Африканска чума по свинете


Информация във връзка с болестта Африканска чума по свинете

 

Актуална информация за епизоотичната ситуация за болестта АЧС към 08.07.2019 г.

Таблица с констатирани случаи на болестта Африканска чума по свинете

EURL-ASF samples from INIA-CISA - August 2019

EURL-ASF samples from INIA-CISA - September 2018
 

 

Заповед № РД 11-2006 от 10.10.2019 г. за обявяване на огнище в обл. Шумен

Заповед № РД 11-2005 от 10.10.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Смядово, обл. Шумен

Заповед № РД 11-1970 от 03.10.2019 г. за еволюция на мерките в обособени инфектирани зони, съгласно "Указания" утвърдени със заповед № РД 48-61/01.10.2019 г. и новообособени зони

Заповед РД 48-61/1.10.2019г., изд. на осн.чл.126, ал.2 от ЗВМД, за определяне мерки при констатиране случаи на АЧС при диви свине и утвърдени указания за определяне на инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня и мерки за биосигурност

Заповед № РД 11-1972 от 03.10.2019 г. диви, обл. Търговище - протокол и зона

Заповед № РД 11-1939 от 26.09.2019 г. диви, обл. Сливен - протокол и зона, обл. Перник - протокол и зона

Заповед № РД 11-1921 от 20.09.2019 г. гр. Момчилград, обл. Кърджали - протокол

Заповед № РД 11-1920 от 20.09.2019 г. диви, обл. Ловеч - протокол и зона, обл. Бургас - протокол и зона

Заповед № РД 11-1914 от 19.09.2019 г. обл. Благоевград - протокол и зона

Заповед № РД 11-1905/18.09.2019 г. с. Новоселци, област Видин - протокол

Заповед № РД 11-1893 от 16.09.2019 диви, Благоевград - протокол и зона

Заповед № РД 11-1888 от 12.09.2019 домашни, Плевен - протокол

Заповед № РД 11-1887 от 12.09.2019 диви, Видин - протокол и зона, Плевен - протокол и зона

Заповед № РД 11-1836 от 04.09.2019 г. диви, Смолян - протокол и зона, Русе - протокол и зона

Заповед № РД 11-1827 от 03.09.2019 г.  област Смолян, протокол и зона

Заповед № РД 11-1817 от 30.08.2019 г. ИБС Веселиново - протокол 

Заповед № РД 11-1816 от 30.08.2019 г. ИБС Смядово - протокол 

Заповед № РД 11-1815 от 30.08.2019 диво Бургас, изменена със Заповед № РД 11-1834/04.09.2019 г. - протокол и зона

Заповед № РД 11-1801 от 29.08.2019 г., диви обл. Враца - протокол и зона

Заповед № РД11-1785 от 27.08.2019 г., диви обл. В. Търново - протокол и зона, обл. Плевен - протокол и зона

Заповед № РД 11-1777 от 26.08.2019 г.,диви обл. Русе - протокол и зона

Заповед № РД 11-1761 от 23.08.2019 г., общ. Лом, обл.Монтана - протокол и зона

Заповед № РД11-1741 от 21.08.2019 г., диви Русе - протокол и зона, Варна - протокол и зона 

Заповед № РД 11-1735 ot 21.08.2019, диви, София област - протокол и зона

Заповед № РД11-1706 от 19.08.2019 г., диви, Ловеч - протокол и зони, Пазарджик - протокол и зони

Заповед № РД 11-1695 от 16.08.2019 г., Караманово, Русе, протокол

Заповед РД 11-1691 от 16.08.2019 г. случаи диви, Смолян-протокол и зона, Пазарджик-протокол и зона, Разград-протокол и зона, В.Търново-протокол и зона, Пловдив-протокол и зона

Заповед № РД 11-1692 от 16.08.2019 г., Бяла черква, протокол

Заповед РД 11-1678 от 15.08.2019 г., с. Мечка и с. Просена, обл. Русе, протоколизонa -с. Мечка и зона -с. Просена

Заповед № РД 11-1674/14.08.2019 г. гр. Кресна, обл. Благоевград, протокол

Заповед № РД 11-1675/14.08.2019 г. обл. Русе, протокол, зони

Заповед РД 11-1670 от 13.08.2019 г. с. Върбино, обл. Силистра, протокол, зони

Заповед РД 11-1669 от 13.08.2019 г. с. Желява, обл. София, Протокол, Зони

Заповед РД 11-1668 от 13.08.2019 Девин, обл.Смолян, Протокол, Зони

Заповед № РД 11-1658/12.08.2019 г. с Бистренци, област Русе протокол зони

Заповед № РД 11-1641/08.08.2019 г. с. Змеица, област Смолян зони

Заповед № РД 11-1640/08.08.2019 г. с. Ново Градище, област Велико Търново зони

Заповед № РД 11-1639/08.08.2019 г. Върбица, област Шумен зони

Заповед № РД 11-1632/08.08.2019 г. ДЛС Искър

Заповед № РД 11-1631/07.08.2019 г. в с. Осен, област Силистра

Заповед № РД 11-1600/02.08.2019 г. гр. Самоков, София област; Протокол

Заповед № РД 11-1598/02.08.2019 г. с. Трудовец, София област; Протокол

Заповед № РД 11-1592/02.08.2019 г. с. Бела, област Видин; Протокол

Заповед № РД 11-1590/02.08.2019 г. с. Ветрен, област Силистра; Протокол

Заповед № РД 11-1576/01.08.2019 г. с. Тетово, област Русе, Приложение

Заповед № РД 11-1570/01.08.2019 г. с. Червена вода, област Русе Приложение

Заповед № РД 11-1547/31.07.2019 г. Исперих, област Разград - Протокол

Заповед № РД 11-1546/31.07.2019 г. с. Българско Сливово, област Велико Търново - Прооткол

Заповед № РД 11-1545/31.07.2019 г. Куклен, област Пловдив - Протокол Приложение

Заповед № РД 11-1544/31.07.2019 г. гр. Лом, област Монтана - Протокол

Заповед № РД 11-1508/30.07.2019 г. гр. Бяла, област Русе

Заповед № РД 11-1507/30.07.2019 г. с. Попина, област Силистра

Заповед № РД 11-1479/29.07.2019 г. гр. Свищов, област Велико Търново, Приложение 

Заповед № РД 11-1471/29.07.2019 г. за обявяване на огнище гр. Видин, област Видин

Заповед № РД 11-1469/26.07.2019 г. за изисквания при транспорт

Заповед № РД 11-1468/26.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Голямо Враново, област Русе

Заповед № РД 1464/25.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Климентово, област Велико Търново

Заповед № РД 11-1436/24.07.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Искър, област Плевен    Приложение

Заповед № РД 11-1437/24.07.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Оряхово, област Враца  Приложение

Заповед № РД 11-1435/24.07.2019 г. за обявяване на огнище в област Монтана изменена със Заповед № РД 11-1473/29.07.2019 г. 

Заповед № РД 11-1430/24.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Бръшлен, област Русе

Заповед № РД 11-1432/24.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Морава, област Велико Търново

Заповед № РД 11-1420/20.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Николово, област Русе Приложение         изменена със Заповед № РД 11-1434/24.07.2019 г.

Заповед № РД 11-1417/19.07.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Дулово, област Силистра Приложение

Заповед № РД 11-1386/18.07.2019 г. за обявяване на огнища Приложение 1 Приложение 2 Приложнеие 3

Заповед № РД 11-1381/17.07.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Търговище, област Търговище - Приложение

Заповед № РД 11-1369/16.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Българене, област Плевен - Приложение

Заповед № РД 11-1368/16.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Ценово, област Русе

Заповед № РД 11-1365/15.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Дуранкулак, област Добрич

Заповед № РД 11-1364/15.07.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Мизия, област Враца

Заповед № РД 11-1363/15.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Дъбован, област Плевен

Заповед № РД 11-1347/12.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Зидарово, обл. Бургас

Заповед № РД 11-1346/12.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Новачене, обл. Плевен

Заповед № РД 11-1344/11.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Деков, община Белене, област Плевен

Заповед № РД 11-1322/09.07.2019 за обявяване на огнища на територията на област Плевен

Заповед № РД 11-1292/05.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Новачене, общ. Никопол, област Плевен

Заповед № РД 11-1264/03.07.2019 г. за предприемане на мерки относно фуражите, във връзка с усложнената епизоотична обстановка

Заповед № РД 11-1261/03.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Жернов, общ. Никопол, област Плевен

Заповед № РД 11-1136/17.06.2019 г. за изменение на Заповед № РД 11-1066/05.06.2019 г.

Заповед № РД 11-1066/05.06.2019 г. за свързана с изменени мерки за болестта Африканска чума по свинете, предвид  изменението на Решение (ЕС) 709/2014. Промените засягат основно лабораторните изследвания преди движения на свине от ограничените зони, свързани с АЧС

Заповед № РД 11-611/25.03.2019 г. за обявяване на огнище с. Цар Асен, област Силистра

Заповед № РД 11-486/08.03.2019 г. за обявяване на вторично огнище в обл. Силистра

Заповед № РД 11-427/25.02.2019 г. за обявяване на огнище в общ. Тервел, област Добрич

Заповед № РД11-321/13.02.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Девня, област Варна

Заповед № РД11-271/05.02.2019 г. мерки изменена със Заповед № РД 11-322/13.02.2019 г.

Заповед № РД 11-2715 от 28.12.2018 г. за обявяване на огнище в с. Васил Левски, общ. Алфатар, област Силистра

Заповед № РД 11-2218 от 01.11.2018 за обявяване на огнище в с. Българево, област Добрич

Заповед № РД 11-2130 от 23.10.2018 г. за обявяване на огнище в с. Кайнарджа, област Силистра

Заповед № РД 11-1778 от 31.08.2018 г. за обявяване на огнище в с. Тутраканци, общ. Провадия, област Варна  изменена и допълнена със Заповед № РД 11-1815 от 05.09.2018 г.

Заповед № РД 11-1884/21.09.2018 г.

Заповед № РД 11-1838 от 13.09.2018 г. за предприемане на мерки относно фуражите, във връзка с усложнената епизоотична обстановка.

Протокол от лабораторно изпитване изх. № ДДД 02-3169/31.08.2018 г.,

Протоколи от лабораторни изпитвания на НРЛ за АЧС за периода от 31.08.2018 до 20.07.2019 

Актуално развитие на ситуацията след възникване на заболяването Африканска чума по свинете към 06.2019 г.

Заповед № РД 11-1346/18.07.2018 г. за определяне на Национален кризисен щаб

Заповед № РД11-1225/06.07.2018 г. 

Заповед № РД11-1226/06.07.2018 г.

Заповед № РД 11-1073/21.06.2018 г.

Заповед № РД 11-1416/19.07.2019 г. изисквания към кланици, транжорни, месопреработвателни предприятия, които колят свине с произход стопанства от част III на приложението на Решение за изпълнение  2014/7O9/ЕC
 

Заповед № РД 11—1419/19.07.2019 г. Забрана за предлагане на свинско месо и заготовки и месни продукти на фермерски пазари
 

Заповед № РД 11-1474/29.07.2019 г. организиране на ежедневен 12 часов официален контрол п кланици и кланични пунктове
 

Заповед № РД 11—1495/30.07.2019 г. предприемане иа мерки от официалните ветеринарни лекари кьм възбранени свинско месо, разфасовки. заготовки, субпродукти и месни продукти
 

Заповед № РД 11—1510/30.07.2019 г. движение на странични животински продукги (СЖП) и производни продукги получени от свине от области изброени в част III на приложението на Решение за изпълнение 2014/709/ЕC
 

Заповед № РД 11-1623/06.08.2019 г. забрана изпращане на непреработени странични животински продукти (СЖП) и производни продукги от рода на свине от области, изброени в част II и Ш иа приложението на Решение за изпълнение 2014/709/ЕС за други дьржави членки на ЕС и трети страни и изисквания за придружителни  документи за производни продукти.
 

Заповед № РД 11-1637/08.08.2019 г. обезщетяване на собственици на подлежащи за унищожаване свинско месо, разфасовки, заготовки, субпродукти и месни лродукти.

Изисквания към различните видове обекти за отглеждане на свине и мерки за биосигурност, на които те трябва да отговарят


 


Програма за надзор и контрол на болестта Африканска чума по свинете в България през 2016-2018 г. (28.12.2017г.)

Практическо ръководство за борба с Африканската чума по свинете; (25.1.2018г.)

СОП за действията, които е необходимо да бъдат предприети от ветеринарните лекари, отговорни за здравеопазването на животните в БАБХ за превенция от и при възникването на огнище на класическа и африканска чума по свинете(16.2.2018г.)

Дейности и мерки предприети от Българската агенция по безопасност на храните по отношение на Африканската чума по свинете (АЧС) (16.2.2018г.)

Етиология, Епидемиология, Диагностика, Превенция и Контрол /Борба/ с АЧС(31.8.2018г.)

Стратегия за борба с болестта АЧС в България 2018 г. (2.1.2018г.)

АЧС - едно ново предизвикателство за дивата свиня в Европа (2.1.2018г.)

Брошура за АЧС (2.1.2018г.)

Презентация за Африканска чума по свинете (3.1.2018г.)

Ръководство за откриване и диагностика на АЧС на FAO - ENG (2.1.2018г.)

Практическа инструкция за ловците във връзка с надзора на АЧС (2.1.2018г.)

Заповед РД09-854 от 08.11.2016 г. на Министъра на земеделието за предприемане на мерки във връзка с болестта (2.1.2018г.)

Заповед РД 09-795 от 12.10.2017 г. на Министъра на земеделието за налагане на възбрана на внос на диви свине на територията на България (10.1.2018г.)

Заповед РД 11-2008 от 11.10.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за извършване на инвентаризация на свиневъдните обекти и засилване на мерките за проследяване, проверка и контрол на движението на домашни свине(10.1.2018г.)

 

Ролята на дивеча в контекста на управлението на здравето на животните  - Международна конференция, гр. София, 08-09.03.2018 г.

 

Обучение за АЧС – опита на Литва в гр. Пловдив 30.01.2018 г.

• Въведение (7.2.2018г.)

• Събиране на данни в заразените зони (7.2.2018г.)

• Превенция и контрол в дивата природа, стратегия лов и хранене(7.2.2018г.)

• Предотвратяване на предаване на заболяването от и към домашни прасета (7.2.2018г.)

• Профилактика и контрол (7.2.2018г.)

 

Видео за Африканска чума по свинете: