Начало Регистри Контрол на храните

Контрол на храните


Национален електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход/National registers

Списък на определените обекти и техните дейности, посочени в параграф 1 на чл 41 от Регламент РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/605 НА КОМИСИЯТА за определяне на специални мерки за контрол във връзка с Африканската чума по свинете/List of designated establishments and their activities referred to in paragraph 1of art. 41/COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever

Национален регистър на транспортните средства за превоз на храни.

Национален регистър на транспортните средства за превоз на странични животински продукти (СЖП) и продукти от тях.

Списък на предприятията в съответствие с раздел А към глава V от приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 (Регламент за ТСЕ) – за обектите по Регламент (ЕО) 853/2004/ Slaughterhouses, cutting plants and other establishments registered in accordance with Section A to Chapter V of Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 (TSE Regulation)

Списък на предприятията в съответствие с раздел А към глава V от приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 (Регламент за ТСЕ) – за обектите за СЖП/ Processing plants producing blood products, registered as processing ABP in accordance with Section A to Chapter V of Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 (TSE Regulation)

Регистър на издадените разрешения за оператори на хранителни банки.

Регистър на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, пуснати на пазара на Република България

Списък на регистрираните аптеки в ИАЛ на територията на Република България, предлагащи хранителни добавки и храни за специални медицински цели

Връзка: Национален Регистър на бизнесоператорите, които извършват  търговия с храни от разстояние.