Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден

Новини

1. КОНТАКТНИ ТОЧКИ И ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО "СИН ЕЗИК"

2. ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЖИВОТНИ И БИОТОПИ НА ПРЕНОСИТЕЛЯ НА БОЛЕСТТА СИН ЕЗИК

„Сигурност всеки ден" е в основата на дейността на Българската агенция по безопасност на храните. През последните 6-7 месеца агенцията работи на по-високи обороти....

- Казват, че човек е това, с което се храни, можем ли да бъдем спокой­ни за безопасността на храните, които се предлагат в страната?

- „Сигурност всеки ден" е не само посланието на Българската аген­ция по безопасност на храните (БАБХ), то е в основата на нашата дейност.

Във връзка с усложнената епизоотична ситуация на територията на страната, касаеща заболяването „Син език” по преживните животни, Министерството на земеделието и храните информира всички животновъди - кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане за кампания 2014 в чиито ферми е констатирана болестта, относно:

Частно практикуващите ветеринарни лекари поискаха оставката на Пламен Моллов, изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, заради болестта “син език”. Това е официалният мотив, всъщност скритият мотив е друг

(05.09.2014) Държавната профилактична програма (ДПП) и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните са изпълнени на 23,5 %, като с наличния ресурс се очаква пълното изпълнение да приключи най-късно до края на месец ноември.

(29.08.2014) На 29 август 2014 г. в София се проведе заключителна конференция по проект № 13-22-121/15.05.2013 год.: "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол", по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).
 

(26.08.2014) Резултатите от лабораторните проби отхвърлят заболяването „син език“ да е причинител на смъртността в Зоологическата градина София.

Интервю на Юлияна Узаничева с проф. Пламен Моллов

Синият език убива износа ни на агнешко поне за година, казва проф. Пламен Моллов

Проф. Пламен Моллов е изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Той коментира пред "Стандарт" дъмпинга на родния пазар с храни и зеленчуци от Европа, след като Русия въведе ембарго за вносителите от ЕС.

Предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща страница
Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF