Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден

Новини

(29.08.2014) На 29 август 2014 г. в София се проведе заключителна конференция по проект № 13-22-121/15.05.2013 год.: "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол", по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).
 

(26.08.2014) Резултатите от лабораторните проби отхвърлят заболяването „син език“ да е причинител на смъртността в Зоологическата градина София.

Интервю на Юлияна Узаничева с проф. Пламен Моллов

Синият език убива износа ни на агнешко поне за година, казва проф. Пламен Моллов

Проф. Пламен Моллов е изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Той коментира пред "Стандарт" дъмпинга на родния пазар с храни и зеленчуци от Европа, след като Русия въведе ембарго за вносителите от ЕС.

(22.08.2014) По инициатива на Министерство на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните, днес в село Сушица, Карловско екип на Агенцията показа нагледно методите, които се прилагат за противодействие на разпространението на болестта “син език” както и ефективни действия за справяне с последствията от нея. Всички предприети от Агенцията мерки са насочени към подкрепа на стопаните, чийто животни са засегнати от разпространението на болестта „син език“.

22 области и 240 селища у нас са засегнати от болестта “син език” по животните, съобщи в предаването “Денят започва” проф. Пламен Моллов, изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните.

Земеделският министър коментира загубите за производителите от руското ембарго

 

(19.08.2014) Синият език (СЕ) е вирусно, трасмисивно, неконтагиозно заболяване по домашните и дивите преживните животни (говеда, овце, кози, биволи, сърни и елени), предавано чрез кръвосмучещи насекоми-куликоиди. Инфектирането става само след кръвосмучене от тези насекоми...

Към момента около 700 животни са мъртви, а заболелите са около 2-3 000.

„Болестта „син език” засяга само преживните животни. В момента вълната на разпросранение е изключително висока”, каза в „Събуди се” Бойко Ликов, директор на Центъра за оценка на риска към БАБХР относно разпространението на болестта „син език”.
 

(15.08.2014) Българската агенция по безопасност на храните предоставя актуална информация във връзка с предприетите мерки за борба със заболяването „син език”. Към момента БАБХ е наложила тотална забрана за движение на едри и дребни преживни животни на територията на цялата страна, с изключение на случаите, в които се касае за клане на животни. Ограничено е пашуването в часовия диапазон от 19:00 до 8.00 ч. Предприети са и действия за обработка с инсектициди на животновъдните обекти, торищата и местата за водопой на животните.

Предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща страница
Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF