Инфлуенца по птиците


 

Инфлуенцата по птиците (Avian Influenza, Птичи грип) е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите птици, характеризиращо се с тежки неврологични нарушения, хеморагична диатеза и лезии по различните органи и системи, което може да доведе до 100% смъртност при кокошевите птици.

Актуална информация за епизоотичните огнища

Практическо ръководство за борба с болестта Инфлуенца по птиците

Наръчник за биосигурност

Информационна брошура за биосигурност

Практическо ръководство за биологична сигурност за производство и търговия с домашни птици

Avian Influenza етиология и патогеноза, клинични признаци, патология, диагностика

Профилактика и готовност за борба с Инфлуенца по птиците - практическо ръководство от 2014 г. 

 

Видео: