За фермеритеИнформационни материали за заразни болести:

Брошура за АЧС

Плакат за АЧС

• Инфлуенца или грип при птиците, какво трябва да знаем?

• Брошура за Африканска чума по свинете

• Чума и шарка по дребните преживни животни

• Шап по чифтокопитните животни

• Заразен нодуларен дерматит

• Шарка по овцете и козите и чума по дребни преживни животни

• Чума и шарка при животните

• Шап по чифтокопитните и Заразен нодуларен дерматит (постер)

• Практическо ръководство за биологична сигурност за производство и търговия с домашни птици

 

Инструкция за извършване на дезинсекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести

Практическо ръководство за фермерите болестта "Луда крава"

Практическо ръководство за фермерите болестта Скрейпи