Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден

Областни дирекции по безопасност на храните

Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград
Директор: д-р Михаил Николов Бащавелов
Адрес: гр. Благоевград, ул. Славянска №83
Телефон: 073/828-821
E-mail: RVS_01@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас
Директор: д-р Петър Георгиев Пачев
Адрес: гр. Бургас, ул. Хан Аспарух №36
Телефон: 056/813280 056/813280
E-mail: RVS_02@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Варна
Директор: д-р Маргарита Николова Атанасова
Адрес: гр. Варна, ул. Софроний Врачански №19
Телефон: 052/655801 052/655802
E-mail: RVS_03@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново
Директор: д-р Станимир Кръстев Спасов
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски №77
Телефон: 062/603 156062/603 156
E-mail: RVS_04@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Видин
Директор: д-р Цветан Борисов Топчиев
Адрес: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики №66
Телефон: 094/601 580094/601 580
E-mail: RVS_05@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Враца
Директор: инж. Хрисим Антонов Павлов
Адрес: гр. Враца, ул. Илинден №1
Телефон: 092/665 078092/665 078
E-mail: RVS_06@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово
Директор: д-р Светослав Костадинов Спасов
Адрес: гр. Габрово, ул. Стефан Караджа №6
Телефон: 066/801-779066/801-779
E-mail: RVS_07@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич
Директор: д-р Розалина Стефанова Брайкова
Адрес: гр. Добрич, ул. Ген. Киселов №2
Телефон: 058/602 053058/602 053
E-mail: RVS_08@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали
Директор: д-р Георги Петров Грозев
Адрес: гр. Кърджали, ул. Дарец №6
Телефон: 0361/625 29
E-mail: RVS_09@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил
Директор: д-р Първан Ангелов Дангов
Адрес: гр. Кюстендил, бул. Цар Освободител №338
Телефон: 078/550 630078/550 630
E-mail: RVS_10@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Ловеч
Директор: д-р Ивайло Милков Йотов
Адрес: гр. Ловеч, ул. Р. Княгина №3
Телефон: 068/600 750068/600 750
E-mail: RVS_11@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана
Директор: д-р Людмил Тодоров Антов
Адрес: гр. Монтана, ул. Ю. Ирасек №4
Телефон: 096/300 202096/300 202
E-mail: RVS_12@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик
Директор: д-р Петко Митков Митев
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Н. Цанов №4
Телефон: 034/444 212034/444 212
E-mail: RVS_13@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Перник
Директор: д-р Татяна Костадинова Вангелова
Адрес: гр. Перник, ул. П. К. Яворов №23
Телефон: 076/601 172076/601 172
E-mail: RVS_14@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Плевен
Директор: д-р Иван Христов Йорданов
Адрес: гр. Плевен, ул. Лерин №12
Телефон: 064/834 021
E-mail: RVS_15@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив
Директор: и. д. д-р Николай Георгиев Петков
Адрес: гр. Пловдив, бул. Марица №86
Телефон на директора: 032/626 318 
Телефон на приемна КХ: 032/ 62 62 55
E-mail: RVS_16@nvms.government.bg, odbh_plovdiv@abv.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Разград
Директор: д-р Ибрахим Халилов Яхов
Адрес: гр. Разград, ул. Ветеринарна №1
Телефон: 084/661 304
E-mail: RVS_17@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Русе
Директор: д-р Владимир Георгиев Хвърчилков
Адрес: гр. Русе, ул. Марица №3
Телефон: 082/845 956082/845 956
E-mail: RVS_18@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра
Директор: инж. Февзие Ниязи Узун
Адрес: гр. Силистра, ул. Тутраканска №3
Телефон: 086/822 256086/822 256
E-mail: RVS_19@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен
Директор: д-р Пламен Стоянов Пенчев
Адрес: гр. Сливен, ул. Самуиловско шосе, ПК100
Телефон: 044/624 941044/624 941
E-mail: RVS_20@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян
Директор: д-р Сава Николов Бозуков
Адрес: гр. Смолян, бул. Тракия №5
Телефон: 0301/62502
E-mail: RVS_21@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – София-град
Директор: д-р Антон Симеонов Генов
Адрес: гр. София, бул. Данаил Николаев №7
Телефон: 02/944 46 3602/944 46 36
E-mail: rvs_22@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Софийска област
Директор: инж. Христо Стоянов Юнгарев
Адрес: гр. Костинброд, ул. Ломско шосе №22
Телефон: 0721/66090
E-mail: RVS_23@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загора
Директор: д-р Дамян Миков Миков
Адрес: гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий №19А
Телефон: 042/626 792042/626 792
E-mail: RVS_24@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Търговище
Директор: д-р Стойне Николов Миланов
Адрес: гр. Търговище, ул. 29-ти януари №2
Телефон: 0601/63416
E-mail: RVS_25@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково
Директор: агр. Кирил Владимиров Делчев
Адрес: гр. Хасково, бул. Освобождение №57
Телефон: 038/661 049038/661 049
E-mail: RVS_26@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен
Директор: д-р Катя Димитрова Райкинска
Адрес: гр. Шумен, ул. Съединение №53
Телефон: 054/860 557054/860 557
E-mail: RVS_27@nvms.government.bg

Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол
Директор: д-р Здравко Демирев Иванов
Адрес: гр. Ямбол, ул. Батак №1
Телефон: 046/663626046/663626
E-mail: RVS_28@nvms.government.bg
 

 

 

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF