Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден

Новини

Интервю на ПАУЛИНА ЙОРГОВА,

Всяка втора проверка на мобилните звена завършва с акт. 60 доброволни сътрудници следят под прикритие за нарушения в магазините.

Очаква се до края на седмицата цяла България да бъде обхваната от болестта „син език“. В момента в 64 населени места е установена болестта, коментира в „Денят започва“ проф. Пламен Моллов, директор на Българската агенция за безопасност на храните. Тази болест поразява основно овцете. Тя не е опасна за хората.

(30.07.2014) Неблагоприятните климатични условия в страната (висока влажност, вятър и т.н) предразполагат за увеличаване популацията на векторите на болестта, както и разпространението им.

Интервю на ВЕРОНИКА ШЕРБАНОВА. През последните месеци се увеличава опасността от разпространение на болести по селскостопанските животни. Наскоро в България се появи и болестта „син език“, смятана до момента за екзотична и характерна преди всичко за Африка. За мерките, които предприема държавата за справяне с болестите по животните, попитахме проф. Пламен Моллов, директор на Българската агенция за безопасност на храните.

(18.07.2014) Българска агенция по безопасност на храните стартира изпълнението по проект „Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход”. Подписан е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-31-9 от 04.04.2014 г.,финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

(11.07.2014) Днес в БАБХ, в присъствието на доц. Даниела Бобева, вицепремиер на Република България, проф. Пламен Моллов, изпълнителен директор на БАБХ, както и на експерти от Агенцията, представители на Министерски съвет, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха представени пред бизнеса пет комплексни административни електронни услуги, които Агенцията престои да въведе в цялата страна.

(08.07.2014) След подадена нотификация по системата RASFF за наличие на салмонела в пилешко месо с произход Франция, Областна дирекция по безопасност на храните, град Пловдив е възбранила всичките налични 178 килограма от продукта. Няма количества от заразеното месо, които да са достигнали търговската мрежа на град Пловдив. Цялото количество е обезвредено на екарисаж.

Всичко, което има w продукта, дали причинява алергия и къде е родено прасето, пише на новите опаковки
Еврорегламент за етикетите на храните влиза в сила от 13 декември 2014 г.

(03.07.2014) 2 057 домашни животни и неваксинирани кучета и котки бяха обхванати в рамките на цялостната кампанията за мерки срещу разпространението на болестта „бяс“ в община Благоевград. Кампанията бе извършена под контрола на официалните лекари към Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград.

Предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща страница
Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF