Начало Пресцентър Интервюта Ветеринарни лекари от БАБХ демонстрираха на международно ниво отлична подготовка при възникване на трансгранично заболяване по животните

Ветеринарни лекари от БАБХ демонстрираха на международно ниво отлична подготовка при възникване на трансгранично заболяване по животните

28.04.2021 

Ветеринарни лекари от ОДБХ Бургас, Хасково и Ямбол, както и от Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ в Централно управление в град София, демонстрираха на международно ниво отлична подготовка за действие при възникване на огнище на трансгранична болест по животните.

Българските специалисти участваха в симулационно упражнение организирано от Европейската комисия за борба с шапа (EuFMD) в напълно нов специализиран софтуер, разработен от комисията с цел да поддържа нивото на подготовка на ветеринарните лекари по света. Експертите на БАБХ бяха едни от първите в Европа, които имаха възможност да докажат знанията си в него. Софтуерът включва съвременните канали за комуникация и разпространение на информация - телефонни обаждания, e-mail-и, социални мрежи (Facebook, Instagram, Twitter), мобилни приложения (Viber, WhatsApp, Telegram).

Симулационното упражнение се проведе под формата на действителна ситуация с възникване на огнище на заразно заболяване по животните. Участниците в него бяха официални ветеринарни лекари от погранични и рискови райони за навлизането на трансгранични болести в страната. Те трябваше да съберат достатъчно информация през комуникационните канали и да я анализират, на база на което да изготвят план за действие – от диагностиката на заболяването до мерките, които следва да се приложат, съгласно българското и европейското законодателство.

Ветеринарните лекари показаха отлични умения за справяне със ситуацията, в която бяха поставени от софтуера – да разпознаят и диагностицират заболяване, което до момента не е констатирано на територията на България. Специалистите разпознаха бързо зоонозата Треска от долината Рифт, макар проявлението й да е сходно с други болести, като Бруцелоза и Антракс, познати у нас. Лекарите изготвиха план за действие и наредиха (виртуално) прилагането на мерките за контрол и ликвидиране на заразно заболяване, съгласно законодателството в сферата на здравеопазването на животните.

Наблюдателите от Европейската комисия за борба с шапа и гостите от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) оцениха положително представянето на официалните ветеринарни лекари от рисковите области.

Заключението след симулационното обучение е, че българските експерти са подготвени за реакция при възникването на огнище на трансгранично заболяване при животните както теоретично, така и практически.