко
 

Ветеринарен здравен сертификат за внос на вълна от България за Мароко

 Мексико

Санитарен сертификат за износ на немонтирани ловни трофеи за Мексико

Сертификат за износ на вълна

Фитосанитарни изисквания за внос на пшеница в Мексико

 

 Молдова

Ветеринарен сертификат за търговия с пилета за Молдова

Ветеринарен сертификат за внос в Молдова на домашни кучета, котки и порове с нетърговска цел

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ за домашни говеда с цел отглеждане и / или производство, предназначени за Република Молдова

Ветеринарен и здравен сертификат за внос на птиче месо в Република Молдова

Ветеринарно-санитарен сертификат за термично преработено мляко, млечни продукти от термично преработено мляко или термично преработени млечни продукти

Ветеринарен сертификат за домашни овце и кози за разплод и/или производство за внос в Република Молдова

Хармонизирани сертификати за износ на продукция от ЕС за Молдова

Ветеринарен сертификат за износ на яйца за люпене за Република Молдова

 

НИГЕРИЯ

Сертификат за живи или охладени, замразени, без черупки, термично обработени, приготвени или консервирани охлюви, предназначени за човешка консумация за Нигерия.

 

Нова Зеландия

 

Информация за внос на храни в Нова Зеландия

Ръководство за износ в Нова Зеландия.

 

ОАЕ

Здравен сертификат за износ на месо и месни продукти за Обединените Арабски Емирства;

Здравен сертификат за износ на яйца за консумация и яйчни продукти за Обединените Арабски Емирства.

Ветеринарен здравен сертификат за износ на котки и кучета за Обединените Арабски Емирства

Ветеринарен здравен сертификат за износ на еднодневни пилета в Обединени Арабски Емирства.

Ветеринарен здравен сертификат за износ на живи птици за Обединени Арабски Емирства

Ветеринарен здравен сертификат за износ на животински продукти и странични животински продукти (негодни за човешка консумация) в Обединени арабски емирства

Здравен сертификат за износ на разнородни хранителни продукти

Здравен сертификат за износ на мляко и млечни продукти

Здравен сертификат за износ на пчелен мед и пчелни продукти в Обединени арабски емирства.

Здравен сертификат за износ на преработени хранителни продукти от България за Обединените Арабски Емирства

 

Обединено Кралство Великобритания

Митнически контрол и търговия между ЕС и Обединеното кралство Великобритания, след 1 януари 2021г.

Полезна информация за Brexit (5.2.2020г.);

Правила за внос и износ между Обединеното кралство и ЕС

Внос и износ на стоки между Европейски съюз и Обединеното кралство

Здравни сертификати за внос на животни и животински продукти във Обединено Кралство Великобритания

ОМАН

Домашни любимци

 

ПЕРУ

Здравен сертификат за износ на млечни продукти за Перу

Фитосанитарни изисквания за внос на семена от Пауловния (Paulownia spp.)

Фитосанитарни изисквания за внос на резници и коренови резници от Пауловния (Paulownia spp.)

Фитосанитарни изисквания за внос на слънчогледово семе (белен и небелен слънчоглед, Helianthus annuus)

 

Руска федерация

Важна информация за износителите на животни, суровини, храни и продукти за Руската Федерация:
От 1 януари 2018г., Федералната служба по ветеринарен и фитосанитарен надзор на Руската Федерация (Россельхознадзор) въвежда задължителното използване на електронна система за сертифициране на пратки.
За повече информация:
http://vetrf.ru/vetrf-docs/mercuryquickstart/ и http://www.fsvps.ru/
Обща информация при внос: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/eu/
Образци на сертификати за внос: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/eu/sertificates.html
Одобрени български предприятия: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/bolgaria
 

 

Евразийски икономически съюз
 

Регистри на предприятия, имащи право да внасят в държавите от Евразийския икономически съюз:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/vetsanmeri/Pages/Reestrorg.aspx
Образци на сертификати за внос в Евразийския икономически съюз (в случай, че няма договорени сертификати):
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/vetsanmeri/Pages/vetsertifikaty.aspx

Полезна информация за внос в държавите в Евразийски икономически съюз

Саудитска Арабия

Здравен сертификат за износ на продукти от водни животни от животински произход за Кралство Саудитска Арабия

Ветеринарен здравен сертификат за износ на живи овце в Кралство Саудитска Арабия

Регистрация на предприятия и продукти от фуражния сектор с цел внос на фуражи в Кралство Саудитска Арабия

Информация за регистрация на доставчик на фуражен ечемик за Саудитска Арабия

Здравен сертификат за износ на пчелен мед и пчелни продукти за Кралство Саудитска Арабия

