Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Изпитвателна лаборатория по ветеринарно санитарна експертиза и Изпитвателна лаборатория по диагностика на заболяванията по животните при ОБДХ – Враца

Изпитвателна лаборатория по ветеринарно санитарна експертиза и Изпитвателна лаборатория по диагностика на заболяванията по животните при ОБДХ – Враца


Изпитвателна лаборатория по ветеринарно санитарна експертиза при ОБДХ – Враца.
(Сертификат за акредитация рег. № 125 ЛИ)

Изпитвателна лаборатория по диагностика на заболяванията по животните при ОБДХ – Враца.
(Сертификат за акредитация рег. № 281 ЛИ)

 Отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ гр. Враца се състои от две акредитирани изпитвателни лаборатории (ИЛ): ИЛ по „Ветеринарно санитарна експертиза“ (ВСЕ) и ИЛ по „Диагностика на заболяванията по животните“ (ДЗЖ), които извършват изпитвания на храни от животински и неживотински произход и на проби от животни.

1.      ИЛ по ВСЕ е създадена през 1999 г. след сливането на лаборатории от „Млечна промишленост” и от „Месокомбинат” с цел да изпитва храни от животински произход по органолептични, физико-химични и микробиологични показатели по официален контрол.

Първата акредитация на лабораторията е през 2001 г., съгласно стандарта БДС EN 45001:1993, а през 2005 г. е акредитарана, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 със Сертификат за акредитация рег. № 125 ЛИ.

Лабораторията извършва изпитвания на храни( от животински и неживотински произход ). кожи, черва, контактни повърхности и производствени съоръжения, храна за домашни любимци, вода за питейно-битови цели и лед по органолептични, физикохимични, биохимични и микробиологични показатели.

 

2.      ИЛ по ДЗЖ води началото си от 1934 г., със създаването на Санитарно Бактериологична Станция целта на която е била поставянето на ветеринарномедицинската дейност на научна основа и обективизиране на диагностиката на заболяванията по животните. През 1951 г. са обособени лабораториите по серология и изкуствено осеменяване, като част от Районната Ветеринарна Станция (РВС) гр. Враца, а по-късно са открити и бактериологична, паразитологична, токсикологична, вирусологична, патохистологична, епизоотична и лаборатория по незаразни болести. До 2001 г. РВС е с научен статут, след което преминава към РВМС гр.Враца, като Диагностична лаборатория.

През годините ИЛ по ДЗЖ продължава традициите на добрата лабораторна практика, внедрява международни стандарти, което води до първото и акредитиране през 2010 г., съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 със Сертификат за акредитация рег. № 281/ЛИ.

Лабораторията извършва изпитване на проби от животни за заболявания, включени в Държавната профилактична програма (ДПП) - Бруцелоза, Ензоотична левкоза и Антракс при едри преживни животни, Бруцелоза, Заразен епидидимит и Антракс при дребни преживни животни, Бруцелоза –свине, Салмонелоза при птици по програмите за надзор, Ехинококоза, Американски гнилец при пчели.

Извършват се и диагностични изпитвания извън обхвата на акредитация и ДПП на редица заразни и паразитологични заболявания по животните, птиците, пчелите и пчелното пило, като целенасочено се работи за разширяване обхвата на диагностичните изпитвания.

Лабораторията разполага със съвременна материална база и лабораторно оборудване. Персоналът е високо квалифициран да извършва изпитванията, като в състава му са включени обучени експерти от областта на ветеринарната медицина, химията и др.

 

Информация за пълният обхват на акредитация на лабораториите, може да намерите на следния линк: http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация.

 

Декларация

 

За контакти:

Отдел „Лабораторни дейности" при ОДБХ-Враца

гр. Враца, ул. „Илинден” № 1

Тел.: 092/66 54 87, 092/66 58 14, факс: 092/66 39 46

e-mail: vr.dzj.rvms@abv.bg

Н-к отдел: д-р Анна Божкова