Начало Регистри Ветеринарномедицински продукти

Ветеринарномедицински продукти


Публични доклади за оценка на лекарствени ВМП_12.2021

Публични доклади за оценка на имунологични ВМП_12.2021

Публични доклади за оценка на лекарствени ВМП_09.2021

Публични доклади за оценка на имунологични ВМП_09.2021

Публичен доклад за оценка на лекарствени ВМП_06.2021

Публичен доклад за оценка на имунологични ВМП_06.2021

Публичен доклад за оценка на лекарствен ВМП

Регистър на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, получили сертификат за регистрация в Република България

Публичен доклад за оценка на лекарствени ВМП_07.2020;

Публичен доклад за оценка на лекарствени ВМП_09.2020;

Публичен доклад за оценка на имунологични ВМП_09.2020.

Публичен доклад за оценка на ВМП

Публичен доклад за оценка на лекарствени ВМП

Публичен доклад за оценка на имунологични ВМП

"Нова демонстрационна версия на регистъра на лицензираните ВМП в България"

Регистър на издадените лицензи за производство на ВМП

Регистър на издадените лицензи за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списъците по чл. 3, ал. 2, т.2 и 3 от ЗКНВП

Регистър на издадените лицензи за търговия на дребно с ВМП

Регистър на издадените лицензи за търговия на едро с ВМП

Регистър на лицензираните за употреба ВМП в Република България

ВМП разрешени по централизирана процедура

Списък на забранените субстанции за коне, участващи в изложби и състезания

Списък на забранените лекарствени субстанции за употреба при коне - допълнение от 2013 г.

Списък на субстанции забранени за употреба при коне - изменение от 2012 г.

Списък на субстанции забранени за употреба при коне с въведени прагови нива- изменение от 2013 г.

Списък на вещества, които са от съществено значение за лечението на еднокопитни животни и на вещества, които носят допълнителна клинична полза в сравнение с други съществуващи възможности за лечение на еднокопитни животни

Публичен доклад за оценка на ВМП

Предупреждение за употреба на ушен гел "Осурния"

Заповед N РД-11-1018/14.06.2018