Начало За потребителя Стандарти за храни Български стандарти за млечни продукти

Български стандарти за млечни продукти


Едни от продуктите с национално-специфични качествени характеристики за България са млечните продукти и за да се запази техния характерен вкус в условията на свободен пазар се предприе инициатива за актуализиране на държавните стандарти.

Съгласно Закона за националната стандартизация, Българският институт за стандартизация (БИС) е носител на авторските права върху българските стандарти (БДС) и има изключителното право да ги издава, възпроизвежда, разпространява и продава.

Производителите, които произвеждат млечни продукти по Български стандарт за млечни продукти подлежат на регистрация в Патентно ведомство. След процедурата по одобряване, министърът на земеделието и храните издава Удостоверение по чл. 63, ал. 3 от Закона за марките и географските означения, което се предоставя в Патентно ведомство на РБ за издаване на Решение за ползвател на наименование за произход.

На опаковките на продукти, произведени по Български стандарти за млечни продукти се поставят съответните обозначения БДС 12:2010, БДС 14:2010 или БДС 15:2010

 

 

Регистър на удостоверенията за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС.

Заповед № РД 09-139/21.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните във връзка с чл. 54, ал. 2 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и по повод наименование за произход „Българско бяло саламурено сирене".

Заповед № РД 09-140/21.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните във връзка с чл.54, ал. 2 от Закона за марките и географските означения (ЗГМО) и по повод наименованието за произход „Български кашкавал“.

Заповед № РД 09-141/21.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните във връзка с чл. 54, ал. 2 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и по повод наименование за произход „Българско кисело мляко”.