Начало За нас Структура Дирекция " Контрол на храните " Дирекция "Контрол на храните " Мониторингови и други програми Програма за мониторинг и докладване на антимикробиалната резистентност на зоонозни и комансални бактерии в Република България през 2014 г.

Програма за мониторинг и докладване на антимикробиалната резистентност на зоонозни и комансални бактерии в Република България през 2014 г.