Начало За нас Структура Дирекция " Контрол на храните " Дирекция "Контрол на храните " Мониторингови и други програми Национална програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни разстителен и животински произход – 2012-2014 г. (НПКОП)

Национална програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни разстителен и животински произход – 2012-2014 г. (НПКОП)