Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден


Днес проф. Моллов представи пред журналисти обновената електронна страница на Българска агенция по безопасност на храните -„Потребителят има думата!“ . Новите функции на сайта дават

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на представяне на обновената електронна страница на Българска агенция по безопасност на храните -„Потребителят има думата!“ .

Вчера и днес по покана на проф. Моллов, изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, на посещение в България са проф. Андреас Хензел, председател на Федералния институт за оценка на риска на Федерална република Германия и неговият заместник – проф. Райнер Витковски.

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF