Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Изпитвателна лаборатория „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Благоевград

Изпитвателна лаборатория „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Благоевград


Изпитвателна лаборатория „Лабораторни дейности” при ОДБХ – Благоевград

(Сертификат за акредитация рег. № 117 ЛИ)

 

            Лабораторната дейност в гр. Благоевград започва да функционира с основаването на Междурайонната ветеринарно-диагностична и контролна станция през 1954 г. Първоначално са извършвани диагностични изследвания на болести по животните. През 1965 г. е открита и лаборатория за ветеринарно-санитарна експертиза (ВСЕ) на храни.

            В края на 1997 г., лабораторията по ВСЕ е отделена, като са внедрени нови методи на изпитване и е доставено ново лабораторно оборудване.

            За да отговори на актуалните изисквания към лабораториите, през 2002 г. лабораторията е акредитирана от ИА „Българска служба за акредитация“, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC17025:2006 за изпитвания на храни.

            През 2009 г. при преакредитацията на изпитвателната лаборатория (ИЛ) е разширен обхвата и са включени диагностични изследвания на заболявания по животнитe.

            При хранителните продукти се извършват микробиологични, физикохимични и биохимични изпитвания на суровини и храни от животински и неживотински произход.

Това са:месо, месни продукти; риба, рибни продукти; мляко и млечни продукти; яйца и яйчни продукти; консерви месни, месорастителни и растителни; пчелен мед; плодове и зеленчуци, пресни сготвени, замразени и консервирани;зърнени храни и храни на зърнена основа; захар, захарни и шоколадови изделия; безалкохолни напитки, боза и пиво; чай, кафе, какао; масла и мазнини; готови за консумация храни; вода за пиене и изкуствен лед; отривки от повърхности за контрол на хигиената; кланични трупове. Изпитванията се провеждат по критерии за безопасност на храните и технологична хигиена, съгласно Регламент (ЕО) № 2073/2005 г., изменен с Регламент (ЕО) № 1441/2007 г. и Наредба № 31/2004 г. на МЗ.

            При диагностика на заболяванията по животните лабораторията, извършва изпитвания по Държавна профилактична програма (ДПП) и на стопани-клиенти. Извършват се изследвания за: Бруцелоза, Ензоотична левкоза, Лептоспироза и Антракс при едри преживни животни; Бруцелоза, Лептоспироза, Заразен епидидимит и Антракс при дребни преживни животни; Бруцелоза и Лептоспироза при свине; Ку – треска при преживни; САП при коне; Салмонелоза при птици; Американски гнилец и Нозематоза при пчели; трихинела при кланични трупове и диви свине. Лабораторията извършва и други диагностични изследвания на заболявания извън обхвата на акредитация.

            Лабораторията при ОДБХ гр. Благоевград е участник в проект по Оперативна програма за европейско сътрудничество „Гърция – България 2007-2013” на тема „По-добро качество на храната – сила за изграждане на здравно и социално благополучие”. По проекта ще бъде обновена материалната база и ще бъде доставено съвременно лабораторно оборудване.

            Персоналът в ИЛ към ОДБХ гр. Благоевград е високо квалифициран и обучен. В съставът му са включени различни специалисти - ветеринарни лекари, химици, лаборанти и др.

Информация за пълният обхват на акредитация на лабораторията, може да намерите на следния линк: http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация.

 

За контакти:

Отдел “Лабораторни дейности” при ОДБХ гр. Благоевград

гр. Благоевград, ул.”Славянска” № 83

тел: 0886/707042; 073/82 88 36, факс: 073/ 88 10 76

e-mail: vse_blg@abv.bg;

Началник отдел : д-р Дафинка Иванова