Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Изпитвателна лаборатория - отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ–Сливен

Изпитвателна лаборатория - отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ–Сливен


Изпитвателна лаборатория - отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ–Сливен

(Сертификат за акредитация рег. № 111 ЛИ)

 

 

Изпитвателна лаборатория (ИЛ) при ОДБХ гр. Сливен е разположена в сградата на областната дирекция на площ от 700 м2., като първоначално са функционирали две сектора „Диагностика на заболяванията по животните„ и „Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителни продукти от животински произход”, които през 2009 г. са обединени в отдел „Лабораторни дейности“.

Първата акредитация на лабораторията, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 е получена през 2009 г. с издаден от ИА „Българска служба за акредитация“ Сертификат за акредитация рег. № 111 ЛИ.

В направление диагностика на заболяванията при животните лабораторията извършва изпитвания на кръвен серум за Бруцелоза при едри, дребни преживни животни и свине, Лептоспироза по животните, Заразен епидидимит, Ензоотична левкоза по говедата, съгласно международни методи на O.I.E Manual. Изследват се и органи от заклани и умрели животни, чревно съдържание, телесни течности, животински изпражнения, яйчни черупки и свойствени за средата проби при първично производство за салмонелни бактерии.

По отношение изпитванията на храни, лабораторията извършва анализи на животински (месо и месни продукти, трихинелоскопиране, мляко и млечни продукти, птици и птичи продукти, риба и рибни продукти) и неживотински суровини и храни, смивове от контактни повърхности по микробиологични и физикохимични показатели, съгласно критериите на Национални, международни стандарти и Регламенти на Европейската общност. Изпитвателната лаборатория при ОДБХ гр. Сливен, разполага с квалифициран персонал и съвременно техническо оборудване.

В отговор на необходимостта от своевременна диагностика и лечение на заразната и незаразна патология при животните и завишаващите се критерии към безопасността и качеството на храните и фуражите, Изпитвателна лаборатория - отдел „Лабораторни дейности” работи за разширяване на обхвата на акредитация. 

 

Информация за пълният обхват на акредитация на лабораторията, може да намерите на следния линк: http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация.

 

За контакти:

Отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ гр. Сливен

гр. Сливен 8800,

ул. „Самуиловско шосе” ПК 100;

тел. 044/62 55 92, факс: 044/62 41 51

e-mail: rvms_sl@infotel.bgsliven_ld@abv.bg

Началник отдел : д-р Людмила Георгиева