Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден


1. КОНТАКТНИ ТОЧКИ И ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО "СИН ЕЗИК"

2. ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЖИВОТНИ И БИОТОПИ НА ПРЕНОСИТЕЛЯ НА БОЛЕСТТА СИН ЕЗИК

- Казват, че човек е това, с което се храни, можем ли да бъдем спокой­ни за безопасността на храните, които се предлагат в страната?

- „Сигурност всеки ден" е не само посланието на Българската аген­ция по безопасност на храните (БАБХ), то е в основата на нашата дейност.

Във връзка с усложнената епизоотична ситуация на територията на страната, касаеща заболяването „Син език” по преживните животни, Министерството на земеделието и храните информира всички животновъди - кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане за кампания 2014 в чиито ферми е констатирана болестта, относно:

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF