• БАБХ констатира нов случай на Инфлуенца по птиците в животновъден обект в село Лисец, област Ловеч

  Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира ново огнище на заболяването Инфлуенца по птиците (H5) в регистриран животновъден обект в село Лисец, община Ловеч, област Ловеч. Пробите са потвърдени на 13 март (сряда) от Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ). Засегнатите птици в обекта са патици мюлари. С цел контрол и ликвидиране на заболяването, БАБХ започна прилагане на всички мерки в съответствие с действащото законодателство. Със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ са определени мерките за ликвидиране на огнището с високопатогенна инфлуенца по птиците и срещу разпространението на инфекция сред птиците в района. Предприето е хуманно умъртвяване и унищожаване на всички птици, отглеждани в обекта, което ще бъде последвано от почистване и дезинфекция. Определени са 3-километрова предпазна зона и 10- километрова зона за наблюдение около констатираното огнище на заболяването. Забранено е движението на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона. В двете зони се забранява търговията и предвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. Извършва се епизоотично проучване за причините, довели до заболяването. Предстои свикване на комисия, която със съдействие на кметовете на населените места ще провежда обхождане на обектите за целите на извършване на клинични прегледи, взимане на проби при съмнение за заболяване  и получаване на сигнали от собственици за заболеваемост сред птиците. БАБХ напомня, че фуражите следва да се съхраняват в закрити помещения, както и суровините за фуражи. По този начин се избягва възможността диви пернати да заразят фуража, а оттам и питомните да бъдат заразени с вирус . Актуална информация за огнищата на заболяването Инфлуенца по птиците в страната може да намерите в интерактивната карта, публикувана на сайта на БАБХ тук.    


 • Нови случаи на Африканска чума при диви свине в област Силистра

  Референтната лаборатория в София потвърди наличието на вируса във взетите проби   Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира нови случаи на Африканска чума при диви свине в землището на Държавното ловно стопанство „Каракуз“, област Силистра. Изпитването на взетите проби на 6 март 2019 г. от Националната референтна лаборатория в София потвърди наличие на вируса при две животни. Това са поредните случаи на заболяването у нас за 2019 година. Те са потвърдени при прасета, открити при претърсване на региона в резултат на изпълнение на заповед на изпълнителния директор  на БАБХ от 25.02.2019 г. „Каракуз“ се намира в непосредствена близост до територията с последното намерено умряло диво прасе с положителна проба за африканска чума. Случаят бе установен на 25 февруари в землището на село Каблешково на територията на община Тервел. Съгласно Стратегията на Европейския съюз за Африканска чума по свинете (SANTE 7113/2015) и принципите за регионализация при контрола на заболяването при диви свине, и предвид локализацията на всички положителни случаи досега, са създадени инфектирана и буферна зони. Те обхващат територии от областите Добрич, Силистра и Варна, и включват населените места, определени със заповеди № РД 11-427/25.02.2019 г. и № 11-322/13.02.2019 г. С цел контрол и ликвидиране на заболяването, БАБХ прилага всички мерки в съответствие с действащото законодателство. Агенцията ще извършва постоянни клинични прегледи за Африканска чума при домашни свине и ще се вземат проби от всички умрели или показващи клинични признаци диви и домашни свине като изпълнение на Програмата за профилактика и надзор на болестта в България. В трите области се провеждат регулярни заседания на областните и общинските епизоотични комисии с участието на областните дирекции по безопасност на храните, кметовете на общините, представители на горските стопанства и ловните организации (включително в рамките на Ловните съвети). Поради високите нива на смъртност, бързото и широко разпространение в природата и липсата на лечение и ваксина, Африканската чума при домашните и дивите свине е смятана за изключително сериозно заболяване. Веднъж проникнала в държавата, болестта предизвиква мащабни загуби за националната и международната търговия, поминъка на свиневъдите и ловното стопанство. БАБХ напомня, че прасетата в стопанства „заден двор“ трябва да се отглеждат затворени и при засилена биосигурност, и да нямат контакт с диви прасета. Неспазването на правилата за биосигурност при ловуване, както и ниската биосигурност при отглеждане на свине в домашни условия, са ключови за пренасяне на заразата от дивите към домашните свине. Актуална информация за местата с потвърдени случаи на африканска чума в страната и движението на заболяването може да намерите в интерактивната карта, публикувана на сайта на БАБХ.  Информационна брошура с указания и съвети за ловците, стопаните и гражданите може да прочетете тук. Всичко за болестта Африканска чума по свинете вижте на https://bit.ly/2u1pmTN.


 • 248 извънредни проверки в зимните курорти извърши БАБХ

    Съставени са 6 акта и са издадени 34 предписания   За периода от 2 януари 2019 г. до 31 януари 2019 г., във връзка със текущия зимен туристически сезон, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 248 извънредни проверки в заведения за обществено  хранене, обекти за търговия на дребно с храни, туристически, подвижни, временни, сезонни, с дейност „кетъринг“ обекти, както и такива, предлагащи услугата „All inclusive“ на територията на Смолян, Благоевград, София град и София област. Съставени са 6 акта за установяване на административно нарушение. 34 са издадените предписания за отстраняване на установени несъответствия. Възбранени и насочени за унищожаване са близо 65 кг храни от животински произход без етикетировка и с изтекъл срок на годност. Най-честите констатирани нарушения са свързани със сградов фонд и оборудване,  неправилно етикетирани храни, некоректно водене на записи по Системата за безопасност на храните и лоша хигиена и извършване на дейност в обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните. Целта на традиционните тематични проверки е да се осигури безопасност на предлаганите храни, да се гарантира сигурността и здравето на потребителите при увеличеното търсене и предлагане на стоки и хранителни продукти в този период на годината в зимните ни курорти, както и да се предотврати всеки опит за злоупотреби от собственици на заведения и хотелиери. Агенцията извършва проверки в зимните ни курорти от 10 декември 2018 г. и те ще продължат до края на сезона през 2019 г. Потребителите могат да подават сигнали за нередности онлайн или да използват за това горещия телефон на БАБХ – 0700 122 99.


 • БАБХ констатира нови случаи на бруцелоза при животни във Вуково

  Отчетени са положителни проби при овце, свине и кучета в първичното огнище на болестта   Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи нови случаи на заболели животни от бруцелоза в констатираното през септември 2018 г. първично огнище на болестта в село Вуково, област Кюстендил. При последното изследване в същия животновъден обект (тип заден двор), в резултат на прилаганите оздравителни мерки и лабораторен контрол, на 17 февруари 2019 г. са отчетени положителни проби за бруцелоза при овце, свине и кучета (1 овца, 10 свине и 2 кучета). Животните в обекта са евтаназирани по хуманен начин. Бруцелозата е опасна зооноза  – предава се от животни на хора. Хората могат да се заразят чрез контакт с болно животно и при консумация на недобре термично обработени месо и мляко. Затова положително реагиралите животни подлежат на незабавно умъртвяване по хуманнен начин. Продължава дезинфекцията на двора, помещенията и инвентара в животновъдния обект. Извършват се епизоотично проучване за проследяване източника на инфекцията и инвентаризация на обекта. При необходимост ще се правят отново допълнителни серологични изследвания на останалите животни в населеното място. За предприемане на мерки по компетентност е уведомена и Регионалната здравна инспекция – Кюстендил.


 • Извършени проверки от дирекция „Контрол на храните“ през месец януари 2019 г.

  В цялата страна са извършени 12 702 проверки, съставени са 111 акта   През месец януари 2019 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:   Общ брой извършени проверки в цялата страна – 12 702 бр.  Издадени предписания – 652 бр.  Съставени актове за установяване на административни нарушения – 111 бр.  Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 1 бр.  Изтеглени и насочени за унищожаване 2 546 кг храни, 26 бр. яйца и 37 л лимонов сок, майонеза и боза. Изтеглени и насочени за преетикетиране 4 372 кг храни от животински и  неживотински произход. Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на България са: Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка. Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност. Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите. Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.  Изготвени становища: Към институции и ведомства –  23 бр. Към фирми и граждани – 25 бр. Обработени сигнали и жалби: Към институции и ведомства – 12 бр. Към фирми и граждани – 15 бр.