Начало Пресцентър Интервюта 31.03.2015, в. СТАНДАРТ - Не купувайте храни от случайни продавачи!

31.03.2015, в. СТАНДАРТ - Не купувайте храни от случайни продавачи!

31.03.2015

До 13 април ще има засилени проверки в цехове, магазини и ресторанти

Дадохме предложение за нов закон, наши експерти са готови да помагат, казва проф. Пламен Моллов

В дните преди големи празници по традиция хората пазаруват усилено. За да бъдат предпазени потребителите от некачествени и опасни за здравето стоки, се грижи Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/. Какво следят инспекторите и как да се пазим от ментета, попитахме председателя на БАБХ проф. Пламен Моллов.

С изпълнителния директор на БАБХ проф.Пламен Моллов разговаря Даниела Денева:

- Г-н Моллов, в дните около големите празници БАБХ увеличава проверките. Какво установихте, има ли опасни за здравето стоки в магазините?

- Във връзка с наближаващия Великден БАБХ стартира извършването на засилени проверки в обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно с храни, пазари и тържища. Проверките ще се извършват в периода от 30.03.2015 г. до 13.04.2015 г. включително.

Внимание ще се обръща на производството и търговията на козунаци, агнешко месо, яйца, включително и боядисани, бои за яйца, пресни плодове и зеленчуци, като особено внимание ще се обърне на зелените салати. В производствените обекти инспекторите ни ще проверяват произхода, сроковете и условията на съхранение на използваните суровини и храни, спазване на процедурите по НАССР, наличие на технологична документация и съответствието й с нормативните изисквания, правилното етикетиране на храните и придружаващите документи. В търговската мрежа и заведенията за обществено хранене ще се проверява правилното съхранение на храните, спазването на сроковете, етикетиране, наличие на документи за произход, спазване на Системата за управление безопасността на храните. При проверките на заведения за обществено хранене, находящи се на територията на обекти за отдих, предлагащи услугата ол инклузив, се проверява съответствието им с нормативните изисквания.

- Въведохте практиката доброволци да следят за опасни стоки в магазините. Колко са подадените сигнали от тях и от граждани?

- От особено значение е привличането на активните потребители в дейността на агенцията. С тази цел е внедряването на нов сайт на БАБХ, който е портал към социалните мрежи. За изминалата 2014 г. сме получили множество сигнали на горещия ни телефон /0700 122 99/ на потребителя, на сайта на агенцията и в писмен вид. Подадените сигнали са над 3500, като по всеки сигнал е извършена проверка и при констатирани несъответствия са предприети съответните строги мерки.

- За Великден много хора предпочитат да си купят агне от пазарите за животни или направо от стопаните. Крие ли това някакви рискове?

- Съгласно изискването на законодателството, производството и търговията с храни се извършва в регистрирани обекти. Призовавам потребителите да пазаруват само от регламентирани обекти, защото храните, които се предлагат в тях, са преминали на контрол в производствените предприятия. Това се отнася и за агнешкото месо. То е добито в регистрирани предприятия, които са под постоянен ветеринарен контрол. Месото е добито от здрави животни, на които е извършен предкланичен и следкланичен преглед, и същото е придружено с необходимите документи за произход и безопасност.

- Същото се отнася и за яйцата. Как да познаем дали са пресни и има ли опасност, ако ги купуваме от бабата на тротоара?

- При извършване на проверки на яйцата инспекторите ни контролират спазването на изискванията на законодателството - произход, етикетировка и маркировка, придружаващи документи, срок на годност, условия на съхранение. Яйцата, предназначени за консумация от хора, са единствено от клас "А". Специално внимание трябва да се обърне на маркировката - печат, поставен върху черупката с кода на производителя. Той се състои от 6 цифри и две букви и се изписва на един ред върху черупката. Образува по следния начин - цифрата (0, 1, 2 или 3) посочва метода на отглеждане: 0- яйца от кокошки-биологично отглеждане; 1- яйца от кокошки-свободно отглеждане на открито; 2- яйца от кокошки-подово отглеждане; 3- яйца от кокошки-клетъчно отглеждане; инициалите "BG", кода на областта и трицифрен пореден номер на производителя, вписан в регистрите на съответната ОДБХ. Кодът трябва да е поставен четливо и с неизтриващо се мастило. Маркировката удостоверява, че яйцата са предназначени за предлагане на пазара и произхождат от регламентиран производител.
Законодателството допуска и директната доставка от производителя до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, на малки количества яйца от кокошки и пъдпъдъци. Производителите е необходимо да имат регистрирана ферма и яйцата, предназначени за директна доставка, да се съхраняват в помещения при температура над 5 и под 18 градуса. Да бъдат доставени на потребителя най-късно до 28 дни след като са снесени.

- Козунаците, които излизат на пазара по празниците, често са с трайност по месец, а има и такива, чийто срок на годност е даже няколко месеца. Опасни ли са консервантите в тях?

- Съгласно изискванията на законодателството безопасността на храните е отговорност на производителите и търговците. Всички храни, в това число и козунаците, се произвеждат по технологична документация на производителите. При извършване на проверките в производствените предприятия БАБХ проверява вложените суровини, спомагателни вещества и добавки в храните (Е-та). Всички добавки в храните са обхванати от Европейски регламент. Те са одобрени и използвани само ако отговарят на установените в регламента критерии. При проверките инспекторите контролират кои добавки се влагат и тези добавки разрешени ли са за влагане в козунаците, например. На етикета трябва да са изписани всички съставки и добавки и категорията, към която принадлежат. В случай на съмнение вземаме проби за лабораторно изпитване.

- Българските производители често се оплакват, че те са подложени на многобройни проверки за безопасност, а за вносните контролът е занижен. Така ли е наистина?

- Абсолютно на всеки обект за производство и търговия с храни е направена оценка на риска. В зависимост от нея е и честотата на извършвания планов официален контрол, който се извършва без предварително уведомяване на проверявания. Храните, произведени на територията на другите държави членки на ЕС, се проверяват със същото внимание, както храните, произведени в България. На сайта на ЕК е публикуван списък на всички обекти, одобрени за вътреобщностна търговия. При внос на храни от държави, които не са членки на ЕС, има специфични изисквания при вноса.

- Какви са най-фрапантните случаи за намерени боклуци в хранителни стоки?

- Няма скала, по която да се класифицира фрапантността на случаите относно чужди тела в храната. В БАБХ са получавани такива сигнали - болт от машина, щипка за пране в сирене, инсекти в салати и др.

- Изпълниха ли ресторантите изискването към менюто да има списък със съдържащите се в храната алергени? Промениха ли етикетите си производителите на пакетирани стоки?

- Все още се констатират случаи за неспазване на регламента. В някои заведения за обществено хранене няма обявени на видно място веществата, причиняващи алергии или непоносимост. Като цяло етикетите на предварително опакованите храни отговарят на изискванията на законодателството.

- Има ли затворени ресторанти за лоша хигиена?

- За мое съжаление, колкото и срещи да сме провеждали с бизнеса и през колкото и обучения да са преминали търговците, все още са налице случаите на спиране на дейността на заведения за обществено хранене, и то във връзка с лоша хигиена. Една от мерките при констатиране на несъответствия е временно спиране на дейността на обекта до отстраняване на нарушенията.

- В началото на февруари бе открито наличие на птичи грип в бургаското село Константиново. Овладяна ли е ситуацията и има ли нови огнища?

- Във връзка с огнище на "птичи грип" през февруари от страна на БАБХ бяха въведени извънредни мерки за сигурност в с. Константиново, област Бургас, с цел недопускане на разпространението на вируса сред домашните птици. Засегнатите екземпляри бяха убити и загробени. Ситуацията бе овладяна благодарение на навременните мерки. Във връзка с констатирана високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците - H5N1, известна като "птичи грип" при къдроглави пеликани на територията на природен резерват "Сребърна", област Силистра, БАБХ въведе всички необходими мерки и ограничения за разпространение на заболяването. Те включват: определяне на 3-километрова предпазна и 10-километрова наблюдавана зона. В предпазната зона се включват териториите на природен резерват Сребърна и с. Сребърна, община Силистра. В 10-километровата наблюдавана зона около огнището се обхващат селата Ветрен, Айдемир и Полковник Ламбриново от община Силистра и гр. Ситово и селата Попина и Поляна от община Ситово, област Силистра. В наблюдаваната и предпазната зона се забранява преместването и транспортирането на домашни или на други птици, изпращането на яйца за люпене, търговията с прясно месо и месни продукти от домашни птици и див пернат дивеч, транспортирането или разпространението на непреработен тор от стопанства с птици, отглеждани на закрито, лов на пернат дивеч и пускане на диви птици, отглеждани на закрито, на свобода в природата. Забранява се събирането и провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на областите Силистра, Русе, Шумен, Разград, Добрич и Варна.

- Очаквате ли отново епидемия от "син език" и какви мерки са взети, за да не се повтори ситуацията от миналото лято?

- От 10.03.2015 г. на територията на цялата страна БАБХ стартира ваксинацията на говеда и овце срещу "син език". Към 29.03.2015 г. са ваксинирани общо 1 036 071 броя овце (68% от общия брой) в 3534 населени места. Те понасят много добре приложената ваксина! Поради големия обществен интерес и зачестилите въпроси за хода на ваксинацията съм информирал министъра на земеделието и храните, Комисията по земеделието и храните в Народното събрание, както и председателите на парламентарни групи относно актуалния брой на ваксинираните животни.

- Както стана известно, МЗХ подготвя поправки в закона. Смятате ли, че е редно Агенцията по безопасност на храните да получи по-голяма автономност, тъй като според експертите тя има огромни отговорности и ограничен бюджет?

- Законовата инициатива за промяна на нормативни актове е в ръцете на МЗХ. Ние сме само второстепенен разпоредител. Във връзка със затрудненото извършване на официалния контрол и невъзможността понякога да се прилага на практика адекватно Законът за храните, преди известно време сме подали предложение до МЗХ да съставянето на качествено нов закон, защото сега действащият е от 1999 г. и са извършвани над 40 промени в него. Нуждаем се не от промени, а от ново законодателство, адекватно на нашата действителност. До този момент винаги сме взимали дейно участие при изготвянето на промените в закона. Ако МЗХ поиска от нас експерти, които да споделят своите компетентни мнения и практически наблюдения, сме готови да окажем пълно съдействие. Относно автономността на Агенцията, която ръководя, ще споделя с Вас, че отговорността на всички екипи в Агенцията по безопасност на храните, е по цялата верига - от фермата до вилицата. Извършването на качествен котрол във всички тези звена е наша лична кауза. Гарантирането на строг контрол е въпрос на опазването на здравето на хората, а опазването на здравето на гражданите на всяка страна е национален приоритет. Дали БАБХ трябва да притежава по-голяма автономност, не е въпрос на еднолични решение, а на дълги и сложни обсъждания.