Начало Документи Законодателство Заповеди Дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол"

Дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол"


Заповеди по чл.6, т.3 от Закона за защита на растенията (Обн. ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.)

Заповед № РД 11-892/12.05.2022 г.

Заповед № РД 11-797/21.04.2022 г.

Заповед № РД 11-186/09.02.2022 г.

Заповед №РД 11- 1563/07.07.2021 г.

Заповед №РД 11- 2694/02.12.2020 г.

Заповед № РД 11-2135/18.09.2020 г.

Заповед №РД 11- 489/14.02.2020 г.

Заповед № РД 11-1145/19.06.2019 г.

Заповед № РД 11-638/26.03.2019 г.

Заповед № РД 11-2394/26.11.2018 г.

Заповед №РД 11-2258/02.11.2017 г.

Заповед №РД 11-1909/20.09.2017 г.

Заповед №РД 11-1967/06.10.2017 г.

Заповед №РД 11-1615/07.09.2016 г.

Заповед №РД 11-66/19.01.2016 г.

Заповед № РД 11-929/28.05.2015 г.

Заповед №РД 11-2049/22.12.2014г.

Заповед РД 11-969 от 17.09.2013 г.

Заповед РД 11- 850 от 22.07.2011 г.        

Заповед РД 11- 824 от 27.06.2012 г.

 Заповеди за състава на Съвета по продукти за растителна защита

Заповед № РД 12-2/08.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Заповед №РД 12-12/19.10.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Заповед № РД 12-9 от 02.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Заповед №РД 12-1 от 13.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните.

Заповед №РД 12-10/08.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните.

Заповед №РД 12-6 от 05.05.2016 г. на министъра на земеделието и храните.

Заповед №РД 12 – 2 от 09.03.2015 г на министъра на земеделието и храните

Заповед № РД 12-22/15 декември 2014г.

Заповед №РД12-7/14.03.2014 г.

Заповед №РД12-20/06.12.2013 г.

Заповед РД 09-379 от 23 май 2013 г.

Заповед  РД 09-... от 6 април 2011 г.

Заповед РД 09-... от 19 декември 2009 г.

Заповед РД 09-... от 16 юни 2009 г.

Заповед РД 09-... от 13 май 2009 г.

 Заповеди за разрешаване на пускането на пазара на ПРЗ

Заповед №РД 11-924/13.05.2022 г. Елтивис – а.в.флуроксипир 250 г/л.

Заповед №РД 11-894/12.05.2022 г. Таегро – а.в. Bacillus amyloliquefaciens щам FZB24 - 1 х 1013  CFU/g (равно на 130 г/кг); 

Заповед №РД 11-896/12.05.2022 г. Ревивит – а.в.мефентрифлуконазол 75 г/л; 

Заповед №РД 11-900/12.05.2022 г. Инсело – а.в.месосулфурон 45 г/кг, тиенкарбазон –метил 15 г/кг и мефенпир-диетил (антидот) 112,5 г/кг.

Заповед №РД 11-635/31.03.2022 г. Пентер – а.в.пендиметалин (кандидат за замяна) 250 г/л и тербутилазин 125 г/л; 

Заповед №РД 11-640/31.03.2022 г. Темза 480 СК – а.в.месотрион 480 г/л; 

Заповед №РД 11-641/31.03.2022 г. Мизуки – а.в.пирафлуфен-етил 10,6 г/л.

Заповед №РД 11-564/28.03.2022 г. Куикфос Торби  – а.в.алуминиев фосфид 560 г/кг; 

Заповед №РД 11-567/28.03.2022 г. Видейт 10 Л- оксамил 100 г/л.

Заповед №РД 11-356/02.03.2022 г. Халветик – а.в.глифозат 180 г/л;

Заповед №РД 11-227/17.02.2022 г. Ревиона – а.в.мефентрифлуконазол 75 г/л.

Заповед №РД 11-225/17.02.2022 г. Каюнис – а.в.биксафен 75 г/л, спироксамин 150 г/л и трифлоксистробин 100 г/л;

Заповед №РД 11-3171/31.12.2021 г. Скаб 480 СК – а.в.каптан 480 г/л

Заповед №РД 11-3167/30.12.2021 г. Ресиви – а.в.ацибензолар-S-метил 375 г/л;

Заповед №РД 11-3166/30.12.2021 г. Инсигния – а.в.пираклостробин 200 г/кг;

Заповед №РД 11-2956/09.12.2021 г Ревикеар – а.в.мефентрифлуконазол 100 г/л и пираклостробин 100 г/л.

Заповед №РД 11-2962/09.12.2021 г. Уасан – а.в.бромуконазол 300 г/л;

Заповед №РД 11-2963/09.12.2021 г. Архитект – а.в.пираклостробин 100 г/л, мепикват-хлорид 150 г/л и прохексадион-калций 25 г/л;

Заповед №РД 11-2669/10.11.2021 г. Унивок – а.в.фенпикоксамид 50 г/л и протиоконазол 100 г/л

Заповед №РД 11-2623/04.11.2021 г. Минстрел 20 ЕК – а.в.флуроксипир 200 г/л.

Заповед №РД 11-2363/13.10.2021 г. Флексити – а.в.метрафенон 300 г/л.

Заповед №РД 11-2360/13.10.2021 г. Белука – а.в.нонанова (пеларгонова) киселина 680 г/л; 

Заповед №РД 11-2371/13.10.2021 г. Претил – а.в.пириметанил 400 г/л;

Заповед №РД 11-2369/13.10.2021 г. Авалон – а.в.пириметанил 400 г/л;

Заповед №РД 11-2368/13.10.2021 г. Еруне 40 СК – а.в.пириметанил 400 г/л;

Заповед №РД 11-2211/24.09.2021 г. Крипт 540 – а.в.глифозат 540 г/л.

Заповед №РД 11-2210/24.09.2021 г. Галъп 360-К – а.в.глифозат 360 г/л;

Заповед №РД 11-2190/21.09.2021 г. Иновор – а.в.пираклостробин 200 г/л и флуксапироксад 30 г/л.

Заповед №РД 11-1989/27.08.2021 г. Хусар Клас 20,8 ВГ – а.в.йодосулфурон 33 г/кг, тиенкарбазон 25 г/кг и мефенпир-диетил (антидот) 150 г/кг.

Заповед №РД 11-1917/23.08.2021 г. Квелекс – а.в.халауксифен-метил 104,232 г/кг

Заповед №РД 11-1586 от 12.07.2021 г. ПИКОК - а.в. фенпикоксамид - 50 г.л.

Заповед №РД 11-1438/25.06.2021 г. Флипер – а.в.мастни киселини С7-С18 (ненаситени калиеви соли на мастни киселини С7-С18 и С18 (Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts) - 479,8 г/л

Заповед №РД 11-1288/18.06.2021 г. Копфорс Екстра – а.в.цимоксанил 60 г/кг.

Заповед №РД 11-1287/18.06.2021 г. Соната СК – а.в. Bacillus pumilus щам QST 2808 - 1x1012 CFU/кг;

Заповед №РД 11-1131/01.06.2021 г. Ревистар XL-а.в.мефентрифлуконазол 100 г/л и флуксапироксад 50 г/л.

Заповед №РД 11-1123/01.06.2021 г. Ратрон ГВ – а.в.цинков фосфид 25 г/кг;

Заповед №РД 11-1122/01.06.2021 г. Актикластер – а.в.калиеви фосфонати 597 г/л;

Заповед №РД 11-822/23.04.2021 г. Панарекс 40 ЕК – а.в.хизалофоп-Р-тефурил 40 г/л

Заповед №РД 11-794/22.04.2021 г. Делтафар – а.в.делтаметрин  - 25 г/л

Заповед №РД 11-797/22.04.2021 г. Мустанг Форте СЕ – а.в.2,4 Д (като 2,4 –Д етил хексил) – 180 г/л, аминопиралид 10 г/л и флорасулам 5 г/л; 

Заповед №РД 11-796/22.0342021 г. Изонет Z – а.в. (E,Z)-2,13-октадекадиенил ацетат -0,082 г/диспенсър и (E,Z)-3,13-октадекадиенил ацетат – 0,003 г/диспенсър;

Заповед №РД 11-613/25.03.2021 г. Магма Трипъл ВГ – а.в.фосетил-алуминий 500 г/кг, фолпет 250 г/кг и цимоксанил 40 г/кг.

Заповед №РД 11-578/22.03.2021 г. Аутобот – а.в.дикамба 480 г/л

Заповед №РД 11-579/22.03.2021 г. Солори 480 СК – а.в. месотрион 480 г/л;

Заповед №РД 11-562/17.03.2021 г. Дурбин – а.в. никосулфурон 40 г/л.

Заповед №РД 11-504/11.03.2021 г. Приори – а.в.азоксистробин 250 г/л;

Заповед №РД 11-508/11.03.2021 г. Бариба 250 СК – а.в. азоксистробин 250 г/л;

Заповед №РД 11-457/05.03.2021 г. Ревитрекс – а.в. мефентрифлуконазол (mefentrifluconazole) 66.7 г/л и флуксапироксад (fluxapyroxad) 66.7 г/л.

Заповед №РД 11-462/05.03.2021 г. Ороцид Плюс – а.в. Портокалово масло (Оrange oil) - 58,96 г/л;

Заповед №РД 11-463/05.03.2021 г. Прев-Голд – а.в. Портокалово масло (Оrange oil) - 60 г/л.

Заповед №РД 11-127/19.01.2021 г. Толузо – а.в.метобромурон (metobromuron) – 400 г/л и кломазон (clomazone) – 24 г/л.

Заповед №РД 11-126/19.01.2021 г. Прорадикс – а.в. Pseudomonas sp.Strain DSMZ 13134 - (6.6*10 10cfu/g);

Заповед № РД 11-99 от 12.01.2021 г. СПИРОКС Д - а.в. спироксамин - 400 г.л. + дифеноконазол - 50 гл

Заповед № РД 11-98 от 12.01.2021 г. РЕВИКЕАР - а.в. мефентрифлуконазол - 100 г.л. + пираклостро

Заповед № РД 11-81 от 11.01.2021 г. ТИТАН - а.в. флутриафол  - 125 г.л.

Заповед №РД 11-52/07.01.2021 г. Бордър 480 СК – а.в. месотрион (mesotrion) – 480 г/л.

Заповед №РД 11-29/06.01.2021 г. Гладиатор – а.в. хизалофоп-Р-етил (quizalofop-P-ethyl) - 50 г/л.

Заповед №РД 11-27/06.01.2021 г. Торнадо – а.в. хизалофоп-Р-етил (quizalofop-P-ethyl) - 50 г/л;

Заповед №РД 11-2668 от 26.11.2020 г. БУТЕО СТАРТ - а.в. флупирадифурон (flupyradifurone) - 480 г.л.

Заповед №РД 11-3058 от 22.12.2020 г. ФРАКСИОН - а.в. месотрион (mesotrione) 100 г.л.

Заповед №РД 11-2622 от 24.11.2020 г. ПАРАДАЙЗ - а.в. протиоконазол – 250 г.л

Заповед №РД 11-2621 от 24.11.2020 г. ПАУЪР - а.в. протиоконазол – 250 г.л

Заповед №РД 11-2499 от 04.11.2020 г. КИЛАТЕ ВП - а.в. фосетил (фосетил-алуминий) - 800 г.кг

Заповед №РД 11-2508 от 05.11.2020 г. ФРЕСКО - а.в. метобромурон 400 г.л

Заповед №РД 11-2493 от 04.11.2020 г. ГОЛБЕКС ВП - а.в. фосетил (фосетил-алуминий) - 800 г.кг.

Заповед №РД 11-2494 от 04.11.2020 г. КИЙФОЛ ВП - а.в. фосетил (фосетил-алуминий) - 800 г.кг.

Заповед №РД 11-2435 от 26.10.2020 г. ВАЛИС Ф - а.в. валифеналат - 60 г.кг. + фолпет - 480 г.кг.

Заповед № РД 11-2278/09.10.2020 г. Вотиво – а.в. Bacillus firmus I-1582 - 240 г/л;

Заповед № РД 11-2279/09.10.2020 г. Дино – а.в.никосулфурон 40 г/л. 

Заповед №РД 11-2255/09.10.2020 г. Дарамун – а.в. циазофамид 100 г/л.

Заповед №РД 11-2248/08.10.2020 г. Ревистар – а.в. мефентрифлуконазол 100 г/л.

Заповед №РД 11-1991/27.08.2020 г. Кийнил – а.в.флуроксипир 200 г/л;

Заповед №РД 11-1992/27.08.2020 г. Тидекс – а.в.флуроксипир 200 г/л;

Заповед №РД 11-1993/27.08.2020 г. Нитиде – а.в. флуроксипир 200 г/л.

Заповед №РД 11-1905/19.08.2020 г. Тотал – а.в. S-метолахлор 960 г/л;

Заповед №РД 11-1906/19.08.2020 г. Казино Роял – а.в.боскалид 267 г/кг и пираклостробин 67 г/кг.

Заповед №РД 11-1886/17.08.2020 г. Мистрал 4 ОД – а.в.никосулфурон 40 г/л;

Заповед №РД 11-1889/17.08.2020 г. Керала – а.в.калиеви фосфонати 790 г/л (еквивалентно на 510 г/л фосфонова киселина)

Заповед №РД 11-1808 от 06.08.2020 г. АТЛАНТИС АКТИВ ВГ - а.в.йодосулфурон - 9 г.кг. + месосулфурон  - 45 г.кг.+ тиенкарбазон  15 г.кг. + мефемпир-диетил (антидот) 135 г.кг.

Заповед №РД 11-1807 от 06.08.2020 г. МАКСИМ КУАТРО - а.в. флуодиксонил – 37,5 г.л. + тиабендазол – 300 г.л. + металаксил-М – 29 г.л. + азоксистробин – 15 г.л.

Заповед №РД 11-1799 от 05.08.2020 г. ДИФЛУНОВА - а.в. диметоморф - 200 г.л. + флуазинам – 200 г.л.

Заповед №РД 11-1794 от 05.08.2020 г. ШОШИ 25 СК - а.в. хекситиазокс 251,3 г.л.

Заповед №РД 11-1790 от 04.08.2020 г. ЗОРВЕК ВИНАБРИА - а.в. фолпет - 500 г.л. + оксатиапипролин – 10 г.л.

Заповед №РД 11-1679/21.07.2020 г. Родео Плюс  – а.в.глифозат 360 г/л.

Заповед №РД 11-1579/08.07.2020 г. Гинко Ринг – а.в. додекан-1-ол - 0,66 г/диспенсер, (Е,Е)-8,10-додекадиен-1-ол (кодлемон) – 1,27 г/диспенсер, тетрадекан-1-ол - 0,155 г/диспенсер;

Заповед №РД 11-1581/08.07.2020 г. Лонтрел 600 СЛ – а.в.клопиралид 600 г/л;

Заповед №РД 11-1576/08.07.2020 г. Нифур ОД – а.в.никосулфурон 40 г/л;

Заповед №РД 11-1577/08.07.2020 г. Терминатор ОД – а.в.никосулфурон 40 г/л;

Заповед №РД 11-1578/08.07.2020 г. Нирлон ОД – а.в.никосулфурон 40 г/л.

Заповед №РД 11-1331/23.06.2020 г. Белкар – а.в.халауксифен-метил 10 г/л и пиклорам 48 г/л;

Заповед №РД 11-1248/09.06.2020 г. Актелик Димка – а.в.пиримифос-метил 225 г/кг;

Заповед №РД 11-1249/09.06.2020 г. Стамина 50 СЛ – а.в.калиеви фосфонати 755 г/л (еквивалентно на 504 г/л фосфонова киселина).

Заповед №РД 11-1117/28.05.2020 г. Бансури – а.в.прохлораз 450 г/л.

Заповед № РД 11-780 от 26.03.2020 г. ЛОГОС - а.в.никосулфурон - 40 г.л.

Заповед №РД 11-769/25.03.2020 г. Конима – а.в.ипконазол 20 г/л и имазалил 50 г/л

Заповед №РД 11-628/05.03.2020 г. Децис Трап Церази – а.в.делтаметрин 0,015 г/капан.

Заповед №РД 11-530/21.02.2020 г. Каракол 5 ГБ – а.в.металдехид 50 г/кг.

Заповед №РД 11-272/24.01.2020 г. Ксанаду – а.в.метсулфурон-метил 40 г/кг (кандидат за замяна) и бенсулфурон 500 г/кг;

Заповед №РД 11-271/24.01.2020 г. Емсе – а.в.МСРА (МЦПА) 750 г/л.

Заповед №РД 11-42/06.01.2020 г. Тарзек 7,5 – а.в.халауксифен-метил 7,8 г/л и клоквинтоцет-мексил 7,5 г/л (антидот)

Заповед №РД 11-31/03.01.2020 г. Факсер – а.в. прохлораз 450 г/л;

Заповед №РД 11-32/03.01.2020 г. Куимера – а.в.крезоксим-метил 500 г/кг;

Заповед №РД 11-30/03.01.2020 г. Дикопур Топ 464 СЛ – а.в.2,4 Д – 344 г/л и дикамба 120 г/л;

Заповед №РД 11-36/03.01.2020 г. Сугоби – а.в.крезоксим-метил 500 г/кг;

Заповед №РД 11-35/03.01.2020 г. Арест 5 ЕК – а.в.хизалофоп-Р-етил (quizalofop-P-ethyl) - 50 г/л;

Заповед №РД 11-34/03.01.2020 г. Коктел Голд – а.в.глифозат 180 г/л и МСРА (МЦПА) – 180 г/л;

Заповед №РД 11-38/03.01.2020 г. Глисомпа-Плюс – а.в.глифозат 180 г/л и МСРА (МЦПА) . 180 г/л;

Заповед №РД 11-37/03.01.2020 г. Галаксия Макс – а.в.глифозат 180 г/л и МСРА (МЦПА) – 180 г/л.

Заповед №РД 11-5/02.01.2020 г. Атлас 7,5 ЕВ – а.в.феноксапроп-Р (феноксапроп-п-етил) – 75 г/л

Заповед №РД 11-2633/17.12.2019 г. Екзалт – а.в.спинеторам 25 г/л.

Заповед №РД 11-2583/16.12.2019 г. Серенада Асо СК – а.в. Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) str. QST 713 – 1,109/г (еквивалент на 14,1 г/л);

Заповед №РД 11-2585/16.12.2019 г. Прайм – а.в.фенпропидин 750 г/л.                                                                              

Заповед №РД 11-2190/05.11.2019 г. Таегро – а.в. Bacillus amyloliquefaciens щам FZB24 - 1 х 1013  CFU/g (равно на 130 г/кг).

Заповед №РД 11-2171/04.11.2019 г. Геокс ВГ – а.в.калиеви флудиоксонил 500 г/кг;

Заповед №РД 11-2172/04.11.2019 г. Блакмур – а.в.калиеви фосфонати 732,8 г/л;;

Заповед №РД 11-2174/04.11.2019 г. Фосика – а.в.калиеви фосфонати 790 г/л;

Заповед №РД 11-2175/04.11.2019 г. Фитосаркан – а.в.калиеви фосфонати 790 г/л;

Заповед №РД 11-2176/04.11.2019 г. Савиал Форте – а.в. калиеви фосфонати 790 г/л.

Заповед №РД 11-2142/31.10.2019 г. Савиал Пост – а.в.калиеви фоисфонати 732,8 г/л;

Заповед №РД 11-2143/31.10.2019 г. Екометал – а.в.металдехид 15 г/кг;

Заповед №РД 11-2145/31.10.2019 г. Пост-Фит – а.в.калиеви фосфонати 732,8 г/л;

Заповед №РД 11-2147/31.10.2019 г. Коломбо  Про – а.в.циперметрин 8 г/кг;

Заповед №РД 11-2083/21.10.2019.г. Купросейт Голд Нов – а.в.манкоцеб 400 г/кг, цимоксанил 40 г/кг.

Заповед №РД 11-2061/17.10.2019.г. Стреч – а.в.никосулфурон 40 г/л.

Заповед №РД 11-2042/14.10.2019.г. Колтран – а.в.мезотрион 50 г/л + дикамба 120 г/л.

Заповед №РД 11-2022/10.10.2019.г. Си 533  – а.в.оксифлуорфен 240 г/л.

Заповед №РД 11-1718/20.08.2019.г. Поудрио – а.в.пириофенон 400 г/л;

Заповед №РД 11-1717/20.08.2019 г. Хиноде – а.в.флоникамид 500 г/кг

Заповед № РД 11-1730 от 21.08.2019 г. СУГОИ - а.в.циазофамид - 160 г.л.

Заповед №РД 11-1709/20.08.2019.г. Артемис – а.в.прохлораз 200 г/л, тебуконазол 100 г/л и фенпропидин 150 г/л;

Заповед №РД 11-1710/20.08.2019 г. Кийфол ВГ – а.в.фосетил-алуминий 800 г/кг;

Заповед №РД 11-1711/20.08.2019 г. Килате ВГ- а.в.фосетил-алуминий 800 г/кгм

Заповед №РД 11-1713/20.08.2019 г. Голбекс ВГ – а.в.фосетил-алуминий 800 г/кг.

Заповед №РД 11-1684/15.08.2019 г. Рефлект 125 ЕК – а.в.изопиразам 125 г/л;

Заповед №РД 11-1682/15.08.2019 г. Вибранс ФС – а.в.седаксан 500 г/л

Заповед №РД 11-1666/13.08.2019 г. Фузилад Макс 125 ЕК – а.в.флуазифоп-П (флуазифоп-П-бутил) – 125 г/л;

Заповед №РД 11-1667/13.08.2019 г. Синдокса – а.в.индоксакарб 300 г/кг.

Заповед №РД 11- 1634 от 08.08.2019 г. Апачи ЕВ – а.в.абамектин 18 г/л.

Заповед №РД 11-1520/31.07.2019 г. Луна Кеър – а.в.фосетил-алуминий 666 г/л и флуопирам 50 г/кг;

Заповед №РД11-1516/31.07.2019 г. Бутик – а.в.абамектин 18 г/л;

Заповед №РД 11-1514/31.07.2019 г. Крум – а.в.просулфокарб 800 г/л;

Заповед №РД 11-1513/31.07.2019 г. Партенопе 800 – а.в.просулфокарб 800 г/л

Заповед № РД 11- 1449/25.07.2019 г. Ерадикот Макс - а.в.малтодекстрин 476 г/л;

Заповед №РД 11-1451/25.07.2019 г. Леброн 0,5 Г - а.в.тефлутрин 5 г/кг.

Заповед №РД 11-1147/20.06.2019 г. Кинто Трио – а.в.флуксапироксад 33,3 г/л, тритиконазол 33,3 г/л и флудиоксонил 33,3 г/л;

Заповед №РД 11-1149/20.06.2019 г. Зенбай – а.в. изофенамид 400 г/л,

Заповед №РД 11-1148/20.06.2019 г. Крайор – а.в.изофенамид 400 г/л.

Заповед №РД 11-1059 от 04.06.2019 г. РЕКВИЕМ ПРАЙМ - а.в.смес от терпеноиди QRD460-152,3 г.л.

Заповед №РД 11-1038 от 03.06.2019 г. РЕДИГО М - а.в.протиоконазол – 100 г.л. + металаксил – 20 г.л

Заповед №РД 11-1016/28.05.2019 г. Сеник Голд – а.в.флуопиколид 200 г/л + флуоксистробин 150 г/л;

Заповед №РД 11-1019/28.05.2019 г. Флейм – а.в.трибенурон (трибенурон-метил) – 500 г/кг.

Заповед №РД 11.790/22.04.2019 г. Тебугард Плюс – а.в.тебуконазол 430 г/л;

Заповед №РД 11-792/22.04.2019 г. Тервиго – а.в.абамектин 20 г/л.

Заповед № РД 11-765/17.04.2019 г. Уникорн ДФ – а.в. сяра 700 г/кг и тебуконазол 45 г/кг;

Заповед №РД 11-766/17.04.2019 г. Еъруан СК – а.в.меден хидроксид 237,3 г/л и меден оксихлорид 238,6 г/л, общо 272 г/л мед (Cu - мед) – кандидат за замяна;

Заповед №РД 11-767/17.04.2019 г. Гриал – а.в.делтаметрин – 25 г/л;

Заповед №РД 11-768/17.04.2019 г. Инфис – делтаметрин 25 г/л.

Заповед № РД 11-760/17.04.2019 г. Сарасен Макс – а.в. флорасулам 200 г/кг и трибенурон (трибенурон-метил) 600 г/кг.

Заповед № РД 11-747/16.04.2019 г. Флейм Дуо – а.в.трибенурон (трибенурон-метил) 250 г/кг и флорасулам 104 г/кг

Заповед № РД 11-748/16.04.2019 г. Ривайв – а.в.емамектин бензоат 95 г/л

Заповед №РД 11-749/16.04.2019 г. Бадж ВГ – а.в.меден хидроксид (244 г/кг) и меден оксихлорид (245 г/кг); общо 280 г/кг мед (Cu-мед)

Заповед № РД 11-720/11.04.2019 г. Родео – а.в.трибенурон (трибенурон-метил) 750 г/кг.

Заповед №РД 11-590/19.03.2019 г. Автар 75 НТ – а.в.манкоцеб 750 г/кг.

Заповед №РД 11-554/15.03.2019 г. Буз Ултра ДФ – а.в. тебуконазол 750 г/кг.

Заповед №РД 11-530/14.03.2019 г. Купроцин 35 ВП – а.в.меден оксихлорид 588,1 г/кг (Cu-мед 350 г/кг) – кандидат за замяна.

Заповед №РД 11-466/05.03.2019 г. Кенжа – а.в.изофетамид 400 г/л.

Заповед №РД 11-411/25.02.2019 г. Сиванто Прайм – а.в.флупирадифурон 200 г/л;

Заповед №РД 11-412/25.02.2019 г. Кодимур 38 Фло – а.в.меден оксихлорид 690,6 г/л;

Заповед №РД 11-422/25.02.2019 г.Минекто Алфа – а.в.циантранилипрол 100 г/л и ацибензолар-S-метил 12,5 г/л;

Заповед №РД 11-423/25.02.2019 г. Капър Кий Флоу – а.в.меден оксихлорид 945,45 г/л;

Заповед №РД 11-425/25.02.2019 г. Купра – а.в.меден оксихлорид 945,45 г/л;

Заповед №РД 11-426/25.02.2019 г. Кодимур СК – а.в.меден оксихлорид 945,45 г/л;

Заповед №РД 11-420/25.02.2019 г. Капър Кий – а.в.меден оксихлорид 877,2 г/кг;

Заповед №РД 11-396/22.02.2019 г. Дабъл Капър Кий – а.в.меден оксихлорид 386 г/кг и манкоцеб 175 г/кг;

Заповед №РД 11-397/22.02.2019 г. Кодимур М– а.в.меден оксихлорид 386 г/кг и манкоцеб 175 г/кг;

Заповед №РД 11-398/22.02.2019 г. Лаинкобре М – а.в.меден оксихлорид 386 г/кг + манкоцеб 175 г/кг;

Заповед №РД 11-399/22.02.2019 г. Форс 1,5 Г– а.в.тефлутрин 15 г/кг;

Заповед №РД 11-401/25.02.2019 г. Ембрелиа – а.в.изопиразам 100 г/л и дифеноконазол 40 г/л;

Заповед №РД 11-402/25.02.2019 г. Кодимур 50 ВП– а.в.меден оксихлорид 877,2 г/кг;

Заповед №РД 11-403/25.02.2019 г. Капър Лаинко – а.в.меден оксихлорид 877,2 г/кг и манкоцеб 175 г/кг.

Заповед №РД 11-57/14.01.2019 г. Пол-Сулфур 800 СК – а.в.сяра 800 г/л;

Заповед №РД 11-58/14.01.2019 г. Мистрал Плюс – а.в.дикамба 220 г/л + никосулфурон 50 г/л;

Заповед №РД 11-63/14.01.2019 г. Неорел ЕК – а.в.циперметрин 60 г/л + хлорпирифос-метил 90 г/л.

Заповед №РД 11-45/11.01.2019 г. Нориос 250 СК – а.в.азоксистробин 250 г/л;

Заповед №РД 11-46/11.01.2019 г. Форс 20 КС – а.в.тефлутрин 200 г/л;

Заповед №РД 11-47/11.01.2019 г. Магма Трипъл – а.в.фосетил алуминий 500 г/кг + фолпет 250 г/кг + симоксанил 40 г/кг.

Заповед №РД 11-2364/22.11.2018 г. Дикарини – а.в.дикамба 550 г/кг, никосулфурон 92 г/кг и римсулфурон 23 г/кг;

Заповед №РД 11-2366/22.11.2018 г. Ланселот – а.в.аминопиралид 300 г/кг и флорасулам 150 г/кг.

Заповед №РД 11-2384/23.11.2018 г. Пергадо Д – а.в.мандипропамид 62,5 г/л и дитианон 250 г/л.

Заповед №РД 11-2371/22.11.2018 г. Ривал Дуо – а.в.пропамокарб хидрохлорид 400 г/л и симоксанил 50 г/л.

Заповед №РД 11-2142 от 23.10.2018 г. Ориус 25 ЕВ_Династи 25 ЕВ_Тебумакс 25 ЕВ   - а.в. - тебуконазол - 250 г.л.

Заповед №РД 11-2144  от 23.10.2018 г. ЛАОТА   – 40 гл   - а.в. -  абамектин - 18 г.л.

Заповед №РД 11-2153  от 23.10.2018 г. МЕТАШ   – металдехид 30 г.кг.

Заповед №РД 11-2152  от 23.10.2018 г. КАНТИК   – прохлораз 200 г.л. +тебуконазол 100 г.л. +фенпропидин 150 г.л.

Заповед №РД 11-2151  от 23.10.2018 г. ЕНЕРВИН СК   – аметоктрадин - 200 г.л.

Заповед №РД 11-2081 от 22.10.2018 г. Симбал Флоу - а.в. симоксанил- 225 г.л.

Заповед №РД 11-2088 от 22.10.2018 г. ИМАСПРО 7,5 ЕВ   - а.в.s-феноксапроп-п-етил 75 г.л.

Заповед №РД 11-2087 от 22.10.2018 г. ПРОГРЕЙН - а.в.s-ципроконазол - 40 г.л. + хлороталонил – 375 г.л.

Заповед №РД 11-2085 от 22.10.2018 г. ДИВА- а.в. - пиридат - 600 гл

Заповед №РД 11-2084 от 22.10.2018 г. КЛИК ПРО  - а.в. - пмезотрион - 50 г.л.+ тербутилазин – 326 г.л.

Заповед № РД 11-2059/19.10.2018 г. Спандис – а.в. просулфурон 40 г/кг + дикамба 400 г/кг + никосулфурон 100 г/кг;

Заповед №РД 11-2062/19.10.2018 г. Центурион Супер – а.в.клетодим 120 г/л;

Заповед №РД 11-2063/19.10.2018 г. Шадоу – а.в.клетодим 120 г/л

Заповед №РД 11-1956/03.10.2018 г. Волиам Тарго 063 СК – а.в.хлорантранилипрол 45 г/л и абамектин 18 г/л;

Заповед №РД 11-1957/03.10.2018 г. Кумулус ДФ – а.в. сяра 800 г/кг.

Заповед №РД 11-1919/28.09.2018 г. Пролектус 50 ВГ – а.в.фенпиразамин 500 г/кг.

Заповед №РД 11-1740/29.08.2018 г. Естюойл – а.в.парафиново масло 790 г/л;

Заповед №РД 11-1748/29.08.2018 г. Инсектойл Кий – а.в.парафиново масло 790 г/л;

Заповед №РД 11-1745/29.08.2018 г. Филдър 69 ВГ – а.в диметоморф 90 г/кг и манкоцеб 600 г/кг;

Заповед №РД 11-1742/29.08.2018 г. Киви Екстра 6 ОД – а.в.никосулфурон 60 г/л;

Заповед №РД 11-1746/29.08.2018 г. Деспина– а.в. манкоцеб 680 г/кг и симоксанил 45 г/кг.

Заповед №РД 11-1664/28.08.2018 г. Танарис – а.в.диметенамид – П  333 г/л + квинмерак 167 г/л

Заповед №РД 11-1620 от 20.08.2018 г. Хира - а.в.диметоат 400 г.л.

Заповед №РД 11-1626 от 20.08.2018 г. Мерлин Флекс Екстра -  а.в. изоксафлутол -  240 г.л.

Заповед №РД 11-1628 от 20.08.2018 г. Фалкон Про -  а.в. протиоконазол - 53 г.л. + спироксамин - 224 г.л. + тебуконазол - 148 г.л.

Заповед №РД 11-1256 от 12.07.2018 г. Каларис Про - а.в.мезотрион 50 г.л. + тербутилазин 326 г.л.

Заповед №РД 11-1265 от 12.07.2018 г. Фастрин 15 ВГ - а.в. алфа - циперметрин 150 г.кг.

Заповед №РД 11-1266 от 12.07.2018 г. Мурал - а.в. дикамба 480 г.л.

Заповед №РД 11-1257 от 12.07.2018 г. Фастрин 10 EK - а.в.алфа-циперметрин 100 г.л.

Заповед №РД 11-1258 от 12.07.2018 г. Туинго - а.в. симоксанил 40 г.кг. + фолпет 334 г.кг.

Заповед №РД 11-1259 от 12.07.2018 г. Дикаш 48 СЛ - а.в. дикамба 480 г.л.

Заповед №РД 11-1261 от 12.07.2018 г. Сивар - а.в. азоксистробин 250 г.л.

Заповед №РД 11-1262 от 12.07.2018 г. Легадо - а.в. азоксистробин 250 г.л.

Заповед №РД 11-1263 от 12.07.2018 г. Листего Плюс - а.в. имазамокс 25 г.л.
 

Заповед №РД 11-1043/19.06.2018 г. Клик Комби – а.в.тербутилазин 300 г/л и диметенамид-П 265 г/л;

Заповед №РД 11-1045/19.06.2018 г. Азогард Азт 250 СК – а.в.азоксистробин 250 г/л;

Заповед №РД 11-1044/19.06.2018 г. Глобазтар Азт 250 СК– а.в. азоксистробин 250 г/л;

Заповед №РД 11-1047/19.06.2018 г. Конклуд Азт 250 СК – а.в. азоксистробин 250 г/л ;

Заповед №РД 11-1041/119.06.2018 г. Протектор 240 ЕК – а.в. протиоконазол 80 г/л+тебуконазол 160 г/л.

Заповед №РД 11-916/30.05.2018 г. Некст – а.в.тринексапак-етил 250 г/л;

Заповед №РД 11-914/30.05.2018 г. Баритон Супер 97,5 ФС – а.в.флудиоксонил 37,5 г/л; протиоконазол 50 г/л; тебуконазол 10 г/л;

Заповед №РД 11-913/30.05.2018 г. Оникс – а.в.пиридат 600 г/л;

Заповед №РД 11-927/30.05.2018 г. Риниди ВГ – а.в.дикамба 550 г/кг+никосулфурон 92 г/кг+римсулфурон 23 г/кг.

Заповед №РД 11-730/24.04.2018 г. Талисма – а.в.никосулфурон 40 г/л.

Заповед №РД 11-697/19.04.2018 г. Просийд – а.в.ципроконазол 40 г/л+хлороталонил 375 г/л.

Заповед №РД 11-461/15.03.2018 г. Лаинкойл – а.в.парафиново масло 790 г/л;

Заповед №РД 11-475/15.03.2018 г. Тебсем – а.в.тебуконазол 25 г/л;

Заповед №РД 11-477/15.03.2018 г. Гранпротек – а.в.делтаметрин 25 г/л;

Заповед №РД 11-473/15.03.2018 г.Афърм Опти – а.в.емамектин бензоат 9,5 г/кг.

Заповед №РД 11-366/28.02.2018 г. Неалта СК – а.в.цифлуметофен 200 г/л;

Заповед №РД 11-365/28.02.2018 г. Прол Аква – а.в.пендиметалин 455 г/л;

Заповед №РД 11-364/28.02.2018 г. Коктел – а.в.глифозат 180 г/л+МЦПА 180 г/л.

Заповед №РД 11-113/18.01.2018 г. Елатус Ера – а.в.бензовиндифлупир 75 г/л.+ протиоконазол 150 г/л;

Заповед №РД 11-137/18.01.2018 г. Съксесър ТХ - а.в.петоксамид 300 г/л +тербутилазин 187,5 г/л;

Заповед №РД 11-145/18.01.2018 г. Акамос 500 – а.в.метобромурон 500 г/л;

Заповед №РД 11-136/18.01.2018 г. Зетрола 100 ЕК – а.в.пропаквизафоп 100 г/л;

Заповед №РД 11-120/18.01.2018 г. Индипен 40 СК – а.в.пендиметалин 400 г/л;

Заповед №РД 11-135/18.01.2018 г. Келвин Ултра – а.в.никосулфурон 40 г/л;

Заповед №РД 11-126/18.01.2018 г. – а.в.мезотрион 100 г/л;

Заповед №РД 11-139/18.01.2018 г. Премазор СД – а.в.дифлуфеникан 500 г/л;

Заповед №РД 11-116/18.01.2018 г. Сулгран – а.в.сяра 800 г/кг;

Заповед №РД 11-247/08.02.2018 г. Мирадор 250 СК – а.в.азоксистробин 250 г/л.

Заповед №РД 11-118/18.01.2018 г. Мирадор 250 СК – а.в.азоксистробин 250 г/л.

Заповед №РД 11-2653/06.12.2017 г. Делегат 250 ВГ – а.в.спинеторам 250 г/кг;

Заповед №РД 11-2652/06.12.2017 г. Батъл Делта – а.в.флуфенасет 400 г/л + дифлуфеникан 200 г/л;

Заповед №РД 11-2651/06.12.2017 г. Радиант 120 СК-а.в.спинеторам 120 г/л;

Заповед №РД 11-2536/29.11.2017 г. Вибранс Дуо – а.в.флудиоксонил 25 г/л + седаксан 25 г/л;

Заповед №РД 11-2540/29.11.2017 г. Ампексио – а.в.мандипропамид 250 г/кг + зоксамид 240 г/кг;

Заповед №РД 11-2543/29.11.2017 г. Маза 4 СЛ-а.в.имазамокс 40 г/л;

Заповед РД 11-2545/29.11.2017 г. Атлантис Флекс 20,25 ВГ-а.в.мезосулфурон-метил 45 г/кг + пропоксикарбазон-натрий 67,5 г/кг + мефенпир-диетил (антидот) 90 г/кг

Заповед №РД 11-2173/25.10.2017 г. Ривал – а.в.пропамокарб-хидрохлорид 722 г/л.

Заповед №РД 11-2129/19.10.2017 г. Кидека – а.в.мезотрион 100 г/л.;

Заповед №РД 11-2130/19.10.2017 г. Пендинова – а.в.пендиметалин 330 г/л.;

Заповед №РД 11-2120/19.10.2017 г. Ястреб Плюс –а.в.глифозат 360 г/л;

Заповед №РД 11-2128/19.10.2017 г. Зоксис 250 СК – а.в.азоксистробин 250 г/л.;

Заповед №РД 11-2121/19.10.2017 г. Приаксор ЕК – а.в.флуксапироксад 75 г/л+пираклостробин 150 г/л.

Заповед №РД 11-2047/17.10.2017 г.Натюр Брейкър – а.в.пиретрини 40 г/л.;

Заповед №РД 11-2067/17.10.2017 г. Силит 544 СК – а.в.додин 544 г/л.;

Заповед №РД 11-2073/17.10.2017 г. Симетра Флекс –а.в.азоксистробин 200 г/л. + изопиразам 125 г/л.

Заповед №РД 11-1842/05.09.2017 г. Омнера ОД - а.в.флуроксипир 135 г/л + метсулфурон-метил 5 г/л + тифенсулфурон-метил 30 г/л.

Заповед №РД 11-1786/24.08.2017 г. Куантум Рок - а.в.меден хидроксид 215 г/кг и диметоморф 60 г/кг.

Заповед №РД 11-1768 от 21.08.2017 г. Азака - а.в азоксистробин – 250 г/л;

Заповед №РД 11-1770 от 21.08.2017 г. Милбекнок – а.в. милбемектин – 9.3 г/л

Заповед №РД 11-1709/16.08.2017 г. Темза СК – а.в.мезотрион 100 г/л;

Заповед №РД 11-1710/16.08.2017 г. Кабадекс Екстра - а.в.мезотрион 267 г/л  + флорасулам – 16.7 г/л.

Заповед №РД 11-1363/26.06.2017 г.Диабло – а.в.хекситиазокс-100 г/л.

Заповед №РД 11-1361/26.06.2017 г. Шоши – а.в. .хекситиазокс 100 г/л.;

Заповед №РД 11-1360/26.06.2017 г. Елатус Плюс – а.в.бензовиндифлупир 100 г/л.;

Заповед №РД 11-1359/26.06.2017 г. Харпун – а.в.пирипроксифен100 г/л.

Заповед №РД 11-1203/07.06.2017 г. Пиретро Натура – а.в. пиретрини 40 г/л;

Заповед №РД 11-1202/07.06.2017 г. Крисант ЕК – а.в.пиретрини 40 г/л;

Заповед №РД 11-1201/07.06.2017 г. Калисто Плюс – а.в.мезотрион 50 г/л + дикамба 120 г/л.;

Заповед №РД 11-1200/07.06.2017 г. Абанто – а.в.пиретрини 40 г/л.;

Заповед №РД 11-1199/07.06.2017 г. Клераво – а.в.имазамокс 35 г/л и квинмерак 250 г/л ;

Заповед №РД 11-1198/07.06.2017 г. Куантум Рок - а.в.меден хидроксид 215 г/кг и диметоморф 60 г/кг;

Заповед №РД 11-1197/07.06.2017 г. Еволия – а.в. мезотрион 500 г/кг.

Заповед №РД 11-844/24.04.2017 г. Серкадис – а.в. флуксапироксад 300 г/л.

Заповед №РД 11-711/06.04.2017 г. Сиелекс – а.в. ципроконазол 60 г/л + пентиопирад 150 г/л.;

Заповед №РД 11-710/06.04.2017 г. – а.в.диметенамид –П 280 г/л+ тербутилазин 250 г/л.

Заповед №РД 11-354/20.02.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №РД 11- 2506/16.12.2016 г. Тесоро 250 /Тесон 250 –а.в.тебуконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-238/03.02.2017 г. Каос – а.в. бентазон 480 г/л.

Заповед №РД 11-241/03.02.2017 г. Козавет ДФ – а.в.сяра 800 г/кг.

Заповед №РД 11-178/25.01.2017 г. Модус Ево – а.в.тринексапак-етил 250 г.л.

Заповед №РД 11-146/23.01.2017 г. Делан Про – а.в.дитианон 125 г/л + калиев фосфанат 561 г/л.;

Заповед №РД 11-144/23.01.2017 г. Пулсар Плюс – а.в.имазамокс 25 г/л.

Заповед №РД 11-2014/20.10.2016 г. Целио ВГ – а.в.клодинафоп-пропаргил 200 г/кг + пироксулам 75 г/кг+ клоквинтоцет-мексил (антидот)-75 г/кг.;

Заповед №РД 11-2015/20.10.2016 г. Ариго ВГ – а.в. мезотрион 360 г/кг + никосулфурон 120 г/кг + римсулфурон 30 г/кг.;

Заповед №РД 11-2016/20.10.2016 г. Оксо 337 ЕК – а.в. бромоксинил - октаноат – 262 г/л+темботрион – 50 г/л+изоксадифен-етил – 25 г/л (антидот).

Заповед №РД 11-1709/14.09.2016 г. Циклоп – а.в.клодинафоп-пропаргил 95 г/л+клоквинтоцет-мексил (антидот) 25 г/л.;

Заповед №РД 11-1711/14.09.2016 г. Бугуис – а.в. клодинафоп-пропаргил 95 г/л+клоквинтоцет-мексил (антидот) 25 г/л.

Заповед №РД 11-1578/29.08.2016 г. Систан 20 ЕВ – а.в.миклобутанил 200 г/л.;

Заповед №РД 11-1576/29.08.2016 г. Пленум 50 ВГ-а.в.пиметрозин 500 г/кг.; 

Заповед  № РД 11-1566/29.08.2016 г. Пол-Сулфур 80 ВП – а.в. сяра 800 г/кг.; 

Заповед  № РД 11-1565/29.08.2016 г. Пол-Сулфур 80 ВГ – а.в. сяра 800 г/кг.; 

Заповед  № РД 11-1564/29.08.2016 г. Интерест – а.в. дифеноконазол 30 г/л.;

Заповед  № РД 11-1562/29.08.2016 г. Авиатор Експро 225 ЕК – а.в. биксафен 75 г/л + протиоконазол 150 г/л.; 

Заповед  № РД 11-1561/29.08.2016 г. Клиофар 600 СЛ – а.в. клопиралид 600 г/л.;

Заповед №РД 11-1307/19.07.2016 г. Афромил-а.в. оксамил 100 г/л.;

Заповед №РД 11-1308/19.07.2016 г. Олреди – а.в. оксамил 100 г/л.;

Заповед №РД 11-1297 /19.07.2016 г. СИСТАН 20 ЕВ – а.в. миклобутанил 200 г/л.;

Заповед №РД 11-1298/19.07.2016 г. Редиго Про 170 ФС-а.в. протиоконазол 150 г/л+тебуконазол 20 г/л.

Заповед №РД 11- 931/30.05.2016 г. Овитекс – а.в. парафиново масло 817 г/л.;

Заповед №РД 11- 949/31.05.2016 г.Амистар Голд – а.в. азоксистробин 125 г/л + дифеноконазол 125 г/л.

Заповед №РД 11- 684/22.04.2016 г. Везувий - а.в. глифозат 360 г/л.;

Заповед №РД 11- 690/22.04.2016 г.Рикали - а.в.изопиразам 125 г/л.+ципроконазол 80 г/л.;

Заповед №РД 11- 608/19.04.2016 г. Максим Стар 025 ФС-а.в.ципроконазол 6,25 г/л+флудиоксонил 18,75 г/л.;


Заповед №РД 11- 611/19.04.2016 г.Белуре-Т -а.в.трибенуран-метил 750 г/л.;

Заповед №РД 11- 610/19.04.2016 г. Тарика -а.в.трибенурон-метил 750 г/л.;

Заповед №РД 11- 609/19.04.2016 г.Трейлър - а.в.трибенурон-метил 750 г/л.

Заповед №РД 11- 418/16.03.2016 г.Гинко-а.в.Е8, Е10-додекадиенол (кодлемон) – 254 мг/диспенсер,Додеканол – 132 мг/диспенсер,Тетрадеканол – 31 мг/диспенсер;


Заповед №РД 11- 419/16.03.2016 г.Изомейт С-а.в.Е8, Е10-додекадиенол (кодлемон) – 254 мг/диспенсер,Додеканол – 132 мг/диспенсер
Тетрадеканол – 31 мг/диспенсер

Заповед №РД 11-400/16.03.2016 г.Риза 20 ЕК-а.в.тебуконазол 200 г/л.;


Заповед №РД 11-405/16.03.2016 г.Фортуна Глоуб-а.в.манкоцеб 750 г/кг.

Заповед №РД 11-213/08.02.2016 г.Велум Прайм - а.в. флуопирам 400 г/л.

Заповед №РД 11-152/29.01.2016 г. Аканто Плюс -а.в.пикоксистробин+ципроконазол;

Заповед № РД 11-161/29.01.2016 г. Изомейт СЛР - а.в.Е8, Е10-додекадиенол (кодлемон) – 101 мг/диспенсер
Додеканол – 16 мг/диспенсер,Тетрадеканол – 3 мг/диспенсер,Z-11-тетрадеценил ацетат – 101 мг/диспенсер,Z-9-тетрадеценил ацетат – 19 мг/диспенсер;

Заповед №РД 11-155/29.01.2016 г.Тоскана- а.в.трибенурон-метил.

 

Заповед №РД 11-182/03.02.2016 г.Мезмер 48 СК - а.в. мезотрион 480 г/л.;

Заповед №РД 11-165/01.02.2016 г.Мевалон-а.в.енгенол 33,0 г/л + гераниол 66,0 г/л + тимал 66,0 г/л.

Заповед №РД 11-46/13.01.2016 г.Риза 25 ЕВ - а.в.тебуконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-1930/30.12.2015 г Консенто СК - а.в.фенамидон 75 г/л + пропамокарб хидрохлорид 375 г/л,

Заповед№РД11-1932/30.12.2015г.Тилт 25 ЕК - а.в.пропиконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-1859/11.12.2015 г. Алканс Синк Тек - а.в. пендиметалин 298 г/л и кломазон 43 г/л.

Заповед №РД 11-1845/09.12.2015 г. Колаж 64 ОД - а.в.нисосулфурон 60 г/л+тифенсулфурон-метил 4 г/л.;

Заповед №РД 11-1838/09.12.2015 г. Санмайт 10 СК -а.в.пиридабен 100 г/л.

Заповед №РД 11-1839/09.12.2015 г. Куилт Ексел 263 СЕ - а.в.азоксистробин 141,4 г/л+пропиконазол 122,4 г/л.;

Заповед №РД 11-1854/09.12.2015 г. Мевалон - а.в.евгенол 33,0 г/л + гераниол 66,0 г/л + тимол 66,0 г/л.

Заповед №РД 11-1648/06.11.2015 г. Целест Екстра 050 ФС -а.в.дифеноконазол 25 г/л+флудиоксонил 25 г/л.

Заповед №РД 11-1651/06.11.2015 г.;Брасан 540 ЕК-а.в.диметохлор 500 г/л+кломазон 40 г/л.

Заповед №РД 11-1681/10.11.2015 г.Капрено СК - а.в.темботрион 345 г/л+тиенкарбазон-метил 68 г/л+изоксадифен-етил (антидот)-134 г/л.

Заповед №РД 11-1313/31.07.2015 г.Пропулс 250 СЕ – а.в. флуопирам 125 г/л + пропиконазол 125 г/л.

Заповед №РД 11-1107/24.06.2015 г;Димикс 500 СК - а.в.диметоморф 500 г/л;

Заповед №РД 11-1108/24.06.2015 г;Мовенто 100 СК - а.в.спиротетрамат 100 г/л ;

Заповед №РД 11-1109/24.06.2015 г.Цидели Топ-а.в.дифеноконазол 125 г/л+цифлуфенамид 15 г/л

Заповед №РД 11-984/10.06.2015 г.

Заповед №РД 11-691/21.04.2015г. Сигнум - а.в.боскалид 267 г/кг+пираклостробин 67 г/кг.

Заповед №РД 11 – 251 от 11.02.2015 г.  – Белведере - а.в.десмедифам 160 г/л.+ фенмедифам 160 г/л.

Заповед №РД 11 – 252 от 11.02.2015 г.  – Белведере Форте -  а.в. етофумезат  200 г/л + десмедифам 100 г/л.+ фенмедифам 100 г/л.

Заповед №РД 11 – 242 от 11.02.2015 г.  – Талендо Екстра - а.в. тетраконазол 80 г/л + прокиназид 160 г/л.

Заповед №РД 11-2020/16.12.2014г. АМИСТАР ЕКСТРА СК– а.в.азоксистробин  200 г/л + ципроконазол 80 г/л.

Заповед №РД 11-2036/18.12.2014г. ФОНТЕЛИС СК – а.в. пентиопирад 200 г/л.

Заповед №РД 11-1957/09.12.2014г. ЛАНАТ 25 ВП – а.в. метомил 250 г/кг

Заповед №РД 11-1955/09.12.2014г. ФОЛДЪР 80 ВГ – а.в. фолпет 800 г/кг

Заповед №РД 11-1961/09.12.2014г. МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ – а.в. фозетил-алуминий 500 г/кг, фолпет 250 г/кг

Заповед №РД 11-1956/09.12.2014г. ТАЛИУС 20 ЕК– а.в. прокиназид 200 г/л

Заповед №РД 11-1964/09.12.2014г. КЛИО – а.в. топрамезон 336 г/л

Заповед №РД 11-1979/10.12.2014г. МОКСИМАТ 505 ВГ – а.в. манкоцеб 465 г/кг, симоксанил 40 г/кг

Заповед №РД 11 – 1266 от 01.08.2014г. Дессикаш СЛ – а.в.дикват 200 г/л.

Заповед №РД 11 – 1267 от 01.08.2014г. Масай ВП – а.в.тебуфенпирад 200 г/кг.

Заповед №РД 11 – 1268 от 01.08.2014г. Раундъп Макс СЛ – а.в. глифозат 480 г/л.

Заповед №РД 11 – 1269 от 01.08.2014г. Амистар 25 СК – а.в. азоксистробин 250 г/л.

Заповед №РД 11 – 1270 от 01.08.2014г. Целест Топ 313 ФС – а.в.дифеноконазол 25 г/л+флудиоксонил 25 г/л+тиаметоксам 262,5 г/л.

Заповед №РД 11 – 1048 от 03.07.2014г. Бутизан Макс – а.в. метазахлор 200г/л, диметенамид-П 200 г/л, квинмерак 100 г/л.

Заповед №РД 11 – 1060 от 03.07.2014г. Аркада 880 ЕК – а.в.просулфокарб 800 г/л, метрибузин 80 г/л

Заповед №РД 11 – 1059 от 03.07.2014г. Домарк 10 ЕК – а.в. тетраконазол 100 г/л.

Заповед №РД 11-765/29.04.2015 г.

Заповед №РД 11 – 1058 от 03.07.2014г. Монсун Актив ОД – а.в. форамсулфурон-натрий 31,5 г/л, тиенкарбазон-метил 10 г/л, антидот ципросулфамид 15 г/л

Заповед №РД 11 – 1057 от 03.07.2014г. Ланат 20 СЛ – а.в. метомил 200 г/л.

Заповед №РД 11-854 от 20.06.2014г. Фини ВГ – а.в.метсулфурон-метил 200 г/кг.

Заповед №РД11-1038 от 03-07-2014 г. Скато поправка на очевидна фактическа грешка (неразделна част от Заповед №РД11-851 от 20-06-2014 г.)

Заповед №РД 11-851 от 20.06.2014г. Скато – а.в.делтаметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-1117 от 14.07.2014 г. - Делтагри

Заповед №РД 11-856 от 20.06.2014г. Делтагри – а.в. делтаметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-847 от 20.06.2014г. Тримакс 175 ЕК – а.в. тринексапак-етил 175 г/л.

Заповед №РД 11-846 от 20.06.2014г. Вивандо – а.в. метрафенон 500 г/л.

Заповед №РД 11-845 от 20.06.2014г. Калиф Мега ЗК – а.в. кломазон 33 г/л + метазахлор 250 г/л.

Заповед №РД 11-855 от 20.06.2014г. Арвак 50 ВГ – а.в. ипродион 500 г/кг.

Заповед №РД 11-852 от 20.06.2014г. Акурат Екстра ВГ – а.в. тифенсулфурон метил 680 г/кг. + метсулфурон метил 70 г/кг.

Заповед №РД 11-853 от 20.06.2014г.  Алиал 80 ВГ – а.в. фозетил 800 г/кг.

Заповед №РД 11-848 от 20.06.2014г. Алфил Дупло – а.в. фозетил-алуминий 350 г/кг. + манкоцеб 350 г/кг.

Заповед №РД 11-850 от 20.06.2014г. Галера Супер – а.в. клопиралид 250 г/л + пиклорам 80 г/л. + аминопиралид 40 г/л.

Заповед №РД 11-849 от 20.06.2014г. Децис Трап – а.в. делтаметрин 0,015 г/капан (диспенсър), атрактанти –амониев ацетат, триметиламин хидрохлорид, кадаверин.

Заповед РД 11-448 от 28.03.2014 Енервин - а.в метирам 440 г/кг + аметоктрадин(инитиум) 120 г/кг

Заповед РД 11-449 от 28.03.2014 Сулкоган 300 СК - а.в сулкотрион 300 г/л

Заповед РД 11-450 от 28.03.2014 Мирадор Форте 160 ЕК – а.в.азоксистробин 60 г/л + тебуконазол 100 г/л

Заповед РД 11-451 от 28.03.2014 Ретенго 20 ЕК– а.в.пираклостробин 200 г/л 

Заповед №РД 11-767/29.04.2015 г.

Заповед РД 11-452 от 28.03.2014 Систан Екозом ЕВ – а.в.миклобутанил 45 г/л

Заповед РД 11-453 от 28.03.2014 Ранкона И Микс – а.в. ипконазол 20 г/л + имазалил 50 г/л

Заповед РД 11-454 от 28.03.2014 Волиам Тарго 063 СК – а.в. хлорантранилипрол 45 г/л + абамектин 18 г/л

Заповед №РД 11-232 от 21.02.2014г. Вертимек 018 ЕК –а.в.абамектин 18 г/л.

Заповед №РД 11-298 от 10.03.2014г. Ламдекс 50 КС – а.в.ламбда-цихалотрин 50 г/л

Заповед №РД 11-302 от 10.03.2014г. Ефория 045 ЗК – а.в. ламбда-цихалотрин 15 г/л + тиаметоксам 30 г/л

Заповед №РД 11-300 от 10.03.2014г. Пиринекс Сюприйм ЗВ – а.в. хлорпирифос 250 г/л + бета-цифлутрин 12 г/л

Заповед №РД 11-301 от 10.03.2014г Пролектус 50 ВГ – а.в. фенпиразамин 500 г/кг.

Заповед №РД 11-119 от 29.01.2014г. Фезан –а.в.тебуконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-120 от 29.01.2014г. Доминатор Мега 480 СЛ – а.в.глифозат 480 г/л

Заповед №РД 11-116 от 29.01.2014г. Акцент 75 ВГ – а.в. никосулфурон 750 г/кг

Заповед №РД 11-100 от 29.01.2014г. Медян Екстра 350 СК – а.в. мед 350 г/л. (под формата на меден оксихлорид 614 г/л)

Заповед №РД 11-112 от 29.01.2014г. Легато Плюс 600 СК – а.в. дифлуфеникан 100 г/л и изопротурон 500 г/л

Заповед №РД 11-114 от 29.01.2014г. Пасодобле 70 ВГ – а.в. флуопиколид 50 г/кг и пропинеб 650 г/кг

Заповед №РД 11-105 от 29.01.2014г. Моксимат 505 ВП – а.в.симоксанил 40 г/кг и манкоцеб 465 г/кг.

Заповед №РД 11-110 от 29.01.2014г. Зантара 216 ЕК – а.в.тебуконазол 166 г/л и биксафен 50 г/л.

Заповед №РД 11-113 от 29.01.2014г. Траксос 50 ЕК – а.в.пиноксаден 25 г/л клодинафоп пропаргил 25 г/л клоквинтоцет-мексил (антидот) 6,25 г/л.

Заповед №РД 11 – 1172 от 05.11.2013г. Луна Експирианс – тебуконазол 200 г/л + флуопирам 200 г/л

Заповед №РД 11 – 1241 от 19.11.2013г. Луна Експирианс – тебуконазол 200 г/л + флуопирам 200 г/л

Заповед №РД 11 – 1215 от 11.11.2013г. Алтакор R ВГ – хлорантранилипрол 350 г/кг

Заповед №РД 11 – 1177 от 05.11.2013г. Нуфлон СК – линурон 450 г/л

Заповед №РД 11 – 1176 от 05.11.2013г. Топрекс 375 СК – паклобутразол 125 г/л +дифеноконазол 250 г/л

Заповед РД 11-1088 Карикс

Заповед РД 11-535 от 29 април 2013 г. - Калиф 480 ЕК

Заповед РД 11-534 от 29 април 2013 г. - Ротер

Заповед РД 11-197 от18.02.2013 г. - Крайцер рапица 322 ФС - тиометоксам -280 г/л+металаксил М-32,3 г/л+флудиоксинил -8 г/л

Заповед РД 11-194 от18.02.2013 г. - Принципал Плюс 66,5 ВГ - никосулфорон-92 г/кг + римсулфурон - 23 г/кг + дикамба - 550 г/кг

Заповед РД 11-180 от18.02.2013 г.- Аденго 465 СК - изоксафлутол - 225 г/л + тиенкарбазон-метил - 90 г/л + ципросулфамид (антидот) - 150г/л

Заповед РД 11-196 от18.02.2013 г - Торинка (ФР-888) - глифозат - 360 г/л

Заповед РД 11-193 от18.02.2013 г - Капало - фенпропиморф - 200 г/л + епоксиконазол - 62,5 г/л + метрафенон 75 г/л

Заповед РД 11-195 от18.02.2013 г - Тайфун СЛ - глифозат 360 г/л

Заповед РД 11-1366 от 19.11.2012г. - Хемтрибе - трибенурон метил 750 г/кг

Заповед РД 11 - 1367 от 19.11.2012г. - Динали 090 ДК - дифеноконазол 60 г/л + цифлуфенамид 30 г/л

Заповед РД 11-973 от 30 юли 2012г. - Крайцер 600 ФС, тиаметоксам-600 г/л

Заповед РД 11-974 от 30 юли 2012г. - Сфинкс Екстра, диметоморф-113 г/кг + фолпет-600 г/кг

Заповед РД 11-975 от 30 юли 2012г. - Ланат 25 ВП, метомил-250 г/кг

Заповед РД 11-976 от 30 юли 2012г. - Баркли Галъп 360, глифозат-360 г/кг

Заповед РД 11-977 от 30 юли 2012г. - Камикс 560 СЕ, мезотрион-60 г/л + S-метолахлор-500 г/л

Заповед РД 11-514 от 02 май 2012 г. - ГАТ ДЕКЛАЙН 2,5 ЕК, делтаметрин-25 г/л

Заповед РД 11-205 от 27 февруари 2012 г. - ХЕМНИКО 24 СК, никосулфурон-240 г/л

Заповед РД 11-362 от 9 май 2011 г. - ДАНТОП 50 ВГ, клотианидин - 500 г/кг

Заповед РД 11-363 от 9 май 2011 г. - КАПИТАН 25 ЕВ, флузилазол - 250 г/л

Заповед РД 11-364 от 9 май 2011 г. - КОРАГЕН 20 СК, хлорантранилипрол (ринаксапир) - 200 г/л

Заповед РД 11-365 от 9 май 2011 г. - МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК, изоксафлутол - 240 г/л

Заповед РД 11-366 от 9 май 2011 г. - ПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГ, флуопиколит - 44,4 г/кг+, фозетил алуминий - 667 г/кг

Заповед РД 11-368 от 9 май 2011 г. - НИКОГАН 4 СК, никосулфурон - 40 г/л

Заповед РД 11-440 от 18 май 2011 г. - РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ, Металксил-М - 4%, Манкоцеб - 64%

Заповед РД 11-441 от 18 май 2011 г. - БИ-58 ®НОВ, димеотат - 400 г/л

Заповед РД 11-444 от 18 май 2011 г. - АФЪРМ 095 СГ, емамектин - 9,5 г/кг

Заповед РД 11-443 от 18 май 2011г. - ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ, мандипропамид-25 г/кг, мед (под формата на меден оксихлорид) 139.5 (254) г/ кг

Заповед РД 11-877 от 27 юли 2011 г. - КЛЕРАНДА, самостоятелно или в комбинация с адюватна ДЕШ

Заповед РД 11-1244 от 13 октомври 2011 - "ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ", трибенурон метил-250 г/кг; тифенсулфурон метил-250 г/кг

Заповед РД 11-1249 от 13 октомври 2011 - "ЛЕНТАГРАН ВП", пиридат-450 г/кг

Заповед РД 11-1661 от 29 декември 2011 г. – БОРДО МИКС 20 ВП, бордолезова смес (меднокалциев сулфат) – 200 г/к

 

 Заповеди за подновяване на разрешаването на ПРЗ

Заповед №РД 11-3170/30.12.2021 г. Глифохем – а.в.глифозат 360 г/л.

Заповед №РД 11-3169/30.12.2021 г. Тъчдаун Систем 4 – а.в.глифозат 360 г/л;

Заповед №РД 11-3168/30.12.2021 г. Кабадекс Екстра – а.в.месотрин 267 г/л и флорасулам 16,7 г/л;

Заповед №РД 11-2959/09.12.2021 г. Метсурам 200 ВГ – а.в.метсулфурон-метил 200 г/кг.

Заповед №РД 11-2689/11.11.2021 г. Пеликан Делта – а.в. метсулфурон-метил (кандидат за замяна) 60 г/кг и дифлуфеникан 600 г/кг.

Заповед №РД 11-2688/11.11.2021 г. Алианс ВГ – а.в.метсулфурон-метил 60 г/кг и дифлуфеникан 600 г/кг;

Заповед №РД 11-2687/11.11.2021 г. Акурат 20 ВГ – а.в. метсулфурон-метил (кандидат за замяна) 200 г/кг;

Заповед №РД 11-2683/11.11.2021 г. Фини СГ – а.в.метсулфурон-метил (кандидат за замяна) 200 г/кг; 

Заповед №РД 11-2362/13.10.2021 г. Фокус Ултра/Стратос Ултра – а.в.циклоксидим 100 г/л.

Заповед №РД 11-1990/27.08.2021 г. Хусар Макс ОД – а.в.йодосулфурон 7,5 г/л, месосулфурон 7,5 г/л и мефенпир диетил 22,5 г/л.

Заповед №РД 11-1936/24.08.2021 г. Фузилад Форте 150 ЕК – а.в.флуазифоп-П 150 г/л.

Заповед №РД 11-1933/23.08.2021 г. Елумис ОД – а.в.месотрион 75 г/л и никосулфорон 30 г/л.

Заповед №РД 11-1558/07.07.2021 г. Лентагран ВП – а.в.пиридат 450 г/кг.

Заповед №РД 11-1557/07.07.2021 г. Базамид Гранулат- а.в. диазомет 965 г/кг;

Заповед №РД 11-1556/07.07.2021 г. Милдикът – а.в.циазофамид 25 г/л и динатриев фосфонат 250 г/л;

Заповед №РД 11-1487/30.06.2021 г. Трика Експерт - а.в. ламбда-цихалотрин 4 г/кг;

Заповед №РД 11-1486/30.06.2021 г. Ерколе ГР – а.в. ламбда-цихалотрин 4 г/кг;

Заповед №РД 11-1114/31.05.2021 г. Маврик 2 Ф – а.в.тау-флувалинат  240 г/л.

Заповед №РД 11-790/22.04.2021 г. Контанс ВГ- а.в. Coniothyrium minitans (щам CON/M/91-08 (DSM 9660) 50- г/кг (мин 1,00×1012 активни спори/кг)

Заповед №РД 11-611/25.03.2021 г. Тайфун СЛ – а.в.глифозат 360 г/л.

Заповед №РД 11-505/11.03.2021 г. Глобазтар Азт 250 СК – а.в.азоксистробин 250 г/л.

Заповед №РД 11-502/11.03.2021 г. Мирадор 250 СК – а.в.азоксистробин 250 г/л;

Заповед №РД 11-501/11.03.2021 г. Конклуд Азт 250 СК – а.в.азоксистробин 250 г/л;

Заповед №РД 11-500/11.03.2021 г. Азогард Азт 250 СК – а.в.азоксистробин 250 г/л;

Заповед №РД 11-499/11.03.2021 г. Закео Екстра СК – а.в.азоксистробин 200 г/л и ципроконазол 80 г/л;

Заповед №РД 11-460/05.03.2021 г. Аминопиелик 600 СЛ – а.в.2,4 Д ( 2,4 D ) – 600 г/л.

Заповед №РД 11-458/05.03.2021 г. Модаон 4 Ф – а.в. бифенокс (bifenox) - 480 г/л;

Заповед №РД 11-466/05.03.2021 г. Секатор ОД – а.в. йодосулфурон (iodosulfuron) - 25 г/л, амидосулфурон (amidosulfuron) - 100 г/л, мефенпир-диетил (mefenpyr-diethyl) (антидот) - 250 г/л.

Заповед № РД 11-97 от 12.01.2021 г. ГАЛЕРА СУПЕР - а.в. - клопиралид  – 240 г.л. + пиклорам – 80 г.л. + аминопиралид – 40 г.л.

Заповед №РД 11-2656 от 25.11.2020 г. КЛИК ДУО - а.в. тербутилазин (terbuthylazine) - 125 г.л. + пендиметалин (pendimethalin) - 250 г.л. (кандидат за замяна)

Заповед №РД 11-2606 от 23.11.2020 г. АМИСТАР 25 СК - а.в. азоксистробин - 250 г.л.

Заповед №РД 11-2436 от 26.10.2020 г. ЗОРВЕК ВИНАБЕЛ - а.в. оксатиапипролин - 40 г.л. + зоксамид - 300 г.л.

Заповед №РД 11-2194/28.09.2020 г. Спандис  – а.в.просулфурон 40 г/кг (кандидат за замяна), дикамба 400 г/кг и никосулфурон 100 г/кг.

Заповед №РД 11-2175/25.09.2020 г. Тайгър Платинум 5 ЕК – а.в.хизалофоп-Р-етил 50 г/л.

Заповед №РД 11-1890/17.08.2020 г. Леопард 5 ЕК – а.в.хизалофоп-Р-етил 50 г/л.

Заповед №РД 11-1854 от 12.08.2020 г. НАСА ТАФ - а.в. глифозат 360 г.л.

Заповед №РД 11-1841 от 11.08.2020 г. ЕФАЗАТ 36 СЛ  - а.в. глифозат 360 г.л.

Заповед №РД 11-1569/07.07.2020 г. Проплант 722 СЛ – а.в. пропамокарб (под формата на пропамокарб-хидрохлорид) – 722 г/л.

Заповед №РД 11-1525/02.07.2020 г. Лаудис ВГ – а.в. темботрион 200 г/кг и изоксадифен-етил (антидот) – 100 г/кг;

Заповед №РД 11-1526/02.07.2020 г. Лаудис ОД – а.в.темботрион 44 г/л и изоксадифен-етил (антидот) 22 г/л.

Заповед №РД 11-1329/23.06.2020 г. Куадрис 25 СК – а.в.азоксистробин 250 г/л;

Заповед №РД 11-2181/04.11.2019 г. Сориал ЛХ – а.в. калиеви фосфонати 755 г/л.

Заповед №РД 11-2081/21.10.2019 г. Терано 12,5 СК – а.в.флутриафол 125 г/л;

Заповед №РД 11-2082/21.10.2019 г. Бриз 12,5 СК – а.в.флутриафол 125 г/л.

Заповед №РД 11-2039/14.10.2019 г. Фен 24 ЕК – а.в.оксифлуорфен 240 г/л;

Заповед №РД 11-2040/14.10.2019 г. Смерч 24 ЕК – а.в.оксифлуорфен 240 г/л.

Заповед №РД 11-1737/21.08.2019 г. Вазтак Нов 100 ЕК – а.в.алфа-циперметрин 100 г/л

Заповед № РД 11-1728 от 21.08.2019 г. МИРАЖ 45 ЕК  - а.в.прохлораз 450 г.л.

Заповед №РД 11-1041 от 03.06.2019 г. СКОР 250 ЕК- а.в.дифеноконазол 250 г.л

Заповед №РД 11-986/23.05.2019 г. Данитрон 5 СК – а.в.фенпироксимат 51,2 г/л.

Заповед №РД 11-775/18.04.2019 г. Алверде 240 СК – а.в. метафлумизон 240 г/л.

Заповед №РД 11-48/11.01.2019 г. Фюри 10 ЕК – а.в.зета-циперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11-2432/28.11.2018 г. Тарга Супер – а.в.хизалофоп-Р-етил 50 г/л.

Заповед №РД 11-2389/26.11.2018 г. Теридокс 500 ЕК – а.в.диметахлор 500 г/л.

Заповед №РД 11-2280 от 12.11.2018 г. АМПЛИГО 150 ЗК - а.в. хлорантранилипрол - 100 г.л. и ламбда-цихалотрин - 50 г.л.

Заповед №РД 11-2061/19.10.2018 г. Топаз 100 ЕК – а.в.пенконазол 100 г/л.

Заповед №РД 11-2023/12.10.2018 г. Пантера 40 ЕК – а.в.квизалофоп-П-тефурил 40 г/л;

Заповед №РД 11-2017/12.10.2018 г. Тригард 75 ВП – а.в.циромазин 750 г/кг

Заповед №РД 11-1943/02.10.2018 г. Калисто 480 СК – а.в.мезотрион 480 г/л

Заповед №РД 11-1917/28.09.2018 г. Калисто Плюс – а.в.мезотрион 50 г/л + дикамба 120 г/л;

Заповед №РД 11-1918/28.09.2018 г. Полирам ДФ – а.в.метирам 700 г/кг.

Заповед №РД 11-1741/29.08.2018 г. Ревус 250 СК – а.в. мандипропамид 250 г/л;

Заповед №РД 11-1739/29.08.2018 г. Хорус 50 ВГ – а.в. ципродинил 500 г/кг.

Заповед №РД 11-1623 от 20.08.2018 г. Дерби супер едно -  а.в. аминопиралид -  300 г.кг. + флорасулам - 150 г.кг.

Заповед №РД 11-1300 от 16.07.2018 г. ИНДАР 5 ЕВ - а.в.фенбуконазол 50 г.л.

Заповед №РД 11-1288 от 12.07.2018 г. Селект супер 120 ЕК - а.в.клетодим 120 г.л.

Заповед №РД 11-1283 от 12.07.2018 г. Ранкона и - Микс  - а.в.ипконазол 20 г.л. + имазалил 50 г.л.
 

Заповед №РД 11-1182/03.07. 2018 г. Колис СК – а.в.боскалид 200 г/л + крезоксим-метил 100 г/л;

Заповед №РД 11-1177/03.07.2018 г. Скорпио Супер 7,5 ЕВ – а.в.феноксапроп-п-етил 75 г/л.

Заповед № РД 11-128/18.01.2018 г. Лумакс 375 – а.в.s-метозахлор 375 г/л+тербутилазин 125 г/л+мезотрион 37,5 г/л.

Заповед №РД 11-2559/29.11.2017 г.Секатор ОД – а.в.йодосулфурон-метил-натрий 25 г/л + амидосулфурон 100 г/л + мефенпир-диетил (антидот) 250 г/л

Заповед №РД 11-1195/07.06.2017 г. Суич 62,5 ВГ – а.в. ципродинил 375 г/кг и флудиоксонил 250 г/кг.;

Заповед №РД 11-1205/07.06.2017 г. Топ Плюс 70 ВП-а.в.тиофанат-метил 700 г/кг

Заповед №РД 11-1983/27.08.2021 г. Гардоприм Плюс Голд 500 СЕ/Силба СЕ - а.в. S-метолахлор 312,5 г/л и тербутилазин 187,5 г/л

Заповед №РД 11-243/03.02.2017 г. Гардоприм Плюс Голд 500 СЕ/Силба СЕ – а.в. тербутилазин 187,5 г/л+ S-метолахлор 312,5 г/л.

Заповед №РД 11- 145/23.01.2017 г. Агрия 1050+/Терагард плюс – а.в.хлорпирифос 480 г/л + циперметрин 50 г/л.;

Заповед №РД 11-147/23.01.2017 г. Адмирал 10 ЕК-а.в.пирипроксифен 100 г/л.

Заповед №РД 11-2012/20.10.2016 г. Кинто Плюс ФС – а.в.тритиконазол 20 г/л + прохлораз 55 г/л.

Заповед №РД 11-1556/29.08.2016 г. Ранкона 15 МЕ -а.в. ипконазол 15 г/л.

Заповед №РД 11-1366/25.07.2016 г. Алтакор 35 ВГ-а.в. хлорантранилипрол 350 г/л.

Заповед №РД 11-1311/19.07.2016 г. Фонтелис СК - а.в. пентиопирад 200 г/л.

Заповед №РД 11- 1234/07.07.2016 г. Еклипс 70 ВГ – а.в. метрибузин 700 г/кг.

Заповед №РД 11- 927/30.05.2016 г. Тиовит Джет 80 ВГ- а.в. сяра 800 г/кг.;

Заповед №РД 11- 954/31.05.2016 г. Аполо 50 СК – а.в. клофентезин 500 г/л.

Заповед №РД 11-770/10.05.2016 г. Еклипс 70 ВГ – а.в. метрибузин 700 г/кг.

Заповед №РД 11-682/22.04.2016 г.Кораген 20 СК-а.в.хлорантранилипрол 200 г/л. ;

Заповед №РД 11-705/22.04.2016 г.Аполо 50 СК-а.в.клофентезин 500 г/л.

Заповед №РД 11-403/16.03.2016 г.Актелик 50 ЕК - а.в.пиримифос-метил 500 г/л.;

Заповед №РД 11-402/16.03.2016 г.Уорант 20 СЛ-а.в.имидаклоприд 200 г/л.

Заповед № 11-180 /03.02.2016 г.Номине 400 СК - а.в.биспирибак-натрий 408 г/л.

Заповед № 11-160 /29.01.2016 г. Пума Супер 7,5 ЕВ-а.в.феноксапроп-П-етил + мефенпир-диетил (антидот);

Заповед №РД 11-159/29.01.2016 г.Ламбада 5 ЕК-а.в.ламбда цихалотрин

Заповед№РД11-08/07.01.2016 г.Арат - а.в.дикамба 500 г/кг + тритосулфурон 250 г/кг.;

Заповед№РД11-09/07.01.2016 г.Калам - а.в.дикамба 600 г/кг+тритосулфурон 125 г/кг.;

Заповед№РД11-13/07.01.2016 г Мелоди Компакт 49 ВГ - а.в. ипроваликарб 84 г/кг+меден оксихлорид (мед) 700 г/кг (406 г/кг).

Заповед№РД11-1929/30.12.2015г.Сейвидж 5 ФС/Ориус 5 ФС -а.в.тебуконазол 20 г/л+имазалил 30 г/л.

Заповед №РД 11-1853/09.12.2015 г. Ориус 6 ФС/Протектор 6 ФС - а.в.тебуконазол 60 г/л.;

Заповед №РД 11-1835/09.12.2015 г. Фалкон 460 ЕК/Импулс Супер - а.в.тебуконазол 167 г/л+спироксамин 250 г/л+триадименол 43 г/л.;

Заповед №РД 11-1852/09.12.2015 г. Сейвидж 5 ФС/Ориус 5 ФС - а.в.имазалил 30 г/л+тебуконазол 20 г/л.;

Заповед №РД 11-1508/02.10.2015 г.Ажил 100 ЕК/Шогун 100 ЕК-а.в.пропаквизафоп 100 г/л.

Заповед №РД 11-1394/24.08.2015 г. Дурсбан 4 ЕК - а.в.хлорпирифос 480 г/л.

Заповед №РД 11-1244/17.07.2015 г.Нео Стоп ДП-а.в.хлорпрофам 10 г/кг.

Заповед №РД 11-1243/17.07.2015 г.Келвин ОД - а.в.никосулфурон 40 г/л.

Заповед №РД 11-1113/24.06.2015 г Гранстар 75 ДФ/Тример 75 ДФ - а.в.трибенурон-метил 750 г/кг.

Заповед №РД 11-940/29.05.2015 г.Алегро - а.в. крезоксим-метил 125 г/л. + епоксиконазол 125 г/л.

Заповед №РД 11-681/21.04.2015 г.Талендо 20 ЕК - а.в.прокиназид 200 г/л.

Заповед №РД 11-1960/09.12.2014г. ИГЪЛ 75 ВГ/ГЛИЙН 75 ВГ – а.в. хлорсулфурон 750 г/кг

Заповед №РД 11-1980/10.12.2014г. СОПРАНО 125 СК – а.в.епоксиконазол 125 г/л

Заповед №РД 11 – 1271 от 01.08.2014г. Инфинито СК – а.в.флуопиколид 62,5 г/л +пропамокарб-хидрохлорид 625 г/л.

Заповед №РД 11 – 1051 от 03.07.2014г. Ранман Туин Пак – а.в. циазофамид 400 г/л+адювант „Автиватор” (органосиликонов адювант)

Заповед №РД 11 – 1053 от 03.07.2014г. Нуреле Д/Хлорсирин 550 ЕК/Санмба – а.в.хлорпирифос 500 г/л, циперметрин 50 г/л.

Заповед №РД 11 – 1052 от 03.07.2014г. Милдикът – а.в.циазофамид 25 г/л.

Заповед №РД 11-857 от 20.06.2014г. Циклон 10 ЕК – а.в. циперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11- 664 от 15.05.2014г. допълваща Заповед №РД 11-458 от 28.03.2014г. Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК -а.в.циперметрин 100 г/л

Заповед №РД 11- 632 от 09.05.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД 11-458 от 28.03.2014г. Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК -а.в.циперметрин 100 г/л

Заповед РД 11-458 от 28.03.2014 Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК – а.в.циперметрин – 100 г/л

Заповед РД 11-459 от 28.03.2014 Ламадор 400 ФС – а.в.протиоконазол 250 г/л+тебуконазол 150 г/л

Заповед №РД 11- 303 от 10.03.2014г. Танго Супер/Опус Топ – а.в.епоксиконазол 84 г/л+фенпропиморф 250 г/лЗаповед №РД 11- 303 от 10.03.2014г. Танго Супер/Опус Топ – а.в.епоксиконазол 84 г/л+фенпропиморф 250 г/л

Заповед №РД 11-1412 от 20.12.2013 г.

Заповед №РД 11-2396/02.12.2016 г Мистрал Екстра 6 ОД/Самсон Екстра 6 ОД/Форнет Екстра 6 ОД/Нишин Екстра 6 ОД – а.в.никосулфурон 60 г/л

Заповед №РД 11-1283 от 28.11.2013г. Максим Екстра 6ОД/Самсон Екстра 6ОД/Форнет Екстра 6ОД/Нишин Екстра 6ОД – никосулфурон 60 г/л.

Заповед №РД 11-1326 от 09.12.2013 г. относно поправка на Заповед №РД 11-1250 от 20.11.2013 г.

Заповед №РД 11-1250 от 20.11.2013г. Максим 025 ФС – флудиоксонил 360 г.л.

Заповед №РД 11-1213 от 11.11.2013г.Кантус –боскалид – 500 г/кг

Заповед №РД 11-1216 от 11.11.2013г Самсон 4 ОД/Форнет 4 ОД/Нишин 4 ОД – никосулфурон 40 г/л.

Заповед №РД 11-1217 от 11.11.2013г Дивидент 030 ФС – дифеноконазол 30 г/л

Заповед РД 11-523 от 29 април 2013 г. - Видейт 10 Л

Заповед РД 11-524 от 29 април 2013 г. - Калипсо 480 СК

Заповед РД 11 - 188 от 18.02.2013 г. - Раундъп - глифозат - 360 г/л

Заповед РД 11-187 от 18.02.2013 г. - Титус Плюс ВГ+Тренд - дикамба - 60,87% + римсулфурон 3,26%

Заповед РД11-189 от 18.02.2013 г. - Глифоган 480 СЛ / Глифоголд 480 СЛ - глифозат - 360 г/л

Заповед РД 11-766 от 24 юли 2013 г. за Видейт 10 Г - оксамил 100 г/кг

Заповед №РД 11-718 от 08 юли 2013 г. за Видейт 10 Г - оксамил 100г/кг

Заповед РД 11-93 от 25.01.2013 г. - Видейт 10 Г - оксамил - 100 г/кг

Заповед РД 11-1243 от 13 октомври 2011 - "КОРИДА 75 ВДГ/ПИТОН 75 ВДГ", трибенурон метил-750 г/кг Заповедта не е в сила, поради обжалване на Решение № 1674 от 11.03.2013 г. на АССГ

 

Заповеди за отказ за подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ

Заповед №РД 11-309/29.01.2020 г. Каларис Про – а.в. месотрион (мезотрион) 50 г/л и тербутилазин 326 г/л.


 Заповеди за разширяване на предназначението за минимална употреба на ПРЗ

Заповед №РД 11-976/17.05.2022 г. Делан Про – а.в.дитианон 125 г/л и калиев фосфонат 561 г/л.

Заповед №РД 11-2378/13.10.2021 г. Фунгуран ОН 50 ВП – а.в.меден хидроокис 77% (50 % Cu).

Заповед №РД 11-2377/13.10.2021 г. Бордо Микс 20 ВП – а.в.бордолезова смес  (меднокалциев сулфат) – 200 г/кг;

Заповед №РД 11-609/25.03.2021 г. Делегат 250 ВГ – а.в.спинеторам 250 г/кг.

Заповед №РД 11-465/05.03.2021 г. Волиам Тарго 063 СК – а.в. хлорантранилипрол – 45 г/л и абамектин - 18 г/л.

Заповед №РД 11-26/06.01.2021 г. Оникс – а.в. пиридат- 600 г/л.

Заповед №РД 11-3045 от 22.12.2020 г. АПАЧИ ЕВ - а.в. абамектин - 18 г.л.

Заповед №РД 11-2574/17.11.2020 г. Каптан 80 ВГ – а.в.каптан 800 г/кг.

Заповед №РД 11-2573/17.11.2020 г. Кораген 20 СК – а.в. хлорантранилипрол– 200 г/л;

Заповед №РД 11-718 от 18.03.2020 г. КОСАЙД 2000 ВГ - а.в.меден хидроокис – 538 гкг = 350 г.кг чиста мед

Заповед №РД 11-719 от 18.03.2020 г. БОРДО МИКС 20 ВП - а.в.бордолезова смес (меднокалциев сулфат) - 200 г.л

Заповед №РД 11-709/17.03.2020 г. Витра 50 ВП/Купрохай 50 ВП – а.в. меден хидроксид (меден хидроокис)- 87,7 % (50% Cu);

Заповед №РД 11-710/17.03.2020 г. Фунгуран ОН 50 ВП – а.в. меден хидроксид (меден хидроокис)  – 77 % (50% Cu);

Заповед №РД 11-708/17.03.2020 г. Шампион 50 ВП/Макк 50 ВП/ Шамп 50 ВП – а.в. меден хидроксид (меден хидроокис) – 77 % (50% Cu).

Заповед №РД 11-623/05.03.2020 г. Ламадор 400 ФС – а.в.протиоконазол 250 г/л и тебуконазол 150 г/л;

Заповед №РД 11-624/05.03.2020 г. Шерпа 100 ЕВ/Афикар 100/Циперфор 100 ЕВ/Циклон 100 ЕВ – а.в.циперметрин 100 г/л;

Заповед №РД 11-625/05.03.2020 г. Дитан М-45 – а.в.манкоцеб 800 г/кг;

Заповед №РД 11-626/05.03.2020 г. Форс 20 КС – а.в.тефлутрин 200 г/л;

Заповед №РД 11-627/05.03.2020 г. Аустрал Плюс – а.в.тефлутрин 40 г/л и флудиоксонил 10 г/л.

Заповед №РД 11-1665/28.08.2018 г. Аура – а.в.профоксидим 200 г/л 

Заповед №РД 11-1053/19.06.2018 г. Медакс Топ – а.в.прохексадион-калций 50 г/л + мепикват хлорид 300 г/л

Заповед №РД 11-922/30.05.2018 г. Сигнум – а.в.боскалид 267 г/кг+пираклостробин 67 г/кг.

Заповед №РД 11-2558/29.11.2017 г. Овитекс – а.в.парафиново масло 817 г/л

Заповед №РД 11-239/03.02.2017 г. Синеис 480 СК – спинозад-480 г/л.

Заповед №РД 11-1243/14.06.2017 г. Би – 58 – а.в.диметоат 400 г/л

Заповед №РД 11-1248/14.06.2017 г. Топсин М 70 ВДГ – а.в.тиофанат –метил 700 г/кг.;

Заповед №РД 11-1247/14.06.2017 г. Топ Плюс 70 ВП – а.в.тиофанат-метил 700 г/кг.;

Заповед №РД 11-1246/14.06.2017 г. Данадим Прогрес 400 ЕК/Рогор Л 40/Би 58 Топ – а.в.диметоат 400г/л.;

Заповед №РД 11-1245/14.06.2017 г. Моспилан 20 СП – а.в.ацетамиприд 200 г/л.

Заповед №РД 11-1204/07.06.2017 г. Ним Азал Т/С – азадирахтин А-1% + азадирахтин Б, В, Г, Д -0,5 %+Ним-субстанция 2,5 %

Заповед №РД 11-290/08.02.2017 г. Сфера Макс СК – а.в.трифлоксистробин 375 г/л +ципроконазол 160 г/л.

Заповед №РД 11-2022/20.10.2016 г.Скаб 80 ВГ – а.в.каптан 800 г/кг.

Заповед №РД 11-1295/19.07.2016 г. Карате ЕкспресВГ/Нинджа/Форца – а.в. ламбда-цихалотрин 25 г/кг.;

Заповед №РД 11-1302/19.07.2016 г. Комрад/Камрат/Ципразо – а.в.азоксистробин 200 г/л+ципроконазол 80 г/л.;

Заповед №РД 11-1301/19.07.2016 г. Скаб – а.в.каптан 800 г/кг.;

Заповед №РД 11-1303/19.07.2016 г. Дека ЕК/Деша ЕК/Дена ЕК – а.в.делтаметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11- 925/30.05.2016 г.Карикс 240 СД – а.в. метконазол 30 г/л + мепикват-хлорид 210 г/л.

Заповед №РД 11- 701/22.04.2016 г.Карате Експрес ВГ/Нинджа/Форца - а.в.ламбдацихалотрин 25 г/кг.;

Заповед №РД 11- 704/22.04.2016 г.Карате Зеон 5 КС - а.в.ламбдацихалотрин 50 г/л.; 

Заповед №РД 11- 700/22.04.2016 г.Калипсо 480 СК - а.в. тиаклоприд 480 г/л.; 

Заповед №РД 11- 702/22.04.2016 г.Афърм 095 СГ - а.в.емамектин бензоат 9,5 г/кг.

Заповед №РД 11- 607/19.04.2016 г.Пулсар 40/Листего 40/Пасат 40 - а.в.имазамокс 40 г/л.;

Заповед №РД 11- 605/19.04.2016 г.Ретенго 20 ЕК-а.в.пираклостробин 200 г/л.

Заповед №РД 11- 434/18.03.2016 г.Дека ЕК/Деша ЕК/Дена ЕК-а.в.делтаметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-409/16.03.2016 г. Моспилан 20 СГ-а.в.ацетамиприд 200 г/кг.;

Заповед №РД 11-412/16.03.2016 г.Синеис 480 СК-а.в.спинозад 480 г/л.

Заповед №РД 11-11/07.01.2016 г.Зенкор 600 СК - а.в.метрибузин 600 г/л.;

Заповед №РД 11-10/07.01.2016 г.Витра 50 ВП/Купрохай 50 ВП-а.в. меден хидроксид 834 г/кг под формата на мед 500 г/кг.

Заповед №РД 11-1847/09.12.2015 г. Белем 0,8 МГ/Коломбо 0,8 МГ- а.в. ципирметрин 8 г/кг.;

Заповед №РД 11-1841/09.12.2015 г.Сигнум - а.в.боскалид 267 г/кг+пираклостробин 67 г/кг.;

Заповед №РД 11-1848/09.12.2015 г.Ним Азал Т/С - а.в.азадирахтин А – 1% +азадирахтин Б, В, Г, Д – 0,5%+ним-субстанция – 2,5%;

Заповед №РД 11-1837/09.12.2015 г.Танго Супер/Опус Топ- а.в.епоксиконазол 84 г/л+фенпропиморф 250 г/л.

Заповед №РД 11-1668/06.11.2015 г.Полирам ДФ - а.в.метирам 700 г/кг.

Заповед №РД 11-1571/19.10.2015 г.

Заповед №РД 11-1520/02.10.2015 г.Купроксат ФЛ-а.в.триосновен меден сулфат 345 г/л.

Заповед №РД 11-1519/02.10.2015 г. Шампион 50 ВП/Макк 50 ВП/Шамп 50 ВП-а.в.меден хидроокис 77% (50% мед)

Заповед №РД 11-1510/02.10.2015 г. Фунгуран ОН 50 ВП-а.в.меден хидроокис 77%

Заповед №РД 11-1511/02.10.2015г.Косайд 2000 ВГ-а.в.меден хидроокис 538 г/кг

Заповед №РД 11-1512/02.10.2015г.Бордо Микс 20 ВП-а.в.бордолезова смес (меднокалциев сулфат)200 г/л.

Заповед №РД 11-1241/17.07.2015 г.Дантоп 50 ВГ.

Заповед №РД 11-944/29.05.2015 г.Калипсо 480 СК - а.в. тиаклоприд 480 г/л.

Заповед №РД 11-679/21.04.2015 г. Актара 25 ВГ-а.в.тиаметоксам 250 г/кг.

Заповед №РД 11-862 от 20.06.2014г. Ориус 25 ЕВ/Династи 25 ЕВ/Тебумакс 25 ЕВ – а.в. тебуконазол 250 г/л.

Заповед Видейт 10Г

Заповед Авант 150 ЕК

Заповед № РД 11-835 от 05.08.2013 - Сантана 0,7 Г – клотианидин 7 г/кг

Заповед РД 11-1370 от 19.11.2012г.-Глифоган 480 СЛ/Глифоголд 480 СЛ - глифозат 360 г/л

Заповед РД 11-530 от 03.05.2012 г. - ОРИУС 25 ЕВ/ДИНАСТИ 25 ЕВ/ТЕБУМАКС 25 ЕВ, тебуконазол-250 г/л

Заповед РД 11-367 от 9 май 2011 г. - ДЕЦИС 2.5 ЕК, делтаметрин - 25 г/л

Заповед РД 11-373 от 9 май 2011 г. - КАРАМБА 60 ЕК, метконазол - 60 г/л

Заповед РД 11-374 от 9 май 2011 г. - АЛВЕРДЕ, метафлумизон - 240 г/л

Заповед РД 11-375 от 9мй 2011 г. - МОСПИЛАН 20 СП, ацетамиприт - 200 г/кг

Заповед РД 11-376 от 9 май 2011 г. - ПИКАДОР 20 СЛ, имидаклоприт - 20 г/л

Заповед РД 11-377 от 9 май 2011 г. - КОНФИДОР ЕНЕРДЖИ ОД, имидаклоприт - 75 г/л +, делтаметрин - 10 г/л

Заповед РД 11-378 от 9 май 2011 г. - УОРАНТ 20 СЛ, имидаклоприт - 200 г/л

Заповед РД 11-379 от 9 май 2011 г. - ПИРЕТРУМ-ФС ЕК, 32% екстракт от пиретрум (25% пиретрин) + 32% сусамово масло + 36% прилепители (меки калиеви сапуни)

Запод РД 11-380 от 9 май 2011 г. - ПИРУС, 36,6 г/л (4%) екстракт от пиретрум (117 г/л пиперонил бутоксид)

Заповед РД 11-381 от 9 май 2011 г. - НИМ АЗАЛ Т/С, 1% азадирахтин А+, 0.5% азадирахтин Б,В,Г,Д+, 2.5% нимсубстанция

Заповед РД 11-1653 от 29 декември 2011 г.- ФОЛИКУР 250 ЕВ/ХОРИЗОНТ, тебуконазол – 250 г/л. 
 

 Заповеди за разрешаване на паралелна търговия с ПРЗ

Заповед №РД 11-903/12.05.2022 г. Флинт Макс 75 ВГ – а.в.трифлоксистробин 250 г/кг и тебуконазол 500 г/кг.

Заповед №РД 11-902/12.05.2022 г. Фотон ОД – а.в.месотрион 75 г/л, никосулфорон 30 г/л; 

Заповед №РД 11-901/12.05.2022 г. Микал Флаш – а.в.алуминиев фозетил 500 г/кг и фолпет 250 г/кг; 

Заповед №РД 11-234/17.02.2022 г. Раундъп Класик Про – а.в.глифозат 360 г/л.

Заповед №РД 11-1940/24.08.2021 г. Кораген 20 СК – а.в.хлорантранилипрол 200 г/л 

Заповед №РД 11-1941/24.08.2021 г. Валмек – а.в.абамектин 18 г/л;

Заповед №РД 11-1942/24.08.2021 г. Проксимо – а.в.пирипроксифен – 100 г/л;

Заповед №РД 11-1562/07.07.2021 г. Ридомил Голд Р ВГ – а.в.металаксил-М 20 г/кг и меден оксихлорид 141,9 г/кг.

Заповед №РД 11-1110/28.05.2021 г. Моспилан 20 СП – а.в.ацетамиприд 200 г/л.

Заповед №РД 11-1109/28.05.2021 г. Тепеки – а.в.флоникамид 500 г/кг;

Заповед №РД 11-455/05.03.2021 г. Леброн 0,5 Г – а.в. тефлутрин (tefluthrin) – 5 г/кг

Заповед №РД 11-454/05.03.2021 г. Куадрис 25 СК – а.в азоксистробин (azoxystrobin) 250 г/л.

Заповед №РД 11-3047 от 22.12.2020 г. ИНТЕЙЛтм - а.в. никосулфурон (nicosulfuron) - 240 г.л.

Заповед №РД 11-2620 от 24.11.2020 г. АЛВЕРДЕ 240 СК - а.в. метафлумизон - 240 г.л.

Заповед №РД 11-2185/25.09.2020 г. Флуенс СХ – а.в.трибенурон-метил 500 г/кг.

Заповед №РД 11-1904/19.08.2020 г. Карате Зеон 5 КС – а.в.ламбда-цихалотрин 50 г/л.

Заповед №РД 11-987/13.05.2020 г. Ажил 100 ЕК – а.в.пропаквизафоп – 100  г/л;

Заповед №РД 11-988/13.05.2020 г. Имидан 50 ВГ – а.в.фосмет 500 г/кг.

Заповед №РД 11-537/21.02.2020 г. Зенкор 600 СК – а.в.метрибузин 600 г/л;

Заповед №РД 11-538/21.02.2020 г. Инфинито СК – а.в.флуопиколид – 62,5 г/л и пропамокарб-хидрохлорид 625 г/л;

Заповед №РД 11-539/21.02.2020 г. Акробат Плюс ВГ – а.в.диметоморф 90 г/кг и манкоцеб 600 г/кг;

Заповед №РД 11-547/21.02.2020 г. Алиет Флаш – фосетил-алуминий (алуминиев фозетил) – 800 г/кг.

Заповед №РД 11-273/24.01.2020 г. Вазтак Нов 100 ЕК – а.в.алфа-циперметрин  100 г/л;

Заповед №РД 11-274/24.01.2020 г. Скор 250 ЕК – а.в.дифеноконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-275/24.01.2020 г. Фюри 10 ЕК – а.в.зета-циперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11-2114/25.10.2019 г. Скор 250 ЕК – а.в. дифеноконазол 500 г/кг.

Заповед №РД 11-2062/17.10.2019 г. Хорус 50 ВГ – а.в. ципродинил 500 г/кг.

Заповед №РД 11-1528/31.07.2019 г. Топаз 100 ЕК-а.в.пенконазол 100 г/л.

Заповед №РД 11-827/07.05.2019 г. Тарсис – а.в.тебуконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-57719.03.2019 г. Би-58 Топ – а.в. диметоат 400 г/л;

Заповед №РД 11-584/19.03.2019 г. Нуреле Д 550 ЕК – а.в.хлорпирифос 500 г/л и циперметрин 50 г/л;

Заповед №РД 11-585/19.03.2019 г. Дует Ултра – а.в. епоксиконазол 187 г/л и тиофанат-метил 310 г/л.

Заповед №РД 11-219/25.01.2019 г. Eфика 960 ЕК – а.в. S-метолахлор 960 г/л.

Заповед №РД 11-2530/11.12.2018 г. Евур – а.в.тау-флувалинат 240 г/л.

Заповед №РД 11-2437/28.11.2018 г. Вазтак 100 ЕК – а.в.алфа-циперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11-2020/12.10.2018 г. Кабрио Топ – а.в.пираклостробин 50 г/кг+метирам 550 г/кг.

Заповед №РД 11-2013/12.10.2018 г. Корсейт 60 ВГ – а.в.симоксанил 600 г/кг

Заповед №РД 11-1670 от 28.08.2018 г. ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК-а.в. S-метолахлор-960 г.л.

Заповед №РД 11-1619 от 20.08.2018 г. Суич 62,5 ВГ -  а.в.ципродинил 375 г.л. + флудиоксонил 250 г.кг.

Заповед №РД 11-700/19.04.2018 г. Акробат Плюс ВГ – а.в.диметоморф 90 г/кг+манкоцеб 600 г/кг.

Заповед №РД 11-371/28.02.2018 г. Тесоро 250 Нов – а.в.тебуконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-372/28.02.2018 г. Тепеки – а.в.флоникамид 500 г/кг;

Заповед №РД 11-370/28.02.2018 г. Листего Плюс П – а.в. имазамокс 25 г/л

Заповед №РД 11-2560/29.11.2017 г. Акробат Р – а.в.диметоморф 60 г/кг + меден оксихлорид 400 г/кг.

Заповед № РД 11-2125/19.10.2017 г. Шавит Ф 72 ВДГ – а.в.фолпет 700 г/кг + триадименол 20 г/кг.

Заповед №РД 11-1670/10.08.2017 г. Икуейшън Про – а.в.симоксанил 300 г/кг+фамоксадон  225 г/кг;

Заповед №РД 11-1671 от 10.08.2017 г. Куадрис 25 СК – а.в.азоксистробин 250 г/л

Заповед №РД 11-1358/26.06.2017 г. Топаз 100 ЕК – а.в.пенконазол 100 г/л.

Заповед №РД 11-829/24.04.2017 г. Актара 25 ВГ – а.в.тиаметоксам 250 г/кг.

Заповед №РД 11-244/03.02.2017 г. Тебу Голд 250 ЕК- а.в.тебуконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11- 168/24.01.2017 г. Афалон Нов – а.в.линурон 450 г/л.;

Заповед №РД 11-167/24.01.2017 г. Тирам 80 ВГ Нов-а.в.тирам 800 г/кг.; Заповедта не е в сила, поради обжалване.

Заповед №РД 11-166/24.01.2017 г. Моспилан Нов – а.в.ацетамиприд 200 г/л.;

Заповед №РД 11-165/24.01.2017 г. Верита Нов – а.в.фенамидон 44,4 г/кг+алуминиев фозетил 667 г/кг.;

Заповед №РД 11-164/24.01.2017 г. Акробат Р Нов – а.в.диметоморф 60 г/кг + меден оксихлорид 400 г/кг.;

Заповед № РД 11-163/24.01.2017 г. Скор 250 ЕК – а.в.дифеноконазол 250 г/л.;

Заповед №РД 11-162/24.01.2017 г. Нуреле Д 550 ЕК Нов – а.в.хлорпирифос 500 г/л+циперметрин 50 г/л.;

Заповед №РД 11-161/24.01.2017 г. Акробат Плюс Нов – а.в.диметоморф 90 г/кг + манкоцеб 600 г/кг.

Заповед №РД 11-2024/20.10.2016 г. Актара 25 ВГ Нов – а.в.тиаметоксам 250 г/кг.

Заповед №РД 11-1710/14.09.2016 г.. Мокап Плюс ГР – а.в.етопрофос 100 г/кг.

Заповед №РД 11-1507/12.08.2016 г.. Бизан 400 СК – а.в.метазахлор 400 г.л.

Заповед №РД 11-1577/29.08.2016 г. Стомп Нов Плюс – а.в. пендиметалин 330 г/л.;

Заповед №РД 11-1575/29.08.2016 г. Дуал Голд Нов – а.в. S-метолахлор 960 г/л.;

Заповед №РД 11-1574/29.08.2016 г. Аминопиелик Нов – а.в.2,4 Д аминна сол 600 г/л.;

Заповед №РД 11-1492/10.08.2016 г. Зенкор Нов СК – а.в. метрибузин 600 г/л.;

Заповед №РД 11-1491/10.08.2016 г. Вазтак 100 ЕК Плюс – а.в.алфациперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11-1449/04.08.2016 г. Кобра 360 СЛ – а.в. глифозат 360 г/л.;

Заповед №РД 11-1448/04.08.2016 г. Бизан 400 СК – а.в.метазахлор 400 г.л.

Заповед №РД 11- 937/30.05.2016 г. Ястреб – а.в. глифозат 360 г/л.;

Заповед №РД 11- 945/31.05.2016 г. Куадрис Нов СК - а.в. азоксистробин 250 г/л.

Заповед №РД 11- 697/22.04.2016 г. Куадрис Нов СК - а.в.азоксистробин 250 г/л.;  Заповедта не е в сила, поради обжалване.

Заповед №РД 11- 693/22.04.2016 г.Скор Нов ЕК - а.в. дифеноконазол 250 г/л.;

Заповед №РД 11- 698/22.04.2016 г.Топсин Нов - а.в. тиофанат-метил 700 г/кг.;

Заповед №РД 11- 699/22.04.2016 г.Шавит Ф Нов - а.в. фолпет 700 г/кг.+триадименол 20 г/кг.

Заповед №РД 11-428/18.03.2016 г.Раундъп 360 СЛ Нов-а.в.глифозат 360 г/л.;

Заповед №РД 11-429/18.03.2016 г.Би-58-а.в.диметоат 400 г/л.

Заповед №РД 11-408/16.03.2016 г.Децис 2,5 ЕК Нов-а.в.делтаметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-1524/02.10.2015г.Вазтак Нов 100 ЕК-а.в.алфа-циперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11-1110/24.06.2015 г.Арес 360 СЛ - а.в.глифозат 360 г/л.;

Заповед №РД 11-1111/24.06.2015 г.Стомп Нов 330 ЕК - а.в.пендиметалин 330 г/л.;

Заповед №РД 11-1112/24.06.2015 г.Би 58 - а.в.диметоат 400 г/л.
 

Заповед №РД 11-990/10.06.2015 г.

Заповед Сайф СЛ

Заповед Катана СЛ Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед № РД 11-844 от 05.08.2013 - Нуреле - Д ЕК

Заповед РД 11- 533 от 29 април 2013 г. - Хипо

Заповед РД 11 - 210 от 18.02.2013г. - Найтхоук - пендиметалин 330 г/кг

Заповед РД 11-210 от 27.02.2012 г.-ТРИМЕКСА 75 ДФ, трибенурон-метил-750 г/кг

Заповед РД 11-382 от 9 май 2011 г. - СТОМП НОВ 330 ЕК, пендиметалин - 330 г/л

Заповед РД 11-872 от 27 юли 2011 г. - БАЗАГРАН 480 СЛ, бентазон - 480 г/л

Заповед РД 11-873 от 27 юли 2011 г. - ПУЛСАР 40 СЛ, имазамокс - 40 г/л

Заповед РД 11-875 от 27 юли 2011 г. - СТОМП НОВ 330 ЕК, пендиметалин - 330 г/л

Заповед РД 11-876 от 27 юли 2011 г. - ФОЛИКУР 250 ЕВ, тебуконазол - 250 г/л (внос от Унгария) 

Заповед РД11-874 от 27 юли 2011 г. - ФОЛИКУР 250 ЕВ, тебуконазал - 250 г/л (внос от Германия)

Заповед РД 11-1251 от 13 октомври 2011 - "КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС", ламбда-цихалотрин-50 г/л

Заповед РД 11-1660 от 29 декември 2011 г. – СТОМП НОВ 330 ЕК, пендиметалин – 330 г/л


 Заповеди за отказ на разрешаване на продукти за растителна защита заявени за  паралелна търговия

Заповед №Рд 11-240/03.02.2017 г. Ридомил Голд МЦ Нов – а.в.металаксил М 4%+манкоцеб 64%;

Заповед №РД 11-169/24.01.2017 г. Моспилан 20 СП – а.в. ацетамиприд 200 г/кг.;

Заповед №РД 11-159/24.01.2017 г. Дитан М 45 Нов – а.в.манкоцеб 800 г/кг.

Заповед РД 11- 520 от 29 април 2013 г.- Рипар

Заповед РД 11- 522 от 29 април 2013 г - Айгър

Заповед РД 11- 521 от 29 април 2013 г. - Сигнет

 

 Заповеди за не разрешаване за пускане на пазара и употреба на ПРЗ

Заповед №РД 11-1129/01.06.2021 г. Сакрон 45 ВГ – а.в.цимоксанил 450 г/кг.

Заповед №РД 11-1104/28.05.2021 г. Кариал Флекс – а.в.мандипропамид 250 г/кг и цимоксанил 180 г/кг.

Заповед №РД 11-819/23.04.2021 г. Файтън – а.в.метсулфурон-метил 40 г/кг и бенсулфурон 500 г/кг.

Заповед № РД 11- 1377/18.08.2014 за отмяна на Заповед № РД 11-1272 /01.08.2014

Заповед №РД 11 – 1272 от 01.08.2014г. Салса 75 ВГ – а.в. етаметсулфурон-метил 750 г/кг.

 

 Заповеди за прекратяване на срока за разрешаване за пускане на пазара и употреба на ПРЗ

Заповед №РД 11-2952/09.12.2021 г. Аура – а.в.профоксадим 200 г/л.

Заповед №РД 11-2670/10.11.2021 г. Неалта СК – а.в.цифлуметофен 200 г/л;

Заповед №РД 11-1970/26.08.2021 г. Максим Стар 025 ФС – а.в.ципроконазол 6,25 г/л и флудиоксонил 18,75 г/л

Заповед №РД 11-1938/24.08.2021 г. Систан 20 ЕВ-а.в.миклобутанил 200 г/л.

Заповед №РД 11-1939/24.08.2021 г. Систан Екозом ЕВ – а.в.миклобутанил 45 г/л;

Заповед №РД 11-1932/23.08.2021 г. Доминатор Ултра – а.в.глифозат 360 г/л.

Заповед №РД 11-820/23.04.2021 г. Риза 20 ЕК – а.в.тебуконазол 200 г/л.

Заповед №РД 11-614/25.03.2021 г. Агроксон – а.в.МЦПА 500 г/л.

Заповед №РД 11-598/23.03.2021 г. Димилин 480 СК – а.в.дифлубензурон 480 г/л.

Заповед №РД 11-509/11.03.2021 г. Димилин 480 СК – а.в.дифлубензурон 480 г/л.

Заповед №РД 11-2576/17.11.2020 г. Строби ДФ + Делан 700 ВДГ – а.в. крезоксим-метил – 500 г/кг и дитианон – 700 г/кг.

Заповед № РД 11-2305/14.10.2020 г. Атоник – а.в. натриев пара-нитрофенолат 3 г/л, натриев орто-нитрофенолат 2 г/л и натриев 5-нитрогваиколат 1 г/л;

Заповед №РД 11-2303/14.10.2020 г. Реал 300 ФС – а.в.тритиконазол 300 г/л;

Заповед №РД 11-2302/14.10.2020 г. Строби ДФ/Дискус ДФ – а.в.крезоксим-метил 50 %.

Заповед №РД 11-1955/25.08.2020 г. Фостоксин пелети – а.в.алуминиев фосфид 56%;

Заповед №РД 11-1956/25.08.2020 г. Магтоксин – дражета – а.в.магнезиев фосфид 66%;

Заповед №РД 11-1957/25.08.2020 г. Фостоксин (таблетки)-а.в.алуминиев фосфид 56%;

Заповед №РД 11-1958/25.08.2020 г. Магтоксин (плочки/ленти)-а.в.магнезиев фосфид 56 %;

Заповед №РД 11-1970/25.08.2020 г. Мерпан 80 ВДГ – а.в.каптан 800 г/кг;

Заповед №РД 11-1971/25.08.2020 г. Делиция Газтоксин (пелети)-а.в.алуминиев фосфид 56,8%;

Заповед №РД 11-1972/25.08.2020 г. Текфос Пелети – а.в.алуминиев фосфид 57 г/кг;

Заповед №РД 11-1973/25.08.2020 г. Деция Газ Екс-Б торбички-а.в.алуминиев фосфид 570 г/кг;

Заповед №РД 11-1974/25.08.2020 г. Делиция Газтоксин (таблетки)-а.в.алуминиев фосфид 56,8%;

Заповед №РД 11-1975/25.08.2020 г. Текфос Таблетки – а.в.алуминиев фосфид 57 г/кг.

Заповед №РД 11-1832 от 10.08.2020 г. МАГЕОС - а.в. алфа-циперметрин – 150 г.кг.

Заповед №РД 11-1816 от 07.08.2020 г. ВАЗТАК НОВ 100 ЕК - а.в. алфа-циперметрин – 100 г.л.

Заповед №РД 11-1707/24.07.2020 г. Логос 4 СК – а.в.никосулфурон 40 г/л.

Заповед №РД 11-1523/02.07.2020 г. Алегро/Токата/Ювел – а.в.крезоксим-метил 125 г/л и епоксиконазол 125 г/л;

Заповед №РД 11-1522/02.07.2020 г. Диамант Макс/Опера – а.в.пираклостробин 85 г/л и епоксиконазол 62,5 г/л;

Заповед №РД 11-1521/02.07.2020 г. Озирис – а.в.епоксиконазол 37,5 г/л и метконазол 27,5 г/л.

Заповед №РД 11-1334/23.06.2020 г. Дует Ултра/Рекс Ултра – а.в.епоксиконазол 187 г/л и тиофанат-метил 310 г/л.

Заповед №РД 11-802/30.03.2020 г. Смартфреш – а.в.1-метилциклопропен 33 г/кг.

Заповед №РД 11-748 от 20.03.2020 г. ТРИГАРД 75 ВП - а.в. циромазин - 750 г.кг.

Заповед №РД 11-2153/31.10.2019 г. Сирио 4 СК/Крю 4 СК/Астрал 4 СК – а.в.никосулфурон 40 г/л;

Заповед №РД 11-2154/31.10.2019 г. Топик 080 ЕК – а.в.клодинафоп пропаргил 80 г/л + антидот.

Заповед №РД 11-2024/10.10.2019 г. Байфидан 250 ЕК – а.в.триадименол 250 г/л;

Заповед №РД 11-2025/10.10.2019 г. Байфидан 312 СК – а.в.триадименол 312 г/л;

Заповед №РД 11-2026/10.10.2019 г. Фалкон 460 ЕК/Импулс Супер – а.в.тебуконазол 167 г/л, спироксамин 250 г/л и триадименол 43 г/л.

Заповед №РД 11-1744 от 22.08.2019 г. МЕДЯН ЕКСТРА 350 СК - а.в.оксихлоршд – 614 г.л.

Заповед №РД 11-1745 от 22.08.2019 г. ПЕНДИГАН 330 ЕК - а.в.пендиметалин 330 г.л.

Заповед №РД 11-1743 от 22.08.2019 г. МОКАП 10 Г - а.в.етопрофос - 100 г.кг.

 

Заповед №РД 11-1662/12.08.2019 г. Ранер 240 СК – а.в.метоксифенозид 240 г/л.

Заповед №РД 11-1611/02.08.2019 г. Дифендър СЛ/Магнето/Пасифик СЛ – а.в.дикамба 120 г/л и 2,4 Д 360г/л;

Заповед №РД 11-1612/02.08.2019 г. Толурекс 50 СК – а.в.хлоротолурон 500 г/л;

Заповед №РД 11-1613/02.08.2019 г. Лонтрел 300 СЛ- а.в.клопиралид 300 г/л.

Заповед №РД 11-1226/27.06.2019 г. Актара 25 ВГ – а.в.тиаметоксам 250 г/кг.

Заповед №РД 11-1169/24.06.2019 г. Танго Супер/Опус Топ – а.в. фенпропиморф– 250 г/л и епоксиконазол 84 г/л;

Заповед №РД 11-1171/24.06.2019 г. Капало/Сеандо Про – а.в.фенпропиморф 200 г/л, епоксиконазол 62,5 г/л и метрафенон 75 г/л.

Заповед №РД 11-1104/12.06.2019 г. Санмайт 20 ВП – а.в. пиридабен – 200 г/л.

Заповед №РД 11-818/25.04.2019 г. Пара Зомер – а.в. парафиново масло 75 %.

Заповед №РД 11-782/19.04.2019 г. Пасифика ВГ+Биопауър – а.в.мезосулфурон 30 г/кг, йодосулфурон 10 г/кг и мефемпир диетил (антидот) 90 г/кг.

Заповед №РД 11-730/15.04.2019 г. Децис 2,5 ЕК – а.в.делтаметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-489/11.03.2019 г. Реглон Форте – а.в.дикват 150 г/л.

Заповед № РД 11-313/13.02.2019 г. Флордимекс Т Екстра – а.в. етефон – 660 г/л;

Заповед №РД 11-315/13.02.2019 г. Флордимекс 420 – а.в.етефон 420 г/л ;

Заповед №РД 11-314/13.02.2019 г. Сфера Макс СК – а.в.трифлоксистробин 375 г/л и ципроконазол 160 г/л.

Заповед № РД 11-2547/13.12.2018 г. Манкоцеб 80 ВП – а.в. манкоцеб 80 %;

Заповед №РД 11-2564/14.12.2018 г. Винсит ФС – а.в.тиабендазол 25 г/л, флутриафол 37,5 г/л и имазалил 15 г/л;

Заповед №РД 11-2566/14.12.2018 г.Протеус О-тек – а.в.тиаклоприд 150 г/л и делтаметрин 20 г/л;

Заповед №РД 11-2567/14.12.2018 г. Винсит Ф – а.в.тиабендазол 25 г/л и флутриафол 37,5 г/л.

Заповед №РД 11-1298 от 16.07.2018 г. СИЛИТ 40 СК - а.в.додин 400 г.л.

Заповед №РД 11-1289 от 12.07.2018 г. Белведере форте - а.в.етофумезат 200 г.л. + десмедифам 100 г.л. + фенмедифам 100 г.л.

Заповед №РД 11-1236 от 09.07.2018 г. Стомп нов 330 ЕК  - а.в.пендиметалин 330 г.л.

Заповед №РД 11-1237 от 09.07.2018 г. Стомп нов 330 ЕК   -  а.в.пендиметалин 330 г.л.

Заповед №РД 11-1239 от 09.07.2018 г. Стомп нов 330 ЕК - а.в.пендиметалин 330 г.л.

Заповед №РД 11-1240 от 09.07.2018 г. Стомп нов 330 ЕК - а.в.пендиметалин 330 г.л.

Заповед №РД 11-1241 от 09.07.2018 г. Стомп нов плюс  - а.в.пендиметалин 330 г.л.

Изпълнението на заповедта е спряно, поради обжалване.

Заповед №РД 11-1238 от 09.07.2018 г. Стомп нов 330 ЕК - а.в.пендиметалин 330 г.л.

Заповед №РД 11-1175/03.07.2018 г. Ефория 045 ЗВ – а.в.ламбда-цихалотрин 15 г/л + тиаметоксам 30 г/л;

Заповед №РД 11-1181/03.07.2018 г. Пендимекс 330 ЕК – а.в.пендиметалин 330 г/л;

Заповед №РД 11-1179/03.07.2018 г. Дерби Супер – а.в.флорасулам 150,2 г/кг+аминопиралид-калий 300,5 г/кг;

Заповед №РД 11-1178/03.07.2018 г. Санафен – а.в.2,4 Д аминна сол – 600 г/л;

Заповед №РД 11-1176/03.07.2018 г. Каптан 50 ВП – а.в.каптан 500 г/кг.

Заповед №РД 11-910/30.05.2018 г. Би-58 Плюс – а.в.диметоат 400 г/л;Заповедта не е в сила, поради обжалване»

Заповед №РД 11-911/30.05.2018 г. Би-58 Нов – а.в.диметоат 400 г/л;

Заповед №РД 11-912/30.05.2018 г. Би-58 Нов – а.в. диметоат 400 г/л.

Заповед №РД 11-669/17.04.2018 г. БИ- 58 – а.в.диметоат 400 г/л

Заповед №РД 11-670/17.04.2018 г. Стомп Нов 330 ЕК – а.в.пендиметалин 330 г/л.

Заповед №РД 11-456/15.03.2018 г. Лузиндо 40 ВГ – а.в.тиаметоксам 200 г/л + хлорантранилипрол 200 г/л.

Заповед №РД 11-368/28.02.2018 г. Галиган 240 ЕК/Оксиган 240 ЕК – а.в.оксифлуорфен 240 г/л;

Заповед №РД 11-373/28.02.2018 г. Мокап Плюс ГР – а.в.етопрофос 100 г/кг.

Заповед №РД 11-121/18.01.2018 г. Мокап 10 Г – а.в.етопрофос 100 г/кг;

Заповед №РД 11-115/18.01.2018 г. Регалис ВГ – а.в.прохексадион-калций 100 г/л;

Заповед №РД 11-117/18.01.2018 г. Димилин 25 ВП- а.в.дифлубензурон 250 г/кг.

Заповед №РД 11-2624/01.12.2017 г. Аканто Плюс/Акапела Плюс – а.в.пикоксистробин 200 г/л + ципроконазол 80 г/л;

Заповед №РД 11-2625/01.12.2017 г. Кредо ® 600 СК/Плинкер ® 600 СК – а.в.хлороталонил 500 г/л+пикоксистробин 100 г/л;

Заповед №РД 11-2626/01.12.2017 г. Аканто 250 СК/Акапела 250 СК – а.в.пикоксистробин 250 г/л;

Заповед №РД 11-2627/01.12.2017 г. Зенкор 70 ВГ – а.в.метрибузин 700 г/кг;

Заповед №РД 11-2628/01.12.2017 г. Ламдекс 50 КС – а.в.ламбда-цихалотрин 50 г/л;

Заповед №РД 11-2629/01.12.2017 г. Мезурол Шнекенкорн 4 Г – а.в. метиокарб 40 г/кг;

Заповед №РД 11-2630/01.12.2017 г. Дивидент стар 036 ФС – а.в.дифеноконазол 30 г/л + ципроконазол 6,25 г/л.

Заповед №РД 11-2131/19.10.2017 г. Афалон Нов – а.в.линурон 450 г/л.

Заповед №РД 11-1672/10.08.2017 г. Ламбада 5 ЕК – а.в. ламбда-цихалотрин 50 г/л

Заповед №РД 11-1194/07.06.2017 г. Калин Фло СК – а.в.линурон 425 г/л;

Заповед №РД 11-1206/07.06.2017 г. Афалон 45 СК – а.в. линурон 450 г/л;

Заповед №РД 11-1207/07.06.2017 г.Линурекс 45 СК – а.в. линурон 450 г/л;

Заповед №РД 11-1208/07.06.2017 г. Линурекс 50 СК – а.в. линурон 500 г/л;

Заповед №РД 11-1209/07.06.2017 г. Нуфлон СК – а.в.линурон 450 г/л;

Заповед №РД 11-1210/07.06.2017 г. Линурон 45 СК – а.в.линурон 450 г/л.

Заповед №РД 11-713/06.04.2017 г. Екопарт 2 СК – а.в.пирафлуфен-етил 20 г/л.

Заповед №РД 11-2023/20.10.2016 г.Базис 75 ДФ+Тренд – а.в. римсулфурон -500г/кг+тифенсулфурон 250 г/кг+Тренд 90 (прилепител).

Заповед №РД 11-1761/15.09.2016 г. Логран 20 ВГ – а.в.триасулфурон 200 г/л.;

Заповед №РД 11-1760/15.09.2016 г. Хербафлекс – а.в.бефлубутамид 500 г/л+изопротурон 500 г/л.;

Заповед №РД 11-1758/15.09.2016 г. Протуган 500 СК – а.в.изопротурон 500 г/л.;

Заповед №РД 11-1757/15.09.2016 г. Легато Плюс 600 СК – а.в.дифлуфеникан 100 г/л+изопротурон 500 г/л.;

Заповед №РД 11-1759/15.09.2016 г. Изор 500 СК – а.в.изопротурон 500 г/л.;

Заповед №РД 11-1762/15.09.2016 г. Линтур 70 ВГ –а.в. триасулфурон 4,1%+дикамба 65,9%.

Заповед №РД 11-1304/19.07.2016 г. Ларен – а.в. медсулфурон-метил 200 г/кг.

Заповед №РД 11- 435/21.03.2016 г.Корсейт Р ВП-ав.симоксанил 4,2%+меден оксихлорид 39,75%.

Заповед №РД 11-1850/09.12.2015 г.Шавит 25 ЕК/Тридемол 25 ЕК - а.в.триадименол 250 г/л.

Заповед №РД 11-1116/24.06.2015 г.Раксил Ултра 120 ФС - а.в.тебуконазол 120 г/л.

Заповед №РД 11-945/29.05.2015 г.Мадекс 3 СК - а.в.3х10 на 13 г.в./л гранулозен вирус

Заповед №РД 11-939/29.05.2015 г. Уидмастер 464 СЛ - а.в. дикамба 120 г/л + 2,4 Д аминна сол 344 г/л

Заповед №РД 11-769/30.04.2015 г. Клио - а.в. топрамезон 336 г/л.

Заповед №РД 11-770/30.04.2015 г. Стелар 210 СЛ - а.в. топрамезон 50 г/л + дикамба 160 г/л.

Заповед №РД 11-689/21.04.2015 г. Био Акт ВГ - а.в.спори на гъбата Paecilomices lilacinus, щам 251, титър 1 х 10 жизнени спори на гр. продукт.
Заповед №РД 11-690/21.04.2015 г. Енервин -а.в.метирам 440 г/кг+аметоктрадин (инитиум)-120 г/кг.
Заповед №РД 11-686/21.04.2015 г. Майстер ОД - а.в.форамсулфурон 30 г/л+йодосулфурон 1 г/л+изоксадифен-етил (антидот) 30 г/л.
Заповед №РД 11-688/21.04.2015 г. Нирвана - а.в.имазамокс 16,7 г/л+пендиметалин 250 г/л.

Заповед №РД 11-254 от 11.02.2015 г. – Екип СК- а.в. форамсулфурон 22,5 г/л + антидот 22,5 г/л.

Заповед №РД 11-253 от 11.02.2015 г. – Антракол 70 ВГ- а.в.пропинеб 700 г/кг..

Заповед №РД 11-1958/09.12.2014г. ТРЕВИСИМО СК – а.в. диурон 250 г/л, глифозат 250 г/л

Заповед №РД 11-1959/09.12.2014г. АРДЕНТ 50 СК – а.в. крезоксим-метил 500 г/л

Заповед №РД 11-1963/09.12.2014г. ХУСАР МАКС ВГ – а.в. мезосулфурон 30 г/кг, йодосулфурон 30 г/кг, мефенпир-диетил (антидот)

Заповед №РД 11-1962/09.12.2014г. РАФТ 400 СК – а.в. оксадиаржил 400 г/л

Заповед №РД 11 – 1274 от 01.08.2014г. Корсейт М ДФ – а.в.симоксанил 4%+манкоцеб 40%.

Заповед №РД 11 – 1049 от 03.07.2014г.Систан Супер 24 ЕК – а.в.миклобутанил  240 г/л.

Заповед №РД 11-866 от 20.06.2014г. Тиморекс 66 ЕК - а.в. екстракт от чаено дърво 66% .

Заповед №РД 11-860 от 20.06.2014г. Гоал 4 СК – а.в. оксифлуорфен 480 г/л.

Заповед №РД 11-859 от 20.06.2014г. Гоал 2 ЕК - а.в. оксифлуорфен 240 г/л.

Заповед №РД 11-858 от 20.06.2014г. Трейсър 480 СК – а.в. спинозад 480 г/л.

Заповед РД 11-465 от 28.03.2014 Сипервет 25 ЕК – циперметрин 250 г/л

Заповед №РД 11-309 от 10.03.2014г. Кордус 75 ВГ – а.в.никосулфурон 500 г/кг + римсулфурон 250 г/кг

Заповед №РД 11-308 от 10.03.2014г. Корсейт Р ДФ – Бианко – а.в. симоксанил 4,2%+меден оксихлорид 39,75%

Заповед №РД 11-307 от 10.03.2014г. Шавит П 210 ЕС – а.в. прохлораз 90 г/л + триадименол 120 г/л

Заповед №РД 11 – 1181 от 05.11.2013г. КосмосR  500 ФС – фипронил 500 г/л

Заповед Котонекс 50 СК

Заповед Сийдоприд 600 ФС/Сомбреро 600 ФС

Заповед Пикус 60 ФС

Заповед Пончо  600 ФС

Заповед Крайцер Рапица 322 ФС

Заповед Крайцер 600 ФС

Заповед №РД 11-1037 от 03.10.2013г. - Смерч 24 ЕК - оксифлуорфен 240 г.л. Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед №РД 11-1036 от 03.10.2013г. - Пикадор 35 СТ - имидаклоприд 350 г.л. Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед №РД 11-1035 от 03.10.2013г. - Пикадор 20 СЛ - имидаклоприд 200 г.л. Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед №РД 11-1034 от 03.10.2013г. - Терано 12,5 СК - флутриафол 125 г.л.

Заповед № РД 11-1033 от 03.10.2013г. - Фен 24 ЕК - оксифлуорфен 240 г.л. Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед № РД 11-1032 от 03.10.2013г. - Бриз 12,5 ЕК - флутриафол 125 г.л. Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед № РД 11-1031 от 03.10.2013г. - Аксанит Cu - металаксил 80 г.л. + меден оксихлорид 400 г.л. Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед № РД 11-831 от 05.08.2013 – Каризма – флузилазол 106,7 г/л +фамоксадон 100 г/л

Заповед № РД 11-832 от 05.08.2013 - Капитан 25 ЕВ – флузилазол 250 г/л

Заповед № РД 11-833 от 05.08.2013 - Алерт С- карбендазим 250 г/л + флузилазол 250 г/л

Заповед РД 11 - 211 от 18.02.2013г. - Родекил ПП - бромадиолон 0,005%

Заповед РД 11 - 203 от 18.02.2013г. - Еклер 49 ВГ- трифлоксистробин 250 г/кг + симоксанил 240 г/кг

Заповед РД 11 - 201 от 18.02.2013г. - Раксил 025 ФС - тебуконазол 25 г/л

Заповед РД 11 - 199 от 18.02.2013г. - Децис 25 ВГ - делтаметрин 250 г/кг

Заповед РД 11 - 206 от 18.02.2013г. - Гродил Ултра ВГ - йодосулфурон - 12,5 г/кг + амидосулфурон 50 г/кг

Заповед РД 11 - 209 от 18.02.2013г. - Пънч 40 ЕК - флузилазол - 400 г/л

Заповед РД 11 - 207 от 18.02.2013г.- Фуроре Супер 7,5 ЕВ - феноксикапроп-П-етил - 69 г/л

Заповед РД 11 - 200 от 18.02.2013г. - Арамо 50 -тепралоксидим - 50 г/л

Заповед РД 11 - 204 от 18.02.2013г. - Гаучо 600 ФС - имидаклоприд - 600 г/л

Заповед №РД 11-1089/14.10.2013г.

Заповед РД 11 - 204 от 18.02.2013г. - Гаучо 600 ФС - имидаклоприд - 600 г/л

Заповед РД 11 - 208 от 18.02.2013г.- Конфидор 200 СЛ - имидаклоприд - 200 г/л

Заповед №РД 11-1091/14.10.2013г.

Заповед РД 11 - 198 от 18.02.2013г. - Фоликур 25 ВГ -тебуконазол - 250 г/кг

Заповед РД 11-98 от 25 януари 2013 г. - РАК 3+4 - (Феромон - ампули)

Заповед РД 11-97 от 25 януари 2013 г. - РАК 5+6 - (Феромон - ампули)

Заповед РД 11-96 от 25 януари 2013 г. - РАК 1+2 (Феромон - ампули)

Заповед РД 11-95 от 25 януари 2013 г. - Акробат МЦ - (диметоморф-90 г/кг + манкоцеб-600 г/ кг) 

Заповед РД 11-91 от 25 януари 2013 г. - Концентрат за бордолезов разтвор СК 11 - (меден хидроокис 10-12%)

Заповед РД 11-90 от 25 януари 2013 г. - Ескорт ЕК - (имазамокс - 12,5 г/л + пендиметалин - 250 г/л)

Заповед РД 11-89 от 25 януари 2013 г. - Шавит Ф 71.5 ВП - (тиадименол-1.5 + фолпет - 70%)

Заповед РД 11- 88 от 25 януари 2013 г. - Тиопаст СК 60 - (сяра 60%)
 

Заповед РД 11- 85 от 25 януари 2013 г.- Пол - Сулкол 80 ВП - (сяра 80%)

Заповед РД 11- 83 от 25 януари 2013 г. - Болеро 12 ЕК - (миклобутанил 125 г/л)Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед РД 11- 81 от 25 януари 2013 г. - Болеро 12 ЕК - (миклобутанил 125 г/л)

Заповед РД 11-1389 от 21 ноември 2012г. - ТЕРАГАРД 48 ЕК - хлорпирифос етил

Заповед РД 11-1390 от 21 ноември 2012г. - Пасат 35 СТ - металаксил

Заповед РД 11-1391 от 21 ноември 2012г. - Глифозат 360 -И - глифозад

Заповед РД 11 - 1380 от 19 ноември 2012г. - Роялфло 48 СК

Заповед РД 11 -1381 от 19 ноември 2012г. - Пужил 4 Л СК

Заповед РД 11 - 1382 от 19 ноември 2012г. - Витавакс Екстра

Заповед РД 11 -1383 от 19 ноември 2012г. - Конфидор 70 ВГ

Заповед №РД 11-1090/14.10.2013г

Заповед РД 11-984 от 30 юли 2012г. - Неозил 10 СЛ

Заповед РД 11-983 от 30 юли 2012г. - Форей 96 Б

Заповед РД 11-982 от 30 юли 2012г. - Дипел 8 Л

Заповед РД 11-981 от 30 юли 2012г. - Дипел ВП

Заповед РД 11-535 от 03 май 2012 г. - МЕРЛИН 750 ВГ, изоксафлутол

Заповед РД 11-212 от 27 февруари 2012 г. - ГРАСП 25 СК

Заповед РД 11-1668 от 29 декември 2011 г. – БЕТОКСОН П 65

Заповед РД 11-1667 от 29 декември 2011 г. – СПРИНТ 20 ВП

Заповед РД 11-1666 от 29 декември 2011 г. – КУПРОКСИЛ 48 ВП

Заповед РД 11-1665 от 29 декември 2011 г. – СПРИНТ 75 ВП

Заповед РД 11-1257 от 13 октомври 2011 - "ХАРМОНИ ЕКСТРА"

Заповед РД 11-1256 от 13 октомври 2011 - "ПИРАМИН ДФ"

Заповед РД 11-1255 от 13 октомври 2011 - "АУРА ПЛЮС"

Заповед РД 11-1254 от 13 октомври 2011 - "АНТРАКОЛ 70 ВП"

Заповед РД 11-889 от 27 юли 2011 г. - ВИТАВАКС ЕКСТРА НФ

Заповед РД 11-888 от 27 юли 2011 г. - ВИТАВАКС 200 ВП

Заповед РД 11-887 от 27 юли 2011 г. - РЕЙСЪР 25 ЕК

Заповед РД 11-886 от 27 юли 2011 г. - АРОУ 240 ЕК

Заповед РД 11-885 от 27 юли 2011 г. - АРОУ 120 ЕК

Заповед РД 11-884 от 27 юли 2011 г. - ТИОЗОЛ 80 ВП

Заповед РД 11-883 от 27 юли 2011 г. - АПОЛО ПЛЮС 60 ЕК

Заповед РД 11-882 от 27 юли 2011 г. - ПИРОС

Заповед РД 11-390 от 9 май 2011 г. - КОТОНЕКС 50 ВП

Заповед РД 11-389 от 9 май 2011 г. - ТОРНАДО 5 ЕК

Заповед РД 11-388 от 9 май 2011 г. - ОПТИКА КОМБИ

Заповед РД 11-387 от 9 май 2011 г. - ОПТИКА

Заповед РД 11-386 от 9 май 2011 г. - МЕТАЛАКСАН МЦ 72 ВП

Заповед РД 11-385 от 9 май 2011 г. - ХЕРБОКСОН 600

Заповед РД 11-384 от 9 май 2011 г. - ХЛОРТОСИНТ 700 СК

Заповед РД 11-383 от 9 май 2011 г. - КОМАНДО 20 СЛ

 "Заповед РД 12-16/04.07.2012 г. на Министъра на земеделието и храните, изменяща Заповед РД 12-25/05.03.2010 г. на Министъра на земеделието и храните"

 "Заповед РД 12-6/13.03.2012 г. на Министъра на земеделието и храните, изменяща Заповед РД 12-87/19.10.2010 г. на Министъра на земеделието и  храните"

 

Заповеди за отнемане на разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ

Заповед №РД 11-920/13.05.2022 г. Имидан 50 ВГ (за паралелна търговия) – а.в.фосмет 500 г/кг; 

Заповед №РД 11-925/13.05.2022 г. Имидан 50 ВГ – а.в.фосмет 500 г/кг

Заповед №РД 11-575/28.03.2022 г. Артемис – а.в.прохлораз 200 г/л, тебуконазол 100 г/л и фенпропидин 150 г/л; 

Заповед №РД 11-577/28.03.2022 г. Замир 400 ЕВ – а.в.прохлораз 267 г/л и тебуконазол 133 г/л; 

Заповед №РД 11-573/28.03.2022 г. Кантик – а.в.прохлораз 200 г/л, тебуконазол 100 г/л и фенпропидин 150 г/л; 

Заповед №РД 11-574/28.03.2022 г. Кинто Плюс ФС – а.в.прохлораз 55 г/л и тритиконазол 20 г/л; 

Заповед №РД 11-572/028.03.2022 г. Мираж 45 ЕК – а.в.прохлораз 450 г/л; 

Заповед №РД 11-580/28.03.2022 г  Айтак – а.в.прохлораз 450 г/л; 

Заповед №РД 11-581/28.03.2022 г. Бансури – а.в.прохлораз 450 г/л; 

Заповед №РД 11-582/28.03.2022 г. Факсер – а.в.прохлораз 450 г/л; 

Заповед №РД 11-583/28.03.2022 г. Гъливер 50 ВГ – а.в.азимсулфурон 500 г/кг.

Заповед №РД 11-361/02.03.2022 г. Синдокса – а.в.индоксакарб 300 г/кг; 

Заповед №РД 11-364/02.03.2022 г. Авант 150 ЕК – а.в.индоксакарб 150 г/л.

Заповед №РД 11-3193/31.12.2021 г. Ранман Туин Пак – а.в.циазофамид 400 г/л и активатор (органосиликонов адювант).

Заповед №РД 11-2951/09.12.2021 г. Херкулес 125 СК – а.в.флутриафол 125 г/л.

Заповед №РД 11-2949/09.12.2021 г. Терано 12,5 СК – а.в.флутриафол 125 г/л;

Заповед №РД 11-2948/09.12.2021 г. Титан – а.в.флутриафол 125 г/л; 

Заповед №РД 11-2947/09.12.2021 г. Импакт 25 СК – а.в.флутриафол 250 г/л; 

Заповед №РД 11-2946/09.12.2021 г. Винсит КС – а.в.флутриафол 25 г/л;

Заповед №РД 11-2950/09.12.2021 г. Бриз 12,5 СК – а.в.флутриафол 125 г/л; 

Заповед 11-2960/09.12.2021 г. Икуейшън Про – а.в.симоксанил 300 г/кг и фамоксадон 225 г/кг;

Заповед №РД 11-2961/09.12.2021 г. Икуейшън Про – а.в.симоксанил 300 г/кг и фамоксадон 225 г/кг;

Заповед №РД 11-2680/10.11.2021 г. Фастрин 15 ВГ – а.в.алфа-циперметрин 150 г/кг.

Заповед №РД 11-2679/10.11.2021 г. Фастрин 10 ЕК-а.в.алфа-циперметрин 100 г/л; 

Заповед №РД 11-2361/13.10.2021 г. Арбинол Б – а.в.битрекс/ денатониeв бензоат (bitrex / denatonium benzoate) – 0.1 % .

Заповед №РД 11-2379/13.10.2021 г. Скор 250 ЕК – а.в.дифеноконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-2257/01.10.2021 г. Евур – а.в.тау-флувалинат 240 г/л.

Заповед №РД 11-1971/26.08.2021 г. Рикали – а.в.изопиразам 125 г/л и ципроконазол 80 г/л.

Заповед №РД 11-1972/26.08.2021 г. Сегурис Екстра – а.в.азоксистробин 100 г/л, изопиразом 100 г/л и ципроконазол 80 г/л;

Заповед №РД 11-1973/26.08.2021 г. Закео Екстра СК – а.в.азоксистробин 200 г/л и ципроконазол 80 г/л;

Заповед №РД 11-1974/26.08.2021 г. Сиелекс – а.в.ципроконазол 60 г/л и пентиопирад 150 г/л;

Заповед №РД 11-1969/26.08.2021 г.Комрад/Камрат/Ципразо – а.в.азоксистробин 200 г/л и ципроконазол 80 г/л;

Заповед №РД 11-1953/25.08.2021 г. Ритуал – а.в.миклобутанил 125 г/л.

Заповед №РД 11-1952/25.08.2021 г. Медина 20 ЕВ – а.в.миклобутанил 200 г/л;

Заповед №РД 11-1951/25.08.2021 г. Миклофил  – а.в.миклобутанил  125 г/л;

Заповед №РД 11-1555/07.07.2021 г. Зуум 11 СК – а.в.етоксазол 110 г/л.

Заповед №РД 11-1422/24.06.2021 г. Карамат 2,5 ЕВ – а.в.фенбуконазол 25 г/л.

Заповед №РД 11-1420/24.06.2021 г. Индар 5 ЕВ – а.в. фенбуконазол 50 г/л;

Заповед №РД 11-1419/24.06.2021 г. Пенкоцеб 75 ВГ – а.в.манкоцеб 750 г/кг;

Заповед №РД 11-1418/24.06.2021 г. Ридомил Голд МЦ 68 ВГ – а.в.манкоцеб 64% и металаксил-М  4%;

Заповед №РД 11-1417/24.06.2021 г. Пенкоцеб 80 ВП – а.в.манкоцеб 800 г/кг;

Заповед №РД 11-1281/18.06.2021 г. Аминопиелик Нов – а.в.2,4 Д аминна сол – 600 г/л.

Заповед №РД 11-1280/18.06.2021 г. Апрон XL 350 ЕС – а.в.металаксил-М 350 г/л;

Заповед №РД 11-1279/18.06.2021 г. Максим Куатро – а.в.флудиоксонил 37,5 г/л , тиабендазол 300 г/л, металаксил –М 29 г/л и азоксистробин 15 г/л;

Заповед №РД 11-1278/18.06.2021 г. Максим XL 350 ФС – а.в.флудиоксонил  - 25 г/л и металаксил-М -9,7 г/л; 

Заповед №РД 11-1264/18.06.2021 г. Драго 76 ВП – а.всимоксанил 6% и манкоцеб 70 %;

Заповед №РД 11-1160/02.06.2021 г. Акробат Плюс Нов – а.в.диметоморф90 г/кг и манкоцеб 600 г/кг;

Заповед №РД 11-1159/02.06.2021 г. Акробат Плюс ВГ – а.в.диметоморф 90 г/кг и манкоцеб 600 г/кг;

Заповед №РД 11-1158/02.06.2021 г. Акробат Плюс ВГ – а.в.диметоморф 90 г/кг и манкоцеб 600 г/кг.

Заповед №РД 11-1146/02.06.2021 г. Автар 75 НТ – а.в.манкоцеб 750 г/кг;

Заповед №РД 11-1148/02.06.2021 г. Деспина – а.в.манкоцеб 680 г/кг и симоксанил 45 г/кг; 

Заповед №РД 11-1147/02.06.2021 г. Ридомил Голд МЦ 68 ВГ – а.в.манкоцеб 64% и металаксил –М 4%;

Заповед №РД 11-1111/28.05.2021 г. Колаж 64 ОД – а.в.никосулфурон  60 г/л и тифенсулфурон-метил 4 г/л.

Заповед №РД 11-878/27.04.2021 г. Корсейт Макс – а.в.симоксанил 80 г/кг и манкоцеб 600 г/кг.

Заповед №РД 11-877/27.04.2021 г. Медейро М ВГ – а.в.фосетил-алуминий 350 г/кг и манкоцеб 350 г/кг;

Заповед №РД 11-875/27.04.2021 г. Санкоцеб 80 ВП – а.в.манкоцеб 800 г/кг;

Заповед №РД 11-874/27.04.2021 г. Дабъл Капър Кий – а.в.меден оксихлорид 386 г/кг и манкоцеб 175 г/кг; 

Заповед №РД 11-873/27.04.2021 г. Арметил-М – а.в.металаксил 80 г/кг и манкоцеб 640 г/кг;

Заповед №РД 11-872/27.04.2021 г. Дитан М-45 – а.в.манкоцеб 800 г/кг;

Заповед №РД 11-871/27.04.2021 г. Електис 75 ВГ/Роксам 75 ВГ – а.в.зоксамид 8,3% и манкоцеб 66,7%;

Заповед №РД 11-870/27.04.2021 г. Фосбел Плюс – а.в.фосетил (фосенил алуминий) 350 г/кг и манкоцеб 350 г/кг;

Заповед № РД 11-869/27.04.2021 г. Катанга Ман – а.в.фосетил-алуминий 350 г/кг и манкоцеб 350 г/кг;

Заповед №РД 11-868/27.04.2021 г. Купертин-М – а.в.бордолезова смес  (медно-калциев сулфат) – 741 г/кг и манкоцеб 80 г/кг;

Заповед №РД 11-867/27.04.2021 г. Манфил 75 ВГ – а.в.манкоцеб  750 г/кг;

Заповед №РД 11-866/27.04.2021 г. Манфил 80 ВП – а.в.манкоцеб  800 г/кг;

Заповед №РД 11-818/23.04.2021 г. Куадрис Нов СК – а.в.азоксистробин 250 г/л.

Заповед №РД 11-638/26.03.2021 г. Купросейт Голд Нов – а.в.манкоцеб 400 г/кг и цимоксанил 40 г/кг.

Заповед №РД 11-637/26.03.2021 г. Купросейт Голд М – а.в.манкоцеб 640 г/кг и симоксанил 80 г/кг;

Заповед №РД 11-636/26.03.2021 г. Афросан Дупло – а.в.манкоцеб 200 г/кг и меден оксихлорид 545,45 г/кг;

Заповед №РД 11-635/26.03.2021 г. Кодимур М – а.в.манкоцеб 175  г/кг и меден оксихлорид 386 г/кг;

Заповед №РД 11-634/26.03.2021 г. Лаинкобре М – а.в.манкоцеб 175 г/кг и оксихлорид 386 г/кг;

Заповед №РД 11-633/26.03.2021 г. Профилукс– а.в.манкоцеб 680 г/кг и симоксанил 45 г/кг;

Заповед №РД 11-632/26.03.2021 г. Моксимат 505 ВП – а.в.манкоцеб 465 г/кг и симоксанил 40 г/кг;

Заповед №РД 11-631/26.03.2021 г. Фортуна Глоуб – а.в.манкоцеб 750 г/кг;

Заповед №РД 11-628/26.03.2021 г. Филдър 69 ВГ– а.в.манкоцеб 600 г/кг и диметоморф 90 г/кг;

Заповед №РД 11-626/26.03.2021 г. Акробат Плюс ВГ – а.в.манкоцеб 600 г/кг и диметоморф 90 г/кг;

Заповед №РД 11-625/26.03.2021 г. Валбон – а.в.манкоцеб 700 г/кг и бентиаваликарб 17,5 г/кг;

Заповед №РД 11-624/26.03.2021 г. Алфил Дупло – а.в.манкоцеб 350 г/кг ифосетил-алуминий 350 г/кг; 

Заповед №РД 11-623/26.03.2021 г. Моксимат 505 ВГ – а.в.манкоцеб 465 г/кг;

Заповед №РД 11-622/26.03.2021 г. Дитан ДГ – а.в.манкоцеб 750 г/кг;

Заповед №РД 11-621/26.03.2021 г. Манкозеб 80 ВП – Агрия - а.в.манкоцеб 800 г/кг;

Заповед №РД 11-599/23.03.2021 г. Биошилд Топ – а.в.тиофанат-метил 350 г/л и тетраконазол 20 г/л.