Списък на български предприятия за производство пчелен мед за износ в Саудитска Арабия

 

 

САЩ

Мита на САЩ върху внос на стоки с произход ЕС

 

Сингапур

Млечни

Съгласно законодателството на Сингапур, млечните продукти попадат в категория "преработени храни" и като такива трябва да бъдат регистрирани от тях. Производителят подава заявление за регистрация и следва стъпките, посочени в сайта.

 http://www.ava.gov.sg/FoodSector/ImportExportTransOfFood/ReqToImportExportTransshipFood/

 http://www.ava.gov.sg/FoodSector/FoodTradersAndEst/LicRegFoodTraders/index.htm

Домашни любимци

 

Сирия

ОФИЦИАЛЕН ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЕДНОДНЕВНИ ПИЛЕТА И ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВНОС В СИРИЯ

 

 Сърбия

Ветеринарен сертификат за обработени черва, предназначени за внос в Република Сърбия

Ветеринарен сертификат за домашни любимци: безгръбначни (с изключение на пчели и ракообразни), декоративни тропически риби, земноводни, влечуги, гризачи и домашни зайци, за влизане в Р. Сърбия за движение с нетърговска цел

Ветеринарен сертификат за домашни овце и кози, предназначени за клане след внос в Р. Сърбия

Здравен сертификат за сухоземни охлюви, предназначени за консумация от човека

Здравен сертификат за обработени кожи от копитни животни, предназначени за изпращане към Р. Сърбия или за транзитно преминаване през нея

Ветеринарен сертификат за внос в Р. Сърбия на домашни говеда за клане

Здравен сертификат за внос на мед и други продукти от пчеларството, предназначени за човешка консумация

Ветеринарен здравен сертификат за внос в Р. Сърбия на аквакултури за отглеждане, за райони за повторно полагане, за любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения

Ветеринарен сертификат за зоопаркови месоядни животни (Carnivores), предназначени за внос в Р. Сърбия

Здравен сертификат за временен внос на птици в Р. Сърбия

Здравен сертификат за износ на еднодневни пилета от Р. България за Р. Сърбия

Здравен сертификат за износ на рибни продукти от Р. България за Р. Сърбия

Здравен сертификат за износ на яйца за люпене от Р. България за Р. Сърбия

Здравен сертификат за термично преработено мляко, млечни продукти, произведени от термично преработено мляко или термично преработени млечни продукти и млечни продукти, произведени от сурово мляко за консумация от човека, предназначени за изпращане в Република Сърбия


Ветеринарен здравен сертификат за непредназначено за човешка консумация рибно брашно, добито от морски животни с изключение на морски бозайници, за изпращане в Република Сърбия

Ветеринарно - здравен сертификат за внос на диви животни в Р. Сърбия

Сертификат за фуражи, несъдържащи суровини от животински произход, предназначени за изпращане за Република Сърбия

Здравен сертификат за износ на регистрирани коне за разплод за Р. Сърбия

Здравен сертификат за временен внос на регистрирани коне за надбягвания, състезания и културни прояви в Република Сърбия за период от по-малко от 30 дни


Здравен сертификат за износ в Р. Сърбия на преработени животински протеини, които не са добити от преживни животни, не са предназначени за консумация от човека, в това число смеси и продукти, различни от храни за домашни любимци, съдържащи такъв протеин

Ветеринарен сертификат за внос на месни продукти в Р. Сърбия

Ветеринарен сертификат за яйчни продукти за внос в Р. Сърбия

Ветеринарен сертификат за птиче месо и механично отделено месо (МОМ) за Р. Сърбия

Ветеринарен сертификат за износ на овце и кози за разплод за Република Сърбия

Ветеринарен сертификат за внос на композитни продукти, предназначени за човешка консумация в Република Сърбия.

Ветеринарен сертификат за консервирани храни за домашни любимци, предназначени за изпращане в Република Сърбия

Ветеринарен сертификат за фуражи, съдържащи суровини от животински произход, предназначени за изпращане за Република Сърбия

Здравен сертификат за внос на колаген, предназначен за човешка консумация

Здравен сертификат за внос на желатин, предназначен за човешка консумация

Здравен сертификат за износ на месни заготовки Република Сърбия

Ветеринарен сертификат за прясно месо от домашни овце (Ovis aries) и домашни кози (Capra hircus)

Ветеринарен здравен сертификат за износ на прясно говеждо месо за Република Сърбия

Ветеринарен сертификат за прясно месо от домашни свине (Sus scrofa)

Декларация за АЧС при износ на продукти от свинско месо за Република Сърбия

Здравен сертификат за странични животински продукти за производство на храни за домашни любимци, предназначени за изпращане или транзит през Р Сърбия

