Начало Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи


Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни - 2019 г.

Заповед РД11-270/05.02.2019 г.

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни - 2018 г.

Заповед РД11-238/07.02.2018 г.

Списък на лицата, отглеждащи животни, одобрени за подпомагане по дейностите от направление "Биологично животновъдство" на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, към 1 февруари 2018 г.

Справка по чл. 37м. ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи по категории животни - 2017 г.

Заповед РД11-235/02.02.2017 г.

Списък на лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане на биологично земеделие“, включени в направление биологично животновъдство към 01.02.2017 г.