Заповед №РД 11-583/22.03.2021 г. Топсин М 70 ВДГ – а.в.тиофанат-метил 700 г/кг.

Заповед №РД 11-582/22.03.2021 г. Топсин М 70 ВДГ – а.в.тиофанат-метил 700 г/кг;

Заповед №РД 11-581/22.03.2021 г. Топсин Нов – а.в.тиофанат-метил 700 г/кг;

Заповед №РД 11-580/22.03.2021 г. Топ Плюс 70 ВП – а.в. тиофанат-метил 700 г/кг;

Заповед №РД 11-510/11.03.2021 г. Фюри 10 ЕК – а.в.зета-циперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11-511/11.03.2021 г. Фюри 10 ЕВ – а.в.зета-циперметрин 100 г/л;

Заповед №РД 11-512/11.03.2021 г. Фюри 10 ЕК – а.в.зета-циперметрин 100 г/л;

Заповед №РД 11-515/11.03.2021 г. Уорант 20 СЛ – а.в.имидаклоприд 200 г/л;

Заповед №РД 11-514/11.03.2021 г. Пикадор 20 СЛ – а.в.имидаклоприд 200 г/л;

Заповед №РД 11-513/11.03.2021 г.; Малет  200 СЛ/Нуприд 200 СЛ – а.в.имидаклоприд 200 г/л;

Заповед №РД 11-517/11.03.2021 г. Кохинор 200 СЛ – а.в.имидаклоприд 200 г/л;

Заповед №РД 11-516/11.03.2021 г. Конфидор Енерджи ОД – а.в имидаклоприд 75 г/л и делтаметрин 10 г/л;

Заповед №РД 11-461/05.03.2021 г. Требон 30 ЕК – а.в.етофенпрокс 300 г/л.

Заповед №РД 11-3055 от 22.12.2020 г. БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ - а.в. бромоксинил октаноат хептаноат - 400,8 г.л. (съответстващо на бромоксинил - 280 г.л.) + 2,4 Д етилхексилестер - 422,1 г.л.

Заповед №РД 11-3054 от 22.12.2020 г. ОКСО 337 ЕК - а.в. бромоксинил (под формата на бромоксинил - октаноат)  – 262 г.л. + темботрион – 50 г.л. + изоксадифен-етил - 25 г.л. (антидот)

Заповед №РД 11-3053 от 22.12.2020 г. ГАЛБЕН 8 М 65 - а.в. беналаксил – 80 г.кг. и манкоцеб - 650 г.кг.

Заповед №РД 11-2300/14.10.2020 г. Дукат 25 ЕК – а.в.бета-цифлутрин 25 г/л;

Заповед №РД 11-2304/14.10.2020 г. Найтхоук – а.в.пендименалин 330 г/л;

Заповед №РД 11-2306/14.10.2020 г. Вазтак Нов 100 ЕК – а.в.алфа-циперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11-1954/25.08.2020 г. Дует Ултра – а.в.епоксиконазол 187 г/л и тиофанат-метил 310 г/л.

Заповед №РД 11-1842 от 11.08.2020 г. КУАДРИС 25 СК - а.в. азоксистробин - 250 г.л.

Заповед №РД 11-1706/24.07.2020 г. Акробат Р – а.в.диметоморф 60 г/кг и меден оксихлорид 400 г/кг;

Заповед №РД 11-1709/24.07.2020 г. Акробат Р Нов – а.в.диметоморф 60 г/кг и меден оксихлорид 400 г/кг.

Заповед №РД 11-1629/13.07.2020 г. Сонидо 400 ФС – а.в.тиаклоприд 400 г/л;

Заповед №РД 11-1630/13.07.2020 г. Протеус 110 ОД – а.в.тиаклоприд  100 г/л и делтаметрин 10 г/л;

Заповед №РД 11-1631/13.07.2020 г. Калипсо 480 СК – а.в.тиаклоприд 480 г/л;

Заповед №РД 11-1632/13.07.2020 г. Биская 240 ОД – а.в.тиаклоприд 240 г/л.

Заповед №РД 11-1520/02.07.2020 г. Рубрик 125 СК – а.в. епоксиконазол 125 г/л;

Заповед №РД 11-1519/02.07.2020 г. Сопрано 125 СК/Маредо 125 СК – а.в.епоксиконазол 125 г/л.

Заповед №РД 11-1333/23.06.2020 г. Игъл 75 ВГ/Глийн 75 ВГ – а.в.хлорсулфурон 750 г/кг;

Заповед №РД 11-1332/23.06.2020 г. Клик Про – а.в.мезотрион 50 г/л и тербутилазин 326 г/л;

Заповед №РД 11-747 от 20.03.2020 г. ГРАНСТАР 75 ДФ_ТРИМЕР 75 ДФ - а.в. трибенурон – метил (трибенурон) 750 г.кг.

Заповед №РД 11-732/19.03.2020 г. Ротер ВГ – а.в.метсулфурон-метил 600 г/кг.

Заповед №РД 11-737/20.03.2020 г. Акурат 60 ВГ – а.в.метсулфурон-метил 600 г/кг.

Заповед №РД 11-622/05.03.2020 г. Камбио СЛ – а.в.бентазон 320 г/л и дикамба 90 г/л.

Заповед №РД 11-519/19.02.2020 г. Акробат Р – а.в.диметоморф 60 г/кг и меден оксихлорид 400 г/кг.

Заповед №РД 11-474/14.02.2020 г. Релдан 40 ЕК – а.в. хлорпирифос-метил 400 г/л;

Заповед №РД 11-475/14.02.2020 г. Релдан 22 ДМ - а.в.хлорпирифос-метил 225 г/л;

Заповед №РД 11-476/14.02.2020 г. Неорел ЕК - а.в.хлорпирифос-метил 90 г/л и циперметрин 60 г/л;

Заповед №РД 11-478/14.02.2020 г. Даскор 440/Нуреле М – а.в.хлорпирифос-метил 400 г/л и циперметрин 40 г/л;

Заповед №РД 11-485/14.02.2020 г. Пиринекс Сюприйм ЗВ – а.в.хлорпирифос 250 г/л и бета-цифлутрин 12 г/л;

Заповед №РД 11- 483  /14.02.2020 г. Пиринекс 48 ЕК – а.в.хлорпирифос 480 г/л;

Заповед №РД 11-484/14.02.2020 г. Нуреле Д/Хлорсирин 550 ЕК/Санмба – а.в.хлорпирифос 500 г/л  и циперметрин 50 г/л;

Заповед №РД - 481/14.02.2020 г. Евърсект – а.в. хлорпирифос 480 г/л 

Заповед №РД 11-479/14.02.2020 г. Нуреле Д 550 ЕК – а.в.хлорпирифос 500 г/л и циперметрин 50 г/л ;

Заповед №РД 11-477/14.02.2020 г. Нуреле Д 550 ЕК Нов – а.в.хлорпирифос 500 г/л и циперметрин 50 г/л;

Заповед №РД 11-482/14.02.2020 г.Дурсбан 4 ЕК – а.в.хлорпирифос 480 г/л ;

Заповед №РД 11 - 480/14.02.2020 г. Агрия 1050+/Терагард Плюс – а.в. хлорпирифос 480 г/л и циперметрин 50 г/л .

Заповед №РД 11-369/04.02.2020 г. Вазтак 100 ЕК  Плюс – а.в. алфа-циперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11-276/24.01.2020 г. Шавит Ф Нов – а.в. фолпет 700 г/кг и триадименол 20 г/кг.

Заповед №РД 11-2634/17.12.2019 г. Битъп Компакт – а.в.десмедифам 82,5% и фенмедифам 82,5%

Заповед №РД 11-2635/17.12.2019 г. Белведере – а.в.десмедифам 160 г/л и фенмедифам 160 г/л;

Заповед №РД 11-2639/17.12.2019 г. Актара 25 ВГ Нов – а.в.тиаметоксам 250 г/кг;

Заповед №РД 11-2672/18.12.2019 г. Ланат 25 ВП – а.в.метомил 250 г/кг;

Заповед №РД 11-2673/18.12.2019 г. Ланат 20 СЛ – а.в.метомил 200 г/л.

Заповед №РД 11-2629/17.12.2019 г. Би-58 Топ – а.в.диметоат 400 г/л;

Заповед №РД 11-2630/17.12.2019 г. Шавит Ф 72 ВДГ – а.в.фолпет 700 г/кг + триадименол 20 г/кг

Заповед №РД 11-2225/11.11.2019 г. Мимик 240 ЛВ – а.в.тебуфенозид – 240 г/л;

Заповед №РД 11-2223/11.11.2019 г. Актара 25 ВГ – а.в.тиаметоксам 250 г/кг.

Заповед №РД 11-2183/04.11.2019 г. Данадим Прогрес 400 ЕК/Рогор Л 40/Би-58 – а.в.диметоат 400 г/л;

Заповед №РД 11-2184/04.11.2019 г. Димистар 40 ЕК – а.в.диметоат 400 г/л;

Заповед №РД 11-2185/04.11.2019 г. Хира – а.в.диметоат 400 г/л;

Заповед №РД 11-2186/04.11.2019 г. Шавит Ф 72 ВДГ – а.в.фолпет 700 г/кг и триадименол 20 г/кг;

Заповед №РД 11-2178/04.11.2019 г. Алфамекс 100 ЕК – а.в.алфа-циперметрин 100 г/л;

Заповед №РД 11-2174/04.11.2019 г. Нео Стоп ДП – а.в.хлорпрофам 10 г/кг.

Заповед №РД 11-2115/25.10.2019 г. Вазтак 100 ЕК – а.в.алфа-циперметрин 100 г/л;

Заповед №РД 11-2116/25.10.2019 г. Вазтак Нов 100 ЕК – а.в.алфа-циперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11-2030/10.10.2019 г. Амистар Опти  480 СК/Приори Опти СК/Олимпус СК/Ортива Опти СК- а.в.азоксистробин 80 г/л + хлороталонил 400 г/л;

Заповед №РД 11-2029/10.10.2019 г. Еминент Стар – а.в.хлороталонил 250 г/л +тетраконазол 62,5 г/л;

Заповед №РД 11-2028/10.10.2019 г. Прогрейн – а.в.хлороталонил 375 г/л и ципроконазол 40 г/л;

Заповед №РД 11-2027/10.10.2019 г. Просийд – а.в.хлороталонил 375 г/л и ципроконазол 40 г/л.

Заповед №РД 11-1812/30.08.2019 г. КАТАНА СЛ– а.в. клопиралид 300 г/л.

Заповед №РД 11-1661/12.08.2019 г. Банко 500 – а.в. хлороталонил 500 г/л.

Заповед №РД 11-1526/31.07.2019 г. Меден Оксихлорид 50 ВП – а.в. меден оксихлорид 50% ( Cu );

Заповед №РД 11-1527/31.07.2019 г. Румба 35 ЕК – а.в.меден оксихлорид =350 г/л Cu.

Заповед №РД 11-1614/02.08.2019 г. Купроцин Супер М – а.в. меден оксихлорид 50% ( 30%Cu )

Заповед №РД 11-1482/30.07.2019 г. Триомакс 45 ВП – а.в.симоксанил 4%, манкоцеб 12% и меден оксихлорид 29% ( Cu ).

Заповед №РД 11-1413/19.07.2019 г. Скор Нов ЕК – а.в.дифеноконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-1414/19.07.2019 г. Скор 250 ЕК – а.в.дифеноконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-1415/19.07.2019 г. Децис 2,5 ЕК Нов – а.в.делтеметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-1105/12.06.2019 г. Делтамекс 2,5 ЕК – а.в.делтаметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-805/24.04.2019 г. Диовид 60 СЛ – а.в.2,4 Д аминна сол 600 г/л;

Заповед №РД 11-806/24.04.2019 г. Енвидор 240 СК – а.в.спиродиклофен 240 г/л.

Заповед №РД 11-781/19.04.2019 г. Валсамин – а.в.2,4 Д – 600 г/л.

Заповед № РД 11-614/25.03.2019 г. Зенит – а.в.пропиконазол 125 г/л и фенпропидин 500 г/л.;

Заповед №РД 11-615/25.03.2019 г. Чероки СЕ – а.в.хлороталонил 375 г/л, ципроконазол 50 г/л и пропиконазол 62,5 г/л;

Заповед №РД 11-617/25.03.2019 г. Куилт Ексел 263 СЕ – а.в.пропиконазол 122,5 г/л и азоксистробин 141,4 г/л;

Заповед №РД 11-618/25.03.2019 г. Болт XL – а.в.пропиконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-619/25.03.2019 г. Бампер 25 ЕК – пропиконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-620/25.03.2019 г.Артеа 330 ЕК – а.в.пропиконазол 250 г/л и ципроконазол 80 г/л;

Заповед №РД 11-621/25.03.2019 г. Пленум 50 ВГ – а.в.пиметрозин 500 г/кг;

Заповед №РД 11-622/25.03.2019 г. Бампер Супер – а.в.пропиконазол 90 г/л и прохлораз 400 г/л;

Заповед №РД 11-623/25.03.2019 г. Тилт 25 ЕК – а.в.пропиконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-624/25.03.2019 г. Суперсект Мега/Суперсект Екстра – а.в.циперметрин 250 г/л.

Заповед № РД 11-513/13.03.2019 г. Витавакс 200 ФФ – а.в.карбоксин 200 г/л и тирам 200 г/л.;

Заповед №РД 11-514/13.03.2019 г. Витавакс 2000/Анкор/Витавакс Роял – а.в.карбоксин 200 г/л и тирам 200 г/л;

Заповед №РД 11-515/13.03.2019 г. Флоузан ФС – а.в.тирам 533 г/л.

Заповед № РД 11-488/11.03.2019 г. Дессикаш 200 СЛ – а.в. дикват – 200 г/л;

Заповед №РД 11-491/11.03.2019 г. Диква 20 СЛ/Димор 20 СЛ/Димазо 20 СЛ – а.в.дикват 200 800 г/л;

Заповед №РД 11-490/11.03.2019 г. Мишън 200 СЛ – а.в.дикват 200 г/л.

Заповед № РД 11-476/07.03.2019 г. Тирам 80 ВДГ (паралелна търговия) – а.в. тирам – 800 г/кг;

Заповед №РД 11-477/07.03.2019 г. Тирам 80 ВГ Нов (паралелна търговия) – а.в.тирам 800 г/кг.

Заповед №РД 11-456/01.03.2019 г. Тирам 80 ВГ – а.в.тирам 800 г/кг.

Заповед №РД 11-2565/14.12.2018 г. Верита Нов – а.в.фенамидон 44,4 г/кг и алуминиев фозетил 667 г/кг;

Заповед №РД 11-2568/14.12.2018 г. Валсаглиф – а.в.глифозат 360 г.л.

Заповед №РД 11-2279 от 12.11.2018 г. БАСТА 15 СЛ - а.в. глюфозинат-амониум – 150 г/л.

Заповед № РД 11-2251/08.11.2018 г. – а.в. мезотрион 480 г/л;

Заповед №РД 11-2253 от 08.11.2018 г. Фолдър 80 ВГ – а.в.фолпет 800 г/кг.

Заповед № РД 11-2019/12.10.2018 г. Верита ВГ – а.в.фенамидон 44,4 г/кг+алуминиев фозетил 667 г/кг.

Заповед № РД 11-2006/12.10.2018 г. Монсерент Г ФС – а.в.имидаклоприд 120 г/л+пенсикурон 250 г/л;

Заповед №РД 11-2011/12.10.2018 г. Консенто СК – а.в.фенамидон 75 г/л +пропамокарб хидрохлорид 375 г/л;

Заповед №РД 11-2012/12.10.2018 г. Дриза ВГ – а.в.ипродион 500 г/кг

Заповед №РД 11-1958/04.10.2018 г. Пикадор 35 СТ – а.в.имидаклоприд 350 г/л;

Заповед №РД 11-1959/04.10.2018 г. Уорант 70 ВГ – а.в.имидаклоприд 700 г/л

Заповед №РД 11-1942/02.10.2018 г. Глифос Супер 45 СЛ – а.в.глифозат 450 г/л;

Заповед №РД 11-1941/02.10.2018 г. Глифос 36 СЛ – а.в.глифозат 360 г/л;

Заповед №РД 11-1940/02.10.2018 г. Глифос Дакар – а.в.глифос 680 г/кг.

Заповед №РД 11-1921/28.09.2018 г. Ефория 045 ЗВ – а.в.тиаметоксам 30 г/л + ламбдацихалотрин 15 г/л;

Заповед №РД 11-1920/28.09.2018 г. Лузиндо 40 ВГ – а.в.тиаметоксам 200 г/л+хлорантранилипрол 200 г/л;

Заповед №РД 11-1911/28.09.2018 г. Крайцер 350 ФС – а.в.тиаметоксам 350 г/л.;

Заповед №РД 11-1922/28.09.2018 г. Целест Топ 313 ФС – дифеноконазол 25 г/л+флудиоксонил 25 г/л + тиаметоксам 262,5 г/л.

Заповед №РД 11-1667/28.08.2018 г. Сантана 0,7 Г – а.в.клотианидин 7 г/кг;

Заповед №РД 11-1668/28.08.2018 г. Дантоп 50 ВГ – а.в.клотианидин 500 г/кг;

Заповед №РД 11-1669/28.08.2018 г. Юнта Куатро ФС – а.в.клотианидин 166,7 г/л+имидаклоприд 166,7 г/л+протиоконазол 33,3 г/л+тебуконазол 6,7 г/л.

Заповед №РД 11-924/30.05.2018 г. Нексид 015 КС – а.в. гама-цихалотрин 15 г/л.

Заповед №РД 11-698/19.04.2018 г. Пасодобле 70 ВГ – а.в.пропинеб 650 г/кг+флупиколид 50 г/кг.

Заповед №РД 11-464/15.03.2018 г. Раундъп 360 СЛ Нов – а.в.глифозат 360 г/л; Заповедта не е в сила, поради обжалване

Заповед №РД 11-467/15.03.2018 г. Арес 360 СЛ/Атис 360 СЛ/Хит 360 СЛ/Райдър 360 СЛ/Император 360 СЛ – а.в.глифозат;

Заповед №РД 11-466/15.03.2018 г. Глиомекс 360 СЛ – а.в.глифозат 360 г/л;

Заповед №РД 11-465/15.03.2018 г. Кобра 360 СЛ – а.в.глифозат 360 г/л;

Заповед №РД 11-463/15.03.2018 г. Сайф СЛ – а.в.глифозат 360 г/л;

Заповед №РД 11-462/15.03.2018 г. Ястреб – а.в.глифозат 360 г/л.

Заповед №РД 11-430/09.03.2018 г. Раундъп Екстра – а.в.глифозат 540 г/кг;

Заповед №РД 11-431/09.03.2018 г. Раундъп – а.в.глифозат 360 г/л.

Заповед №РД 11-374/28.02.2018 г. Малтоато – а.в.есфенвалерат 25 г/л.

Заповед №РД 11-140/18.01.2018 г. Арвак 50 ВГ – а.в.ипродион 500 г/кг;

Заповед №РД 11-123/18.01.2018 г. Ребют ВГ – а.в.ипродион 500 г/кг;

Заповед №РД 11-138/18.01.2018 г. Синпро – а.в.ипродион 500 г/л;

Заповед №РД 11-125/18.01.2018 г. Сабуесо – а.в.ипродион 500 г/кг;

Заповед №РД 11-132/18.01.2018 г. Баркли Галъп 360/Баркли Варварин 360 – а.в.глифозат 360 г/л;

Заповед №РД 11-131/18.01.2018 г. Глифоган 480 СЛ/Глифоголд 480 СЛ – а.в.глифозат 360 г/л;

Заповед №РД 11-130/18.01.2018 г. Глифозат 360-С – а.в.глифозат 360 г/л;

Заповед №РД 11-129/18.01.2018 г. Доминатор 360 СЛ – а.в.глифозат 360 г/л;

Заповед №РД 11-127/18.01.2018 г. Везувий/Глифомега/Балеаглифо/Киллър 360-а.в.глифозат 360 г/л.

 Заповеди за разрешаване пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба на ПРЗ

Заповед №РД 11-2629/05.11.2021 г. Лумипоза 625 ФС – а.в.циантранилипрол 625 г/л.

Заповед №РД 11-2228/05.11.2021 г. Апрон XL 350 EC – а.в.металаксил М – 339,2 г/л;

Заповед №РД 11-2380/13.10.2021 г. Лумисена 200 ФС – а.в.оксатиапипролин 200 г/л;

Заповед №РД 11-2382/13.10.2021 г. Пленарис – а.в.оксатиапипролин 200 г/л.

Заповед №РД 11-558/17.03.2021 г. Квинклорак 250 СК – а.в.квинклорак 250 г/л.

Заповед №РД 11-557/17.03.2021 г. Ронстар ФЛ– а.в. оксадиазон 380 г/л;

Заповед №РД 11-456/05.03.2021 г. Лумипоза 625 ФС – а.в. циантранилипрол/cyantraniliprole 625 г/л.

Заповед №РД 11-3030 от 18.12.2020 г. МОКАП 10 Г - а.в. етопрофос 100 г.кг.

Заповед №РД 11-3029 от 18.12.2020 г. ПЛЕНАРИС - а.в. оксатиапипролин - 200 г.л.

Заповед №РД 11-2176/25.09.2020 г. Лумисена 200 ФС – а.в.оксатиапипролин 200 г/л.

Заповед №РД 11-720 от 18.03.2020 г. РОНСТАР ФЛ - а.в.оксадиазон - 380 г.л

Заповед №РД 11-2195/21.09.2021 г. Квинклорак 250 СК – а.в.квинклорак 250 г/л

Заповед №РД 11-721 от 18.03.2020 г. КВИНКЛОРАК 250 СК - а.в. квинклорак - 250 г.л

Заповед №РД 11-11/02.01.2020 г. Пленарис – а.в.оксатиапипролин 200

Заповед №РД 11-2586/16.12.2019 г. Лумисена 200 ФС – а.в.оксатиапипролин 200 г/л.

Заповед № РД 11-677/03.04.2019 г. Лентагран ВП – а.в.пиридат 450 г/кг.

Заповед №РД 11-453/01.03.2019 г. Ронстар ФЛ – а.в.оксадиазон 380 г/л.

Заповед №РД 11-437/27.02.2019 г. Квинклорак 250 СК – а.в.квинклорак 250 г/л.

Заповед №РД 11-1862/19.09.2018 г. Арвалин ЛР – а.в.цинков фосфид 40 г/кг (4%).

Заповед №РД 11-809/14.05.2018 г. Ривайв МЕ – а.в.емамектин бензоат 42,9 г/л.

Заповед №РД 11-652/16.04.2018 г. Квинклорак 250 СК – а.в.квинклорак 250 г/л.

Заповед №РД 11-369/28.02.2018 г. Лентагран ВП – а.в.пиридат 450 г/кг.

Заповед №РД 11-1669/10.08.2017 г. Арвалин ЛР – а.в.цинков фосфид  40 г/кг.

Заповед №РД 11-659/27.03.2017 г. Крайцер 350 ФС – а.в.тиаметоксам;

Заповед №РД 11-657/27.03.2017 г. Пончо 600 ФС – а.в.клотианидин;

Заповед №РД 11-658/27.03.2017 г.Сийдоприд 600 ФС – а.в.имидаклоприд.

Заповед №РД 11-1373/25.07.2016 г. Арвалин ЛР – а.в.цинков фосфид 40 г/кг.

Заповед № РД 11-151/29.01.2016 г.Сийдоприд 600 ФС - а.в. имидаклоприд 600 г/л.

Заповед № РД 11-153/29.01.2016 г.Крайцер 350 ФС - а.в. тиаметоксам 350 г/л.

Заповед №РД 11-1249/17.07.2015 г.Модесто 480 ФС - а.в.клотианидин 400 г/л+бета-цифлутрин 80 г/л.

Заповед №РД 11-612/17.04.2015 г. Крайцер 350 ФС - а.в.тиаметоксам 350 г/л.

Заповед №РД 11-614/17.04.2015 г. Космос 500 ФС - а.в.фипронил 500 г/л.

Заповед № РД 11-543/03.04.2015 г. Аканто Плюс - а.в. пикоксистробин 200 г/л и ципроконазол 80 г/л.

Заповед № РД 11-521/31.03.2015 г. Сфера Макс СК - а.в. трифлоксистробин 375 г/л и ципроконазол 160 г/л.

Заповед № РД 11-542/03.04.2015 г. Амистар Екстра СК - а.в. азоксистробин 200 г/л и ципроконазол 80 г/л.

Заповед № РД 11-540/03.04.2015 г. Ретенго 20 ЕК - а.в. пираклостробин 200 г/л

Заповед №РД 11-610/16.04.2015 г.

Заповед № РД 11-527/01.04.2015 г. Фунгуран ОН 50 ВП - а.в.меден хидроксид - 770 г/кг.

Заповед № РД 11-528/01.04.2015 г. Бордо Микс 20 ВП - а.в.бордолезова смес (меднокалциев сулфат)-200 г/кг.

Заповед №РД 11-529/01.04.2015 г. Косайд 2000 ВГ - а.в.меден хидроксид 350 г/кг.

Заповед №РД 11 – 1273 от 01.08.2014г.Арвалин ЛР – а.в. цинков фосфид 40 г/кг (4%)

Заповед №РД 11-863 от 20.06.2014г. Пиринекс 5 Г – а.в. хлорпирифос етил 50 г/кг.

Заповед РД 11-460 от 28.03.2014 Амистар Екстра СК– а.в. азаксистробин 200 г/л + ципроконазол 80 г/л

Заповед РД 11-461 от 28.03.2014 Аканто плюс – а.в. пикоксистробин 200 г/л + ципроконазол 80 г/л

Заповед № РД 11-823 от 05.08.2013 - Арвалин ЛР - цинков фосфид 40 г/кг(4%)

Заповед № РД 11-824 от 05.08.2013 - Стам стар новел ФЛО 480 СК – пропанил 480 г/л (41,4%)

Заповед № РД 11-825 от 05.08.2013 - Амплиго 150 ЗК – ламбда-цихалотрин 50 г/л + хлорантранилипрол 100 г/л

Заповед № РД 11-826 от 05.08.2013 - Вазтак Нов 100 ЕК – алфациперметрин 100 г/л

Заповед № РД 11-827 от 05.08.2013 - Калипсо 480 СК – тиаклоприд 480 г/л

Заповед № РД 11-828 от 05.08.2013 - Алверде 240 СК – метафлумизон 240 г/л

Заповед РД 11-1377 от 19.11.2012г. - Арвалин ЛР - цинков фосфид 40 г/кг (40%) 

Заповед РД 11-527 от 03.05.2012 г. - КОРАГЕН 20 СК, хлорантранилипрол(ринаксапир)-200 г/л

Заповед РД 11-526 от 03.05.2012 г. - МОНКЪТ 46 СК, флутоланил-460 г/л

Заповед РД 11-525 от 03.05.2012 г. - ОПЕРА ЦАРЕВИЦА, пираклостробин-133 г/л, епоксиконазол-50 г/л

Заповед РД 11-524 от 03.05.2012 г. - ВЕРТИМЕК 018 ЕК, абамектин-18 г/л

Заповед РД 11-523 от 03.05.2012 г. - ПИРИНЕКС 5 Г, хлорпирифос етил -50 г/кг

Заповед РД 11-206 от 27.02.2012 г.- ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК, абамектин-18 г/л; хлорантранилипрол-45 г/л

Заповед РД 11-204 от 27.02.2012 г. - ССС 750 СЛ, хлормекват хлорид - 750 г/кг

Заповед РД 11-207 от 27.02.2012 г. - ТОПРЕКС 375 СК, дифеноконазол-250 г/л; паклобутразл-125 г/л

Заповед РД 11-369 от 9 май 2011 г. - ФОЛИКУР 250 ЕВ/ХОРИЗОНТ, тебуконазал - 250 г/л

Заповед РД 11-370 от 9 май 2011 г. - МАВРИК 2Ф, тау-Фувалинат - 240 г/л

Заповед РД 11-371 от 9 май 2011 г. - ВЕРТИМЕК 018 ЕК, абамектин - 18 г/л

Заповед РД 11-372 от 9 май 2011 г. - МОНСЕРЕН Г, имидаклоприт - 120 г/л, пенсикурон - 250 г/л

Заповед РД 11-879 от 27 юли 2011 г. - МОДАОН 4 Ф, бифенокс - 480 г/л

Заповед РД 11-878 от 27 юли 2011 г. - ТОПРЕКС 375 СК, дифенеконазол - 250 г/л, паклобутразол - 125 г/л

Заповед № РД 11 - 453/18.03.2015 г. Арвалин ЛР - а.в. цинков фосфид

40 г/кг (4%)

 

Отказ за ограничена и контролирана употреба на ПРЗ

Заповед №РД 11-891/12.05.2022 г. Крайцер 350 ФС – а.в.тиаметоксам 350 г/л.

Заповед №РД 11-216/15.02.2022 г. Сигнал 300 ЕС – а.в.циперметрин 300 г/л.

Заповед №РД 11-793/22.04.2021 г. Форс 20 КС – а.в.тефлутрин 200 г/л.

Заповед №РД 11-1878/21.09.2018 г. Курацио.

Заповед РД 11-539 от 20.03.2018 г., КРАЙЦЕР 350 ФС, тиаметоксам - 350 г.л.

Заповед РД 11-538 от 20.03.2018 г., ПОНЧО 600 ФС, а.в. Клотианидин - 600 г.л.

Заповед №РД 11-1674/10.08.2017 г. Модесто 480 ФС – а.в.клотианидин 400 г/л + бета-цифлутрин 80 г/л

Заповед №РД 11-1371/25.07.2016 г. Аканто Плюс – а.в. пикоксистробин 200 г/л. + ципроконазол 80 г/л.;

Заповед №РД 11-1372/25.07.2016 г. Стам Нове Фло – а.в.пропанил.

Заповед №РД 11-612/19.04.2016 г.Сфера Макс СК - а.в.трифлоксистробин 375 г/л.+ципроконазол 160г/л.

Заповед №РД 11-427/18.03.2016 г.Амистар Екстра СК-а.в.азоксистробин 200 г/л+ципроконазол 80 г/л.

 Заповеди за промяна в разрешаването на ПРЗ

Заповед №РД 11-970/17.05.2022 г. Центурион Супер – а.в.клетодим 120 г/л;

Заповед №РД 11-971/17.05.2022 г. Селект Супер 120 ЕК – а.в.клетодим 120 г/л;

Заповед №РД 11-972/17.05.2022 г. Шадоу – а.в.клетодим 120 г/л;

Заповед №РД 11-975/17.05.2022 г. Флексити – а.в.метрафенон 300 г/л.

Заповед №РД 11-895/12.05.2022 г. Дефлексо ултра – а.в.S-метолахлор 350 г/л, сулкотрион 100 г/л и беноксакор (антидот) 17,5 г/л; 

Заповед №РД 11- 897/12.05.2022 г. Силит 544 СК – а.в.додин 544 г/л; 

Заповед №РД 11-898/12.05.2022 г. Опюлент – а.в. пираклостробин 200 г/л; 

Заповед №РД 11-899/12.05.2022 г. Азака – а.в.азоксистробин 250 г/л.

Заповед №РД 11-571/28.03.2022 г. Диабло – а.в.хекситиазокс 100 г/кг; 

Заповед №РД 11-568/28.03.2022 г. Диабло СК – а.в.хекситиазокс 258,7 г/кг.

Заповед №РД 11-566/28.03.2022 г. Хеликовекс – а.в.Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (Hear NVP, DSMZ-BV0003) – 7.5 x 10 12 вирусни тела/литър; 

Заповед №РД 11-569/28.03.2022 г. Дива – а.в.пиридат 600 г/л.

Заповед №РД 11-350/02.03.2022 г. Форс®Ево – а.в.тефлутрин 5 г/кг; 

Заповед №РД 11-369/02.03.2022 г. Хемнико 24 СК/Мистрал Опти 240 СК – а.в.никосулфурон 240 г/л; 

Заповед №РД 11-366/02.03.2022 г. Хелиосуфр С – а.в.сяра 700 г/л; 

Заповед №РД 11-348/02.03.2022 г. Цитрин Макс/Циперкил 500 ЕК/Поли 500 ЕК – а.в.циперметрин 500 г/л; 

Заповед №РД 11-349/02.03.2022 г. Леброн 0,5 Г – а.в.тефлутрин 5 г/кг.

Заповед №РД 11-228/17.02.2022 г. Пендинова – а.в.пендиметалин 330 г/л;

Заповед №РД 11-229/17.02.2022 г. Инпут – а.в.спироксамин 300 г/л и протиоконазол 160 г/л; 

Заповед №РД 11-230 /17.02.2022 г. Форс 1,5 Г – а.в.тефлутрин 15 г/кг.

Заповед №РД 11-231/17.02.2022 г. Колтран – а.в.месотрион 50 г/л и дикамба 120 г/л;

Заповед №РД 11-232/17.02.2022 г. Калисто Плюс – а.в.месотрион 50 г/л и дикамба 120 г/л; 

Заповед №РД 11-3191/31.12.2021 г. Тарга Макс/Ачиба Макс– а.в.хизалофоп-Р-етил 100 г/л;

Заповед №РД 11-3190/31.12.2021 г. Шалимар/Протезол – а.в.протиоконазол 125 г/л и тебуконазол 125 г/л.

Заповед №РД 11-3189/31.12.2021 г. Иновор/Мизона – а.в.пираклостробин 200 г/л и флуксапироксад 30 г/л;

Заповед №РД 11-3188/31.12.2021 г. Банджо Форте – а.в.флуазинам 200 г/л и диметоморф 200 г/л;

Заповед №РД 11-3187/31.12.2021 г. Дифлунова – а.в.диметоморф 200 г/л и флуазинам 200 г/л;

Заповед №РД 11-3186/31.12.2021 г. Куантум Рок – а.в.меден хидроксид 215 г/кг и диметоморф 60 г/кг;

Заповед №РД 11-3185/31.12.2021 г.Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК – а.в.циперметрин 100 г/л; 

Заповед №РД 11-3184/31.12.2021 г. Метомор Ф – а.в.фолпет 600 г/кг и диметоморф 113 г/кг;

Заповед №РД 11-3183/31.12.2021 г. Президиум Едно – а.в.зоксамид 180 г/л и диметоморф 180 г/л;

Заповед №РД 11-3182/31.12.2021 г. Лонтрел 600 СЛ – а.в.клопиралид 600 г/л;

Заповед №РД 11-3181/31.12.2021 г. Систива 333 ФС – а.в.флуксапироксад 333 г/л;

Заповед №РД 11-3179/31.12.2021 г. Палас 75 ВГ .- а.в.пироксулам 75 г/кг и клоквинтоцет-мексил 75 г/кг (антидот);

Заповед №РД 11-3178/31.12.2021 г. Приаксор ЕК – а.в.флуксапироксад 75 г/л и пираклостробин 150 г/л;

Заповед №РД 11-3177/31.12.2021 г. Тепеки/Афинто – а.в.флоникамед 500 г/кг;

Заповед №РД 11-3176/31.12.2021 г. Димикс 500 СК – а.в. диметоморф 500 г/л;

Заповед №РД 11-3175/31.12.2021 г. Сфинкс Екстра/Виностар – а.в.диметоморф 113 г/кг;

Заповед №РД 11-3174/31.12.2021 г. Колис СК – а.в.боскалид 200 г/л и крезоксим-метил 100 г/л;

Заповед №РД 11-3173/31.12.2021 г. Алверде 240 СК – а.в.метафлумизон 240 г/л;

Заповед № РД 11-3172/31.12.2021 г. Тонале – а.в.кломазон 40 г/л, месотрион 75 г/л и тербутилазин 375 г/л;

Заповед №РД 11-3050/14.12.2021 г. Инсектойл Кий – а.в. парафиново масло (CAS №8042-47-5) 790 г/л.

Заповед №РД 11-3049/14.12.2021 г. Трунфо Макс – а.в.азоксистробин 200 г/л и тебуконазол 200 г/л;

Заповед №РД 11-3048/14.12.2021 г. Лиматак – а.в.металдехид 40 г/кг;

Заповед №РД 11-3047/14.12.2021 г. Пиктор СК – а.в.димоксистробин 200 г/л и боскалид 200 г/л;

Заповед №РД 11-3046/14.12.2021 г. Селтима – а.в.пираклостробин 100 г/л;

Заповед №РД 11-3045/14.12.2021 г. Енервин СК – а.в.аметоктрадин 200 г/л;

Заповед №РД 11-3044/14.12.2021 г. Лаинкойл – а.в.парафиново масло (CAS №8042-47-5) 790 г/л;

Заповед №РД 11-3043/14.12.2021 г. Естюойл – а.в.парафиново масло (CAS №8042-47-5) 790 г/л;

Заповед №РД 11-3042/14.12.2021 г. Сарасен Макс – а.в.флорасулам 200 г/кг и трибенурон (трибенурон-метил) 600 г/кг;

Заповед №РД 11-3041/14.12.2021 г. Овитекс – а.в.парафиново масло (CAS №8042-47-5) 817 г/л; 

Заповед №РД 11-2958/09.12.2021 г. Орвего – а.в.диметоморф 225 гл и аметоктрадин (инитиум) 300 г/л.

Заповед №РД 11-2955/09.12.2021 г. Неофлан 60 ВГ – а.в.бенфлуралин 600 г/кг;

Заповед №РД 11-2953/09.12.2021 г. Максим Екстра – а.в.дифеноконазол 25 г/л и флудиоксонил 25 г/л;

Заповед №РД 11-2954/09.12.2021 г. Синеис 480 СК – а.в.спинозад 480 г/л;

Заповед №РД 11-2957/09.12.2021 г. Интерест/Инвест/Принсипъл – а.в.дифеноконазол 30 г/л;

Заповед №РД 11-2690/11.11.2021 г. Омнера ОД/Триофлекс ОД – флуроксипир 135 г/л, метсулфурон-метил 5 г/ли тифенсулфурон-метил 30 г/л.

Заповед №РД 11-2682/11.11.2021 г. Лумакс 375 – а.в. s-метолахлор 375 г/л, тербутилазин 125 г/л и месотрион 37,5 г/л;

Заповед №РД 11-2684/11.11.2021 г. Лумакс 312 – а.в. s-метолахлор 312.5 г/л, тербутилазин  187.5 г/л   и мезотрион 37,5   г/л; 

Заповед №РД 11-2685/11.11.2021 г. Арвалин – а.в.цинков фосфид 25 г/кг;

Заповед №РД 11-2686/11.11.2021 г. Маврик 2 Ф/Евур 2 Ф – а.в.тау-флувалинат 240 г/л;

Заповед №РД 11-2674/10.11.2021 г. Бронко  - а.в.глифозат 360 г/л

Заповед №РД 11-2675/10.11.2021 г. Клик Комби – а.в.тербутилазин 300 г/л и диметенамид-П 265 г/л;

Заповед №РД 11-2676/10.11.2021 г. Сулкотрек – а.в.сулкотрион 173 г/л и тербутилазин 327 г/л;

Заповед №РД 11-2677/10.11.2021 г. Акрис – а.в.диметенамид –Р 280 г/л и тербутилазин 250 г/л;

Заповед №РД 11-2678/10.11.2021 г. Дефлексо Микс – а.в. S-метолахлор 312,5 г/л и тербутилазин 187,5 г/л;

Заповед №РД 11-2671/10.11.2021 г. Гардоприм Плюс Голд 500 СЕ/Силба СЕ – а.в.S-метолахлор 312,5 г/л и тербутилазин 187,5 г/л;

Заповед №РД 11-2672/10.11.2021 г. Клик Дуо – а.в.тербутилазин 125 г/л и пендиметалин (кандидат за замяна) 250 г/л;

Заповед №РД 11-2673/10.11.2021 г. Съксесър ТХ – а.в.петоксамид 300 г/л и тербутилазин 187,5 г/л;

Заповед №РД 11-2376/13.10.2021 г. Спандис – а.в.просулфурон 40 г/кг (кандидат за замяна), дикамба 400 г/кг и никосулфурон 100 г/кг.

Заповед №РД 11-2365/13.10.2021 г. Аполо 50 СК – а.в.клофентезин 500 г/л;

Заповед №РД 11-2375/13.10.2021 г. Прорадикс – а.в. Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134 - (6.6*10 10cfu/g);

Заповед №РД 11-2366/13.10.2021 г. Дагонис -а.в.флуксапироксад 75 г/л и дифеноконазол 50 г/л;

Заповед №РД 11-2326/12.10.2021 г. Копфорс Екстра  – а.в.цимоксанил 60 г/кг и меден хидроксид 461 г/кг.

Заповед №РД 11-2256/01.10.2021 г. Буз Ултра ДФ – а.в.тебуконазол 750 г/кг.

Заповед №РД 11-2258/01.10.2021 г. Кораген 20 СК – а.в.хлорантранилипрол 200 г/л;

Заповед №РД 11-2193/21.09.2021 г. Ретенго 20 ЕК/Комет Про – а.в.пираклостробин 200 г/л.

Заповед №РД 11-2192/21.09.2021 г. Понтос – а.в.флуфенацет 240 г/л и пиколинафен 100 г/л; 

Заповед №РД 11-2185/21.09.2021 г. Атлас 7,5 ЕВ – а.в.феноксапроп-Р 75 г/л;

Заповед №РД 11-2183/21.09.2021 г. Тепеки – а.в.флоникамид 500 г/кг;

Заповед №РД 11-2166/20.09.2021 г. Зорвек Винабел – а.в.оксатиапипролин 40 г/л и зоксамид 300 г/л;

Заповед №РД 11-2165/20.09.2021 г. Лонтрел 72 СГ – а.в.клопиралид 720 г/кг;

Заповед №РД 11-2163/20.09.2021 г. Кинто Трио – а.в.флуксапироксад 33,3 г/л, тритиконазол 33,3 г/л и флудиоксонил 33,3 г/л;

Заповед №РД 11-2162/20.09.2021 г. Калиф 480 ЕК-а.в.кломазон 480 г/л;

Заповед №РД 11-1968/26.08.2021 г. Бузин – а.в.метрибузин 700 г/кг.

Заповед №РД 11-1967/26.08.2021 г. Белем 0,8 МГ/Коломбо 0,8 МГ- а.в.циперметрин 8 г/кг;

Заповед №РД 11-1966/26.08.2021 г. Калиф 360 КС – а.в.кломазон 360 г/л;

Заповед №РД 11-1937/24.08.2021 г. Трипали ВГ – а.в.трибенурон-метил 83 г/кг, метсулфурон-метил 83 г/кг и флорасулам 105 г/кг 

Заповед №РД 11-1924/23.08.2021 г. Радиант 120 СК – а.в.спинеторам 120 г/л.

Заповед №РД 11-1927/23.08.2021 г. Скорпио Супер 7,5 ЕВ – а.в.феноксапроп-п-етил 75 г/л;

Заповед №РД 11-1930/23.08.2021 г. Тарот Плюс + Виволт 90 – а.в.дикамба 60,87% и римсулфурон 3,26%;

Заповед №РД 11-1928/23.08.2021 г. Тайгър Платиниум 5 ЕК – а.в.хизалофоп-Р-етил  50 г/л;

Заповед №РД 11-1926/23.08.2021 г. Ривал Дуо – а.в.пропамокарб хидрохлорид 400 г/л и симоксанил 50 г/л;

Заповед №РД 11-1925/23.08.2021 г. Ревистар – а.в.мефентрифлуконазол 100 г/л;

Заповед №РД 11-1920/23.08.2021 г. Екзалт – а.в.спинеторам 25 г/л;

Заповед №РД 11-1919/23.08.2021 г. Делегат 250 ВГ – а.в.спинеторам 250 г/кг;

Заповед №РД 11-1918/23.08.2021 г. Белкар – а.в.халауксифен-метил 10 г/л и пиклорам 48 г/л;

Заповед №РД 11-1600 от 12.07.2021 г. ШЕРПА 100 ЕК - а.в. циперметрин - 100 г.л.

Заповед №РД 11-1599 от 12.07.2021 г. ШЕРПА 100 ЕВ_АФИКАР 100_ЦИПЕРФОР 100 ЕВ_ЦИКЛОН 100 ЕВ - а.в. циперметрин - 100 г.л.

Заповед №РД 11-1598 от 12.07.2021 г. ХОРУС 50 ВГ - а.в. ципродинил - 500 г.кг.

Заповед №РД 11-1596 от 12.07.2021 г. БЕЛУКА - а.в. нонанова (пеларгонова) киселина - 680 г.л.

Заповед №РД 11-1595 от 12.07.2021 г. КАРАКОЛ 5 ГБ - а.в. металдехид - 50 г.кг.

Заповед №РД 11-1594 от 12.07.2021 г. МЕТАШ - а.в. металдехид - 30 г.кг.

Заповед №РД 11-1590 от 12.07.2021 г. ТЕПЕКИ - а.в. флоникамид - 500 г.кг.

Заповед №РД 11-1591 от 12.07.2021 г. ИНПУТ - а.в. спироксамин – 300 г.л. и протиоконазол – 160 г.л.

Заповед №РД 11-1559/07.07.2021 г. Дерби Супер Едно – а.в.аминопиралид 300 г/кг и флорасулям 150 г/кг. 

Заповед №РД 11-1560/07.07.2021 г. Киви Екстра – а.в.никосулфурон 60 г/л;

Заповед №РД 11-1561/07.07.2021 г. Келвин Ултра – а.в.никосулфурон 40 г/л;

Заповед №РД 11-1554/07.07.2021 г. Галера Супер – а.в.клопиралид 240 г/л, пиклорам 80 г/л и аминопиралид 40 г/л;

Заповед №РД 11-1421/24.06.2021 г. Прозаро 250 ЕК – а.в.тебуконазол 125 г/л и протиоконазол 125 г/л.

Заповед №РД 11-1286/18.06.2021 г. Децибел Витис  – а.в.крезоксим-метил 250 г/кг и пенконазол 87,5 г/кг.

Заповед №РД 11-1265/18.06.2021 г. Матено – а.в.аклонифен 450 г/л , флуфенацет 75 г/л и дифлуфеникан 60 г/л;

Заповед №РД 11-1157/02.06.2021 г. Баунти – а.в.тебуконазол 430 г/л.

Заповед №РД 11-1156/02.06.2021 г. Икебана Трипъл Аксион – а.в.абамектин 0,015 г/л, делтаметрин 0,010 г/л и тебуконазол 0,200 г/л;

Заповед №РД 11-1155/02.06.2021 г. Туинго – а.в.симоксанил 40 г/кг и фолпет 334 г/кг;

Заповед №РД 11-1154/02.06.2021 г.Имидан 50 ВГ – а.в.фосмет 500 г/кг;

Заповед №РД 11-1153/02.06.2021 г. Осеал – а.в.дикамба 700 г/кг;

Заповед №РД 11-1152/02.06.2021 г. Принципал Плюс 66,5 ВГ – а.в.никосулфурон 32 г/кг, римсулфурон 23 г/кг и дикамба 550 г/кг;

Заповед №РД 11-1151/02.06.2021 г. Дикарзол 10 СП – а.в.форметанат 90 г/л;

Заповед №РД 11-1150/02.06.2021 г. Тебугард Плюс – а.в.тебуконазол 430 г/л;

Заповед №РД 11-1149/02.06.2021 г. Фолпан Голд/Ридомил Голд Комби 45 ВГ – а.в.металаксил М 48,5 г/кг и фолпет 400 г/кг;

Заповед №РД 11-1130/01.06.2021 г. Елатус Плюс – а.в.бензовиндифлупир 100 г/л.

Заповед №РД 11-1128/01.06.2021 г. Делиция Газтоксин Таблета – а.в.алуминиев фосфид 560 г/кг;

Заповед №РД 11-1127/01.06.2021 г. Принципал – а.в.никосулфурон  429 г/кг и римсулфурон 107 г/кг;

Заповед №РД 11-1108/28.05.2021 г. Фонтелис СК – пентиопирад 200 г/л;

Заповед №РД 11-1107/28.05.2021 г. Ефика 960 ЕК – а.в.S-метолахлор 960 г/л;

Заповед №РД 11-1106/28.05.2021 г. Тиовит Джет 80 ВГ – а.в.сяра 800 г/кг;

Заповед №РД 11-1105/28.05.2021 г. Леброн 0,5 Г – а.в.тефлутрин 5 г/кг;

Заповед №РД11-899 от 05.05.2021 г. ЛАНСЕЛОТ - а.в. аминопиралид - 300 г.кг. и флорасулам

Заповед №РД 11-833/26.04.2021 г. Видейт 10 Г – а.в.оксамил 100 г/кг.

Заповед №РД 11-828/26.04.2021 г. Зорвек Винабриа – а.в.фолпет 500 г/л и оксатиапипролин 10 г/л;

Заповед №РД 11-824/23.04.2021 г. Пенкоцеб 75 ВГ – а.в.манкоцеб 750 г/кг 

Заповед №РД 11-825/23.04.2021 г. Пенкоцеб 80 ВП – а.в.манкоцеб 800 г/кг;

Заповед №РД 11-823/23.04.2021 г. Драго 76 ВП – а.в.симоксанил 6% и манкоцеб 70%;

Заповед №РД 11-826/23.04.2021 г. Видейт 10 Л – а.в.оксамил 100 г/л;

Заповед №РД 11-792/22.04.2021 г. Кабрио Топ – а.в.пираклостробин 50 г/кг и метирам 550 г/кг.

Заповед №РД 11-791/22.04.2021 г. Зенби – а.в.изофетамид 400 г/л; 

Заповед №РД 11-610/25.03.2021 г. Гранпротек – а.в.делтаметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-584/22.03.2021 г. Кабрио Топ – а.в.метирам 550 г/кг и пираклостробин 50 г/кг.

Заповед №РД 11-585/22.03.2021 г. Кинто Трио – а.в.флуксапироксад 33,3 г/л, тритиконазол 33,3 г/л и флудиоксонил 33,3 г/л;

Заповед №РД 11-586/22.03.2021 г. Дует Ултра – а.в. тиофанат-метил 310 г/л и епоксиконазол 187 г/л;

Заповед №РД 11-587/22.03.2021 г. Дует Ултра/Рекс Ултра – а.в.тиофанат-метил 310 г/л и епоксиконазол 187 г/л;

Заповед №РД 11-503/11.03.2021 г. Самсон 4 ОД/Форнет 4 ОД/Нишин 4 ОД/Даичи 4 ОД – а.в.никосулфурон 40 г/л

Заповед №РД 11-520/11.03.2021 г. Корсейт 60 ВГ – а.в.симоксанил 600 г/кг;

Заповед №РД 11-519/11.03.2021 г. Икуейшън Про – а.в.симоксанил 300 г/л и фамоксадон 225 г/кг;

Заповед №РД 11-518/11.03.2021 г. Сиртаки – а.в.кломазон 360 г/л;

Заповед №РД 11-507/11.03.2021 г. Суич 62,5 ВГ – а.в.ципродинил 375 г/кг и флудиоксонил 250 г/кг;

Заповед №РД 11-506/11.03.2021 г. Мистрал Екстра 6 ОД/Самсон Екстра 6 ОД/Форнет Екстра 6 ОД/Нишин Екстра 6 ОД/Пампа Премиум 6 ОД/Даичи Екстра 6 ОД – а.в.никосулфурон 60 г/л;

Заповед №РД 11-468/05.03.2021 г. Монкът СК – а.в.флутолонил 460 г/л.

Заповед №РД 11-467/05.03.2021 г. Данитрон 5 СК – а.в.фенпироксимат 51,2 г/л;

Заповед №РД 11-129/19.01.2021 г. Делан Про – а.в.дитианон 125 г/л и калиев фосфонат 561 г/л.

Заповед №РД 11-130/19.01.2021 г. Сяра ВГ – а.в.сяра 800 г/кг;

Заповед № РД 11-96 от 12.01.2020 г. ДИАСТАР МАКСИ - а.в. тефлутрин - 5 г.кг.

Заповед № РД 11-95 от 12.01.2021 г. ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО - а.в. аминопиралид - 300 г.кг. + флорасулам - 150 г.кг.

Заповед № РД 11-94 от 12.01.2021 г. КУСАБИ - а.в. пириофенон - 300 г.л.

Заповед № РД 11-93 от 12.01.2021 г. КОЛИС СК - а.в. боскалид - 200 г.л.+ крезоксим-метил – 100 г.л.

Заповед № РД 11-91 от 12.01.2021 г. ТАЛЕНДО ЕКСТРА - а.в. тетраконазол - 80 г.л. + прокиназид – 160 г.л.

Заповед № РД 11-90 от 12.01.2021 г. СОЛФО 80 ВГ - а.в. сяра - 800 г.кг.

Заповед № РД 11-89 от 12.01.2021 г. ТАЛИУС 20 ЕК - а.в. прокиназид - 200 г.л.

Заповед № РД 11-88 от 12.01.2021 г. ПОЛ-СУЛФУР 80 ВП - а.в. сяра - 800 г.кг

Заповед № РД 11-87 от 12.01.2021 г. ПОЛ-СУЛФУР 80 ВГ - а.в. сяра - 800 г.кг

Заповед № РД 11-86 от 12.01.2021 г. ТАЛЕНДО 20 ЕК - а.в. прокиназид – 200 г.л.

Заповед № РД 11-85 от 12.01.2021 г. КЕЛВИН ОД_ ВИКТУС ОД - а.в. никосулфурон – 40 г.л.

Заповед № РД 11-84 от 12.01.2021 г. СОЛФОЛИКИД 800 СК - а.в. - сяра - 800 г.кг.

Заповед № РД 11-83 от 12.01.2021 г. КУМУЛУС - а.в. сяра - 800 г.кг

Заповед № РД 11-80 от 11.01.2021 г. ОМНЕРА ОД - а.в. флуроксипир 135 г.л. + метсулфурон метил 5 г.л. + тифенсулфурон метил 30 г.л.

Заповед №РД 11-50/06.01.2021 г. ЛУМИФЛЕКС - а.в. ипконазол - 452 г.л.

Заповед №РД 11-49/06.01.2021 г. КСАНАДУ - а.в. метсулфурон-метил - 40 г.кг _кандидат за замяна + бенсулфурон - 500 г.кг.

Заповед №РД 11-48/06.01.2021 г. – КОНИМА - а.в. ипконазол - 20 г.л + имазалил 50 г.л.

Заповед №РД 11-47/06.01.2021 г. РАНКОНА И-МИКС - а.в. ипконазол - 20 г.л. и имазалил 50 г.л.

Заповед №РД 11-46/06.01.2021 г. РАНКОНА РОЯЛ - а.в. ипконазол - 20 г.л. + имазалил 50 г.л.

Заповед №РД 11-45 от 06.01.2021 г. РАНКОНА 15 МЕ - а.в. ипконазол - 15 г.л.

Заповед №РД 11-32/06.01.2021 г. Партенопе 800 – а.в. просулфокарб – 800 г/л.

Заповед №РД 11-3079 от 30.12.2020 г. ИЗОМЕЙТ - OFM TT - а.в. Z-8-додеценил ацетат, 95%, 0,4464 г.диспенсер + E-8-додеценил ацетат, 95%, 0,0288 г.диспенсер + Z-8-додеценол, 92%, 0,0048 г.диспенсер

Заповед №РД 11-3080 от 30.12.2020 г. ГИНКО - а.в. E8, E10-додекадиенол кодлемон – 254 мг.диспенсер + додеканол – 132 мг.диспенсер + тетрадеканол – 31 мг.диспенсер

Заповед №РД 11-3081 от 30.12.2020 г. ИЗОМЕЙТ СЛР - а.в. E8, E10-додекадиенол кодлемон – 101 мг.диспенсер + додеканол – 16 мг.диспенсер + тетрадеканол – 3 мг.диспенсер + Z-11-тетрадеценил ацетат – 101 мг.диспенсер + Z-9-тетрадеценил ацетат – 19 мг.диспенсер

Заповед №РД 11-3082 от 30.12.2020 г. ИЗОМЕЙТ С - а.в. Z-8-додеценил ацетат, 95%, 0,4464 г.диспенсер + E-8-додеценил ацетат, 95%, 0,0288 г.диспенсер + Z-8-додеценол, 92%, 0,0048 г.диспенсер

Заповед №РД 11-3083 от 30.12.2020 г. ПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГ -а.в.флуопиколид -44.4г.кг. и фозетил алуминий -667г.кг

Заповед №РД 11-3084 от 30.12.2020 г. ОПТИК ДИСПЕРС - а.в фосетил алуминий - 800г.кг

Заповед №РД 11-3085 от 30.12.2020 г. КИНТО ПЛЮС ФС  а.в тритиконазол - 20г.л и прохлораз - 55г.л

Заповед №РД 11-3086 от 30.12.2020 г.  СОЛФОЛИКИД - а.в. сяра - 720 г.л

Заповед №РД 11-3052 от 22.12.2020 г. ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ - а.в. сяра - 800 г.кг.

Заповед №РД 11-3051 от 22.12.2020 г. СУИЧ 62,5 ВГ - а.в. ципродинил – 375 г.кг. + флудиоксонил – 250 г.кг.

Заповед №РД 11-3050 от 22.12.2020 г. АКРАМАЙТ 480 СК - а.в. бифеназат - 480 г.л.

Заповед №РД 11-3049 от 22.12.2020 г. ФЛОРАМАЙТ 240 СК - а.в. бифеназат - 240 г.л.

Заповед №РД 11-3048 от 22.12.2020 г. ОВИПРОН ТОП ЕК - а.в. парафиново масло – 800 г.л.

Заповед №РД 11-2660 от 25.11.2020 г. РАНГО 40 ЕК - а.в. хизалофоп-P-тефурил (квизалофоп-П-тефурил) - 40 г.л.

Заповед №РД 11-2659 от 25.11.2020 г. ПАНТЕРА 40 ЕК - а.в. хизалофоп-P-тефурил (квизалофоп-П-тефурил) - 40 г.л.

Заповед №РД 11-2658 от 25.11.2020 г. СИГНАЛ 300 ЕС - а.в. циперметрин - 300 г.л.

Заповед №РД 11-2619 от 24.11.2020 г.СИВАР - а.в. азоксистробин - 250 г.л

Заповед № РД 11-2618 от 24.11.2020 г. СУЛГРАН - а.в. сяра – 800 г.кг.

Заповед №РД 11-2617 от 24.11.2020 г. НИКОГАН 4 ОД - а.в. никосулфурон - 40 г.л.

Заповед №РД 11-2616 от 24.11.2020 г. КОЗАВЕТ ДФ- а.в. сяра – 800 г.кг.

Заповед №РД 11-2615 от 24.11.2020 г. УИШ ТОП - а.в. хизалофоп-Р-етил (квизалофоп-П-етил) – 120 г.л

Заповед №РД 11-2515 от 06.11.2020 г. СКАТО - а.в. делтаметрин 25 г/л

Заповед №РД 11-2514 от 06.11.2020 г. ПРИНЦИПАЛ - а.в. никосулфурон – 429 г/кг и римсулфурон – 107 г/кг 

Заповед №РД 11-2507 от 05.11.2020 г. ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ - а.в. трибенурон метил 250 г.кг и тифенсулфурон метил 250 г.кг

Заповед №РД 11-2506 от 05.11.2020 г. АКТЕЛИК ДИМКА № 20 - а.в. пиримифос - метил 225 г.кг

Заповед № РД 11-2286/13.10.2020 г. Моспилан Нов – а.в.ацетомиприд 200 г/л.

Заповед № РД 11-2272/09.10.2020 г. Хипо СП – а.в.ацетамиприд 200 г/л;

Заповед № РД 11-2273/09.10.2020 г. Газел – а.в.ацетамиприд 200 г/кг;

Заповед № РД 11-2274/09.10.2020 г. Артемис – а.в.прохлораз 200 г/л;

Заповед № РД 11-2275/09.10.2020 г. Тесоро 250 Нов – а.в.тебуконазол 250 г/л;

Заповед № РД 11-2276/09.10.2020 г. Фонтелис СК – а.в.пентиопирад 200 г/л;

Заповед № РД 11-2277/09.10.2020 г. Бузин Препо – а.в.метрибузин 700 г/кг.

Заповед № РД 11-2256/09.10.2020 г. Неалта СК – а.в.цифлуметофен 200 г/л

Заповед №РД 11-2257/09.10.2020 г. Моспилан 20 СП - а.в.ацетамиприд 200 г/л.

Заповед № РД 11-2246/07.10.2020 г. Мираж 45 ЕК – а.в.прохлораз 450 г/л;

Заповед №РД 11-2247/08.10.2020 г. Факсер – а.в.прохлораз 450 г/л.

Заповед №РД 11-2112/16.09.2020 г. Масай ВП – а.в.тебуфенпирад 200 г/кг.

Заповед №РД 11-1989/27.08.2020 г. Карбикюр – а.в.хидроген карбонат 850 г/кг;

Заповед №РД 11-1990/27.08.2020 г. Проплант 722 СЛ-а.в.пропамокарб (под формата на пропамокарб-хидрохлорид) 722 г/л;

Заповед №РД 11-1994/27.08.2020 г. Тесоро 250/Тесон 250 – а.в.тебуконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-1959/25.08.2020 г. Солигор 425 ЕК – а.в.протиоконазол 53 г/л, спироксамин 224 г/л и тебуконазол 148 г/л;

Заповед №РД 11-1960/25.08.2020 г. Фалкон Про – а.в.протиоконазол 53 г/л, спироксамин 224 г/л и тебуконазол 148 г/л;

Заповед №РД 11-1961/25.08.2020 г. Пропулс 250 СЕ – а.в.флуопирам 125 г/л и протиоконазол 125 г/л;

Заповед № РД 11-1962/25.08.2020 г. Протектор 240 ЕК – а.в.протиоконазол 80 г/л и тебуконазол 160 г/л;

Заповед №РД 11-1963/25.08.2020 г. Инфинито СК – а.в.флуопиколид 62,5 г/л и пропамокарб (под формата на пропамокарб-хидрохлорид) 625 г/л;

Заповед №РД 11-1964/25.08.2020 г. Фувър 300 ФС – а.в.протиоконазол 300 г/л;

Заповед №РД 11-1965/25.08.2020 г. Редиго 100 ФС – а.в.протиоконазол 100 г/л;

Заповед №РД 11-1966/25.08.2020 г. Редиго 170 ФС – а.в.протиоконазол 150 г/л и тебуконазол 20 г/л;

Заповед №РД 11-1967/25.08.2020 г. Зенкор 600 СК – а.в.метрибузин 600 г/л;

Заповед №РД 11-1968/25.08.2020 г. Тилмор 240 ЕК – а.в.протиоконазол 80 г/л и тебуконазол 160 г/л;

Заповед №РД 11-1969/25.08.2020 г. Авиатор Експро 225 ЕК – а.в.биксафен 75 г/л и протиоконазол 150 г/л.

Заповед №РД 11-1938/21.08.2020 г. Винкер ВГ – а.в.бентиаваликарб 17,5 г/кг и фолпет 500 г/кг;

Заповед №РД 11-1939/21.08.2020 г. Туинго – а.в.цимоксанил 40 г/кг и фолпет 334 г/кг.

Заповед №РД 11-1929/21.08.2020 г. Таркза 06 ФС/Тебукол 06 ФС – а.в. тебуконазол 60 г/л;

Заповед №РД 11-1930/19.08.2020 г. Тебсем – а.в. тебуконазол 25 г/л;

Заповед №РД 11-1931/21.08.2020 г. Риза 25 ЕВ – а.в.тебуконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-1932/21.08.2020 г. Актелик 50 ЕК – а.в.пиримифос-метил 500 г/л;

Заповед №РД 11-1933/21.08.2020 г. Биошилд Топ – а.в.тиофанат-метил 350 г/л и тетраконазол 20 г/л;

Заповед №РД 11-1934/21.08.2020 г. Бефлекс – а.в.бефлубутамид 500 г/л.

Заповед №РД 11-1891/17.08.2020 г. Баунти  – а.в.тебуконазол 430 г/л;

Заповед №РД 11-1892/17.08.2020 г. Гардоприм Плюс Голд 500 СЕ/Силба СЕ – а.в.S-метолахлор 312,5 г/л и тербутилазин 187,5 г/л;

Заповед №РД 11-1893/17.08.2020 г. Уорант 20 СЛ – а.в.имидаклоприд 200 г/л;

Заповед №РД 11-1894/17.08.2020 г. Лумакс 312 – а.в. S-метолахлор 312,5 г/л, тербутилазин 187,5 г/л и мезотрион 37,5 г/л;

Заповед №РД 11-1895/17.08.2020 г. Таркза 250 ЕВ/Домник 250 ЕВ/Тазол 250 ЕВ/Тебуша 250 ЕВ/Интезол 250 ЕВ – а.в.тебуконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-1896/17.08.2020 г. Фолоу 80 ВГ/Фрилър 80 ВГ/Флоует 80 ВГ – а.в.фолпет 800 г/кг.

Заповед №РД 11-1833 от 10.08.2020 г. ТАЕГРО - а.в. Bacillus amyloliquefaciens щам FZB24 - 1 х 1013  CFUg (равно на 130 г.кг.)

Заповед №РД 11-1819 от 07.08.2020 г. ЗАМИР 400 ЕВ - а.в. тебуконазол 133 г.л. + прохлораз 267 г.л.

Заповед №РД 11-1805 от 06.08.2020 г. КАНТИК - а.в.  прохлораз 200 г.л. + тебуконазол 100 г.л. + фенпропидин 150 г.л.

Заповед №РД 11-1806 от 06.08.2020 г. АЙТАК - а.в. прохлораз 450 г.л .

Заповед №РД 11-1708/24.07.2020 г. Имидан 50 ВГ – а.в.фосмет 500 г/кг;

Заповед №РД 11-1705/24.07.2020 г. Симбал 45 ВГ – а.в.симоксанил 450 г/кг.

Заповед №РД 11-1456/26.06.2020 г. Скор 250 ЕК – а.в.дифеноконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-1337/23.06.2020 г. Енервин СК – а.в.аметоктрадин 200 г/л;

Заповед №РД 11-1336/23.06.2020 г. Моспилан 20 СП – а.в.ацетамиприд 200 г/кг;

Заповед №РД 11-1338/23.06.2020 г. Ерадикот Макс – а.в.малтодекстрин 476 г/л;

Заповед №РД 11-1335/23.06.2020 г. Пермит – а.в.халосулфурон-метил 750 г/кг;

Заповед №РД 11-1251/09.06.2020 г. Пиретро Натура – а.в. пиретрини – 40 г/л;

Заповед №РД 11-1252/09.06.2020 г. Бая – а.в.етефон 480 г/л;

Заповед №РД 11-1253/09.06.2020 г. Богота – а.в.хлормекват 300 г/л и етефон 150 г/л.

Заповед №РД 11-1116/28.05.2020 г. Димбо 480 СЛ – а.в. дикамба – 480 г/л.

Заповед №РД 11-1021/20.05.2020 г. Никозеа ОД/Нико – а.в. никосулфурон – 40 г/л;

Заповед №РД 11-1022/20.05.2020 г. Пиктор СК – а.в.димоксистробин 200 г/л и боскалид 200 г/л;

Заповед №РД 11.1023/20.05.2020 г. Лаота – а.в.абамектин 18 г/л;

Заповед №РД 11-1024/20.05.2020 г. Бермектин – а.в.абамектин 18 г/л;

Заповед №РД 11-1025/20.05.2020 г. Дагонис – а.в.флуксапироксад 75 г/л и дифеноконазол 50 г/л;

Заповед №РД 11-1026/20.05.2020 г. Суверен ОД – а.в.никосулфурон 20 г/л и сулкотрион 150 г/л

Заповед №РД 11-1007/18.05.2020 г. Хиноде – а.в. флоникамид – 500 г/кг;

Заповед №РД 11-1008/18.05.2020 г. Мадекс Твин – а.в. Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V22 (DSMZ - № GV- 0014) - 3 ×1013;

Заповед №РД 11-1009/18.05.2020 г. Модус Ево – а.в.тринексапак-етил 250 г/л;

Заповед №РД 11-1010/18.05.2020 г., Мадекс Топ – а.в. Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V15 (DSMZ - № GV- 0013) - 3 ×1013

Заповед №РД 11-977/13.05.2020 г. Натуралис – а.в. Beauveria bassiana, strain ATCC 74040 – 0,185 г/кг;

Заповед №РД 11-978/13.05.2020 г. Рапакс – а.в. Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strain EG 2348 – 188 г/кг;

Заповед №РД 11-979/13.05.2020 г. Пасуърд 25 ВГ – тебуконазол 25 г/кг;

Заповед №РД 11-980/13.05.2020 г., Крисант ЕК – пиретрини 40 г/л;

Заповед №РД 11-981/13.05.2020 г. Ориус 6 ФС/Протектор 6 ФС – а.в.тебуконазол 60 г/л;

Заповед № РД 11-982/13.05.2020 г. Волиам Тарго 063 СК – а.в.абамектин 18 г/л и хлорантранилирол 45 г/л;

Заповед №РД 11-983/13.05.2020 г. Сейвидж 5 ФС/Ориус 5 ФС – а.в.имазалил 30 г/л и тебуконазол 20 г/л;

Заповед №РД 11-984/13.05.2020 г. Абанто – а.в.пиретрини 40 г/л;

Заповед №РД 11-985/13.05.2020 г. Гизмо 60 ФС – а.в.тебуконазол 60 г/л;

Заповед №РД 11-986/13.05.2020 г. Медакс Топ – а.в.прохексадион калций 50 г/л  и мепикват-хлорид 300 г/л;

Заповед № РД 11-787 от 26.03.2020 г. МОСПИЛАН 20 СГ - а.в.ацетамиприд – 200 г.кг.

Заповед № РД 11-783 от 26.03.2020 г. СОПРАНО 125 СК_МАРЕДО 125 СК - а.в.епоксиконазол – 125 г.л.

Заповед № РД 11-784 от 26.03.2020 г. ВАЛМЕК - а.в.абамектин - 18 г.л.

Заповед №РД 11-770/25.03.2020 г. Ранкона Роял – а.в.ипконазол 20 г/л и имазалил 50 г/л.

Заповед №РД 11-743 от 20.03.2020 г. СКОР 250 ЕК - а.в. дифеноконазол - 250 г.л.

Заповед №РД 11-754 от 20.03.2020 г. ОРТИВА ТОП СК  - а.в. азоксистробин – 200 г.л и дифеноконазол - 125 г.л.

Заповед №РД 11-746 от 20.03.2020 г. НЕКСТ - а.в. тринексапак - етил (тринексапак) 250 г.л.

Заповед №РД 11-745 от 20.03.2020 г. ПОЛИРАМ ДФ - а.в. метирам – 700 г.кг.

Заповед №РД 11-744 от 20.03.2020 г. МЕДАКС ТОП - а.в. прохексадион – калций - 50 г.л и мепикват хлорид (мепикват) - 300 г.л.

Заповед №РД 11-733/19.03.2020 г. Херкулес 125 СК – а.в.флутриафол 125 г/л;

Заповед №РД 11- 734/19.03.2020 г. Ревус 250 СК – а.в.мандипропамид 250 г/л.

Заповед №РД 11-700/16.03.2020 г. Терано 12,5 СК – а.в. флутриафол 125 г/л;

Заповед №РД 11- 701/16.03.2020 г. Бриз 12,5 СК – а.в.флутриафол 125 г/л.

Заповед №РД 11-688/12.03.2020 г. Карате Зеон 5 КС – а.в.алфа-циперметрин 50 г/л.

Заповед №РД 11-565/25.02.2020 г. Фастрин 15 ВГ – а.в.алфа-циперметрин 150 г/кг.

Заповед №РД 11-540/21.02.2020 г. Хорус 50 ВГ – а.в.ципронил 500 г/кг.

Заповед №РД 11-270/24.01.2020 г. Магнело ЕК – а.в.дифеноконазол 100 г/л и тебуконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-270/24.01.2020 г. Магнело ЕК – а.в.дифеноконазол 100 г/л и тебуконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-269/24.01.2020 г. Валбон – а.в.бентиваликарб 17,5 г/кг и манкоцеб 700 г/кг.

Заповед №РД 11-40/06.01.2020 г. Катюн Голд – а.в.нонанова киселина 500 г/л;

Заповед №РД 11-43/06.01.2020 г. Арметил-С ВП – а.в.металаксил 8% и меденоксихлорид 70%;

Заповед №РД 11-44/06.01.2020 г. Браи – а.в.пирипроксифен 100 г/л;

Заповед №РД 11-45/06.01.2020 г. Проксимо – а.в. пирипроксифен 100 г/л;

Заповед №РД 11-46/ 06.01.2020 г. Мулиган – а.в. пирипроксифен 100 г/л;

Заповед №РД 11-47/06.01.2020 г. Метеор – а.в.делтаметрин 15,7 г/л;

Заповед №РД 11-48/06.01.2020 г. Филдър 69 ВГ – а.в.диметоморф 90 г/кг и манкоцеб 600 г/кг;

Заповед №РД 11-49/06.01.2020 г. Аполо 50 СК – а.в.клофентезин 500 г/л;

Заповед №РД 11-50/06.01.2020 г. Талисман – а.в.никосулфурон 40 г/л;

Заповед №РД 11-51/06.01.2020 г. Дикарини – а.в.дикамба 550 г/кг, никосулфурон 92 г/кг и римсулфурон 23 г/кг;

Заповед №РД 11-52/06.01.2020 г. Спандис – а.в.дикамба 400 г/кг, никосулфурон 100 г/кг и просулфурон 40 г/кг;

Заповед №РД 11-53/06.01.2020 г. Деспина – а.в.манкоцеб 680 г/кг и симоксанил 45 г/кг;

Заповед №РД 11-54/06.01.2020 г. Профилукс – а.в.манкоцеб 680 г/кг и симоксанил 45 г/кг;

Заповед №РД 11-55/07.01.2020 г. Харпун – а.в.пирипроксифен 100 г/л.

