Начало Пресцентър Интервюта 12.09.2015, в. Капитал 22-23 стр.- Д-р Дамян Илиев: Формалността на нашия контрол трябва да намалее до минимум

12.09.2015, в. Капитал 22-23 стр.- Д-р Дамян Илиев: Формалността на нашия контрол трябва да намалее до минимум

14.09.2015
Поехте управлението на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) в един доста труден момент - доверието в нея беше спаднало силно. Какво показаха вътрешните проверки, които възложихте, по сигналите за корупция и рекет върху бизнеса?

Проверките доказаха, че е имало нарушения. Много от информациите, които излязоха в публичното пространство, се оказаха верни и добре изглеждащата идея за т.нар. мобилни групи за контрол на обектите наистина е използвана за създаване на комфорт при някои, а при други за тормоз. Не мисля обаче, че идеята за съществуването на тези групи е чак толкова лоша, въпросът е в последващия контрол и как се използват.
В системата на БАБХ има дори такава дирекция - "Верификация на контрола", която би трябвало да контролира контролиращите. Взело се е решение обаче всичко да бъде на директно подчинение на господин Моллов.
Във връзка с тези случаи има отстранени хора. Отделно от тях в БАБХ имаше и много съкращения на щата заради намаления бюджет за заплати. Още през март съкратихме незаетите бройки, което лиши агенцията от възможността да има структури на непривлекателни места, а те са много нужни.

Получихте ли и други сигнали за нерегламентирани практики откакто вие сте директор?
Получавал съм и информирам съответните служби за тях. Много от сигналите обаче продължават да са анонимни и хората започват да ги пишат с предисловието, че трябва да ги разберем, защото имат бизнес, който може да пострада. И това е така. При проверка се затваря целият обект. Съгласете се, че е достатъчно само да се пращат често такива проверки, дори без да се случва друго - дейността спира и от това произлизат загуби. Действително в БАБХ има концентрирана власт, но тя трябва да се използва правилно и справедливо в интерес на всички - потребители, фермери и индустрия.

Съществуват ли още мобилните групи за проверки? 
Мобилните групи са спрени, а служителите от тях - уволнени. Но искам да допълня нещо във връзка с твърденията, че масово служителите, отговарящи за контрола в агенцията, са изпълнявали поръчки. Не мога да се съглася напълно с тези твърдения, макар да имам нулева толерантност към подобни практики.
Откровено ще ви кажа обаче, че всекидневно губим експерти и когато видя, че някои случаи са недоказани, а в други самата среда тук е направила така, че за да съхрани мястото си, служител е участвал косвено с пасивността си, аз не съм склонен да прилагам административни мерки срещу тези хора. Вярвам, че ако създадем друга среда в БАБХ, реакцията на тези колеги ще е различна. Знам и за такива, които са били уволнени от предишното ръководство, защото са отказали да изпълняват поръчки. Част от тях са завели дела и ги възстановяваме на работа по съответния ред.

Какво се промени по отношение на проверките сега?
Това, което искам да се промени, е последващият контрол, защото е слаб. Сега при нови сигнали за несъответствия и неспазване на законодателството по храните не се правят проверки от местните контролни органи, където са предприятието или обектът. Сформират се екипи от други области и те поемат нещата.

При предишното ръководство много дейности са прехвърляни към частни фирми (като "Евро лаб" и "Имосет" примерно), които са събирали държавни такси, без да имат право за това. Регламентирани ли са тези отношения на БАБХ с изпълнителите и ще се промени ли нещо и в тази посока?
Лабораториите не събират държавни такси, а тарифи, а на БАБХ до края на август са изплатени близо 600 хил. лв. от фирмите, които правят дезинфекция на границата. Самият аз съм убеден, че това е един по-лесен начин за извършване на дейността. И това беше и препоръката на Сметната палата. Агенцията не прави разходи и може да контролира онлайн този процес. Беше направен конкурс за изпълнители и оттам нататък ние сме просто контролен орган, който може да провери дали дезинфекцията се извършва правилно и спрямо договора. Аз нямам проблем с това и смятам, че е още по-добре, че през моите служители не минават пари. Така няма кой да ми каже, че някой там е корумпиран и си затваря очите. Смятам също, че когато е във външна лаборатория, разположена е на границата и резултатите стават много по-бързо, тази дейност е и по-полезна за бизнеса. Преди това пробите от всеки камион с внос на плодове се изпращаха чак до Плевен и това създаваше много трудности и се налагаше камионите да чакат или на границата, или да бъдат пуснати за Западна Европа, но без да се знае какъв ще бъде резултатът от пробите и за бизнеса имаше по-голям риск. Сега се създава сигурност. Давам ви един пример с това, че когато увеличим процента на контрола - например за определени плодове и зеленчуци, камиони с тях просто спират да се движат към Европа през България.

 

Смятате ли тогава, че е добре да се аутсорснат повече дейности? 

 

Не изпадам в ентусиазъм в тази посока. В много случаи дори съм видял, че излиза по-скъпо и услугата е по-некачествена. С темата трябва да се внимава, особено при дейностите, с които се занимава агенцията.

 

Планирате ли някакви преструктурирания в БАБХ? 

 

Да, подготвяме такива. Имаме вече и анализ, който показва, че експертният ресурс в страната не е правилно разпределен, а съкращенията са извършени механично, тоест с един и същ процент отвсякъде. Отделно заплатите в агенцията са ниски, а и отношението на ръководството към ветеринарните лекари не беше добро - дейността им беше пренебрегвана, за да се демонстрира внимание в края на хранителната верига. Сега трябва да се търси начин да се повиши мотивацията на заетите, така че да бъдат оставени да работят, без да се вкарват в някакви други схеми за окуражаване.

 

Какви бяха основните предизвикателства, с които се сблъскахте при встъпването си в длъжност? 

 

В критично състояние е контролът на официалните ветеринарни лекари върху фермите. Там имаме недостиг на хора, защото в момента те отговарят за твърде много села и нямат техническата възможност - например кола, бензин или телефон, да го правят. Това пък им дава опцията да не правят нищо или много малко. Трудно е и защото младите ветеринари нямат никаква мотивация да започнат работа в системата срещу 450 лв. в някоя непривлекателна точка на България.

 

Каква е честотата на проверките в магазините от големите търговски вериги?

 

От началото на годината досега са извършени близо 114 хил. проверки. Издадени са около 9 хил. предписания и 1670 акта за установяване на административни нарушения. При големите вериги контролът се прави през програми, базирани на анализ на риска, където от значение е например дали има или няма топла кухня в обекта и т.н. Ако въпросът е дали си мисля, че са възможни формални проверки при веригите - да, мисля си, че е така. Такива проверки има във всяка сфера, включително здравеопазването, но това е едно от нещата, които искам да тръгнат в друга посока за БАБХ. Формалността на нашия контрол трябва да намалее до минимум.

 

Какви са най-често констатираните нарушения при контрола върху безопасността на храните? 

 

Навсякъде може да се случи нещо, но най-примитивното и най-лесното нарушение е заблуждаващ етикет. За сметка на това то пък е и най-лесно проверяемо. Когато говорим за повтаряемост на нарушенията, вече трябва да посочим, че това е наш общ проблем с НАП, защото нарушение от такъв характер например е, че храни с неизяснен произход не се регистрират, но се преработват, което спестява данъци на фирмите. В тези случаи опасността за потребителите е голяма.

 

Кои са другите невралгични точки в дейността на агенцията?

 

Едно от нещата в нагласата на предишното ръководство не е било правилно и то е, че се е смятало, че няма нужда от ветеринарни лекари. Разбирането и на обществото след създаването на БАБХ е, че тя едва ли не се занимава само с крайната фаза по контрола на храните. Но вземете примера с антракса от това лято и ще стане ясно, че в основата на контрола е преди всичко ветеринарно-медицинската дейност. А пропуските там са много сериозни, включително и това, че е изпусната идентификацията на животните дори и в някои по-големи ферми.

 

Има ли грешки на служители в случая с антракса, при който се зарази и почина човек, а транжорната, обработила месото от болното животно, беше направила това без документи? 

 

Двете служителки на областната служба на БАБХ, които са отговаряли за транжорната, не са реагирали навреме. Вече издадох заповед за уволнение на едната от тях, а другата е с администартивно наказание. За да бъдат предотвратявани тези неща в бъдеще, просто трябва да се спазва законът, в него има достатъчно лостове. Но трябва да се увеличи и търси отговорността и на фермерите. Наказания за тях никога не са прилагани, макар да сa предвидени глоби от 3 до 5 хил. лв.