• Заместник-министър Неделков: Надграждането на системата ВетИС ще осигури по-ефективен контрол и улеснен достъп

    Надграждането на системата ВетИС ще осигури по-ефективен контрол и улеснен достъп на стопаните до данните в нея. В тази връзка предстои да бъдат утвърдени процедурите за предоставяне на достъп до системата, както и да бъде разработен и утвърден редът за предоставяне на уведомления по електронен път за събития, свързани с животните. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Крум Неделков, който откри координационна среща между представители на МЗХГ, БАБХ и фирмата-разработчик на Интегрираната информационна система ВетИС по отношение на новия модул, който ще надгради системата. Целта на срещата беше представяне на визията на разработчика относно новия надграждащ модул, за това как ще изглежда той и какви функционалности ще предлага. Едновременно с това бяха обсъдени дейностите, които различните администратори в модула – регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ) и ползватели – стопаните и официалният контрол в лицето на БАБХ и официалните ветеринарни лекари, ще имат право да управляват. Заместник-министър Неделков отбеляза, че активното включване на стопаните като подаващи информация чрез уведомления по електронен път е решителна крачка към по-ефективното и отговорно въвеждане на данни във ВетИС. По този начин ще се постигне по-добра проследимост и контрол върху идентификаторите на животните, събитията свързани с тях. Така животновъдите ще имат и достъп до информацията за собствените им стопанства. „Създаването на модула, който ще позволи самите стопани да подават своевременно информация и то по електронен път, ще подобри комуникацията при актуализиране на данните в системата“, обобщи земеделският заместник-министър. Постигнато бе съгласие за това, че РВЛ ще бъдат основните администратори, въвеждащи нови данни (всички събития в живота на едно животно от раждането до смъртта му, включително придвижването между различни обекти). В същото време вече и стопаните ще могат да подават уведомления за животните си електронно. „Значението на това фермерите да подават информация за събитията в живота на животните във възможно най-кратки срокове и от друга страна регистрираните ветеринарни лекари също своевременно да я въвеждат, е ключово разминаванията в данните във ВетИС да се сведат до минимум“, коментира д-р Неделков.


 • Няма разпространение на пъпеши със салмонела в търговската мрежа

    Във връзка с медийни публикации за разпространение на пъпеши, заразени със салмонела, в търговската мрежа, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) уведомява, че няма доказателства и няма данни за доставка на заразени пъпеши или други пресни плодове и зеленчуци, нито установени случаи на салмонелоза при хора (по данни на Министерството на здравеопазването (МЗ). На 16.06.2021 г. в България е получено уведомление по Мрежата на Европейската комисия (ЕК) за предупреждение и сътрудничество за възможно наличие на салмонела в пресни плодове и зеленчуци. Касае се за проучване във връзка със съмнение за хранителен взрив в няколко държави на ЕС, предизвикан от наличие на бактерията S. Braenderup. Към уведомлението няма лабораторни доказателства за установено наличие на салмонела в конкретни храни (пресни плодове и зеленчуци). България е включена за насочване на вниманието като не са предоставени данни за конкретни храни и доставки. От ЕК събират информация от здравните власти за известни случаи на инфекции със S. Braenderup при хора. Уведомлението е изпратено до МЗ. На 30.06.2021 г. е получена допълнителна информация за доставка на пъпеши, които биха могли да са източник на салмонела, с произход Бразилия и Хондурас. Доставени са от Холандия до една българска фирма. Незабавно е извършена проверка на място в склада на българската компания. Установено е, че фирмата е получила една доставка (700 кг) на пъпеши с произход Хондурас в началото на март и две доставки (всяка по 980 кг) на пъпеши с произход Бразилия в началото на март и началото на април. Направено е пълно проследяване и са предоставени данни за доставените количества до клиенти. Към момента няма налични количества от посочените доставки. Няма и последващи доставки на пъпеши с произход Бразилия и Хондурас. Няма данни за доставки на пъпеши, които са обект на уведомлението, до други български фирми. Наличните към момента на проверката пъпеши са с произход България. Данните за разпространение на пъпешите са предоставени на МЗ с цел по-задълбочено епидемиологично проучване. Според информацията, предоставена от здравното министерство, в България няма установени случаи на салмонелоза при хора, причинена от S. Braenderup.


 • Д-р Борис Борисов е назначен за заместник изпълнителен директор на БАБХ

    Д-р Борис Борисов е назначен на длъжността заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Той поема ръководството на дейностите по отношение на здравеопазването на животните. Д-р Борисов е дипломиран ветеринарен лекар от Тракийски университет – Стара Загора. През 2007 и 2012 година завършва следдипломни специализации – „Организация и управление на профилактиката и борбата със заразни и паразитни болести по животните“, също в ТрУ Стара Загора и „Ветеринарно-санитарна експертиза на храни от животински произход“ в Лесотехнически университет – София. Д-р Борис Борисов има над 20 години стаж в Националната ветеринарномедицинска служба, по-късно част от БАБХ, като заема различни длъжности. Между 2008 и 2009 година е директор на Регионална ветеринарномедицинска служба – София област, за кратко през 2010/2011 година заема същата позиция, но в структурата в град Плевен. Повече от 9 години – от 2011 до 2020 година, ръководи дирекция „Контрол на ветеринарномедицинските продукти“ в Централно управление на БАБХ.


 • Д-р Христо Вълчанов е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните

    Със заповед на премиера Стефан Янев д-р Христо Вълчанов е назначен на длъжността изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Дълги години д-р Вълчанов е работил в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Хасково като в периода март 2012 г. - юли 2013 г. е неин директор. От април 2015 г. до февруари 2016 г. е началник отдел „Контрол на храните“ в БАБХ, след което е главен инспектор в „Контрол на храните“ в ОДБХ Хасково. От юни т.г. до момента е директор на ОДБХ Хасково. Преминал е през различни допълнителни обучения, включително в Италия. Със заповед на министър-председателя е освободен досегашният изпълнителен директор на БАБХ доц. Деян Стратев по негово желание.


 • БАБХ провери над 500 обекта за хранене и търговия с храни по Черноморието

    Във връзка със стартирането на летния туристически сезон, в периода 01.06. – 30.06.2021г. Българската агенция по безопасност на храните извърши засилени проверки на територията на областите Варна, Бургас и Добрич в 566 обекта за търговия на дребно с храни, сезонни обекти, обекти за кетъринг, заведения за обществено хранене, туристически обекти, предлагащи услугата „all inclusive“. Акцент при проверките са: коректното етикетиране на храните, информацията, предоставяна на мястото на предлагане на предварително неопакованите храни, условията за съхранение на суровини и храни, температурната обработка, хигиената на обектите, личната хигиена и здравословно състояние на заетия персонал. Сред най-често констатираните нарушения от Агенцията по храните са: необявени алергени, съдържащи се в състава на предлаганите храни, несъответствия при етикетирането на храните, предлагани на блок маси, липса на индивидуално опаковани лъжички за сладолед и др. При проверките са издадени 47 предписания и 1 акт за установяване на административно нарушение.