Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден

Дирекция "Растителна защита и контрол"

Списък на основни земеделски култури и вредители по тях за Република България

Заповеди по чл. 19 ал. 2 и 3 от Закон за защита на растенията. (Одобрени бази за биологично изпитване на ПРЗ).

Заповед РД 11-969 от 17.09.2013 г.

Заповед РД 11- 850 от 22.07.2011 г.        

Заповед РД 11- 824 от 27.06.2012 г.

Заповеди за състава на Съвета по продукти за растителна защита

Заповед №РД12-7/14.03.2014 г.

Заповед №РД12-20/06.12.2013 г.

Заповед РД 09-379 от 23 май 2013 г.

Заповед  РД 09-... от 6 април 2011 г.

Заповед РД 09-... от 19 декември 2009 г.


Заповед РД 09-... от 16 юни 2009 г.

Заповед РД 09-... от 13 май 2009 г.

Заповеди за разрешаване на пускането на пазара на ПРЗ

Заповед №РД 11 – 1266 от 01.08.2014г. Дессикаш СЛ – а.в.дикват 200 г/л.

Заповед №РД 11 – 1267 от 01.08.2014г. Масай ВП – а.в.тебуфенпирад 200 г/кг.


Заповед №РД 11 – 1268 от 01.08.2014г. Раундъп Макс СЛ – а.в. глифозат 480 г/л.

Заповед №РД 11 – 1269 от 01.08.2014г. Амистар 25 СК – а.в. азоксистробин 250 г/л.

Заповед №РД 11 – 1270 от 01.08.2014г. Целест Топ 313 ФС – а.в.дифеноконазол 25 г/л+флудиоксонил 25 г/л+тиаметоксам 262,5 г/л.

Заповед №РД 11 – 1048 от 03.07.2014г. Бутизан Макс – а.в. метазахлор 200г/л, диметенамид-П 200 г/л, квинмерак 100 г/л.

Заповед №РД 11 – 1060 от 03.07.2014г. Аркада 880 ЕК – а.в.просулфокарб 800 г/л, метрибузин 80 г/л

Заповед №РД 11 – 1059 от 03.07.2014г. Домарк 10 ЕК – а.в. тетраконазол 100 г/л.

Заповед №РД 11 – 1058 от 03.07.2014г. Монсун Актив ОД – а.в. форамсулфурон-натрий 31,5 г/л, тиенкарбазон-метил 10 г/л, антидот ципросулфамид 15 г/л

Заповед №РД 11 – 1057 от 03.07.2014г. Ланат 20 СЛ – а.в. метомил 200 г/л.

Заповед №РД 11-854 от 20.06.2014г. Фини ВГ – а.в.метсулфурон-метил 200 г/кг.

Заповед №РД11-1038 от 03-07-2014 г. Скато поправка на очевидна фактическа грешка (неразделна част от Заповед №РД11-851 от 20-06-2014 г.)

Заповед №РД 11-851 от 20.06.2014г. Скато – а.в.делтаметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-1117 от 14.07.2014 г. - Делтагри

Заповед №РД 11-856 от 20.06.2014г. Делтагри – а.в. делтаметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-847 от 20.06.2014г. Тримакс 175 ЕК – а.в. тринексапак-етил 175 г/л.

Заповед №РД 11-846 от 20.06.2014г. Вивандо – а.в. метрафенон 500 г/л.

Заповед №РД 11-845 от 20.06.2014г. Калиф Мега ЗК – а.в. кломазон 33 г/л + метазахлор 250 г/л.

Заповед №РД 11-855 от 20.06.2014г. Арвак 50 ВГ – а.в. ипродион 500 г/кг.

Заповед №РД 11-852 от 20.06.2014г. Акурат Екстра ВГ – а.в. тифенсулфурон метил 680 г/кг. + метсулфурон метил 70 г/кг.

Заповед №РД 11-853 от 20.06.2014г.  Алиал 80 ВГ – а.в. фозетил 800 г/кг.

Заповед №РД 11-848 от 20.06.2014г. Алфил Дупло – а.в. фозетил-алуминий 350 г/кг. + манкоцеб 350 г/кг.

Заповед №РД 11-850 от 20.06.2014г. Галера Супер – а.в. клопиралид 250 г/л + пиклорам 80 г/л. + аминопиралид 40 г/л.

Заповед №РД 11-849 от 20.06.2014г. Децис Трап – а.в. делтаметрин 0,015 г/капан (диспенсър), атрактанти –амониев ацетат, триметиламин хидрохлорид, кадаверин.

Заповед РД 11-448 от 28.03.2014 Енервин - а.в метирам 440 г/кг + аметоктрадин(инитиум) 120 г/кг

Заповед РД 11-449 от 28.03.2014 Сулкоган 300 СК - а.в сулкотрион 300 г/л

Заповед РД 11-450 от 28.03.2014 Мирадор Форте 160 ЕК – а.в.азоксистробин 60 г/л + тебуконазол 100 г/л

Заповед РД 11-451 от 28.03.2014 Ретенго 20 ЕК– а.в.пираклостробин 200 г/л

Заповед РД 11-452 от 28.03.2014 Систан Екозом ЕВ – а.в.миклобутанил 45 г/л

Заповед РД 11-453 от 28.03.2014 Ранкона И Микс – а.в. ипконазол 20 г/л + имазалил 50 г/л

Заповед РД 11-454 от 28.03.2014 Волиам Тарго 063 СК – а.в. хлорантранилипрол 45 г/л + абамектин 18 г/л

Заповед №РД 11-232 от 21.02.2014г. Вертимек 018 ЕК –а.в.абамектин 18 г/л.

Заповед №РД 11-298 от 10.03.2014г. Ламдекс 50 КС – а.в.ламбда-цихалотрин 50 г/л

Заповед №РД 11-302 от 10.03.2014г. Ефория 045 ЗК – а.в. ламбда-цихалотрин 15 г/л + тиаметоксам 30 г/л

Заповед №РД 11-300 от 10.03.2014г. Пиринекс Сюприйм ЗВ – а.в. хлорпирифос 250 г/л + бета-цифлутрин 12 г/л

Заповед №РД 11-301 от 10.03.2014г Пролектус 50 ВГ – а.в. фенпиразамин 500 г/кг.

Заповед №РД 11-119 от 29.01.2014г. Фезан –а.в.тебуконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-120 от 29.01.2014г. Доминатор Мега 480 СЛ – а.в.глифозат 480 г/л

Заповед №РД 11-116 от 29.01.2014г. Акцент 75 ВГ – а.в. никосулфурон 750 г/кг

Заповед №РД 11-100 от 29.01.2014г. Медян Екстра 350 СК – а.в. мед 350 г/л. (под формата на меден оксихлорид 614 г/л)

Заповед №РД 11-112 от 29.01.2014г. Легато Плюс 600 СК – а.в. дифлуфеникан 100 г/л и изопротурон 500 г/л

Заповед №РД 11-114 от 29.01.2014г. Пасодобле 70 ВГ – а.в. флуопиколид 50 г/кг и пропинеб 650 г/кг

Заповед №РД 11-105 от 29.01.2014г. Моксимат 505 ВП – а.в.симоксанил 40 г/кг и манкоцеб 465 г/кг.

