Изпитвателна лаборатория при ОДБХ – Шумен


Изпитвателна лаборатория при ОДБХ – Шумен

(Сертификат за акредитация рег. № 202 ЛИ)

 

Изпитвателната лаборатория (ИЛ) при ОДБХ гр. Шумен е акредитирана за първи път през 1999 г. Лабораторията разполага със съвременна материална база и е снабдена с модерна апаратура по проекти на Европейския съюз. Персоналът е високо квалифициран да извършваизпитванията от акредитирания обхват.

Пробите, които се изследват са в две направления – храни и диагностика на заболяванията по животните.

Лабораторията е акредитирана, съгласно стандарата БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от ИА «Българска служба за акредитация» със Сертификат за акредитация рег. № 202 ЛИ.

През 2012 г. при преминала преакредитация, лабораторията разшири своя обхват с изпитвания на продукти от неживотински произход и фуражи.

 

Лабораторията изпитва следните групи храни и продукти:

·         Мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, готови ястия и салати, консерви месни, месорастителни и рибни стерилизирани, зърнени храни и храни на зърнена основа, пшенично брашно, хляб и хлебни изделия и питейна вода за органолептични, физико-химични и микробиологични изпитвания;

·         Яйца за микробиологични изпитвания;

·         Пчелен мед за органолептични и физикохимични изпитвания;

·         Контактни повърхности (смивове);

·         Зеленчуци и плодове, сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови и плодове сокове сокове за физикохимични и микробиологични изпитвания

·         Захар, захарни, шоколадови изделия и безалкохолни напитки за микробиологични изпитвания.

 

Лабораторно диагностичните изследвания на лабораторията включват:

·         Изследване на Кръвен серум за Бруцелоза, Ензоотична левкоза по говедата, Лептоспироза, Заразен епидидимит и Сап;

·         Изследване на вътрешни органи, лимфни възли, месо и трупове от умрели и неотложно заклани животни за Антракс, Салмонелоза,  Трихинелоза.

·         Изследване на пчели, пчелно пило и пчелни продукти за Американски гнилец, Вароатоза, Нозематоза.

·         Изследване на биологични и свойствени за средата на животни материали за салмонела;

В лабораторията при ОДБХ гр. Шумен в обхват на акредитация се изследват и проби фуражи за наличие на салмонела.

Информация за пълният обхват на акредитация на лабораторията, може да намерите на следния линк: http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация.

 

За контакти:

Отдел „Лабораторни дейности„ при ОДБХ – Шумен

И.д. началник отдел: д-р Катя Димитрова

гр. Шумен, ул.”Съединение” № 53

тел: 0886/835970, факс: 054/860 557

e-mail: izp.vetldk@gmail.com

Отговорник по качеството: д-р Добринка Борисова, тел: 0889/005030