Здравен сертификат за преработена храна за домашни любимци, различна от консервирана храна за домашни любимци предназначени за изпращане или транзит през Р Сърбия

 Тунис

Ветеринарен здравен сертификат за пресни яйца за консумация

Сертификат за охлюви, предназначени за развъждане

Сертификат за яйчни продукти

 

 Турция

Ветеринарен здравен сертификат за овчи/ кози черва (почистени-необработени), предназначен за внос в Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат за износ на консервирана храна за домашни любимци за Република Турция

Информация за регистрация в електронната система при внос на стоки в Република Турция

1.1. ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА РИБНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

1.2. ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС  В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ НА ВОДНИ ЖИВОТНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ПОВТОРНО ПОЛАГАНЕ, ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И ОТВОРЕНИ ДЕКОРАТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

1.6. ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ НА ЖИВИ СУХОЗЕМНИ ОХЛЮВИ И ЖИВИ ЖАБИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ

1.7. ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ ОТ ВИДА “ОВЦЕ” (OVIES ARIES) И ОТ ВИДА “КОЗИ” (CAPRA HIRCUS), ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НЕЗАБАВНО КЛАНИ СЛЕД ВНОС

1.8. ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЩРАУСОВИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ ( ВНОС) В ТУРЦИЯ

1.9. Здравен сертификат за временно допускане на регистрирани коне в Европейския съюз за период по-малък 90 дни, в съответствие с Решение 2004/211/ЕС

Здравен сертификат за яйчни продукти за човешка консумация, предназначени за износ за Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат за млечни продукти за човешка консумация, предназначени за износ за Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат да млечни продукти за човешка консумация, получени от мляко и крави, овце, кози и биволи, предназначени за износ за Република Турция 

Здравен сертификат за временен внос на регистрирани коне за надбягвания и състезания в Република Турция от страните-членки на Европейския съюз

Ветеринарно-здравен сертификат за внос на някои птици, различни от домашните, предназначени за изпращане в Турция

Ветеринарен сертификат за износ за Република Турция на животински продукти (червеи (VERMICOMPOST) и изпражнения на насекомите)

Здравен сертификат за износ на храни и/или материали и предмети в контакт с храни

Изисквания за внос на двучерупчести мекотели  

Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни животни от рода на овцете (OVIES ARIES) и домашни животни от рода на козите (CAPRA HIRCUS), предназначени за угояване за Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни животни от рода на овцете (Ovies Aries) и домашни животни от рода на козите (Capra Hircus), предназначени за износ за разплод от държави-членки на ЕС за Република Турция.

Здравен сертификат за черва (естествени обвивки), предназначени за изпращане за Република Турция

Здравен сертификат за износ на сено и слама за Република Турция

Здравни изисквания за внос на сено и слама и държавен ветеринарен контрол

Списък за разрешените за употреба ГМО в Турция, актуален към 25.03.2020 г.

Ветеринарен сертификат за необработена вълна от овце (1), предназначена за Република Турция

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ за износ на влечуги (питони) от Р. България за Р. Турция

Ветеринарен сертификат за внос в Република Турция на декоративни водни животни, предназначени за затворени декоративни съоръжения

Ветеринарно-здравен сертификат за диви месоядни животни, предназначени за изпращане в Турция

Ветеринарен здравен сертификат за износ за Република Турция на високо пречистен хондроитин сулфат, хиалуронова киселина, други хидролизирани хрущялни продукти, хитозан, глюкозамин, ренин, рибен желатин и амино киселини предназначени за човешка консумация

Ветеринарно-здравен сертификат за износ на преработена храна за домашни любимци, различна от консервирани храни за домашни любимци за Република Турция.

Здравен ветеринарен сертификат за внос на регистрирани еднокопитни и еднокопитни за разплод и производство в Република Турция от държави-членки на Европейския съюз

Здравен сертификат за обработени кожи от копитни животни, за внос в Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни говеда, предназначени за разплод; Допълнителни декларации

Таблица на одобрените държави за внос на ЕПЖ и ДПЖ в Турция

Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни говеда, предназначени за угояване от държави-членки на ЕС за Република Турция;

Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни говеда, предназначени за клане от държави-членки на ЕС за Република Турция.

Ветеринарен здравен сертификат за износ на колаген, предназначен за човешка консумация в Република Турция


 Украйна

Международен сертификат за внос (изпращане) в митническата територия на Украйна на топени мазнини, предназначени за използване извън фуражната верига


Международен сертификат за внос (изпращане) в митническата територия на Украйна на преработен животински протеин, включително смеси и продукти, различни от храните за домашни любимци, съдържащи такъв протеин, непредназначен за човешка консумация


Международен сертификат за внос (изпращане) в митническата територия на Украйна на странични животински продукти, предназначени за производството на храна за домашни любимци.

Сертификат за внос в митническата територия на Украйна на преработени животински мазнини и пръжки, предназначени за консумация от човека.

Международен сертификат за внос в митническата територия на Украйна на хидролизиран протеин, дикалциев фосфат и трикалциев фосфат, предназначени за употреба като фуражна суровина или за цели извън фуражната верига;

Международен сертификат за внос (изпращане) в митническата територия на Украйна на преработена храна за домашни любимци, различна от консервирана храна за домашни любимци.

Международен сертификат за внос (изпращане) в митническата територия на Украйна на обработени пера, части от пера и пух

Ветеринарен сертификат за внос на желатин и/или колаген, предназначени за консумация от човека в Украйна

Ветеринарен сертификат за внос на месо от домашни птици (POU) в Украйна

Ветеринарен сертификат за внос на яйца за люпене, получени от домашни птици, различни от щраусови (Struthionidae) и яйца за люпене, получени от щраусови (Struthionidae) в Украйна


Ветеринарен сертификат за внос на яйчни продукти в Украйна.

Ветеринарен сертификат за износ на мляко и млечни продукти в Украйна

Международен сертификат за внос в митническата територия на Украйна на рибни продукти, предназначени за човешка консумация

Ветеринарен сертификат за внос в Украйна на домашни кучета и котки

Ветеринарен сертификат за износ на термично третирано мляко и млечни продукти, внесени в Украйна от Европейския съюз.

Ветеринарен здравен сертификат за износ на конско месо за Украйна.

Ветеринарен сертификат за пресни и/или охладени кожи от говеда за внос в Украйна.

 

 Хашемитско Кралство Йордания

Ветеринарен сертификат за износ от Република България за Хашемитското Кралство Йордания на птиче месо, месни заготовки и месни продукти от птици

Допълнителни изисквания при внос на птиче месо в Хашемитското Кралство Йордания

Ветеринарен сертификат за износ на агнета за Йордания

Ветеринарен сертификат за износ на агнешко месо за Йордания

 

Френска Полинезия

Ветеринарно-здравен сертификат за износ на пилешко месо от Република България за Френска Полинезия

Сертификат за износ на птиче месо за Френска Полинезия

 Черна гора 

Ветеринарен сертификат за внос в Черна гора на регистрирани еднокопитни животни и еднокопитни за разплод и производство

Ветеринарен сертификат за износ на домашни птици за разплод и производство

Мляко и млечни

Сертификат за еднодневни пилета

Сертификат за износ на пилешко месо

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ за домашни говеда за разплод и/или производство

Здравен сертификат за внос на композитни продукти, предназначени за човешка консумация в Черна гора.

Ветеринарен сертификат за износ на рибни продукти, предназначени за човешка консумация за Черна гора

Ветеринарен сертификат за някои месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва, предназначени за внос в Черна гора

Декларация за Африканска чума по свинете при износ за Черна гора

 

 Швейцария  

Информация относно разпоредбите за внос на храни от животински произход в кантон Цюрих, Швейцария

 

 Южна Африка

Ветеринарно разрешително (сертификат) за внос на необработена животинска вълна, мохер и прана животинска вълна и/или мазнина от вълна (ланолин) в Южна Африка

Процедури за внос на растения и растителни продукти в Южна Африка

 

Япония

Консерви

Консервирани продукти, които могат да се съхраняват при стайна температура, могат да бъдат внасяни в Япония и преди приключване на процедурата за птиче месо.

 

Изисква се следното:

  • за първата партида-Japanese Animal Quarantine Service трябва да прегледа документите за производствения процес на предприятието, желаещо да внася консерви;
  • износителят трябва да се свърже директно с Japanese Animal Quarantine Service

http://www.maff.go.jp/aqs/english/contactus.html

  • ако се знае на кое пристанище ще пристигне пратката, износителят трябва да се свърже с най-близкия офис на Animal Quarantine Service, ако не-с ЦУ на пристанище Йокохама;

Ветеринарен сертификат за износ от Република България за Япония на птиче месо, месни заготовки и месни продукти от птици

Ветеринарен сертификат за естествени обвивики за производство на месни продукти, предназначени за изпращане за Япония

Ветеринарен сертификат за внос в Япония на птици, различни от тези, които подлежат на задължителна карантина.

Условия за износ на черупчести за Япония

Ветеринарен сертификат за износ на сурово мляко и млечни продукти от преживни животни в Япония.