Заповед №РД 11-110 от 29.01.2014г. Зантара 216 ЕК – а.в.тебуконазол 166 г/л и биксафен 50 г/л.

Заповед №РД 11-113 от 29.01.2014г. Траксос 50 ЕК – а.в.пиноксаден 25 г/л клодинафоп пропаргил 25 г/л клоквинтоцет-мексил (антидот) 6,25 г/л.

Заповед №РД 11 – 1172 от 05.11.2013г. Луна Експирианс – тебуконазол 200 г/л + флуопирам 200 г/л

Заповед №РД 11 – 1241 от 19.11.2013г. Луна Експирианс – тебуконазол 200 г/л + флуопирам 200 г/л

Заповед №РД 11 – 1215 от 11.11.2013г. Алтакор R ВГ – хлорантранилипрол 350 г/кг

Заповед №РД 11 – 1177 от 05.11.2013г. Нуфлон СК – линурон 450 г/л


Заповед №РД 11 – 1176 от 05.11.2013г. Топрекс 375 СК – паклобутразол 125 г/л +дифеноконазол 250 г/л

Заповед РД 11-1088 Карикс

Заповед РД 11-535 от 29 април 2013 г. - Калиф 480 ЕК

Заповед РД 11-534 от 29 април 2013 г. - Ротер

Заповед РД 11-197 от18.02.2013 г. - Крайцер рапица 322 ФС - тиометоксам -280 г/л+металаксил М-32,3 г/л+флудиоксинил -8 г/л

Заповед РД 11-194 от18.02.2013 г. - Принципал Плюс 66,5 ВГ - никосулфорон-92 г/кг + римсулфурон - 23 г/кг + дикамба - 550 г/кг

Заповед РД 11-180 от18.02.2013 г.- Аденго 465 СК - изоксафлутол - 225 г/л + тиенкарбазон-метил - 90 г/л + ципросулфамид (антидот) - 150г/л

Заповед РД 11-196 от18.02.2013 г - Торинка (ФР-888) - глифозат - 360 г/л

Заповед РД 11-193 от18.02.2013 г - Капало - фенпропиморф - 200 г/л + епоксиконазол - 62,5 г/л + метрафенон 75 г/л

Заповед РД 11-195 от18.02.2013 г - Тайфун СЛ - глифозат 360 г/л

Заповед РД 11-1366 от 19.11.2012г. - Хемтрибе - трибенурон метил 750 г/кг

Заповед РД 11 - 1367 от 19.11.2012г. - Динали 090 ДК - дифеноконазол 60 г/л + цифлуфенамид 30 г/л

Заповед РД 11-973 от 30 юли 2012г. - Крайцер 600 ФС, тиаметоксам-600 г/л

Заповед РД 11-974 от 30 юли 2012г. - Сфинкс Екстра, диметоморф-113 г/кг + фолпет-600 г/кг

Заповед РД 11-975 от 30 юли 2012г. - Ланат 25 ВП, метомил-250 г/кг

Заповед РД 11-976 от 30 юли 2012г. - Баркли Галъп 360, глифозат-360 г/кг

Заповед РД 11-977 от 30 юли 2012г. - Камикс 560 СЕ, мезотрион-60 г/л + S-метолахлор-500 г/л

Заповед РД 11-514 от 02 май 2012 г. - ГАТ ДЕКЛАЙН 2,5 ЕК, делтаметрин-25 г/л

Заповед РД 11-205 от 27 февруари 2012 г. - ХЕМНИКО 24 СК, никосулфурон-240 г/л

Заповед РД 11-362 от 9 май 2011 г. - ДАНТОП 50 ВГ, клотианидин - 500 г/кг

Заповед РД 11-363 от 9 май 2011 г. - КАПИТАН 25 ЕВ, флузилазол - 250 г/л

Заповед РД 11-364 от 9 май 2011 г. - КОРАГЕН 20 СК, хлорантранилипрол (ринаксапир) - 200 г/л

Заповед РД 11-365 от 9 май 2011 г. - МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК, изоксафлутол - 240 г/л

Заповед РД 11-366 от 9 май 2011 г. - ПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГ, флуопиколит - 44,4 г/кг+, фозетил алуминий - 667 г/кг


Заповед РД 11-368 от 9 май 2011 г. - НИКОГАН 4 СК, никосулфурон - 40 г/л

Заповед РД 11-440 от 18 май 2011 г. - РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ, Металксил-М - 4%, Манкоцеб - 64%

Заповед РД 11-441 от 18 май 2011 г. - БИ-58 ®НОВ, димеотат - 400 г/л

Заповед РД 11-444 от 18 май 2011 г. - АФЪРМ 095 СГ, емамектин - 9,5 г/кг

Заповед РД 11-443 от 18 май 2011г. - ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ, мандипропамид-25 г/кг, мед (под формата на меден оксихлорид) 139.5 (254) г/ кг

Заповед РД 11-877 от 27 юли 2011 г. - КЛЕРАНДА, самостоятелно или в комбинация с адюватна ДЕШ


Заповед РД 11-1244 от 13 октомври 2011 - "ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ", трибенурон метил-250 г/кг; тифенсулфурон метил-250 г/кг

Заповед РД 11-1249 от 13 октомври 2011 - "ЛЕНТАГРАН ВП", пиридат-450 г/кг

Заповед РД 11-1661 от 29 декември 2011 г. – БОРДО МИКС 20 ВП, бордолезова смес (меднокалциев сулфат) – 200 г/к


Заповеди за подновяване на разрешаването на ПРЗ

Заповед №РД 11 – 1271 от 01.08.2014г. Инфинито СК – а.в.флуопиколид 62,5 г/л +пропамокарб-хидрохлорид 625 г/л.

Заповед №РД 11 – 1051 от 03.07.2014г. Ранман Туин Пак – а.в. циазофамид 400 г/л+адювант „Автиватор” (органосиликонов адювант)

Заповед №РД 11 – 1053 от 03.07.2014г. Нуреле Д/Хлорсирин 550 ЕК/Санмба – а.в.хлорпирифос 500 г/л, циперметрин 50 г/л.

Заповед №РД 11 – 1052 от 03.07.2014г. Милдикът – а.в.циазофамид 25 г/л.

Заповед №РД 11-857 от 20.06.2014г. Циклон 10 ЕК – а.в. циперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11- 664 от 15.05.2014г. допълваща Заповед №РД 11-458 от 28.03.2014г. Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК -а.в.циперметрин 100 г/л

Заповед №РД 11- 632 от 09.05.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД 11-458 от 28.03.2014г. Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК -а.в.циперметрин 100 г/л

Заповед РД 11-458 от 28.03.2014 Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК – а.в.циперметрин – 100 г/л

Заповед РД 11-459 от 28.03.2014 Ламадор 400 ФС – а.в.протиоконазол 250 г/л+тебуконазол 150 г/л

Заповед №РД 11- 303 от 10.03.2014г. Танго Супер/Опус Топ – а.в.епоксиконазол 84 г/л+фенпропиморф 250 г/лЗаповед №РД 11- 303 от 10.03.2014г. Танго Супер/Опус Топ – а.в.епоксиконазол 84 г/л+фенпропиморф 250 г/л

Заповед №РД 11-1412 от 20.12.2013 г.

Заповед №РД 11-1283 от 28.11.2013г. Максим Екстра 6ОД/Самсон Екстра 6ОД/Форнет Екстра 6ОД/Нишин Екстра 6ОД – никосулфурон 60 г/л.

Заповед №РД 11-1326 от 09.12.2013 г. относно поправка на Заповед №РД 11-1250 от 20.11.2013 г.

Заповед №РД 11-1250 от 20.11.2013г. Максим 025 ФС – флудиоксонил 360 г.л.

Заповед №РД 11-1213 от 11.11.2013г.Кантус –боскалид – 500 г/кг

Заповед №РД 11-1216 от 11.11.2013г Самсон 4 ОД/Форнет 4 ОД/Нишин 4 ОД – никосулфурон 40 г/л.

Заповед №РД 11-1217 от 11.11.2013г Дивидент 030 ФС – дифеноконазол 30 г/л

Заповед РД 11-523 от 29 април 2013 г. - Видейт 10 Л

Заповед РД 11-524 от 29 април 2013 г. - Калипсо 480 СК

Заповед РД 11 - 188 от 18.02.2013 г. - Раундъп - глифозат - 360 г/л 

Заповед РД 11-187 от 18.02.2013 г. - Титус Плюс ВГ+Тренд - дикамба - 60,87% + римсулфурон 3,26%

Заповед РД11-189 от 18.02.2013 г. - Глифоган 480 СЛ / Глифоголд 480 СЛ - глифозат - 360 г/л

Заповед РД 11-766 от 24 юли 2013 г. за Видейт 10 Г - оксамил 100 г/кг

Заповед №РД 11-718 от 08 юли 2013 г. за Видейт 10 Г - оксамил 100г/кг

Заповед РД 11-93 от 25.01.2013 г. - Видейт 10 Г - оксамил - 100 г/кг

Заповед РД 11-1243 от 13 октомври 2011 - "КОРИДА 75 ВДГ/ПИТОН 75 ВДГ", трибенурон метил-750 г/кг

 

Заповедта не е в сила, поради обжалване на Решение № 1674 от 11.03.2013 г. на АССГ


Заповеди за разширяване на предназначението за минимална употреба на ПРЗ

Заповед №РД 11-862 от 20.06.2014г. Ориус 25 ЕВ/Династи 25 ЕВ/Тебумакс 25 ЕВ – а.в. тебуконазол 250 г/л.

Заповед Видейт 10Г

Заповед Авант 150 ЕК

Заповед № РД 11-835 от 05.08.2013 - Сантана 0,7 Г – клотианидин 7 г/кг

Заповед РД 11-1370 от 19.11.2012г.-Глифоган 480 СЛ/Глифоголд 480 СЛ - глифозат 360 г/л

Заповед РД 11-530 от 03.05.2012 г. - ОРИУС 25 ЕВ/ДИНАСТИ 25 ЕВ/ТЕБУМАКС 25 ЕВ, тебуконазол-250 г/л

Заповед РД 11-367 от 9 май 2011 г. - ДЕЦИС 2.5 ЕК, делтаметрин - 25 г/л

Заповед РД 11-373 от 9 май 2011 г. - КАРАМБА 60 ЕК, метконазол - 60 г/л

Заповед РД 11-374 от 9 май 2011 г. - АЛВЕРДЕ, метафлумизон - 240 г/л

Заповед РД 11-375 от 9мй 2011 г. - МОСПИЛАН 20 СП, ацетамиприт - 200 г/кг

Заповед РД 11-376 от 9 май 2011 г. - ПИКАДОР 20 СЛ, имидаклоприт - 20 г/л

Заповед РД 11-377 от 9 май 2011 г. - КОНФИДОР ЕНЕРДЖИ ОД, имидаклоприт - 75 г/л +, делтаметрин - 10 г/л

Заповед РД 11-378 от 9 май 2011 г. - УОРАНТ 20 СЛ, имидаклоприт - 200 г/л

Заповед РД 11-379 от 9 май 2011 г. - ПИРЕТРУМ-ФС ЕК, 32% екстракт от пиретрум (25% пиретрин) + 32% сусамово масло + 36% прилепители (меки калиеви сапуни)

Запод РД 11-380 от 9 май 2011 г. - ПИРУС, 36,6 г/л (4%) екстракт от пиретрум (117 г/л пиперонил бутоксид)

Заповед РД 11-381 от 9 май 2011 г. - НИМ АЗАЛ Т/С, 1% азадирахтин А+, 0.5% азадирахтин Б,В,Г,Д+, 2.5% нимсубстанция

Заповед РД 11-1653 от 29 декември 2011 г.- ФОЛИКУР 250 ЕВ/ХОРИЗОНТ, тебуконазол – 250 г/л.

Заповеди за разрешаване на паралелна търговия с ПРЗ

Заповед Сайф СЛ

Заповед Катана СЛ

Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед № РД 11-844 от 05.08.2013 - Нуреле - Д ЕК

Заповед РД 11- 533 от 29 април 2013 г. - Хипо

Заповед РД 11 - 210 от 18.02.2013г. - Найтхоук - пендиметалин 330 г/кг

Заповед РД 11-210 от 27.02.2012 г.-ТРИМЕКСА 75 ДФ, трибенурон-метил-750 г/кг

Заповед РД 11-382 от 9 май 2011 г. - СТОМП НОВ 330 ЕК, пендиметалин - 330 г/л

Заповед РД 11-872 от 27 юли 2011 г. - БАЗАГРАН 480 СЛ, бентазон - 480 г/л


Заповед РД 11-873 от 27 юли 2011 г. - ПУЛСАР 40 СЛ, имазамокс - 40 г/л

Заповед РД 11-875 от 27 юли 2011 г. - СТОМП НОВ 330 ЕК, пендиметалин - 330 г/л


Заповед РД 11-876 от 27 юли 2011 г. - ФОЛИКУР 250 ЕВ, тебуконазол - 250 г/л (внос от Унгария)

Заповед РД11-874 от 27 юли 2011 г. - ФОЛИКУР 250 ЕВ, тебуконазал - 250 г/л (внос от Германия)

Заповед РД 11-1251 от 13 октомври 2011 - "КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС", ламбда-цихалотрин-50 г/л

Заповед РД 11-1660 от 29 декември 2011 г. – СТОМП НОВ 330 ЕК, пендиметалин – 330 г/л


Заповеди за отказ на разрешаване на продукти за растителна защита заявени за  паралелна търговия

Заповед РД 11- 520 от 29 април 2013 г.- Рипар

Заповед РД 11- 522 от 29 април 2013 г - Айгър

Заповед РД 11- 521 от 29 април 2013 г. - Сигнет

Заповеди за не разрешаване за пускане на пазара и употреба на ПРЗ

Заповед № РД 11- 1377/18.08.2014 за отмяна на Заповед № РД 11-1272 /01.08.2014

Заповед №РД 11 – 1272 от 01.08.2014г. Салса 75 ВГ – а.в. етаметсулфурон-метил 750 г/кг.

 

Заповеди за прекратяване на срока за разрешаване за пускане на пазара и употреба на ПРЗ

Заповед №РД 11 – 1274 от 01.08.2014г. Корсейт М ДФ – а.в.симоксанил 4%+манкоцеб 40%.

Заповед №РД 11 – 1049 от 03.07.2014г.Систан Супер 24 ЕК – а.в.миклобутанил  240 г/л.

Заповед №РД 11-866 от 20.06.2014г. Тиморекс 66 ЕК - а.в. екстракт от чаено дърво 66% .

Заповед №РД 11-860 от 20.06.2014г. Гоал 4 СК – а.в. оксифлуорфен 480 г/л.

Заповед №РД 11-859 от 20.06.2014г. Гоал 2 ЕК - а.в. оксифлуорфен 240 г/л.

Заповед №РД 11-858 от 20.06.2014г. Трейсър 480 СК – а.в. спинозад 480 г/л.

Заповед РД 11-465 от 28.03.2014 Сипервет 25 ЕК – циперметрин 250 г/л

Заповед №РД 11-309 от 10.03.2014г. Кордус 75 ВГ – а.в.никосулфурон 500 г/кг + римсулфурон 250 г/кг

Заповед №РД 11-308 от 10.03.2014г. Корсейт Р ДФ – Бианко – а.в. симоксанил 4,2%+меден оксихлорид 39,75%

Заповед №РД 11-307 от 10.03.2014г. Шавит П 210 ЕС – а.в. прохлораз 90 г/л + триадименол 120 г/л

Заповед №РД 11 – 1181 от 05.11.2013г. КосмосR  500 ФС – фипронил 500 г/л

Заповед Котонекс 50 СК

Заповед Сийдоприд 600 ФС/Сомбреро 600 ФС

Заповед Пикус 60 ФС

Заповед Пончо  600 ФС

Заповед Крайцер Рапица 322 ФС

Заповед Крайцер 600 ФС

Заповед №РД 11-1037 от 03.10.2013г. - Смерч 24 ЕК - оксифлуорфен 240 г.л.

Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед №РД 11-1036 от 03.10.2013г. - Пикадор 35 СТ - имидаклоприд 350 г.л.

Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед №РД 11-1035 от 03.10.2013г. - Пикадор 20 СЛ - имидаклоприд 200 г.л.

Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед №РД 11-1034 от 03.10.2013г. - Терано 12,5 СК - флутриафол 125 г.л.

Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед № РД 11-1033 от 03.10.2013г. - Фен 24 ЕК - оксифлуорфен 240 г.л.

Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед № РД 11-1032 от 03.10.2013г. - Бриз 12,5 ЕК - флутриафол 125 г.л.

Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед № РД 11-1031 от 03.10.2013г. - Аксанит Cu - металаксил 80 г.л. + меден оксихлорид 400 г.л.

Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед № РД 11-831 от 05.08.2013 – Каризма – флузилазол 106,7 г/л +фамоксадон 100 г/л

Заповед № РД 11-832 от 05.08.2013 - Капитан 25 ЕВ – флузилазол 250 г/л

Заповед № РД 11-833 от 05.08.2013 - Алерт С- карбендазим 250 г/л + флузилазол 250 г/л

Заповед РД 11 - 211 от 18.02.2013г. - Родекил ПП - бромадиолон 0,005%

Заповед РД 11 - 203 от 18.02.2013г. - Еклер 49 ВГ- трифлоксистробин 250 г/кг + симоксанил 240 г/кг

Заповед РД 11 - 201 от 18.02.2013г. - Раксил 025 ФС - тебуконазол 25 г/л

Заповед РД 11 - 199 от 18.02.2013г. - Децис 25 ВГ - делтаметрин 250 г/кг

Заповед РД 11 - 206 от 18.02.2013г. - Гродил Ултра ВГ - йодосулфурон - 12,5 г/кг + амидосулфурон 50 г/кг

Заповед РД 11 - 209 от 18.02.2013г. - Пънч 40 ЕК - флузилазол - 400 г/л

Заповед РД 11 - 207 от 18.02.2013г.- Фуроре Супер 7,5 ЕВ - феноксикапроп-П-етил - 69 г/л

Заповед РД 11 - 200 от 18.02.2013г. - Арамо 50 -тепралоксидим - 50 г/л

Заповед РД 11 - 204 от 18.02.2013г. - Гаучо 600 ФС - имидаклоприд - 600 г/л

Заповед №РД 11-1089/14.10.2013г.

Заповед РД 11 - 204 от 18.02.2013г. - Гаучо 600 ФС - имидаклоприд - 600 г/л

Заповед РД 11 - 208 от 18.02.2013г.- Конфидор 200 СЛ - имидаклоприд - 200 г/л

Заповед №РД 11-1091/14.10.2013г.

Заповед РД 11 - 198 от 18.02.2013г. - Фоликур 25 ВГ -тебуконазол - 250 г/кг

Заповед РД 11-98 от 25 януари 2013 г. - РАК 3+4 - (Феромон - ампули)

Заповед РД 11-97 от 25 януари 2013 г. - РАК 5+6 - (Феромон - ампули)

Заповед РД 11-96 от 25 януари 2013 г. - РАК 1+2 (Феромон - ампули)

Заповед РД 11-95 от 25 януари 2013 г. - Акробат МЦ - (диметоморф-90 г/кг + манкоцеб-600 г/ кг)

Заповед РД 11-91 от 25 януари 2013 г. - Концентрат за бордолезов разтвор СК 11 - (меден хидроокис 10-12%)

Заповед РД 11-90 от 25 януари 2013 г. - Ескорт ЕК - (имазамокс - 12,5 г/л + пендиметалин - 250 г/л)

Заповед РД 11-89 от 25 януари 2013 г. - Шавит Ф 71.5 ВП - (тиадименол-1.5 + фолпет - 70%)

Заповед РД 11- 88 от 25 януари 2013 г. - Тиопаст СК 60 - (сяра 60%)


Заповед РД 11- 85 от 25 януари 2013 г.- Пол - Сулкол 80 ВП - (сяра 80%)

Заповед РД 11- 83 от 25 януари 2013 г. - Болеро 12 ЕК - (миклобутанил 125 г/л)

Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед РД 11- 81 от 25 януари 2013 г. - Болеро 12 ЕК - (миклобутанил 125 г/л)

Заповед РД 11-1389 от 21 ноември 2012г. - ТЕРАГАРД 48 ЕК - хлорпирифос етил

Заповед РД 11-1390 от 21 ноември 2012г. - Пасат 35 СТ - металаксил

Заповед РД 11-1391 от 21 ноември 2012г. - Глифозат 360 -И - глифозад

Заповед РД 11 - 1380 от 19 ноември 2012г. - Роялфло 48 СК

Заповед РД 11 -1381 от 19 ноември 2012г. - Пужил 4 Л СК

Заповед РД 11 - 1382 от 19 ноември 2012г. - Витавакс Екстра

Заповед РД 11 -1383 от 19 ноември 2012г. - Конфидор 70 ВГ

Заповед №РД 11-1090/14.10.2013г

Заповед РД 11-984 от 30 юли 2012г. - Неозил 10 СЛ

Заповед РД 11-983 от 30 юли 2012г. - Форей 96 Б

Заповед РД 11-982 от 30 юли 2012г. - Дипел 8 Л

Заповед РД 11-981 от 30 юли 2012г. - Дипел ВП

Заповед РД 11-535 от 03 май 2012 г. - МЕРЛИН 750 ВГ, изоксафлутол

Заповед РД 11-212 от 27 февруари 2012 г. - ГРАСП 25 СК

Заповед РД 11-1668 от 29 декември 2011 г. – БЕТОКСОН П 65

Заповед РД 11-1667 от 29 декември 2011 г. – СПРИНТ 20 ВП

Заповед РД 11-1666 от 29 декември 2011 г. – КУПРОКСИЛ 48 ВП

Заповед РД 11-1665 от 29 декември 2011 г. – СПРИНТ 75 ВП

Заповед РД 11-1257 от 13 октомври 2011 - "ХАРМОНИ ЕКСТРА"

Заповед РД 11-1256 от 13 октомври 2011 - "ПИРАМИН ДФ"

Заповед РД 11-1255 от 13 октомври 2011 - "АУРА ПЛЮС"

Заповед РД 11-1254 от 13 октомври 2011 - "АНТРАКОЛ 70 ВП"

Заповед РД 11-889 от 27 юли 2011 г. - ВИТАВАКС ЕКСТРА НФ

Заповед РД 11-888 от 27 юли 2011 г. - ВИТАВАКС 200 ВП


Заповед РД 11-887 от 27 юли 2011 г. - РЕЙСЪР 25 ЕК

Заповед РД 11-886 от 27 юли 2011 г. - АРОУ 240 ЕК

Заповед РД 11-885 от 27 юли 2011 г. - АРОУ 120 ЕК

Заповед РД 11-884 от 27 юли 2011 г. - ТИОЗОЛ 80 ВП

Заповед РД 11-883 от 27 юли 2011 г. - АПОЛО ПЛЮС 60 ЕК


Заповед РД 11-882 от 27 юли 2011 г. - ПИРОС

Заповед РД 11-390 от 9 май 2011 г. - КОТОНЕКС 50 ВП

Заповед РД 11-389 от 9 май 2011 г. - ТОРНАДО 5 ЕК

Заповед РД 11-388 от 9 май 2011 г. - ОПТИКА КОМБИ

Заповед РД 11-387 от 9 май 2011 г. - ОПТИКА

Заповед РД 11-386 от 9 май 2011 г. - МЕТАЛАКСАН МЦ 72 ВП

Заповед РД 11-385 от 9 май 2011 г. - ХЕРБОКСОН 600

Заповед РД 11-384 от 9 май 2011 г. - ХЛОРТОСИНТ 700 СК

Заповед РД 11-383 от 9 май 2011 г. - КОМАНДО 20 СЛ

 "Заповед РД 12-16/04.07.2012 г. на Министъра на земеделието и храните, изменяща Заповед РД 12-25/05.03.2010 г. на Министъра на земеделието и храните"

 "Заповед РД 12-6/13.03.2012 г. на Министъра на земеделието и храните, изменяща Заповед РД 12-87/19.10.2010 г. на Министъра на земеделието и  храните"

Заповеди за разрешаване пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба на ПРЗ

Заповед №РД 11 – 1273 от 01.08.2014г.Арвалин ЛР – а.в. цинков фосфид 40 г/кг (4%)

Заповед №РД 11-863 от 20.06.2014г. Пиринекс 5 Г – а.в. хлорпирифос етил 50 г/кг.

Заповед РД 11-460 от 28.03.2014 Амистар Екстра СК– а.в. азаксистробин 200 г/л + ципроконазол 80 г/л

Заповед РД 11-461 от 28.03.2014 Аканто плюс – а.в. пикоксистробин 200 г/л + ципроконазол 80 г/л

Заповед № РД 11-823 от 05.08.2013 - Арвалин ЛР - цинков фосфид 40 г/кг(4%)

Заповед № РД 11-824 от 05.08.2013 - Стам стар новел ФЛО 480 СК – пропанил 480 г/л (41,4%)

Заповед № РД 11-825 от 05.08.2013 - Амплиго 150 ЗК – ламбда-цихалотрин 50 г/л + хлорантранилипрол 100 г/л

Заповед № РД 11-826 от 05.08.2013 - Вазтак Нов 100 ЕК – алфациперметрин 100 г/л

Заповед № РД 11-827 от 05.08.2013 - Калипсо 480 СК – тиаклоприд 480 г/л

Заповед № РД 11-828 от 05.08.2013 - Алверде 240 СК – метафлумизон 240 г/л

Заповед РД 11-1377 от 19.11.2012г. - Арвалин ЛР - цинков фосфид 40 г/кг (40%)

Заповед РД 11-527 от 03.05.2012 г. - КОРАГЕН 20 СК, хлорантранилипрол(ринаксапир)-200 г/л

Заповед РД 11-526 от 03.05.2012 г. - МОНКЪТ 46 СК, флутоланил-460 г/л

Заповед РД 11-525 от 03.05.2012 г. - ОПЕРА ЦАРЕВИЦА, пираклостробин-133 г/л, епоксиконазол-50 г/л

Заповед РД 11-524 от 03.05.2012 г. - ВЕРТИМЕК 018 ЕК, абамектин-18 г/л

Заповед РД 11-523 от 03.05.2012 г. - ПИРИНЕКС 5 Г, хлорпирифос етил -50 г/кг

Заповед РД 11-206 от 27.02.2012 г.- ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК, абамектин-18 г/л; хлорантранилипрол-45 г/л

Заповед РД 11-204 от 27.02.2012 г. - ССС 750 СЛ, хлормекват хлорид - 750 г/кг

Заповед РД 11-207 от 27.02.2012 г. - ТОПРЕКС 375 СК, дифеноконазол-250 г/л; паклобутразл-125 г/л

Заповед РД 11-369 от 9 май 2011 г. - ФОЛИКУР 250 ЕВ/ХОРИЗОНТ, тебуконазал - 250 г/л

Заповед РД 11-370 от 9 май 2011 г. - МАВРИК 2Ф, тау-Фувалинат - 240 г/л

Заповед РД 11-371 от 9 май 2011 г. - ВЕРТИМЕК 018 ЕК, абамектин - 18 г/л


Заповед РД 11-372 от 9 май 2011 г. - МОНСЕРЕН Г, имидаклоприт - 120 г/л, пенсикурон - 250 г/л

Заповед РД 11-879 от 27 юли 2011 г. - МОДАОН 4 Ф, бифенокс - 480 г/л


Заповед РД 11-878 от 27 юли 2011 г. - ТОПРЕКС 375 СК, дифенеконазол - 250 г/л, паклобутразол - 125 г/л

Заповеди за промяна в разрешаването на ПРЗ

 

Заповед №РД 11 – 1275 от 01.08.2014г. Базагран 480 СЛ – а.в.бентазон 480 г/л.

Заповед №РД 11 – 1276 от 01.08.2014г. Аксиал Едно ЕК – ав.пиноксаден 45 г/л+флорасулам 5 г/л.

Заповед №РД 11 – 1277 от 01.08.2014г. Аксиал 050 ЕК – а.в.пиноксаден 50 г/л.

Заповед №РД 11 – 1278 от 01.08.2014г. Алфамекс 100 ЕК – а.в. алфа-циперметрин 100 г/л.; Тримекса 75 ДФ – а.в. трибенурон-метил 750 г/л; Делтамекс 2,5 ЕК – а.в.делтаметрин 25 г/л; Глиомекс 360 СЛ – а.в. глифозат 360 г/л.; Никомекс 40 СК – а.в. никосулфурон 40 г/л.; Ципермекс плюс –а.в.циперметрин 50 г/л.+хлорпирифос-етил 500 г/л.; Фолмекс 250 ЕВ – а.в. тебуконазол 250 г/л.; Квизамекс 050 ЕК – а.в.квизалофоп-П – тефурил 50 г/л.; Пендимекс 330 ЕК – а.в.пендиметалин 330 г/л.

Заповед №РД 11-865 от 20.06.2014г. Акробат Плюс ВГ – а.в. диметоморф 90 г/кг + манкоцеб 600 г/кг

Заповед №РД 11-861 от 20.06.2014г. Пулсар 40 ЕК/Листего 40 ЕК/Пасат  ЕК – а.в. имазамокс 40 г/л.

Заповед РД 11-462 от 28.03.2014 Силит 40 СК – а.в. додин 400 г/л

Заповед РД 11-463 от 28.03.2014 Сантана 0,7 Г – а.в. клотианидин 7 г/кг

Заповед РД 11-464 от 28.03.2014 Дека ЕК – а.в. делтаметрин 25 г/л

Заповед №РД 11-306 от 10.03.2014г.Диамант Макс – а.в.пираклостробин 85 г/л. + епоксиконазол 62,5 г/л.

Заповед №РД 11 – 1211 от 11.11.2013г. Калин Фло СК – линурон 425 г/л

Заповед №РД 11-1212 от 11.11.2013г. Бампер Супер – пропиконазол 90 г/л+прохлораз 400 г/л.

Заповед Титус Плюс

Заповед Елумис

Заповед Крайцер 350 ФС

Заповед Актара 25 ВГ

Заповед Конфидор Енерджи ОД

Заповед Уорант 20 СЛ

Заповед Малет 20 СЛ/Нурид 200 СЛ

Заповед Кохинор 200 СЛ

Заповед Сантана 0,7Г

Заповед Дантоп 50 ВГ

Заповед № РД 11-845 от 05.08.2013 - Султан 500 СК - Брадър 500 СК – метазохлор 500 г/л

Заповед № РД 11-846 от 05.08.2013 - Бутизан 400 СК - метазохлор 400 г/л

Заповед № РД 11-847 от 05.08.2013 - Клеранда + ДЕШ – метазохлор 375 г/л + 17,5 г/л

Заповед № РД 11-848 от 05.08.2013 - Бутизан S – метазохлор 500 г/л

Заповед РД 11-1378 от 19.11.2012 г. - Циклон 10 ЕК- циперметрин 100 г/л

Заповед РД 11-1379 от 19.11.2012г. - Агрия 1050+/Терагард Плюс - циперметрин 50 г/л + хлорпирифос етил 480 г/л

Заповед РД 11-987 от 30.07.2012г. - Санкоцеб 80 ВП, манкоцеб-800 г/кг

Заповед РД 11-986 от 30.07.2012г. - Дитан М 45, манкоцеб-800 г/кг

Заповед РД 11-985 от 30.07.2012г. - Дитан ДГ, манкоцеб-750 г/кг

Заповед РД 11-522 от 03.05.2012 г. - КЛЕРАНДА + ДЕШ, метазахлор-375 г/л, имазамокс-17,5 г/л

Заповед РД 11-521 от 03.05.2012 г. - РАУНДЪП, глифозат-360 г/л

Заповед РД 11-881 от 27 юли 2011 г. - ВИНКЕР ВГ, бентиаваликарб - 17,5 г/кг, фолпет - 500 г/кг

Заповед РД 11-880 от 27 юли 2011 г. - ВЕНИШ, металдехид - 40 г/л

Заповед РД 11-1252 от 13 октомври 2011 - "ЛАУДИС ОД", темботрион-44 г/л + антидот(изоксадифен-етил)-22 г/л

Заповед РД 11-1253 от 13 октомври 2011 - "ДИТАН М 45", манкоцеб-800 г/кг

Заповед РД 11-1654 от 29 декември 2011 г. – ГАЛБЕН 8 М 65, беналаксил – 80 г/кг, манкоцеб – 650 г/кг

Заповед РД 11-1658 от 29 декември 2011 г. – ЛОНТРЕЛ 300, клопиралид – 300 г/л

Заповед РД 11-1664 от 29 декември 2011 г. – МИМИК 240 ЛВ, тебуфенозид – 240 г/л


Заповеди за разрешаване на ПРЗ чрез взаимно признаване на данни

Заповед №РД 11 - 1144 от 16.07.2014г Смартфреш - а.в.1-метилциклопропен 33 г.кг.

Заповед №РД 11 – 1056 от 03.07.2014г. Смартфреш – а.в. 1-метилциклопропен 33 г/кг.

Заповед №РД 11 – 1068 от 03.07.2014г. Зенкор 600 СК – а.в. метрибузин 600 г/л.

Заповед №РД 11 – 1055 от 03.07.2014г. Логран 20 ВГ – а.в. триасулфурон 200 г/кг.

Заповед №РД 11 – 1069 от 03.07.2014г. Корело Дуо – пироксулам 70,8 г/кг., флорасулам 14,2 г/кг., антидот клоквинтоцет мексил 70,8 г/кг.

Заповед №РД 11 – 1070 от 03.07.2014г. Протеус О-ТЕК – а.в. тиаклоприд 150 г/л., делтаметрин 20 г/л.

Заповед РД 11-455 от 28.03.2014 Дифенд ФС –дифеноконазол 30 г/л

Заповед РД 11-456 от 28.03.2014 Лонтрел 72 СГ – клопиралид 720 г/кг

Заповед РД 11-457 от 28.03.2014 Ридомил Голд Р ВГ – металаксил-М 20 г/кг+ меден оксихлорид 141,9 г/кг

Заповед №РД 11-86 от 28.01.2014г. Буктрил Универсал – а.в. бромоксинил октаноат/хептаноа 400,8 г/л (съответстващо на бромоксинил 280 г/л) и 2,4 Д-етилхексилестер-422,1 г/л (съответстващо на 2,4 Д -280 г/л)

Заповед №РД 11-121 от 29.01.2014г. Орвего – а.в.диметоморф 225 г/л и аметоктрадин (инитиум) 300 г/л

Заповед №РД 11-106 от 29.01.2014г. Озирис – а.в.епоксиконазол 37,5 г/л. и метконазол 27,5 г/л

Заповед №РД 11-107 от 29.01.2014г. Патрол – а.в. ламбда-цихалотрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-115 от 29.01.2014г. Сфера Макс СК – а.в.трифлоксистробин 375 г/л и ципроконазол 160 г/л

Заповед №РД 11-104 от 29.01.2014г. Клиник 36 СЛ – а.в. глифозат 360 г/л.

Заповед №РД 11-98 от 29.01.2014г. Кредо 600 СК – а.в.хлороталонил 500 г/л и пикоксистробин 100 г/л

Заповед №РД 11-107 от 29.01.2014г. Амистар Опти 480 СК – а.в. хлороталонил 400 г/л и азоксистробин 80 г/л.

Заповед №РД 11-108 от 29.01.2014г. Суорд 240 ЕК – а.в.клодинафоп-пропаргил 240 г/л.

Заповед №РД 11-109 от 29.01.2014г. Юнта Куатро ФС – а.в.клотианидин 166,7 г/л, имидаклоприд 166,7 г/л, протиоконазол 33,3 г/л и тебуконазол 6,7 г/л.

 

Заповед №РД 11 – 1174 от 05.11.2013г. Афикар 100 ЕК – циперметрин 100 г/л

Заповед №РД 11 – 1242 от 19.11.2013г. Афикар 100 ЕК – циперметрин 100 г/л

Заповед №РД 11 – 1173 от 05.11.2013г. Циперфор 100 ЕК – циперметрин 100 г/л

Заповед №РД 11 – 1243 от 19.11.2013г. Циперфор 100 ЕК – циперметрин 100 г/л

Заповед №РД 11-1214 от 11.11.2013г. Шерпа 100 ЕК – циперметрин 100 г/л

Заповед №РД 11-1186 от 06.11.2013г. Плинто ЕК - есфенвалерат 25 г/кг.

Заповед №РД 11 – 1175 от 05.11.2013г. Белем 0,8 МГ – циперметрин 8 г/кг

Заповед №РД 11 – 1173 от 05.11.2013г. Циперфор 100 ЕК – циперметрин 100 г/л

Заповед К-Обиол

Заповед Проксанил

Заповед № РД 11-829 от 05.08.2013 - Алианс ВГ

Заповед № РД 11-830 от 05.08.2013 - Флорамайт 240 СК

Заповед РД 11-525 от 29 април 2013 г. - Дека

Заповед РД 11-526 от 29 април 2013 г. - Децис 100 ЕК

Заповед РД 11-527 от 29 април 2013 г. - Монсерен Г

Заповед РД 11-528 от 29 април 2013 г. - Сантана 0,7 Г

Заповед РД 11 - 179 от 18.02.2013г. - Авант 150 ЕК - индоксакарб - 150 г/л

Заповед РД 11 - 178 от 18.02.2013г. - Цитрин Макс - циперметрин - 500 г/л

Заповед РД 11 - 177 от 18.02.2013г. - Лаудис ВГ - темботрион - 200 г/кг + изоксадифен-етил(антидот) - 100 г/кг

Заповед РД 11-1371 от 19.11.2012г. - Сателит 360 СЛ - глифозат 360 г/л

Заповед РД 11-1375 от 19.11.2012г. - Пенкоцеб 80 ВП - манкоцеб 800г/л

Заповед РД 11-13 76 от 19.11.2012г.- Пенкоцеб 75 ВГ - манкоцеб 750 г/кг

Заповед РД 11-1374 от 19.11.2012г.- Манфил 75 ВГ - манкоцеб 750 г/кг

Заповед РД 11-1373 от 19.11.2012г.-Синеис 480 СК - спинозад 480 г/л

Заповед РД 11-1372 от 19.11.2012г.- Ергон ВГ - метсулфурон-метил 68 г/кг + тифенсулфурон-метил 682 г/кг

Заповед РД 11-980 от 30.07.2012г. - Манфил 80 ВП, манкоцеб-800 г/кг

Заповед РД 11-979 от 30.07.2012г. - Раундъп Екстра, глифозат-540 г/л (662 г/л калиева сол на N-фосфонометил глицин)

Заповед РД 11-529 от 03.05.2012 г. - ОПЕРА ЖИТНИ, пираклостробин-85 г/л, епоксиконазол-62,5 г/л

Заповед РД 11-528 от 03.05.2012 г. - ЕЛУМИС ОД, мезотрион-75 г/л, никосулфурон-30 г/л

Заповед РД 11-1250 от 13 октомври 2011 - "МОСПИЛАН 20 СГ", ацетамиприд-200 г/кг

Заповед РД 11-1657 от 29 декември 2011 г.- ПРОЗАРО 250 ЕК, протиоконазол – 125 г/л, тебуконазол – 125 г/л.

Заповеди за продължаване срока на разрешаване на ПРЗ, на основание чл. 15и, ал.9 от ЗЗР и във връзка с Решение (2012/191ЕС) за изпълнение на Комисията от 10 април 2012 г.

Заповед № РД 11-837 от 05.08.2013 - Палас 75 ВГ – пироксулам 75 г/кг

Заповед № РД 11-838 от 05.08.2013 - Стелар 210 СЛ – топрамезон – 50 г/л + дикамба 160 г/л

Заповед № РД 11-839 от 05.08.2013 - Аденго 465 СК – изоксафлутол 225 г/л+тиенкарбазон-метил 90 г/л+ципросулфамид(антидот) 150 г/л

Заповед № РД 11-840 от 05.08.2013 -Алверде 240 СК – метафлумизон – 240 г/л

Заповед № РД 11-841 от 05.08.2013 - Дерби Супер – флорасулам 150,2 г/кг + аминопиралид – калий – 300,5 г/кг

Заповед № РД 11-842 от 05.08.2013 - Нексид 015 КС – гама – цихалотрин 15 г/л

Заповед № РД 11-843 от 05.08.2013 - Ранкона 15 ME – ипконазол 15 г/л

Заповед РД 11-988 от 30.07.2012г. - Аксиал 050 ЕК, пиноксаден-50 г/л

Заповед РД 11-989 от 30.07.2012г. - Аксиал едно, пиноксаден-45 г/л + флорасулам-5 г/л

Заповед РД 11-990 от 30.07.2012г. - Лаудис ОД, темботрион-44 г/л + изоксадифен-етил(антидот)-22 г/л

Заповеди за продължаване срока на разрешаване на ПРЗ, на основание чл. 15и, ал.9 от ЗЗР и във връзка с Решение (2011/490/ЕС) за изпълнение на Комисията от 2 август 2011 г.

Заповед РД 11-1245 от 13 октомври 2011 - "АЛВЕРДЕ 240 К", метафлумизон-240 г/л

Заповед РД 11-1246 от 13 октомври 2011 - "РЕВУС 250 СК", мандипропамид-250 г/л

Заповед РД 11-1247 от 13 октомври 2011 - "ДЕРБИ СУПЕР", аминопиралид-калий-300,5 г/кг + флорасулам-150,2 г/кг

Заповед РД 11-1248 от 13 октомври 2011 - "ПЕРГАДО Ф 45 ВГ", мандипропамид-50 г/л + фолпет-400 г/кг


Заповеди за определяне срока на разрешаване на ПРЗ на основание Решение (2011/490/ЕС) за изпълнение на Комисията от 02 август 2011 г.

Заповед РД 11-1258 от 13 октомври 2011 - "ПАЛАС 75 ВГ", пироксулам-75 г/кг


Заповеди за контрол на ПРЗ и торове

Заповед РД 09-... от 1 август 2011 г. за извършване на проверки на място от компетентността на БАБХ, съвместно с ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция

Процедура за извършване на проверки за спазване правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници


Заповед РД 09-... от 1 август 2011 г. относно издаването на разрешения за използаването на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места чрез употребата им в земделието

Заповеди за разрешаване на ПРЗ за допълнителни употреби

Заповед №РД 11 – 1050 от 03.07.2014г. Екип ОД – а.в. форамсулфурон 22,5 г/л, изоксадифен-етил 22,5 г/л.

Заповед №РД 11 – 1054 от 03.07.2014г. Протеус 110 ОД – а.в.тиаклоприд 100 г/л, делтаметрин 10 г/л.   

 

Заповед № РД 11-836 от 05.08.2013 - Модаон 4 Ф – бифенокс 480 г/кг

Заповед РД 11-529 от 29 април 2013г. - Дуал Голд 960 ЕК

Заповед РД 11 - 181 от 18.02.2013г. - Лонтрел 300 СЛ - клопиралид - 300 г/л

Заповед РД 11 - 182 от 18.02.2013г. - Афърм 095 СГ - емамектин бензоат - 9,5 г/кг

Заповед РД 11 - 183 от 18.02.2013г. - Реглон Форте - дикват - 150 г/л

Заповед РД 11 - 184 от 18.02.2013г. - Бампер Супер - пропиконазол - 90 г/л + прохлораз 400 г/л

Заповед РД 11 - 186 от 18.02.2013г. - Артея 330 ЕК - пропиконазол - 250 г/л + ципроконазол 80 г/л

Заповед РД 11-1368 от 19.11.2012г. - Маврик 2 Ф - тау-флувалинат 240 г/л

Заповед РД 11-1446 от 03.12.2012г.- Пендиган 33 ЕК - пендиметалин 330 г/л

Заповед РД 11-978 от 30 юли 2012 г. - Суми Алфа 5 ЕК, есфенвалерат-50 г/л

Заповед РД 11-534 от 03.05.2012 г. - СКОР 250 ЕК, дифеноконазол-250 г/л

Заповед РД 11-533 от 03.05.2012 г. - ЕКЛИПС 79 ВДГ, метрибузин-700 г/кг

Заповед РД 11-532 от 03.05.2012 г. - ЛЕОПАРД 5 ЕК/НАВИГАТОР 5 ЕК, квизалофоп-п-етил-50 г/л

Заповед РД 11-209 от 27.02.2012 г. - БАЗАГРАН 480 СЛ, бентазон-480 г/л

Заповед РД 11-208 от 27.02.2012 г. - ОРИУС 25 ЕВ/ДИНАСТИ 25 ЕВ/ТЕБУМАКС 25 ЕВ, тебуконазол-250 г/л

Заповед РД 11-1655 от 29 декември 2011 г.- КОЛИС, боскалид – 200 г/л, крезоксим-метил – 100 мл/л

Заповед РД 11-1656 от 29 декември 2011 г. – КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС, ламбда-цихалотрин – 50 г/л

Заповед РД 11-1659 от 29 декември 2011 г. – ОРИУС 25 ЕВ/ДИНАСТИ 25 ЕВ/ТЕБУМАКС 25 ЕВ, тебуконазол – 250 г/л

Заповед РД 11-460 от 18 април 2012 г. за изменение на Заповед РД 11-1659 0т 29 декември 2011 г.-ОРИУС 25 ЕВ/ДИНАСТИ 25 ЕВ/ТЕБУМАКС 25 ЕВ

  Заповеди за отказване разрешаване на пускането на пазара и контролирана употреба на ПРЗ

Заповед №РД 11-864 от 20.06.2014г. Стам Стар Новел Фло – а.в. пропанил 480 г/л.

Заповед РД 11-466 от 28.03.2014 Пиринекс 5 Г

 

Заповед №РД 11 – 1180 от 05.11.2013г. Смартфреш -1-метилциклопропен

Заповед № РД 11-834 от 05.08.2013 - Опера Царевица

Заповед РД 11-536 от 29 април 2013 г.- ССС 750

Заповед РД 11-530 от 29 април 2013 г.-Сетар 375 СК

Заповед РД 11-531 от 29 април 2013 г.- Волиам Тарго 063 СК

Заповед РД 11-532 от 29 април 2013 г.- Кораген 20 СК

Заповед РД 11 - 212 от 18.02.2013г. - ССС 750 СЛ - хлормекват хлорид - 750 г/л

Заповед РД 11-1662 от 29 декември 2011 г. – ТОПРЕКС 375 СК, дифеноконазол – 250 г/л, паклобутразол – 125 г/л

Заповед РД 11-1663 от 29 декември 2011 г. – ССС 750 СЛ, хлормекват хлорид – 750 г/л

Заповед РД 11-1669 от 29 декември 2011 г. – ПИРИНЕКС 5 Г, хлорпирифос-етил – 50 г/кг

 Заповед за продължаване срока на разрешаване на основание чл. 15и от ЗЗР и Решение за изпълнение на Комисията от 09 март 2010 г.

Заповед РД 11-211 от 27.02.2012 г. - ЛАУДИС ОД, темботрион-44 г/л+изоксадифен-етил-22 г/л

Заповеди за второ и последващи търговски имена на продукти за растителна защита.

Заповед №РД 11-304 от 10.03.2014г. Цитрин Макс/Циперкил 500 ЕК/Циперт 500 ЕК/Поли 500 ЕК – а.в. циперметрин 500 г/л

Заповед №РД 11-305 от 10.03.2014г.Белем 0,8 МГ/Коломбо 0,8 МГ – а.в.циперметрин 8 г/кг.

Заповед №РД 11 – 1210 от 11.11.2013г. Дуал Голд 960 ЕК/Тендър ЕК – S-метолахлор 960 г/л

Заповед №РД 11 – 1179 от 05.11.2013г. Гардоприм Плюс Голд 500 СК/Силба СК – S-метозахлор 312,5 г/л + тербутилазин 187,5 г/л

Титус Плюс /Тарот Плюс

Витавакс 2000/Витавакс Роял

Пулсар 40 ЕК/Листего 40 ЕК/Пасат 40 ЕК

 Заповеди за регистрация на торове

Заповед РД 12-20 от 15 юли 2014 г. за регистрация за пускане на пазара и употреба на торове в Република България.

Заповед РД12-12 от 11 април 2014 г. за регистрация за пускане на пазара и употреба на торове в Република България

Заповед РД 12-17 от 27.09.2013 г. за регистрация за пускане на пазара в Република България на торове

Заповед РД 12-13 от 30.04.2013 г. за регистрация за пускане на пазара в Република България на торове

Заповед РД12-12 от 19.04.13 г. за регистрация за пускане на пазара в Република България на торове

Заповед РД 12-4 от 5 март 2013 г. за заличаване на регистрацията, извършена със заповед на министъра на земеделието и храните РД 09-1/04.01.2007 г.

Заповед РД12-5 от 6 март 2013 г. за регистрация за пускане на пазара в Република България на торове

АРХИВ

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF