Начало Сурово мляко

Сурово мляко


Заповед РД11-97 от 17.01.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ за въвеждане в експлоатация "Разширение на Интегрираната информационна система на БАБХ-ВетИС, с включване на функционалности по процеса за подобряване качеството на сурово краве мляко, съгласно плана за действие  и за целите на официалния контрол и самоконтрол" - "Модул мляко"

Инструкция за вземане на проби от сурово краве мляко и за регистриране на взетите проби в ИИС ВетИС

Инструкция за приемане и изследване на проби от сурово мляко

Заявление за предоставяне на достъп до "Модул мляко"

Декларация за поверителност

Ръководство за потребителя 

Списък на фермите за производство на сурово краве мляко с 10 до 49 млечни животни с посочен статут съгласно Регламент 853/2004

Списък на фермите за производство на сурово краве мляко с 50 и повече млечни животни с посочен статут съгласно Регламент 853/2004

Млекодобивни стопанства с 10 до 49 млечни крави, които не отговарят на структурни и хигиенни изисквания съгласно Регламент 853/2004

Списък на лицата преминали обучение за вземане на проби сурово краве мляко за целите на самоконтрола /пробовземач/, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 от 23.02.2017 г.