Начало Пресцентър Интервюта 31.10.2015 г., Фермер.бг- Д-р Дамян Илиев: Ваксина срещу Нодуларен дерматит ще навреди сериозно на пазара с животни

31.10.2015 г., Фермер.бг- Д-р Дамян Илиев: Ваксина срещу Нодуларен дерматит ще навреди сериозно на пазара с животни

31.10.2015  

Превантивна ваксинация срещу Нодуларен дерматит би навредила сериозно на пазарите на животни и животински продукти и въпреки реалната опасност, заболяването да засегне страната ни, такава няма да се предприеме. Какви мерки се предприемат за превенция на заболяването, какво предстои по Държавната профилактична програма и какво в нея ще се промени, Фермер.БГ разговаря с изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев: 
 
Д-р Илиев, днес започва изпълнението на ДПП, в какви срокове ще се изпълни?
На практика днес е първият ден, в който имаме право да изпълняваме Програмата, във връзка с обжалвания на тези, които са участвали в конкурсите за имунопрофилактичните препарати, ваксини и диагностикуми. Срокът за обжалвания изтече вчера и на практика днес започваме изпълнението на Държавната програма. Тя трябва да се изпълни в рамките на месец ноември, защото изпълнението ѝ е свързано с плащането ѝ. Наближава краят на годината и има срокове, в които изпълнението на ДПП трябва да се отчете.
 
Какви мероприятия предстоят във фермите при тази програма? Кое е най-важното, което фермерите трябва да знаят? 
Според мен би трябвало вече всички да са информирани, защото ние сме информирали и Областните служби на агенцията, и Българския ветеринарен съюз в лицето на д-р Трифон Цветков. Всеки ветеринарен лекар знае от кои ферми ще взема кръвни проби и на коя лаборатория ще ги изпраща. Направен е детайлен и ясен график за изпълнението на Програмата, за да можем да следим наистина изпълнението дали върви добре във времето така че мисля, че тази информация е стигнала до всички.
При изпълнението на ДПП ще бъдат взимани кръвни проби за лабораторни изследвания за болестите бруцелоза, лептоспироза, заразен епидидимит по кочовете, сап и инфекциозна анемия по конете. Ще бъдат изследвани близо 1,2 млн. проби, в това число над 1 млн. проби от дребни и едри преживни животни и над 15 хиляди проби от свине за заболяването бруцелоза. Над 72 хиляди проби от едри преживни животни ще бъдат изследвани за лептоспироза, над 12 хиляди за заразен епидидимит по кочовете и близо по 4 хиляди проби от коне за САП и инфекциозна анемия по конете.  
 
Вчера стана ясно, че стартира схема за държавна помощ за компенсиране на разходите на фермерите, свързани с изпълнението на мерките по програмата -  какво ще представлява тази схема, кои разходи ще покрива?
Да, УС на ДФЗ прие и схемата за държавна помощ за мерките по ДПП на животните, въз основа на която се дават парите за изпълнението на Имунопрофилактичната програма. Това включва не само разходите за вземане на пробите и изпращането им в лабораториите, но и разходите, които плащаме на лабораториите за направата на изследванията.  
 
Много наши читатели се интересуват от актуалната ситуация по отношение на Нодуларния дерматит по говедата, който се разпространи значително в Турция и Гърция. Има ли реален риск болестта да стигне българските ферми?
Абсолютно реален е рискът! Ние сме взели възможните мерки, но разликата между “Лъмпи скин“, както се казва Нодуларният дерматит и например, примера, който имаме като опит Син език, е доста сериозна.
 
В какъв смисъл?
Ако при Синия език векторът преносител на вируса беше все едно комар, тук този вирус може да го пренасят всички кръвосмучещи насекоми, мухи. Особено в районите на Странжда и по границата с Гърция и Турция, има достатъчно насекоми, които е възможно да го принесат. Този вирус се пренася и от кърлежите, които снасят яйца, вече теоретически има доказателства, че тези яйца като станат на кърлежи могат да имат в себе си вирус.
 
Логичният въпрос, който следва е има ли план за действие от страна на Държавата, за недопускане на заболяването? Предвижда ли се превантивна ваксина поне по граничните райони? Въобще, какви мерки са предприети като цяло?
Всички подобни действия кореспондират със Световната здравна организация за животните и Световната търговска организация. Когато в една страна се предприемат мерки като ваксинация за някои заболявания, към тази страна се налагат рестриктивни търговски мерки. Световната здравна организация за животните веднага уведомява Световната търговска организация и тези мерки понякога (както бе примера с шапа), може да продължат и 2 години. На практика при тези заболявания конкретните загуби на животни, са несравними с икономическите последствия, които засягат страната. 
 
Тоест, такава ваксинация би довела до проблеми в пазарите?
Животни и продукти няма да могат да се движат извън определените райони. Ето защо хората, които с лекота предлагат да сложим ваксина, трябва да си зададат въпроса: „ А какво става с тези, които са ваксинирани, какво става с тяхната продукция, какво става с целия техен бизнес?“. Пак ви давам пример с Шапа: Ние сме страна, свободна от шап, БЕЗ  ваксинация, което означава, че ние сме свободна страна и можем да търгуваме с всички. Ако бяхме страна, свободна от Шап СЪС ваксинация, каквато е Турция, няма да можем да изнесем нито едно животно никъде, нито пък продукция – просто ви го обясних...
 
В такъв случай, предвид реалната опасност, освен информационните кампании, които проведохте, някакви други мерки могат ли да бъдат взети?
Ние вече сме ги предприели – наложили сме забрана за движение в районите, които са близо до Турция и Гърция. Правят се в седмицата по 2 проверки за клиника за Нодуларен дерматит, водят се протоколи. Защото заболяването е такова, че в понеделник, ако отидете във фермата, няма да има болни животни, а в петък –  може да са болни всичките.
 
Тоест, вие следите за това?
Препоръчали сме мерки на стопаните, имахме срещи на територията на цялата страна –  дано са ни послушали. Има обаче и други рискове! В Гърция нещата не станаха, според мен, както трябва – там все още на са компенсирани животните, които бяха умъртвени. Защото мерките са такива –  в огнището се убиват всички клинично болни животни. В 10-километровата зона около огнището всичко е под строг контрол; забранява се движението на животни, въобще на територията на Северна Гърция. В същото време, пак казвам, хората не са получавали досега компенсации за убитите животни. Следващите, които очакват при тях да се наложат мерките, е най-логично да се опитват да продават животните си...  Ето защо се очаква натиск на сивия пазар и тази опасност е много сериозна. Отделно, е възможно да влязат свободно на паша животни от територията на Гърция и на Турция през зелената ни граница - някой да реши, че тези животни може да са лесна плячка и да си ги прибере. Ето защо, ние сме наложили мерки всички неидентифицирани животни, без марки –  веднага на екарисаж, защото може да са инфектирани. 
 
Предстои въвеждането на 3-годишна ДПП. Kаква е гаранцията че тази програма ще се осъществи и ще има ли средства за нея? Въобще, има ли гаранция, че отново няма да сме свидетели на сериозно забавяне в изпълнението на мерките, както през последните години?
Причините за забавянето на имунопрофилактиката са чисто юридически – за обявяване на конкурси и за опит и т.н. Откакто имунопрофилактичната програма се прави от частно практикуващи лекари, а не от държавата, до сега аз не си спомням година, в която тя да е направена правилно от медицинска гледа точка във времето. В добрите години започваме да я правим около месец юни. Сега нашето желание от тук нататък е следното: Ние сме готови с проекта на държавната имунопрофилактична програма за 3 години напред и искаме да я въведем за 2016-2017-2018-та година. Какво означава това? Ние ще можем да направим конкурсите – дори моето желание е да ги стартираме още тази година, така че с всички усложнения, протести, КЗК и т.н., да имаме достатъчно време да преминат и ние в началото на годината, някъде февруари месец най-късно да имаме готовност за изпълнение. Това е за следващите 3 години. Иначе в Закона ще бъде написано така: Всички процедури минават до средата на годината, предхождаща следващите 3 години. 
 
А финансирането как ще се гарантира?
Финансовото решение за Държавната имунопрофилактична програма ще минава през решение на Министерския съвет.