Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден

Дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти"

Списък на забранените субстанции за коне, участващи в изложби и състезания

Списъка можете да видите тук

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF