Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден


(19.08.2014) Синият език (СЕ) е вирусно, трасмисивно, неконтагиозно заболяване по домашните и дивите преживните животни (говеда, овце, кози, биволи, сърни и елени), предавано чрез кръвосмучещи насекоми-куликоиди. Инфектирането става само след кръвосмучене от тези насекоми...

Към момента около 700 животни са мъртви, а заболелите са около 2-3 000.

„Болестта „син език” засяга само преживните животни. В момента вълната на разпросранение е изключително висока”, каза в „Събуди се” Бойко Ликов, директор на Центъра за оценка на риска към БАБХР относно разпространението на болестта „син език”.
 

(15.08.2014) Българската агенция по безопасност на храните предоставя актуална информация във връзка с предприетите мерки за борба със заболяването „син език”. Към момента БАБХ е наложила тотална забрана за движение на едри и дребни преживни животни на територията на цялата страна, с изключение на случаите, в които се касае за клане на животни. Ограничено е пашуването в часовия диапазон от 19:00 до 8.00 ч. Предприети са и действия за обработка с инсектициди на животновъдните обекти, торищата и местата за водопой на животните.

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF