Начало Документи Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България

Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България


Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България може да откриете ТУК

Решение № ЕО - 3/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

БАБХ, на основание чл. 19а, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проект на актуализирания Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България ТУК

Становища, бележки и препоръки относно обхвата на доклада за екологична оценка могат да бъдат депозирани на вниманието на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните и/или на електронна поща: orz@bfsa.bg, в 15-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

Хармонизирани показатели на риска, съгласно Директива (ЕС) 2019/782