• Извършени проверки от дирекция „Контрол на храните“ през месец май 2019 г.

    В цялата страна са направени 13 117 проверки, възбранени и насочени за унищожаване са 29 258 кг храни от животински и неживотински произход   През месец май 2019 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:  Общ брой извършени проверки в цялата страна – 13 117.  Издадени предписания – 654.  Съставени актове за установяване на административни нарушения – 96.  Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 3.  Изтеглени и насочени за унищожаване 29 258 кг храни от животински и неживотински произход, от които: 25 017 кг сол – морска кристална йодирана;  1 987,5 кг куркума – с високо съдържание на олово, произход Индия; 1 211 кг бланширани картофи, подправени с куркума;  991 кг храни от животински произход – агнешко, свинско и пилешко месо, месни продукти, месни заготовки и разфасовки, субпродукти, риба и млечни продукти, които са с изтекъл срок на годност, без здравна и идентификационна маркировка, без придружаващи документи и етикети, неправилно съхранение на продукти, продажба в нерегламентиран обект (по чл. 12 от Закона за храните); 51,6 кг храни от неживотински произход – козунак и подправки с изтекъл срок на годност, без документи за произход, без етикет и партиден номер. Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на България са: Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка. Несъответствия по Наредбата за специфичните изисквания за млечните продукти (продажба на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко заедно с млечни продукти). Несъответствия на изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (предлагане на плодове и зеленчуци без необходимите обозначения). Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление на безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност. Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите. Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.


 • Представители на БАБХ участваха в конференция на високо равнище за трансграничните заболявания

  Конференция на високо равнище по въпроси за актуалното състояние и развитието на трансграничните болести, организирана в рамките на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС), се проведе вчера, 10 юни 2019 г., в Букурещ. Във форума участваха комисарят по здравеопазване и безопасност на храните – Витянис Андриукайтис, както и представители на 28-те държави членки на ЕС и на международни организации. От българска страна се включиха заместник-изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Цвятко Александров и екип от експерти от ведомството с ресори здравеопазване и хуманно отношение към животните. Бяха обсъдени теми, свързани с подобряването на системите за ранно установяване на болести по животните, трансграничното сътрудничество, засилването на информираността на всички заинтересовани страни и на обществеността за рисковете от трансграничните болести, биосигурността, финансовото и научното обезпечаване на прилаганите мерки.               Представителите на БАБХ бяха поканени да споделят българския опит при справянето със заболяванията и извършвания контрол на трансграничните болести по животните. България направи презентации по особено актуалните през последните години теми като контрола на инфлуенца по птиците, както и на болести като шап, чума по дребните преживни животни, шарка по овцете и козите.


 • БАБХ стартира извънредни проверки на пазарите и борсите за плодове и зеленчуци в област Благоевград

  Инспектори от ОДБХ-Благоевград ще  проверяват и доставките от Гърция на ГКПП Кулата-Промахон   Във връзка с пролетно-летния сезон, в който консумацията на плодове и зеленчуци се повишава значително, инспектори на ОДБХ-Благоевград започнаха извънредни тематични проверки на пазарите, борсите и тържищата, които предлагат тези стоки на територията на област Благоевград. Ще се инспектират и доставките с пресни плодове и зеленчуци, влизащи от Гърция на ГКПП Кулата-Промахон. Също така на границата ни с Гърция са сформирани съвместни екипи с НАП, които ще следят за доставките,  влизащи в България от Гърция. Инспекторите към Българската агенция по безопасност на храните проверяват и нерегламентирани места за продажба на пресни плодове и зеленчуци в региона на Сандански и Петрич. Целта на извънредните проверки е предотвратяване на нелоялни търговски практики и недопускане на заблуда на потребителите относно произход, качество и безопасност на плодовете и зеленчуците, предлагани на пазара. Традиционните тематични проверки се извършват и за да се обезпечи безопасността на потребителите, и за да се гарантира сигурността и здравето им.  Контролният орган ще следи за спазването на европейското и българското законодателство, по-конкретно нормативните изисквания за пресните плодове и зеленчуци като пазарните стандарти на Европейската общност, въведени с Регламент на Европейския съюз № 543/2011 г., Закона за храните и Наредба № 16 от 2010 г.,  която определя изискванията за качество, условията и редът за извършване на контрол за съответствие на пресните плодове и зеленчуци, и поддържането на база данни за търговците на пресни плодове и зеленчуци. При инспекциите ще се отчита произхода на продуктите, правилното етикетиране, съответствието с пазарния клас, посочен в документите с този на етикетите им, за съпроводителните документи и съответствието на стоката. По време на инспекциите на доставки на пресни плодове и зеленчуци от Гърция, които ще се провеждат на ГКПП Кулата-Промахон, ще се контролира съответствието с изискванията на приложимото законодателство при движението на стоки за вътрешно-общностна търговия.  


 • В БАБХ се проведе среща по повод идентифицирането на животни под селекционен контрол

  Среща между представители на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“(ЗХОЖКФ) към БАБХ, Българския ветеринарен съюз (БВС), Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и развъдните организации се проведе вчера, 6 юни 2019 г., в БАБХ. Поводът бе обсъждането на констатираните проблеми при идентифицирането на животни под селекционен контрол и възможностите за преодоляването им. Всички участници потвърдиха позицията си, че без съдействието на стопаните на животните, не би могло да се очаква и да се гарантира, че идентификацията може да бъде осъществена съвсем коректно и адекватно. По отношение на това дали развъдните асоциации могат да идентифицират животните, БВС споделиха, че това е напълно възможно, при условие че данните се въвеждат във ВетИС (Интегрирана информационна система на БАБХ).  По време на втората част на работния формат представителите на БВС и на дирекция ЗХОЖКФ дискутираха подготвяната процедура за отчитане изпълнението на профилактичните мероприятия.  


 • Нови стандарти за здравеопазването на животните приеха участниците в Генералната сесия на OIE

  В периода 26-31 май 2019 г. се проведе 87-то издание на Генералната сесия на асамблеята на делегатите на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE). Тя премина под председателството на д-р Марк Шип, председател на OIE и делегат на Австралия. В нея се включиха над 1000 участници, сред които делегати от 182 страни членки на OIE, учени и наблюдатели от 71 международни организации и регионални партньори. България бе представлявана от д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), д-р Цвятко Александров, заместник изпълнителен директор на БАБХ и екип от експерти от ведомството с ресори здравеопазване и хуманно отношение към животните. Делегатите приеха 33 резолюции, свързани с изменения на съществуващи или с въвеждането на нови международни стандарти от глобално значение в областта на здравеопазването на животните и хуманното отношение. Така страните членки на OIE потвърдиха задълженията си да спазват международните стандарти на Организацията и се ангажираха с изпълнението на новите санитарни предизвикателства (нови заплахи от заболявания) с цел опазване здравето на животните, безопасността на храните и поминъка на хората. 11 държави бяха наградени със сертификати за официално признат статут на страни „свободни от заболявания“, включително и за одобрени от OIE национални програми за контрол на заболяванията. България е с признат официален статут от OIE за всички заболявания, които организацията признава, с изключение на Чума по дребните преживни животни. Официалният статут от OIE по отношение на заболяванията по животните гарантира на държавите сигурността в търговските взаимоотношения с международните партньори и допринася за икономическата стабилност на страната. Като приоритетна за здравеопазването на животните беше изтъкната ситуацията в световен мащаб със заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). В тази връзка  беше обсъдено глобалното му разпространение като пряка заплаха за по-голямата част от популациите на свине в световен план. Предвид сериозността на ситуацията и по искане на държавите членки, OIE стартира глобална инициатива за контрол на АЧС. Тя ще използва механизма GF-TADs – Глобална рамка за прогресивен контрол на трансграничните болести при животните за разработване, подобряване и хармонизиране на партньорствата, и за постигане на ефективна координация на национално, регионално и международно равнище. Освен в Европа,  GF-TADs групи вече са създадени в Азия, в Северна и Южна Америка. През септември България ще бъде домакин на следващата среща на постоянната група от експерти по АЧС в Европа, която се провежда в рамките на GF-TADs. Световната организация изтъкна и важността от докладване на възникнали огнища чрез Световната информационна система за здравето на животните (WAHIS), което подпомага изграждането на пълна картина за развитието на болестта. От 26 април до 9 май 2019 г. чрез платформата са качени и обявени над 1322 огнища и 157 нови нотификации за АЧС. През второто полугодие на 2018 г. 25 страни в Европа, Африка и Азия са нотифицирали огнища на Африканска чума по свинете. Предвид глобалните социално-икономически последици от АЧС, контролирането на болестта е с висок приоритет както за засегнатите страни, така и за свободните от болестта. По време на заседанията на Генералната сесия OIE призова държавите членки да гарантират, че прилагат международните стандарти и практики за ефективен контрол, който трябва да включва органите за митнически и граничен контрол, свиневъдството, университетите, органите за управление на горското стопанство, ловните сдружения, туристическите организации и организациите за транспортиране на животни. За повишаване на информираността на засегнатите страни и обществеността в началото на 2019 г. OIE стартира кампанията „ASF Kills Pigs“ Първоначално разработена на 5 езика (френски, английски, испански, мандарин и руски), кампанията се адаптира и актуализира постоянно и на други езици по искане на страните. България e изпратила своите информационни материали на български и те вече са публикувана на сайта на OIE. На тази Сесия бяха преразгледани и болестта бяс, програмите за контрол и стратегията за глобално изкореняване на заболяването до 2030 година. Беше приета Глава за „Инфекция с вируса на бяс“. Преработеният стандарт включва насоки за страните да прилагат на доброволен принцип официално одобрените от OIE национални програми за контрол на бяс, които са насочени към кучета.   Делегатите на OIE единодушно потвърдиха и борбата срещу антимикробната резистентност като значима тема.