Начало Пресцентър Интервюта 02.10.2015, радио Фокус- Д-р Дамян Илиев: Законодателни промени ще подобрят контрола срещу разпространението на антракс и бруцелоза в страната

02.10.2015, радио Фокус- Д-р Дамян Илиев: Законодателни промени ще подобрят контрола срещу разпространението на антракс и бруцелоза в страната

02.10.2015



 
Водещ: След случаите на заразени хора и животни с бруцелоза и антракс в страната Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва обучение за ветеринарни лекари и най-вече за животновъдите с цел превенция на тези заболявания. Какви мерки се взимат за недопускане на нови огнища в страната? Какво трябва да знаят животновъдите и каква е актуалната епизоодична обстановка? По темата ще разговаряме с д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на БАБХ. Д-р Илиев, преди да преминем към обученията и превантивните мерки, които предприемате, нека да съобщим на нашите слушатели каква е актуалната епизоодична обстановка в страната? Има ли повече подробности около кучето, което преди дни даде положителна проба за бруцелоза в Рила? Знаем за още шест заразени кози - бяха установени след повторните изследвания. Предстоят ли още проби и изобщо, какво се случи със заразените животни? 
 
Дамян Илиев: Предстоят още проби. Ние не можем да си позволим да престанем да обследваме цялата ситуация, за да можем да изясним докрай откъде е дошло всичко това, което се случи. Мерките са ясни. Всички животни, които са дали положителен резултат, се евтаназират. Продължават мерките с ограничението на животните. Няма нещо ново, ситуацията е тази, която е от началото на бруцелозата, но считаме, че контролираме процеса. 
 
Водещ: Знаем, че ваксинацията за антракс се прави след като се установи заразяване и огнища на болестта. За какъв период от време обаче се изгражда имунитетът на животните? 
 
Дамян Илиев: Ако е за антракс, до две седмици е сигурно, че има имунитет, но понеже ваксината е много добра и е жива, ние считаме, че някъде към десетия ден може да се счита, че има нелош имунитет. 
 
Водещ: Ако имате достатъчно данни или опасения за разпространение на болестта в съседни населени места, предвидена ли е превантивна ваксинация или такава се прави само единствено след установяване на заразата? 
 
Дамян Илиев: Предвидена е такава ваксинация. На базата на проучване на пасищата, възможностите за движение на животни и възможностите за храна, която да е добита, за сено от райони, в които имаме съмнение или е доказан антракс, ние тези райони също ги ваксинираме. 
 
Водещ: Какво представляват тези обучения, които предстоят? Къде ще се проведат те? И наистина, кои са най-честите грешки, които допускат стопаните, животновъдите? Какво трябва да знаят те? Какво не трябва да правят, когато има случаи на умряло животно, на заразени животни? 
 
Дамян Илиев: Чак обучение надали ще можем да ги обучим за по два часа. Ние правим срещи в областите с фермери, частнопрактикуващи лекари, официални лекари, кметове, всички хора, които имат отношение тогава, когато ние трябва да наложим някакви мерки във връзка с някакво заболяване. Искаме да ги подготвим, да ги информираме. Видяхте какви елементарни нарушения бяха допуснати, починаха хора. Информираме ги на тази тема. Всички по веригата трябва да знаят техните задължения какви са, за да опазим здравето на хората от опасни храни и зарази. Това се случва в момента, обикаляме всички области, по две области на ден. Считаме, че тук до десетина дни ще сме го направили навсякъде, като сме започнали от областите, които според нас в момента са подложени на риск от съседни държави – говоря за Бургас, Хасково, Кърджали, Смолян, областите, граничещи с Гърция и Турция. 
 
Водещ: Налага ли се според вас по-строги мерки спрямо незаконната търговия с дребни преживни животни? Колко опасно може да бъде това? 
 
Дамян Илиев: Налага се промени в законодателството, защото отговорността на хората, които са по цялата верига, е голяма. Най-после се разбра, и то с лош пример, колко е голямо нехайното отношение, и това, което хората правят. Ами, то няма значение, защото досега нищо не се е случвало и има пренебрегване на нашите разпоредби. Ние работим заедно с всички други компетентни органи, които могат да ни окажат съдействие на пътя, за незаконно движение на животни, за незаконно клане, продаване на месо и мляко и всичко, което може да се получи от животните. Защото иначе това, което се случи досега, и нехайното отношение на хората – да не си варят млякото, животни с неизяснен произход, без марки, незнайно откъде дошли. Във връзка с тези заболявания, ясно е, че могат да бъдат намерени животни с по-ниска цена и това да доведе до увеличаване на риска от зарази в страната и вече косвено е опасно за хората. 
 
Водещ: Важно е наистина да има взаимодействие между институциите, но и самите стопани да поемат своята отговорност. 
 
Дамян Илиев: Аз точно това исках да кажа, че ние в промените в закона, който правим, точно това е темата – ясни отговорности на стопани, на ветеринарни лекари, на практикуващи лекари, на кметства, на всички по веригата, за да можем да установим добър контрол и да гарантираме здравето на хората.