Заповед №РД 11-29/03.01.2020 г. Арметил М – а.в.металаксил 80 г/кг и манкоцеб 640 г/кг;

Заповед №РД 11-28/03.01.2020 г. Тепеки – а.в.флоникамид 500 г/кг;

Заповед №РД 11-27/03.01.2020 г. Карате Зеон 5 КС – а.в.ламбда-цихалотрин 50 г/л;

Заповед №РД 11-26/03.01.2020 г. Пума Супер 7,5 ЕВ – а.в.феноксапроп-Р (под формата на феноксапроп-Р-етил) 69 г/л и мефенпирдиетил (антидот) 75 г/л;

Заповед №РД 11-25/03.01.2020 г. Луна Сенсейшън – а.в.флуопирам 250 г/л и трифлоксистробин 250 г/л;

Заповед №РД 11-24/03.01.2020 г. Кантик – а.в.прохлораз 200 г/л, тебуконазол 100 г/л и фенпропидин 150 г/л;

Заповед №РД 11-23/03.01.2020 г. Дикаш 48 СЛ – а.в.дикамба 480 г/л;

Заповед №РД 11-22/03.01.2020 г. Димбо 480 СЛ а.в.дикамба 480 г/л;

Заповед №РД 11-21/03.01.2020 г. Калам – а.в.дикамба 600 г/кг и тритосулфурон 125 г/кг;

Заповед №РД 11-20/03.01.2020 г. Арат – а.в.дикамба 500 г/кг и тритосулфурон 250 г/кг.

Заповед №РД 11-2/02.01.2020 г. Премазор СД – а.в.дифлуфеникан 500 г/л;

Заповед №РД 11-3/02.01.2020 г. Дифенд Екстра – а.в.дифеноконазол 25 г/л и флудиоксонил 25 г/л;

Заповед №РД 11-4/02.01.2020 г. Дифенд ФС – а.в. дифеноконазол 30 г/л;

Заповед №РД 11-6/02.01.2020 г. Метрик – а.в.метрибузин 233 г/л и кломазон 60 г/л;

Заповед №РД 11-10/02.01.2020 г. Ламдекс Екстра – а.в.ламбда-цихалотрин 25 г/кг;

Заповед №РД 11-9/02.01.2020 г. Ранкона 15 МЕ – а.в.ипконазол 15 г/л;

Заповед №РД 11-8/02.01.2020 г. Ранкона И-Микс – а.в.ипконазол 20 г/л и имазалил 50 г/л;

Заповед №РД 11-7/02.01.2020 г. Дифланил СД- а.в.дифлуфеникан 500 г/л.

Заповед №РД 11-2637/17.12.2019 г. Риниди ВГ – а.в.никосулфурон 92 г/кг, дикамба 550 г/кг и римсулфурон 23 г/кг;

Заповед №РД 11-2638/17.12.2019 г. Калисто Плюс – а.в.дикамба 120 г/л и месотрион (мезотрион) 50 г/л;

Заповед №РД 11-2636/17.12.2019 г. Скорпио Супер 7,5 ЕВ – а.в.феноксапроп-Р (феноксапроп-п-етил) 75 г/л;

Заповед №РД 11-2640/17.12.2019 г. Мурал – а.в.дикамба 480 г/л;

Заповед №РД 11-2641/17.12.2019 г. Имаспро 7,5 ЕВ – а.в.феноксапроп-Р (феноксапроп-п-етил) 75 г/л;

Заповед №РД 11-2642/17.12.2019 г. Цидели Топ – а.в.дифеноконазол 125 г/л и цифлуфенамид 15 г/л;

Заповед №РД 11-2643/17.12.2019 г.Ортива Топ СК – а.в.азоксистробин 200 г/л и дифеноконазол 125 г/л;

Заповед №РД 11-2644/17.12.2019 г. Магнело ЕК – а.в.дифеноконазол 100 г/л и тебуконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-2645/17.12.2019 г. Динали 090 ДК – а.в.дифеноконазол 60 г/л и цифлуфенамид 30 г/л;

Заповед №РД 11-2646/17.12.2019 г. Шардиф 25 ЕК/Дифензон 25ЕК/Дишом 25 ЕК- а.в.дифеноконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-2647/17.12.2019 г. Интерест/Инвест/Принсипъл – а.в.дифеноконазол 30 г/л.

 Заповед №РД 11-2628/17.12.2019 г. Келвин Ултра – а.в.никосулфурон  40 г/л.

Заповед №РД 11-2405/26.11.2019 г. Амистар Голд – а.в.азоксистробин 125 г/л и дифеноконазол 125 г/л.

Заповед №РД 11-2257/19.11.2019 г. Прол Аква – а.в.пендиметалин 450 г/л.

Заповед №РД 11-2222/11.11.2019 г. Зетрола 100 ЕК– а.в.пропаквизафоп 100 г/л;

Заповед №РД 11-2221/11.11.2019 г. Нематорин 10 Г- а.в.фостиазат 100 т/кг;

Заповед №РД 11-2224/11.11.2019 г. Самсон 4 ОД/Форнет 4 ОД/Нишин 4 ОД/Даичи 4 ОД- а.в.никосулфурон 40 г/л;

Заповед №РД 11-2220/11.11.2019 г. Дека ЕК/Деша ЕК/Дена ЕК/Полеци/Десижън – а.в.делтаметрин 25 г/л;

Заповед №РД 11-2226/11.11.2019 г. Пол-Сулфур 800 СК – а.в.сяра 800 г/л.

Заповед №РД 11-2182/04.11.2019 г. Кариал Стар – а.в.мандипропамид 250 г/л и дифеноконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-2155/31.10.2019 г. Икуейшън Про – а.в.симоксанил 300 г/кг и фамоксадон 225 г/кг;

Заповед №РД 11-2156/31.10.2019 г. Суич 62,5 ВГ – а.в.ципроденил 375 г/кг и флудиоксонил 250 г/кг;

Заповед №РД 11-2157/31.10.2019 г. Закео Екстра СК – а.в.азоксистробин 200 г/л и ципроконазол 80 г/л.

Заповед №РД 11-2123/28.10.2019 г. Ажил 100 ЕК/Шогун 100 ЕК – а.в.пропаквизафоп 100 г/л.

Заповед №РД 11-2064/17.10.2019 г. Дифкор 250 ЕК – а.в.дифеноконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-2019/10.10.2019 г. Брасан 540 ЕК – а.в.диметахлор 500 г/л и кломазон 40 г/л;

Заповед №РД 11-2018/10.10.2019 г. Гранпротек – а.в.делтаметрин 25 г/л;

Заповед №РД 11-2017/10.10.2019 г. Делтагри – а.в.делтаметрин  - 25 г/л;

Заповед №РД 11-2016/10.10.2019 г. Колзор Трио ЕК – а.в.диметахлор 187,5 г/л; + напропамид 187,5 г/л +кломазон 30 г/л;

Заповед №РД 11-2020/10.10.2019 г. Авант 150 ЕК – а.в.индоксакарб 150 г/л.

Заповед №РД 11-1748 от 22.08.2019 г. КАНТУС - а.в.боскалид– 500 г.кг.

Заповед №РД 11-1719/20.08.2019 г. Топаз 100 ЕК – а.в.пенконазол 100 г/л.

Заповед №РД 11-1738/21.08.2019 г. Фонтелис СК – а.в.пентиопирад 200 г/л;

Заповед №РД 11-1739/21.08.2019 г. Хорус 50 ВГ – а.в.ципроденил 500 г/кг;

Заповед №РД 11-1736/21.08.2019 г. Акрис – а.в.диметенамид – Р  - 280 г/л и тербутилазин 250 г/л

Заповед №РД 11-1747 от 22.08.2019 г. ОКСО 337 ЕК - а.в.бромоксинил-октаноат – 262 г.л., темботрион – 50 г.л. и изоксадифен-етил – 25 г.л. (антидот)

Заповед №РД 11-1746 от 22.08.2019 г. СЕРОН 480 СЛ - а.в.етефон – 480 г.л.

Заповед № РД 11-1729 от 21.08.2019 г. СИГНУМ  - а.в.боскалид – 267 г.кг. и пираклостробин – 67 г.кг.

Заповед № РД 11-1731 от 21.08.2019 г. МЕДЕЙРО 80 ВГ_МАЕСТРО ВГ  - а.в.фосетил-алуминий – 800 г.кг.

Заповед № РД 11-1740 от 21.08.2019 г. БЕЛЕМ 0,8 МГКОЛОМБО 0,8 МГ  - а.в.циперметрин – 8 г.кг.

Заповед № РД 11-1732_Смартфреш Протабс-а.в.1-метилциклопропен - 20 г.л.

Заповед № РД 11-1733_Смартфреш -а.в.1-метилциклопропен - 33 г.кг.

Заповед № РД 11-1734_Баритон Супер 97.5 ФС а.в. флудиоксонил - 37.5 г.л, протиоконазол-50 г.л, тебуконазол - 10 г.л.

Заповед №РД 11-1680/15.08.2019 г. Неалта СК-а.в.цифлуметофен 200 г/л;

Заповед №РД 11- 1642 от 09.08.2019 г. Ранман Топ – а.в.циазофамид 160 г/л;

Заповед №РД 11-1643 от 09.08.2019 г. Батъл Делта – а.в.флуфенасет 400 г/л и дифлуфеникан 200 г/л;

Заповед №РД 11-1644 от 09.08.2019 г. Фезан – а.в.тебуконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11- 1622 от 06.08.2019 г. Копрантол Дуо – а.в.меден хидроксид 244 г/кг и меден оксихлорид 245 г/кг (общо 280 г/кг мед Cu ).

Заповед №РД 11- 1629 от 07.08.2019 г. Дукат 25 ЕК – а.в.бета-цифлутрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-1503/30.07.2019 г. Каптан 80 ВГ – а.в.каптан 800 г/кг;

Заповед №РД 11-1490/30.07.2019 г. Димикс 500 СК – а.в.диметоморф 500 г/л;

Заповед №РД 11-1499/30.07.2019 г. Милбекнок-а.в.милбемектин 9,3 г/л;

Заповед №РД 11-1496/30.07.2019 г. Колис СК – а.в.боскалид 200 г/л и крезоксим-метил 100 г/л;

Заповед №РД 11-1515/31.07.2019 г. Медакс Макс – а.в.прохексадион-калций 50 г/кг и тринексапак-етил 75 г/кг;

Заповед №РД 11-1500/30.07.2019 г. Магеос – а.в.алфа-циперметрин 150 г/кг;

Заповед №РД 11-1502/30.07.2019 г. Орвего – а.в.диметоморф 225 г/л и аметоктарадин (инитиум) 300 г/л;

Заповед №РД 11-1523/31.07.2019 г. Скаб 80 ВГ/Капетан – а.в.каптан 800 г/кг;

Заповед №РД 11-1521/31.07.2019 г. Бузин – а.в.метрибузин 700 г/кг;

Заповед №РД 11-1519/31.07.2019 г. Тримакс 175 ЕК – а.в.тринексапак-етил 175 г/л;

Заповед №РД 11-1529/31.07.2019 г.Метомор Ф-а.в.фолпет 600 г/кг и диметоморф 113 г/кг;

Заповед №РД 11-1501/30.07.2019 г. Фосбел 80 ВГ – а.в.фосетил-алуминий 800 г/л;

Заповед №РД 11-1497/30.07.2019 г. Богота – а.в.хлормекват 300 г/л и етефон 150 г/л;

Заповед №РД 11-1518/31.07.2019 г. Суорд 240 ЕК – а.в.клодинафоп-пропаргил 240 г/л;

Заповед №РД 11-1517/31.07.2019 г. Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК – циперметрин 100 г/л;

Заповед №РД 11-1492/30.07.2019 г. Проксанил/Аксидор – а.в.пропамокарб-хидрохлорид 400 г/л и симоксанил 50 г/л

Заповед № РД 11-1447/25.07.2019 г. Аустрал Плюс - а.в.тефлутрин 40 г/л и флудиоксонил 10 г/л;

Заповед № РД 11-1446/25.07.2019 г. Акрамайт 480 СК - а.в.бифеназат 480 г/л;

Заповед № РД 11-1445/25.07.2019 г. Вибранс Дуо - а.в.седаксан 25 г/л и флудиоксонил 25 г/л;

Заповед № РД 11-1444/25.07.2019 г. Целест Екстра 050 ФС - а.в.дифеноконазол 25 г/л и флудиоксонил 25 г/л;

Заповед № РД 11-1448/25.07.2019 г. Геокс ВГ - а.в.флудиоксонил 500 г/кг.

Заповед №РД 11-1332/11.07.2019 г. Пиринекс Сюприйм ЗВ – а.в.хлорпирифос 250 г/л.

Заповед №РД 11-1268/04.07.2019 г. Експрес 50 СГ – а.в.трибенурон-метил 500 г/кг;

Заповед №РД 11-1269/04.07.2019 г. Пиринекс 48 ЕК – а.в.хлорпирифос-етил 480 г/л.

Заповед №РД 11-1238/27.06.2019 г. Пиретро Натура  – а.в.пиретрин 40 г/л

Заповед №РД 11-1239/27.06.2019 г. Листего Плюс – а.в.имазамокс 25 г/л.

Заповед №РД 11-1228/27.06.2019 г. Сиелекс – а.в.ципроконазол 60 г/л и пентиопират 150 г/л;

Заповед №РД 11-1229/27.06.2019 г. Сиртаки – а.в.кломазон 360 г/л;

Заповед №РД 11-1230/27.06.2019 г. Лумакс 375 – а.в.s-метахлор 375 г/л , тербутилазин 125 г/л и мезотрион 37,5 г/л.

Заповед №РД 11-1175/24.06.2019 г. Велум Прайм – а.в.флуопирам 400 г/л.

Заповед №РД 11-1172/24.06.2019 г. Клик Комби– а.в.тербутилазин 300 г/л и диметенамид-П 265 г/л,

Заповед №РД 11-1173/24.06.2019 г. Комрад/Камрат/Ципразо – а.в.азоксистробин 200 г/л и ципроконазол 60 г/л.

Заповед №РД 11-1153/20.06.2019 г. Съксесър ТХ – а.в.петоксамид 300 г/л и тербутилазин 187,5 г/л,

Заповед №РД 11-1154/20.06.2019 г. Рикали – а.в.изопиразом 125 г/л и ципроконазол 80 г/л,

Заповед №РД 11-1155/20.06.2019 г Сегурис Екстра. – а.в.азоксистробин 100 г/л, изопиразам 100 г/л и ципроконазол 80 г/л.

Заповед №РД 11-1021/29.05.2019 г. Озирис – а.в.епоксиконазол 37,5 г/л и метконазол 27,5 г/л.

Заповед №РД 11-985/23.05.2019 г. Кинто Плюс ФС – а.в.тритиконазол 20 г/л и прохлораз 55 г/л (представен чрез прохлораз меден хлорид комплакс 60 г/л);

Заповед №РД 11-982/23.05.2019 г. Премис – а.в.тритиконазол 25 г/л;

Заповед №РД 11-983/23.05.2019 г. Фабан – а.в.пириметанил 250 г/л и дитианон 250 г/л.

Заповед №РД 11-817/25.04.2019 г. Суич 62,5 ВГ – а.в.ципродинил 375 г/кг и флудиоксонил 250 г/кг.

Заповед №РД 11-791/22.04.2019 г. Клиофар 600 СЛ – а.в.клопиралид 600 г/л;

Заповед №РД 11-794/22.04.2019 г. Ридомил Голд МЦ 68 ВГ – а.в.манкоцеб 64 % и металаксил – М 4%.

Заповед №РД 11-759/17.04.2019 г. Максим Стар 025 ФС – а.в.ципроконазол 6,25 г/л и флудиоксонил 18,75 г/л;

Заповед №РД 11-762/17.04.2019 г. Акурат 20 ВГ – а.в.метсулфурон-метил 200 г/кг;

Заповед №РД 11-763/17.04.2019 г. Пеликан Делта – а.в.дифлуфеникан 600 г/л и метсулфурон-метил 60 г/л.

Заповед №РД 11-642 от 27.03.2019 г. АЛИАЛ 80 ВГ а.в.фосетил – 800 г.кг.

Заповед №РД 11-592/19.03.2019 г. Ривал – а.в. пропамокарб (пропамокарб хидрохлорид) 722 г/л;

Заповед №РД 11-591/19.03.2019 г. Ривал Дуо – а.в. пропамокарб (пропамокарб хидрохлорид) 400 г/л и симаксанил 50 г/л;

Заповед №РД 11-604/21.03.2019 г. Фонтелис СК – а.в.пентиопирад 200 г.л.

Заповед №РД 11-574/19.03.2019 г. Апрон XL – а.в. металаксил 350 г/кг

Заповед №РД 11-575/19.03.2019 г. Кустодия – а.в.азоксистробин 120 г/л и тебуконазол 200 г/л.

Заповед №РД 11-535/15.03.2019 г. Бугуис – а.в. клодинофоп (клодинафоп-пропаргил) - 95 г/л и клоквинтоцет-мексил (антидот) – 25 г/л;

Заповед №РД 11-542/15.03.2019 г. Алфил ВГ – а.в.фосетил (фосетил-алуминий) – 800 г/кг;

Заповед №РД 11-543/15.03.2019 г. Алфил ВП – а.в.фосетил (фосетил-алуминий) – 800 г/кг;

Заповед № РД 11-544/15.03.2019 г. Катанга Експрес – а.в.фосетил (фосетил-алуминий) – 800 г/кг;

Заповед №РД 11-546/15.03.2019 г. Циклоп – а.в.клодинофоп (клодинофоп-пропаргил) – 95 г/л и клоквинтоцет-мексил (антидот) – 25 г/л;

Заповед №РД 11-547/15.03.2019 г. Теридокс 500 ЕК – а.в.диметахлор 500 г/л.

Заповед №РД 11-532/14.03.2019 г. Келвин ОД/Виктус ОД – а.в.никосулфурон 40 г/л.

Заповед №РД 11-484/08.03.2019 г. Афромил – а.в.оксамил – 100 г/л;

Заповед №РД 11-485/08.03.2019 г. Олреди – а.в.оксамил 100 г/л.

Заповед №РД 11-465/05.03.2019 г. Ридомил Голд МЦ 68 ВГ – а.в.металаксил - М 4% и манкоцеб 64%.

Заповед №РД 11-460/05.03.2019 г. Катанга Ман – а.в.фосетил-алуминий 350 г/кг и манкоцеб 750 г/кг.

Заповед №РД 11-439/27.02.2019 г. Ридомил Голд Р ВГ – а.в. металаксил-М 20 г/кг и меден оксихлорид 141,9 г/кг.

Заповед №РД 11-404/25.02.2019 г. Моксимат 505 ВГ – а.в. манкоцеб 465 г/кг и симоксанил 40 г/кг;

Заповед №РД 11-405/25.02.2019 г. Дитан ДГ – а.в.манкоцеб 750 г/кг;

Заповед №РД 11-406/25.02.2019 г. Санкоцеб 80 ВП – а.в.манкоцеб 800 г/кг;

Заповед №РД 11-407/25.02.2019 г. Моксимат 505 ВП – а.в.манкоцеб 465 г/кг и симоксанил 40 г/кг;

Заповед №РД 11-408/25.02.2019 г. Дитан М-45 – а.в.манкоцеб 800 г/кг;

Заповед №РД 11-421/25.02.2019 г. Систива 333 ФС – а.в.флуксапироксал 333 г/л;

Заповед №РД 11-424/25.02.2019 г. Алфил Дупло – а.в.фосетил-алуминий 350 г/кг.

Заповед № РД 11-353/15.02.2019 г. Екстенсор ОД – а.в. никосулфурон 20 г/л + сулконтрион 150 г/л;

Заповед №РД 11-346/15.02.2019 г. Диагонал – а.в.азоксистробин 250 г/л;

Заповед №РД 11-347/15.02.2019 г. Ранго 40 ЕК – а.в.квизалофоп-П-тефурил (quizalofop-P-tefuryl)160 г/л;

Заповед №РД 11-348/15.02.2019 г. Ранкона Роял – а.в.ипконазол 20 г/л + имазалил 50 г/л;

Заповед №РД 11-349/15.02.2019 г. Бентадор – а.в.бентазон 480 г/л;

Заповед №РД 11-352/15.02.2019 г. Ачиба 5 ЕК – а.в.хизалофоп-Р-етил (Quizalofop-P-ethyl) 50 г/л.

Заповед №РД 11-253/01.02.2019 г. Дует Ултра/Рекс Ултра – а.в.епоксиконазол 187 г/л и тиофанат-метил 310 г/л;

Заповед №РД 11-254/01.02.2019 г. Релдан 40 ЕК – а.в.хлорпирифос-метил 400 г/л;

Заповед №РД 11-255/01.02.2019 г. Контанс ВГ – а.в. Coniothyrium minitans (щам CON/M/91-08 DSM 9660) 50-100 г/кг (мин 1,00×1012 активни спори/кг);

Заповед №РД 11-256/01.02.2019 г. Ориус 25 ЕВ/Династи 25 ЕВ/Тебумакс 25 ЕВ – тебуконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-191/24.01.2019 г. Куантум Рок – а.в. меден хидрохлорид 215 г/кг и диметоморф 60 г/кг.;

Заповед №РД 11-192/24.01.2019 г. Ажил 100 ЕК/Шогун 100 ЕК – а.в.пропаквизафоп 100 г/л;

Заповед №РД 11-193/24.01.2019 г. Релдан 22 ДМ – а.в.хлорпирифос-метил 225 г/л;

Заповед №РД 11-194/24.01.2019 г. Белпройл-А – а.в.парафиново масло 830 г/л;

Заповед № РД 11-195/24.01.2019 г. Валис Плюс – а.в. валифеналат 600 г/кг + 150 г/кг под формата на мед (меден оксихлорид – 263,2 г/кг) + 150 г/кг под формата на мед
( меден хидроксид 261,8 г/кг)

Заповед №РД 11-196/24.01.2019 г. Винтидж С Дисперс – а.в. мед (тривалентен меден сулфат) - 375 г/кг + бентиаваликарб-изопропил 17,5 г/кг;

Заповед №РД 11-197/24.01.2019 г. Констел – а.в.дифлуфеникан 25 г/л + хлоротолурон 400 г/л;

Заповед №РД 11-198/24.01.2019 г. Дурсбан 4 ЕК – а.в.хлорпирифос 480 г/л;

Заповед №РД 11-199/24.01.2019 г. Максим XL 350 ФС – флудиоксонил 25 г/л + металаксил –М 9,7 г/л;

Заповед №РД 11-200/24.01.2019 г. Нуреле Д/Хлорсирин 550 ЕК/Санмба - а.в.хлорпирифос 500 г/л + циперметрин 50 г/л;

Заповед №РД 11-201/24.01.2019 г. Замир 400 ЕВ – а.в.тебуконазол 133 г/л + прохлораз 267 г/л;

Заповед №РД 11-202/24.01.2019 г. Белис – а.в.пираклостробин 128 г/кг + боскалид 252 г/кг;

Заповед №РД 11-203/24.01.2019 г. Приаксор ЕК – а.в.флуксапироксад 75 г/л + пираклостробин 150 г/л;

Заповед №РД 11-204/24.01.2019 г. Ретенго 20 ЕК/Комет ПРО – а.в.пираклостробин 200 г/л;

Заповед №РД 11-205/24.01.2019 г. Топ Плюс 70 ВП – а.в.тиофанат-метил 700 г/кг.

Заповед №РД 11-176/22.01.2019 г. Пулсар Плюс – а.в.имазамокс 25 г/л;

Заповед №РД 11-177/22.01.2019 г. Фортуна Глоуб – а.в.манкоцеб 750 г/кг;

Заповед №РД 11-178/22.01.2019 г. Зеррате – а.в.клодинафоп-пропаргил  200 г/кг + пироксулам 75 г/кг + клоквинтоцет-мексил (антидот) 75 г/кг;

Заповед №РД 11-179/22.01.2019 г. Ривал – а.в.пропамокарб хидрохлорид 722 г/л;

Заповед № РД 11-180/22.01.2019 г. Спирокс – а.в. спроксамен 500 г/л;

Заповед №РД 11-181/22.01.2019 г. Елатус Плюс – а.в.бензовиндифлупир 100 г/л.

Заповед №РД 11-2625/17.12.2018 г. Фузилад Форте 150 ЕК– а.в.флуазифоп-П-бутил 150 г/л.;

Заповед №РД 11-2624/17.12.2018 г. Актара 25 ВГ Нов – а.в.тиаметоксам 250 г/кг;

Заповед №РД 11-2623/117.12.2018 г. Актара 25 ВГ – а.в.тиаметоксам 250 г/кг.

Заповед №РД 11-2529/11.12.2018 г. Еклипс 70 ВГ – а.в.метрибузин 700 г/кг.;

Заповед №РД 11-2538/11.12.2018 г. Трипали ВГ – а.в.трибенурон-метил 83 г/кг, метсулфурон-метил 83 г/кг и флорасулам 105 г/кг;

Заповед №РД 11-2536/11.12.2018 г. Солофол – а.в.фолпет 800 г/кг;

Заповед №РД 11-2535/11.12.2018 г. Децис Трап – а.в.делтаметрин 0,015 г/капан (диспенсър) и атрактанти-амониев ацетат, триметеламин, хидрохлорид, кадаверин,

Заповед №РД 11-2534/11.12.2018 г. Децис 100 ЕК – а.в.делтаметрин 100 г/л;

Заповед №РД 11-2533/11.12.2018 г. Електрон 500 СК – а.в.метазахлор 375 г/л и квинмерак 125 г/л;

Заповед №РД 11-2532/11.12.2018 г. Икуейшън Про – а.в.симоксанил 300 г/кги фамоксадон 225 г/кг;

Заповед №РД 11-2531/11.12.2018 г. Фастин 10 ЕК – а.в.алфа-циперметрин 100 г/л;

Заповед №РД 11-2537/11.12.2018 г. Болт XL – а.в.пропиконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-2462/30.11.2018 г. Леймай – а.в. амисулбром 200 г/л.;

Заповед №РД 11-2464/30.11.2018 г. Актелик 50 ЕК – а.в.пиримифос-метил 500 г/л.

Заповед №РД 11-2438/28.11.2018 г. Даскор 440/Нуреле М – а.в. хлорпирифос-метил 400 г/л и циперметрин 40 г/л;

Заповед №РД 11-2439/28.11.2018 г. Елатус Ера – а.в.бензовиндифлупир 75 г.л. и протиоконазол 150 г/л;

Заповед №РД 11-2433/28.11.2018 г. Ламадор Про – а.в.флуопирам 20 г/л, протиоконазол 100 г/л и тебуконазол 60 г/л.

Заповед №РД 11-2382/23.11.2018 г. Малет 20 СЛ/Нуприд 200 СЛ – а.в.имидаклоприд 200 г/л;

Заповед № РД 11-2383/22.11.2018 г. Монкът СК – а.в.флутоланил 600 г/л;

Заповед № РД 11-2385/23.11.2018 г. Чикара Дуо – а.в. флазасулфурон 6,7 г/кг и глифозат 288 г/кг.

Заповед №РД 11-2377/22.11.2018 г. Корсейт 60 ВГ – а.в. симоксанил 600 г/кг;

Заповед № РД 11-2378/22.11.2018 г. Циклон 10 ЕК – а.в.циперметрин 100 г/л;

Заповед № РД 11-2379/22.11.2018 г. Шерпа 100 ЕВ/Афикар 100/Циперфор 100 ЕВ/Циклон 100 ЕВ – а.в.циперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11-2363/22.11.2018 г. Тализма УЛ – а.в. циперметрин 20 г/л;

Заповед № РД 11-2365/22.11.2018 г. Тализма ЕК – а.в.циперметрин 80 г/л;

Заповед № РД 11-2367/22.11.2018 г. Талендо Екстра;

Заповед №РД 11-2368/22.11.2018 г. Банджо Форте – а.в.флуазинам 200 г/л и диметоморф 200 г/л;

Заповед № РД 11-2369/22.11.2018 г. Зуум 11 СК – а.в.етоксазол 110 г/кг;

Заповед №РД 11-2370/22.11.2018 г. Лонтрел 72 СГ – а.в.клопиралид 720 г/кг.

Заповед №РД 11-2312/16.11.2018 г. Кохинор 200 СЛ – а.в. имидаклоприд 200 г/л;

Заповед № РД 11-2313/16.11.2018 г. Конфидор Енерджи ОД – а.в. имидаклоприд 75 г/л и делтаметрин 10 г/л.

Заповед №РД 11-2324/09.11.2018 г. Базагран 480 СЛ – а.в.бентазон 480 г/л;

Заповед № РД 11-2326/19.11.2018 г. Санмайт 10 СК – а.в.пиридабен 100 г/л;

Заповед №РД 11-2327/19.11.2018 г. Дикарзол 10 СП – а.в.форметанат 90 г/л.

Заповед №РД 11-2247/07.11.2018 г. Оникс – а.в.пиридат 600 г/л

Заповед №РД 11-2232/05.11.2018 г. Дивидент Формула М – а.в.дифеноконазол 30 г/л

Заповед №РД 11-2150  от 23.10.2018 г. Ридомил Голд Р ВГ, а.в. - металаксил – М - 20 г.кг. и меден оксихлорид – 141,9 г.кг.

Заповед №РД 11-2149  от 23.10.2018 г. Сулкоган  300 СК , а.в. - металаксил – сулкотрион - 300 г.л.

Заповед №РД 11-2148  от 23.10.2018 г. БЕФЛЕКС , а.в. - металаксил – бефлубутамид – 500 г.л.

Заповед №РД 11-2147  от 23.10.2018 г. СУИЧ 62,5 ВГ - а.в. -  ципродинил - 375 г.л. и флудиоксонил – 250 г.кг.

Заповед №РД 11-2146  от 23.10.2018 г. Сейвидж 5 ФС_Ориус 5 ФС  - а.в. -  имазалил – 30 г.л. и тебуконазол - 20 г.л.

Заповед №РД 11-2145  от 23.10.2018 г. МОКАП 10 Г   - а.в. -  етопрофос – 100 г.кг.

Заповед №РД 11-2143  от 23.10.2018 г. НАТЮР БРЕЙКЪР   – 40 гл   - а.в. -  пиретрини  – 40 г.л.

Заповед №РД 11-2156  от 23.10.2018 г. АКУРАТ ЕКСТРА    –  тифенсулфурон метил – 680  г.кг. + метсулфурон - метил – 70 г.кг.

Заповед №РД 11-2155  от 23.10.2018 г. ХЕМТРИБЕ 75 ВГ     –  трибенурон - метил – 70 г.кг.

Заповед №РД 11-2154  от 23.10.2018 г. АГРИЯ 1050+_ТЕРАГАРД ПЛЮС     –  хлорпирифос 480 г.л. и циперметрин 50 г.л.

Заповед №РД 11-2083 от 22.10.2018 г. НЕРО ЕК - а.в. петоксамид – 400 г.л. и кломазон – 24 г.л.

Заповед №РД 11-2082 от 22.10.2018 г. Тепеки - а.в. флоникамид – 500 г.кг.

Заповед №РД 11-2079 от 22.10.2018 г. БАРИТОН СУПЕР 97.5 ФС  -а.в.флудиоксанил – 37.5 г.л., протиоконазол– 50 г.л. и тебуконазол – 10г.л

Заповед №РД 11-2078 от 22.10.2018 г. Авиатор Експро 225 ЕК  -а.в.флудиоксанил – 37.5 г.л., протиоконазол– 50 г.л. и тебуконазол – 10г.л

Заповед №РД 11-2077 от 22.10.2018 г. Пропулс 250 СЕ - а.в.фенамидон флуопирам – 125 г.л.  и протиоконазол– 125 г.л.

Заповед №РД 11-2075 от 22.10.2018 г. Лумакс 375 - а.в.s-метахлор – 375 г.л., тербутилазин – 125 г.л., мезотрион – 37,5 г.л.

Заповед №РД 11-2076 от 22.10.2018 г. Лумакс 312 - а.в.s-метахлор – 312.5 г.л., тербутилазин – 187.5 г.л., мезотрион – 37,5 г.л.

Заповед №РД 11-2074 от 22.10.2018 г. ЗЕНКОР 600 СК  - метрибузин – 600 г.л.

Заповед №РД 11-2073 от 22.10.2018 г. ФУВЪР 300 ФС  а.в.  - протиоконазол – 300 г.л.

Заповед №РД 11-2069 от 22.10.2018 г. ТИЛМОР 240 ЕК  а.в.  - протиоконазол - 80 г.л. и тебуконазол - 160 г.л.

Заповед №РД 11-2072 от 22.10.2018 г. ПРОТЕКТОР 240 ЕК  а.в.  - протиоконазол– 80 г.л. и тебуконазол – 160 г.л.

Заповед №РД 11-2071 от 22.10.2018 г. РЕДИГО ПРО 170 ФС   а.в.  - протиоконазол– 150 г.л. и тебуконазол – 20 г.л.

Заповед №РД 11-2070 от 22.10.2018 г. РЕДИГО 100 ФС   а.в.  - протиоконазол– 100 г.л.

Заповед №РД 11-2090 от 22.10.2018 г. УОРАНТ 20 СЛ а.в. - имидаклоприд – 200 г.л.

Заповед №РД 11-2080 от 22.10.2018 г. ПАЛАС 75 ВГ  - а.в. - пироксулам – 75 г.кг.

Заповед №РД 11-2086 от 22.10.2018 г. БАЗАГРАН 480 СЛ   - а.в. - бентазон – 480 г.л.

Заповед №РД 11-2060/19.10.2018 г. Модус Ево – а.в.тринексапак-етил 250 г/л;

Заповед №РД 11-2064/19.10.2018 г. Оксо 337 ЕК – а.в.бромокксинил-октаноат 262 г/л.

Заповед №РД 11-2015/12.10.2018 г. Малет 20 СЛ/Нуприд 200 СЛ – а.в.имидаклоприд 200 г/л.

Заповед №РД 11-2014/12.10.2018 г. Гардоприм Плюс Голд 500 СЕ/Силба СЕ – а.в. S-метолахлор 312,5 г/л+тербутилазин 187,5 г/л.

Заповед №РД 11-1980/09.10.2018 г.Кусаби – а.в.пириофенон 300 г/л;

Заповед № РД 11-1979 от 09.10.2018 г. Бордо Микс 20 ВП – а.в.бордолезова смес (меднокалциев сулфат) – 200 г/л;

Заповед №РД 11-1983 от 09.10.2018 г. Пикадор 20 СЛ – а.в.имидаклоприд 200 г/л;

Заповед №РД 11-1984 от 09.10.2018 г. Стомп Аква - а.в.пендиметалин 455 г/л.

Заповед №РД 11-1971/05.10.2018 г.Актара 25 ВГ – а.в.тиаметоксам 250 г/кг.

Заповед №РД 11-1939/02.10.2018 г. Инфинито СК – а.в.флуопиколид 62,5 г/л+пропамокарб-хидрохлорид 625 г/л;

Заповед №РД 11-1938/02.10.2018 г. Имидан 50 ВГ – а.в.фосмет 500 г/кг;

Заповед №РД 11-1937/02.10.2018 г. Екип ОД – а.в.форамсулфурон 22,5 г/л и антидот изоксадифен-етил  22,5 г/л.

Заповед №РД 11-1751/29.08.2018 г. Нео Стоп ДП – а.в.хлорпрофам 10 г/кг.

Заповед №РД 11-1735/29.08.2018 г. Дикарзол 10 СП – а.в.форметанат 90 г/л;

Заповед №РД 11-1737/29.08.2018 г. Сяра ВГ – а.в.сяра 800 г/кг;

Заповед №РД 11-1747/29.08.2018 г. Серон 480 СЛ – а.в.етефон 480 г/л;

Заповед №РД 11-1749/29.08.2018 г. Трибе 75 ВГ/Тенурон 75 ВГ/Трину 75 ВГ/Трирон 75 ВГ/Триша 75 ВГ – а.в.трибенурон-метил 750 г/кг;

Заповед №РД 11-1736/29.08.2018 г. Целио ВГ – а.в.клодинафоп-пропаргил 200 г/кг, пироксулам 75 г/кг и клоквинтоцет-мексил (антидот) 75 г/кг;

Заповед №РД 11-1750/29.08.2018 г. Валбон – а.в. бентиаваликарб – 17,5 г/кг и манкоцеб 700 г/кг.

Заповед №РД 11-1622 от 20.08.2018 г. Фолоу 80 ВГ -  а.в. фолпет 800 г.кг.

Заповед №РД 11-1625 от 20.08.2018 г. Солигор 425 ЕК -  а.в. протиоконазол -  53 г.л. + спироксамин - 224 г.л. + тебуконазол - 148 г.л.

Заповеди за промяна в разрешаването на ПРЗ:11-1631 от 20.08.2018 г. Съксесър ТХ -  а.в. петоксамид - 300 г.л. + тербутилазин - 187,5 г.л.

Заповеди за промяна в разрешаването на ПРЗ:Заповед №РД 11-1629 от 20.08.2018 г. Овитекс -  а.в. парафиново масло - 817 г.л.
 

Заповед №РД 11-1393/23.07.2018 г. Топик 080 ЕК – а.в.клодинафоп пропаргил 80 г/л + антидот.

Заповед №РД 11-1344/18.07.2018 г.Симетра Флекс – а.в.азоксистробин 200 г/л и изопиразам 125 г/л.

Заповед №РД 11-1299 от 16.07.2018 г. СЕГУРИС ЕКСТРА - а.в.азоксистробин 100 г.л. + изопиразам 100 г.л.+ ципроконазол  80 г.л.

Заповед №РД 11-1290 от 12.07.2018 г. Арат - а.в.дикамба 500 г.кг. + тритосулфурон 250 г.кг.

Заповед №РД 11-1287 от 12.07.2018 г. Пленум 50 ВГ - а.в.пиметрозин 500 г.кг.

Заповед №РД 11-1286 от 12.07.2018 г. Рикали  - а.в.изопиразам 125 г.л. + ципроконазол 80 г.л.

Заповед №РД 11-1285 от 12.07.2018 г. Карате експрес ВГ  - а.в.ламбда-цихалотрин 25 г.кг.

Заповед №РД 11-1284 от 12.07.2018 г. Клиофар 600 СЛ  - а.в.клопиралид 600 г.л.

Заповед №РД 11-1281 от 12.07.2018 г. Милдикът/Исайо - а.в.циазофамид 25 г.л.

Заповед №РД 11-1282 от 12.07.2018 г. Амистар Екстра СК  - а.в.азоксистробин 200 г.л. + ципроконазол 80 г.л.

Заповед №РД 11-1180/03.07.2018 г. Делегат 250 ВГ – а.в.спинеторам 250 г/кг.

Заповед №РД 11-1102/27.06.2018 г. Алиал 80 ВГ – а.в.фосетил 800 г/кг;

Заповед №РД 11-1103/27.06.2018 г. Сонидо 400 ФС – а.в.тиаклоприд 400 г/л.

Заповед №РД 11-1059/19.06.2018 г. Белуре-Т-а.в.трибенурон-метил 750 г/кг;

Заповед №РД 11-1058/19.06.2018 г. Тарика – а.в.трибенурон-метил 750 г/кг;

Заповед №РД 11-1056/19.06.2018 г. Тоскана – а.в.трибенурон-метил 750 г/кг;

Заповед №РД 11-1062/19.06.2018 г. Акрис – а.в.диметенамид-П 280 г/л;

Заповед №РД 11-1054/19.06.2018 г. Озирис – а.в.епоксиконазол 37,5 г/л + метконазол  27,5 г/л;

Заповед №РД 11-1057/19.06.2018 г. Тримур – а.в.трибенурон-метил 750 г/кг;

Заповед №РД 11-1055/19.06.2018 г. Бампер 25 ЕК – а.в.пропиконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-1060/19.06.2018 г. Мишън 200 СЛ – а.в.дикват 200 г/л;

Заповед №РД 11-1063/19.06.2018 г. Магеос – а.в. алфациперметрин 150 г/кг;

Заповед №РД 11-1061/19.06.2018 г. Трейлър – а.в.трибенурон-метил 750 г/кг.

Заповед №РД 11- 926/30.05.2018 г. Валбон- а.в.бентиаваликарб 17,5 г/кг + манкоцеб 700 г/кг;

Заповед №РД 11-921/30.05.2018 г. Нематорин Г – а.в.фостиазат 100 г/кг;

Заповед №РД 11-920/30.05.2018 г. Дукат 25 ЕК – а.в.бета-цифлутрин 25 г/л;

Заповед №РД 11-923/30.05.2018 г. Ортива Топ СК – а.в.азоксистробин 200 г/л+дифеноконазол 125 г/л;

Заповед №РД 11-925/30.05.2018 г. Солфо 80 ВГ – а.в.сяра 800 г/кг;

Заповед №РД 11-919/30.05.2018 г. Диква 20 СЛ/Димор 20 СЛ/Димазо 20 СЛ – а.в.дикват 200 г/л.

Заповед №РД 11-733/24.04.2018 г. Ланат 25 ВП – а.в.метомел 250 г/л;

Заповед №РД 11-732/24.04.2018 г. Ланат 20 СЛ – а.в. метомел 200 г/л;

Заповед №РД 11-728/24.04.2018 г. Батъл Делта – а.в. флуфенасет 400 г/л + дифлуфеникан 200 г/л.

Заповед №РД 11-703/19.04.2018 г. Косайд 2000 ВГ – а.в.меден хидрооксид 538 г/кг;

Заповед №РД 11-695/19.04.2018 г. Пенкоцеб 75 ВГ – а.в.манкоцеб 750 г/кг;

Заповед №РД 11-694/19.04.2018 г. Нуреле Д 550 ЕК Нов – а.в.хлорпирифос 500 г/л + циперметрин 50 г/л;

Заповед №РД 11-702/19.04.2018 г.Кусаби – а.в.пириофенон 300 г/л;

Заповед №РД 11-701/19.04.2018 г. Смартфреш – а.в.1-метилциклопропен 33 г/кг;

Заповед №РД 11-696/19.04.2018 г. Циклон 10 ЕК – а.в.циперметрин 100 г/л;

Заповед №РД 11-699/19.04.2018 г.Шерпа 100 ЕВ/Афикар 100/Циперфор 100 ЕВ/Циклон 100 ЕВ – а.в.циперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11-568/27.03.2018 г. Премис – а.в.тритиконазол 25 г/л.

Заповед №РД 11-484/16.03.2018 г. Алфил ВП – а.в.фосетил алуминий 800 г/л.

Заповед №РД 11-469/15.03.2018 г. Агроксон/Серидон МЦПА – а.в.МЦПА – 500 г/л;

Заповед №РД 11-471/15.03.2018 г. Амалин Фло – а.в.мед под формата на триосновен меден сулфат 266,6 г/л+зоксамид 40 г/л;

Заповед №РД 11-457/15.03.2018 г. Алфил ВГ – а.в.фосетил алуминий 800 г/л.

Заповед №РД 11-394/01.03.2018 г. Алай Макс/Пойнтер Ултра – а.в.метсулфурон-метил 143 г/кг+трибенурон-метил 143 г/кг.

Заповед №РД 11-381/01.03.2018 г. Суорд 240 ЕК – а.в.клодинафоп-пропаргил 240 г/л;

Заповед №РД 11-378/01.03.2018 г. Алтакор 35 ВГ – а.в.хлорантранилипрол 350 г/л;

Заповед №РД 11-377/01.03.2018 г. Кораген 20 СК – а.в.хлорантранилипрол 200 г/л;

Заповед №РД 11-379/01.03.2018 г. Омнера ОД – а.в.флуроксипир 135 г/л + метсулфурон-метил 5 г/л+тифенсулфурон-метил 30 г/л;

Заповед №РД 11-380/01.03.2018 г. Трипали ВГ – а.в.трибенурон-метил 83 г/кг+метсулфурон-метил 83 г/кг+флорасулам 105 г/кг;

Заповед №РД 11-398/01.03.2018 г. Гранстар 75 ДФ/Тример 75 ДФ – а.в.трибенурон-метил 750 г/кг;

Заповед №РД 11-397/01.03.2018 г. Гъливер 50 ВГ – а.в.азимсулфурон 500 г/кг;

Заповед №РД 11-396/01.03.2018 г. Игъл 75 ВГ/Глийн 75 ВГ – а.в.хлорсулфурон 750 г/кг;

Заповед №РД 11-395/01.03.2018 г. Експрес 50 СГ – а.в.трибенурон-метил 500 г/кг;

Заповед №РД 11-393/01.03.2018 г. Авант 150 ЕК-а.в.индоксакарб 150 г/л;

Заповед №РД 11-392/01.03.2018 г. Хармони Екстра СГ/Рефайн ТМ Екстра – а.в.трибенурон-метил 167 г/л+тифенсулфурон метил333 г/л;

Заповед №РД 11-391/01.03.2018 г. Гранстар Супер 50 СГ – а.в.трибенурон метил 250 г/л+тифенсулфурон метил 250 г/л;

Заповед №РД 11-390/01.03.2018 г. Таркза 250 ЕВ/домник 250 ЕВ/Тазол 250 ЕВ/Тебуша 250 ЕВ/Интезол 250 ЕВ – а.в.тебуконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-358/28.02.2018 г. Доминатор Мега 480 СЛ – а.в.глифозат 480 г/л;

Заповед №РД 11-367/28.02.2018 г. Флорамайт 240 СК – а.в.бифеназот 240 г/л.

Заповед №РД 11-342/26.02.2018 г. Доминатор Ултра – а.в.глифозат 360 г/л.

Заповед №РД 11-333/23.02.2018 г. Маза 4 СЛ – а.в.имазамокс 40 г/л.

Заповед №РД 11-334/23.02.2018 г. Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК – а.в.циперметрин 100 г/л;

Заповед №РД 11-335/23.02.2018 г. Лонтрел 72 СГ – а.в.клопиралид 720 г/кг;

Заповед №РД 11-336/23.02.2018 г. Темза СК – а.в.мезотрион 100 г/л.

Заповед №РД 11-142/18.01.2018г. Клеранда+ДЕШ – а.в.метазахлор 375 г/л+имазамокс 17,5 г/л;

Заповед №РД 11-143/18.01.2018 г. Ретенго 20 ЕК/Комет Про – а.в.пираклостробин 200 г/л;

Заповед №РД 11-144/18.01.2018 г. Амистар Опти 480 СК/Приори Опти СК/Олимпус СК/Ортива Опти СК-а.в.хлороталонил 400 г/л+азоксистробин 80 г/л;

Заповед №РД 11-109/18.01.2018 г. Белис – а.в.пираклостробин 128 г/кг+боскалид 252 г/кг;

Заповед №РД 11-119/18.01.2018 г. Пендистар 40 СК/Пенкот 40 СК/Пенди 40 СК/Булпен 40 СК – а.в.пендиметалин 400 г/л;

Заповед №РД 11-108/18.01.2018 г. Солофол – а.в.фолпет 800 г/л;

Заповед №РД 11-134/18.01.2018 г. Икуейшън Про – а.в.симоксанил 300 г/кг + фамоксадон 225 г/кг;

Заповед №РД 11-133/18.01.2018 г. Ажил 100 ЕК/Шогун 100 ЕК- а.в.пропаквизафоп 100 г/л.

Заповед №РД 11-2660/07.12.2017 г. Дурсбан 4 ЕК – а.в.хлорпирифос 480 г/л;

Заповед №РД 11-2661/07.12.2017 г. Пиринекс 480 ЕК – а.в.хлорпирифос 480 г/л;

Заповед №РД 11-2662/07.12.2017 г. Нуреле Д/Хлорсирин 550 ЕК/Санмба – а.в.хлорпирифос 500 г/л + циперметрин 50 г/л.

Заповед №РД 11-2603/01.12.2017 г. Тилт 25 ЕК – а.в.пропиконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-2604/01.12.2017 г.Децис Трап – а.в.делтаметрин 0,015 г/капан и атрактанти-амониев ацетат, триметиламин хидрохлорид, кадаверин;

Заповед №РД11-2605/01.12.2017 г.Спрингбок – а.в.диметенамид-П – 200 г/л + метазахлор 200 г/л;

Заповед №РД 11-2606/01.12.2017 г. Куилт Ексел 263 СЕ – а.в.пропиконазол 122,4 г/л + азоксистробин 141,4 г/л;

Заповед №РД 11-2607/01.12.2017 г. Чероки СЕ – а.в.хлороталонил 375 г/л + ципроконазол 50 г/л+пропиконазол 62,5 г/л;

Заповед №РД 11-2608/01.12.2017 г. Делтагри – а.в.делтаметрин 25 г/л;

Заповед №РД 11-2609/01.12.2017 г. Децис 100 ЕК-а.в.делтаметрин 100 г/л;

Заповед №РД 11-2610/01.12.2017 г. Скато – а.в.делтаметрин 25 г/л;

Заповед №РД 11-2611/01.12.2017 г. Метеор – а.в.делтаметрин 15,7 г/л;

Заповед №РД 11-2612/01.12.2017 г. Алиет Флаш – а.в.алуминиев фозетил 800 г/кг;

Заповед №РД 11-2613/01.12.2017 г. Микал Флаш – а.в.алуминиев фозетил 500 г/кг + фолпет 250 г/кг;

Заповед №РД 11-2614/01.12.2017 г. Флинт Макс 75 ВГ – а.в.трифлоксистробин 250 г/кг+тебуконазол 500 г/кг;

Заповед №РД 11-2615/01.12.2017 г. Байфидан 250 ЕК – а.в.триадименол 250 г/л;

Заповед №РД 11-2616/01.12.2017 г. Пасифика ВГ+Биопауър – а.в.мезосулфурон 10 г/кг + йодосулфурон 10 г/кг + мефемпир диетил (антидот) 90 г/кг;

Заповед №РД 11-2617/01.12.2017 г. Дека ЕК/Деша ЕК/Дена ЕК/Полеци/Десижън – а.в.делтаметрин 25 г/л;

Заповед №РД 11-2618/01.12.2017 г. Хусар Макс ОД – а.в.мезосулфурон 7,5 г/л + йодосулфурон 7,5 г/л + мефемпир диетил (антидот) 22,5 г/л;

Заповед №РД 11-2619/01.12.2017 г. Верита ВГ – а.в.фенамидон 44,4 г/кг+алуминиев фозетил 667 г/кг;

Заповед №РД 11-2620/01.12.2017 г. Профайлър 71,1 ВГ – а.в.флуопиколид 44,4 г/кг + фозетил алуминий 667 г/кг;

Заповед №РД 11-2621/01.12.2017 г. Велум Прайм – а.в.флуопирам 400 г/л;

Заповед №РД 11-2622/01.12.2017 г. Мерлин Флекс 480 СК – а.в.изоксафлутол 240 г/л;

Заповед №РД 11-2623/01.12.2017 г. Раксил ® 060 ФС – а.в.тебуконазол 60 г/л.

Заповед №РД 11-2132/19.10.2017 г. Електис 75 ВГ/Роксам 75 ВГ – а.в.манкоцеб 66,7% + зоксамид 8,3%;

Заповед №РД 11-2133/19.10.2017 г. Колзор Трио ЕК – а.в.диметохлор 187,5 г/л+напропамид 187,5 г/л+кломазон 30 г/л.

Заповед №РД 11-2065/17.10.2017 г. Нематорин Г – а.в.фостиазат 100 г/кг;

Заповед №РД 11-2035/17.10.2017 г. Никоган 4 СК – а.в.никасулфурон 40 г/л;

Заповед №РД 11-2076/17.10.2017 г. Димилин 480 СК – а.в.дифлубензурон 480 г/л;

Заповед №РД 11-2062/17 г. Димилин ВП – а.в. дифлубензурон 250 г/кг.

Заповед №РД 11-1844/05.09.2017 г. Крисант ЕК – а.в.пиретрини 40 г/л 

Заповед №РД 11-1846/07.09.2017 г. Фузилад Форте 150 ЕК – а.в.флуазифоп-П-бутил 150 г/л.

Заповед №РД 11-1769 от 21.08.2017 г. Чероки СЕ – а.в. хлороталонил – 375 г/л  + ципроконазол - 50 г/л + пропиконазол – 62.5 г/л

Заповед №РД 11-1675 от 10.08.2017 г. Гранстар Супер 50 СГ – а.в.трибенурон метил 250 г/кг+тифенсулфурон метил 250 г/кг;

Заповед №РД 11-1676 от 10.08.2017 г. Пиктор СК – а.в.димоксистробин 200 г/л+боскалид 200 г/л;

Заповед №РД 11-1673 от 10.08.2017 г. Алканс Синк Тек  - а.в.пендиметалин 298 г/л+кломазон 43 г/л

Заповед № РД 11-1494/11.07.2017 г. Даскор 440/Нуреле М – а.в.хлорпирифос-метил 400 г/л + циперметрин 40 г/л

Заповед № РД 11-1495/11.07.2017 г. Палас 75 ВГ/Сениор 75 ВГ – а.в.пироксулам 75 г/кг.

Заповед №РД 11-1445/29.06.2017 г. Самсон 4 ОД/Форнет 4 ОД/Нишин 4 ОД – а.в.никосулфурон 40 г/л.

Заповед №РД 11-1373/27.06.2017 г. Ридомил Голд МЦ 68 ВГ – а.в.манкоцеб 640 г/кг + металаксил М 40 г/кг.;

Заповед №РД 11-1357/26.06.2017 г. Делан Про – а.в.дитианон 125 г/л+калиев фосфонат 561 г/л.;

Заповед №РД 11-1362/26.06.2017 г. Агрия 1050+/Терагард Плюс – а.в.циперметрин 50 г/л+хлорпирифос-етил 480 г/л.

Заповед №РД 11-1213/07.06.2017 г. Милдикът/Исайо – а.в. циазофамид 25 г/л.;

Заповед №РД 11-1196/07.06.2017 г. Фонтелис СК – а.в.пентиопирад 200 г/л.;

Заповед №РД 11-1211/07.06.2017 г. Трика Експерт - а.в.ламбда-цихалотрин 4 г/кг.

Заповед №РД 11-911/03.05.2017 г. Арвак 50 ВГ– а.в. а.в.ипродион 500 г/кг.

Заповед №РД 11-847/24.04.2017 г. Дриза ВГ– а.в. а.в.ипродион 500 г/кг..;

Заповед №РД 11-848/24.04.2017 г. Сабуесо – а.в.ипродион 500 г/кг.;

Заповед №РД 11-849/24.04.2017 г. Синпро – а.в.ипродион 500 г/л.;

Заповед №РД 11-850/24.04.2017 г. Пендистар 40 СК/Пенкот 40 СК/Пенди 40 СК/Булпен 40 СК – а.в.пендиметалин 400 г/л.;

Заповед №РД 11-851/24.04.2017 г. Ранкона и Микс – а.в.ипконазол 20 г/л + имазалил 50 г/л.

Заповед №РД 11-831/24.04.2017 г. Трибе 75 ВГ/Тенурон 75 ВГ/Трину 75 ВГ/Трирон 75 ВГ/Триша 75 ВГ– а.в. а.в.трибенурон-метил 750 г/кг.;

Заповед №РД 11-825/24.04.2017 г. Таркза 250 ЕВ/Домник 250 ЕВ/Тазол 250 ЕВ/Тебуша 250 ЕВ/Интезол 250 ЕВ – а.в.тетраконазол 250 г/л.;

Заповед №РД 11-827/24.04.2017 г. Пендиган 330 ЕК Нов/Активус – а.в.пендиметалин 330 г/л.;

Заповед №РД 11-826/24.04.2017 г. Ребют ВГ – а.в.ипродион 500 г/кг.

Заповед №РД 11-712/06.04.2017 г. Бордо Микс 20 ВП – а.в. а.в.бордолезова смес 200 г/л (меднокалциев сулфат).

Заповед №РД 11-646/27.03.2017 г. Стамина 50 СЛ/Сориал ЛХ – а.в. а.в.калиев фосфад 500 г/л.;

Заповед №РД 11-662/28.03.2017 г. Суми Алфа 5 ЕК/Сумицидин 5 ЕК – а.в.есфенвалерат 50 г/л.

Заповед №РД 11-448/08.03.2017 г. Диамант Макс; Опера – а.в. а.в.пираклостробин 85 г.л.+епоксиконазол 62,5 г.л.;

Заповед № РД 11-450/08.03.2017 г. Капало; Сеандо Про – а.в. а.в.фенпропиморф 200 г.л.+епоксиконазол 75 г.л.

Заповед №РД 11-418/02.03.2017 г. Проксанил;Аксидор – а.в.пропамокарб хидрохлорид 400 г.л.+симоксанил 50 г.л.

Заповед №РД 11- 291/08.02.2017 г. Самсон 4 ОД/Форнет 4 ОД/Нишин 4 ОД/Даичи 4 ОД – а.в.никосулфурон 40 г/л.;

Заповед №РД 11-292/08.02.2017г. Везувий/Глифомега/Балеаглифо/Киллър 360 – а.в. глифозат 360 г/л.;

Заповед №РД 11-289/08.02.2017 г. Диклайн 2,5 ЕК – а.в.делтаметрин 25 г/л.;

Заповед №РД 11-288/08.02.2017 г. Ридомил Голд Р ВГ – а.в.металаксил –М 20 г/кг + меден оксихлорид 141,9 г/кг.;

Заповед №РД 11-287/08.02.2017 г. Наса – а.в.глифозат 360 г/л.

Заповед №РД 11- 242/03.02.2017 г. Аканто Плюс/Акапела Плюс – а.в.пикоксистробин 200 г/л.+ципроконазол 80 г/л.;

Заповед №РД 11-259/07.02.2017 г. Медина 20 ЕВ – а.в.миклобутанил 200 г/л.;

Заповед №РД 11-276/07.02.2017 г. Селект Супер 120 ЕК/Центурион Супер – а.в.клетодим 120 г/л.;

Заповед №РД 11-261/07.02.2017 г. Интерест/Инвест/Принсипъл – а.в.дифеноконазол 30 г/л.;

Заповед №РД 11-260/07.02.2017 г. Алегро/Токата/Ювел – а.в.крезоксим-метил 125 г/л + епоксиконазол 125 г/л.

Заповед №РД 11- 205/30.01.2017 г. Шарпен 40 СК/Пенкот 40 СК/Пенди 40 СК – а.в.пендиметалин 400 г/л.

Заповед №РД 11- 173/24.01.2017 г. Орвего – а.в.диметоморф 225 г.л.+аметоктрадин (инитиум) 300 г.л.

Заповед №РД 11-171/24.01.2017 г. Бисмарк КС – а.в.кломазон 55 г/л+пендиметалин 275 г/л.;

Заповед №РД 11-170/24.01.2017 г. Корум –а.в.имазамокс 22,4 г/л+бентазон 480 г/л.

Заповед №РД 11- 87/16.01.2017 г. Шарпен 33 ЕК/Пенди 33 ЕК/Пенкот 33 ЕК – а.в.пендиметалин 330 г/л.

Заповед №РД 11- 2492/15.12.2016 г. Медейро 80 ВГ/Маестро ВГ-а.в.фосетил алуминий 800 г/кг.;

Заповед №РД 11- 2496/15.12.2016 г. Никозеа ОД/Нико - а.в.никосулфурон 40 г/л.;

Заповед №РД 11- 2504/16.12.2016 г. Шардиф 25 ЕК/Дифензон 25 ЕК /Дишом 25 ЕК -а.в.дифеноконазол 250 г/л.;

Заповед №РД 11- 2505/16.12.2016 г. Пендистар 40 СК/Пенкот 40 СК/Пенди 40 СК/ Булпен 40 СК -а.в.пендиметалин  400 г/л.;

Заповед №РД 11- 2506/16.12.2016 г. Тесоро 250 /Тесон 250 –а.в.тебуконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11- 2402/05.12.2016 г. Трибе 75 ВГ/Трину 75 ВГ/Трирон 75 ВГ-а.в.трибенурон-метил 750г/кг.;

Заповед №РД 11- 2403/05.12.2016 г. Таркза 06 ФС/Тебукол 06 ФС-а.в.тебуконазол 60 г/л.;

Заповед №РД 11- 2404/05.12.2016 г. Скаб 80 ВГ/Капетан-а.в.каптан 800 г/кг.;

Заповед №РД 11- 2406/05.12.2016 г. Таркза 250 ЕВ/Домник 250 ЕВ/Тазол 250 ЕВ/Тебуша 250 ЕВ-а.в.тебуконазол 250 г/л.;

Заповед №РД 11- 2407/05.12.2016 г. Аканто Плюс /Акапела Плюс –а.в.пикоксистробин 200 г/л+ципроконазол 80 г/л.;

Заповед №РД 11- 2408/05.12.2016 г. Аканто 250 СК/Акапела 250 СК-а.в.пикоксистробин 250 г/л.;

Заповед №РД 11- 2418/05.12.2016 г. Дека ЕК/Деша ЕК/Дена ЕК/Полеци/Десижън –а.в.делтаметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11- 2378/30.11.2016 г. Пол-Сулфур 80 ВГ – а.в. сяра 800 г/кг.

Заповед №РД 11- 2341/30.11.2016 г. Келвин ОД/Виктус ОД - а.в.никосулфуран 40 г/л.;

Заповед №РД 11- 2342/30.11.2016 г. Лумакс 375 - а.в. s-метозахлор 375 г/л+тербутилазин 125 г/л+мезотрион 37,5 г/л.;

Заповед №РД 11- 2343/30.11.2016 г. Пол-Сулфур 80 ВП – а.в. сяра 800 г/кг.

Заповед №РД 11- 2017/20.10.2016 г. Ретенго 20 ЕК/Комет Про – а.в. пираклостробин 200 г/л.;

Заповед №РД 11-2018/20.10.2016 г. Смартфреш – а.в. 1-метилциклопропен 33 г/кг.;

Заповед №РД 11-2019/20.10.2016 г. Бордо Микс 20 ВП – а.в.бордолезова смес (меднокалциев сулфат)-200 г/л.;

Заповед №РД 11-2020/20.10.2016 г. Тарга Супер 5 ЕК – а.в.квизалофоп-П-етил 50 г/л.;

Заповед №РД 11-2021/20.10.2016 г. Чикара Дуо – а.в.флазасулфурон 6,7 г/кг+глифозат 288 г/кг.;

Заповед №РД 11-2026/20.10.2016 г. Нематорин 10Г-а.в.фостиазат 100 г/кг.

Заповед №РД 11- 1705/14.09.2016 г. Корида 75 ВДГ/Питон 75 ВДГ – а.в. трибенурон-метил 750 г/кг.;

Заповед №РД 11-1706/14.09.2016 г. Раундъп Енерджи – а.в. глифозат 450 г/л.;

Заповед №РД 11-1707/14.09.2016 г. Раундъп Класик Про – а.в. глифозат 360 г/л.;

Заповед №РД 11-1708/14.09.2016 г. Сеташ/Агриметал/Талд/Мира – а.в. металзехид 4%.

Заповед №РД 11- 1579/29.08.2016 г. Сантана -а.в.клотианидин 7 г/кг.

Заповед №РД 11- 1573/29.08.2016 г. Симбал 45 ВГ – а.в.симоксанил 450 г/кг.

Заповед №РД 11- 1572/29.08.2016 г.Икуейшън Про- а.в. фамоксадон 225 г/к г+ симоксанил 300 г/кг.;

Заповед №РД 11- 1571/29.08.2016 г. Милдикът – а.в.циазофамид 25 г/л.;

Заповед №РД 11- 1570/29.08.2016 г. Аканто Плюс – а.в. пикоксистробин 200 г/л.+ ципроконазол 80 г/л.;

Заповед №РД 11-1569/29.08.2016 г. Аканто 250 СК – а.в. пикоксистробин 250 г/л..;

Заповед №РД 11-1568/29.08.2016 г. Естрела ВГ/Ламша ВГ/Адалам ВГ/Индулам ВГ – а.в.ламбда-цихалотрин.25,6 г/кг.;

Заповед №РД 11-1567/29.08.2016 г. Диква – а.в. дикват 200 г/л.;

Заповед №РД 11-1424/02.08.2016 г. Синстар – а.в. азоксистробин 250 г/л.

Заповед №РД 11-1367/25.07.2016 г. Аксиал 050 ЕК – а.в. пиноксаден 50 г/л.;

Заповед №РД 11-1368/25.07.2016 г. Аксиал Едно – а.в.пиноксаден 45 г/л + флорасулам 5 г/л.;

Заповед №РД 11-1369/25.07.2016 г. Траксос 50 ЕК – а.в. пиноксаден 25 г/л + клодинафоп пропаргил 25 г/л +клоквинтоцет-метил (антидот).;

Заповед №РД 11- 1370/25.07.2016 г. Сантана – а.в.клотианидин 7 г/кг.

Заповед №РД 11-1312/19.07.2016 г. Витавакс 2000/Анкор/Витавакс Роял – а.в.тирам 200 г/л+карбоксин 200 г/л.

Заповед №РД 11-1296/19.07.2016 г. Проксанил – а.в. пропамокарб-хидрохлорид 400 г/л+симоксанил 50 г/л.;

Заповед №РД 11-1299/19.07.2016 г.Таркза 06 ФС – а.в.тетраконазол 250 г/л.;

Заповед №РД 11-1300/19.07.2016 г. Проман – а.в.метобромурон 500 г/л.;

Заповед №РД 11- 1305/19.07.2016 г. Видейт 10 Л – а.в.оксамил 100 г/кг.;

Заповед №РД 11-1306/19.07.2016 г. Фортуна Глоуб – а.в.манкоцеб 750 г/кг.

Заповед №РД 11-1048/14.06.2016 г. Купроксат ФЛ/Трибейз Флоабъл – а.в. триосновен меден сулфат 345 г/л.;

Заповед №РД 11-1049/14.06.2016 г. Сирио 4 СК/Крю 4 СК – а.в.никосулфурон 40 г/л.;

Заповед №РД 11-1050/14.06.2016 г. Алианс ВГ/Полимер ВГ – а.в.дифлуфеникан 600 г/кг и метсулфурон метил 60 г/кг.;

Заповед №РД 11-1051/14.06.2016 г. Клиник 36 СЛ/Кредит 36 СЛ – а.в.глифозат 360 г/л.

Заповед №РД 11-1048/14.06.2016 г. Купроксат ФЛ/Трибейз Флоабъл – а.в. триосновен меден сулфат 345 г/л.;

Заповед №РД 11-1049/14.06.2016 г. Сирио 4 СК/Крю 4 СК – а.в.никосулфурон 40 г/л.;

Заповед №РД 11-1050/14.06.2016 г. Алианс ВГ/Полимер ВГ – а.в.дифлуфеникан 600 г/кг и метсулфурон метил 60 г/кг.;

Заповед №РД 11-1051/14.06.2016 г. Клиник 36 СЛ/Кредит 36 СЛ – а.в.глифозат 360 г/л.

Заповед №РД 11- 933/30.05.2016 г. Смартфреш – а.в. 1-метилциклопропен 33 г/кг.;

Заповед №РД 11- 938/30.05.2016 г.Колзор Трио – а.в. диметахлор 187,5 г/л + напропамид 187,5 г/л + кломазон 30 г/л.;

Заповед №РД 11- 932/30.05.2016 г. Брасан 540 ЕК – а.в. диметахлор 500 г/л + кломазон 40 г/л.;

Заповед №РД 11- 936/30.05.2016 г Вивандо – а.в. метрафенон 500 г/л.;.

Заповед №РД 11- 926/30.05.2016 г. Плинто – а.в. есфенвалерат 25 г/л.

Заповед №РД 11- 948/31.05.2016 г.Ламадор Про – а.в. флуопирам 20 г/л. + протиоконазол 100 г/л + тебуконазол 60 г/л.

Заповед №РД 11- 678/22.04.2016 г.Капрено СК - а.в.темботрион 345 г/л.+тиенкарбазон-метил 68 г/л.+изоксадифен-етил (антидот) 134 г/л.;

Заповед №РД 11- 679/22.04.2016 г.Манфил 80 ВП-а.в.манкоцеб 800 г/кг.;

Заповед №РД 11- 703/22.04.2016 г.Стомп Аква - а.в.пендиметалин 455 г/л.;

Заповед №РД 11- 676/22.04.2016 г.Фонтелис СК - а.в.пентиопирад 200 г/л.

Заповед №РД 11- 606/19.04.2016 г.Витавакс 2000/Анкор/Витавакс Роял - а.в.тирам 200 г/л.+карбоксин 200 г/л.;

Заповед № №РД 11- 629/19.04.2016 г.Ребют ВГ - а.в.ипродион 500 г/кг.;

Заповед №РД 11- 619/19.04.2016 г.Катанга Ман - а.в.фосетил-алуминий 350 г/кг.+манкоцеб 350 г/кг.;

Заповед №РД 11- 641/19.04.2016 г.Манфил 75 ВГ - а.в.манкоцеб 750 г/кг.;

Заповед №РД 11- 644/19.04.2016 г.Санкоцеб 80 ВП - а.в.манкоцеб 800 г/л.;

Заповед №РД 11- 613/19.04.2016 г.Ажил 100 ЕК/Шогун 100 ЕК - а.в.пропаквизафоп 100 г/л.;

 Заповед  №РД 11- 615/19.04.2016 г.Диква 20 СЛ/Димор 20 СЛ/Димазо 20 СЛ - а.в.200 г/л.;

Заповед  №РД 11- 616/19.04.2016 г. Дитан ДГ - а.в.манкоцеб 750 г/кг.;

Заповед  №РД 11- 617/19.04.2016 г.Дитан М-45 - а.в.манкоцеб 800 г/л.;

Заповед  №РД 11- 620/19.04.2016 г. Кусаби - а.в.пириофенон 300 г/л.;

Заповед №РД 11- 624/19.04.2016 г. Миша 20 ЕВ - а.в.миклобутанил 200 г/л.;

Заповед  №РД 11- 632/19.04.2016 г.Скаб 80 ВГ - а.в.каптан 800 г/л.;

Заповед №РД 11- 637/19.04.2016 г.Комрад/Камрад/Ципразо - а.в.ципроконазол 80 г/л.+азоксистробин 200 г/л.;

Заповед №РД 11- 640/19.04.2016 г. Таркза 250 ЕВ/Доминик 250 ЕВ/Тазол 250 ЕВ - а.в.тетраконазол 250 г/л.; 

Заповед №РД 11- 646/19.04.2016 г.Фолоу 80 ВГ/Фрилър 80 ВГ/Флоует 80 ВГ - а.в. фолпет 800 г/л.;

Заповед №РД 11- 614/19.04.2016 г.Аканто Плюс - а.в.цикоксистробин 200 г/л. + ципроконазол 80 г/л.

Заповед №РД 11- 634/19.04.2016 г . Талиус 20 ЕК - а.в.прокиназид 200 г/л.;

Заповед №РД 11- 638/19.04.2016 г.Кредо 600 СК/Плинкер 600 СК - а.в.хлороталонил 500 г/л.+пикоксистробин 100 г/л. ;

Заповед №РД 11- 645/19.04.2016 г. Талендо Екстра - а.в.прокиназид 160 г/л.+тетраконазил80 г/л.;

Заповед №РД 11- 633/19.04.2016 г. Талендо - а.в.прокиназид 200 г/л.;

Заповед №РД 11- 635/19.04.2016 г. Фабан - а.в. пириметанил 250 г/л.+дитианон 250 г/л.;

Заповед №РД 11- 642/19.04.2016 г. Прозаро - а.в.тебуконазол 125 г/л+ протиоконазол 125 г/л.;

Заповед №РД 11- 627/19.04.2016 г. Протеус 110 ОД - а.в.тиаклоприд 100 г/л.+делтаметрин 100 г/л.Солигор 425 ЕК - а.в.тебуконазол 148 г/л.+спироксамин 224 г/л+протиоконазол 53 г/л.;

Заповед №РД 11- 639/19.04.2016 г.;

Заповед №РД 11- 630/19.04.2016 г. Рубрик 125 СК - а.в.епоксиконазол 125 г/л.;

Заповед №РД 11- 628/19.04.2016 г. Риза 25 ЕВ - а.в.тебуконазол 250 г/л.;

Заповед №РД 11- 631/19.04.2016 г. Синпро - а.в.ипродион 500 г/л.;

Заповед №РД 11- 618/19.04.2016 г. Каптан 80 ВГ - а.в. каптан 800 г/кг.;

Заповед №РД 11- 643/19.04.2016 г. Проксанил - а.в.пропамокарб хидрохлорид 400 г/л.+симоксанил 50 г/л.;

Заповед №РД 11- 622/19.04.2016 г. Лието - а.в.симоксанил 330 г/кг.+зоксамид 330 г/кг.;

Заповед №РД 11- 625/19.04.2016 г.Проман - а.в.метобромурон 500 г/л.

Заповед №РД 11- 652/19.04.2016 г. Патрол - а.в. ламбда-цихалотрин 25 г/кг.;

Заповед №РД 11- 651/19.04.2016 г.Фалкон 460 ЕК/Импулс Супер ЕК - а.в.тебуконазол 167 г/л. + спироксамин 250 г/л. + триадиименол 43 г/л.;

Заповед №РД 11- 653/19.04.2016 г.отказ за промяна на Метеор - а.в.делтаметрин 15,7 г/л.

Заповед №РД 11-411/16.03.2016 г. Циклон 10 ЕК-а.в.циперметрин 100 г/л.;

Заповед №РД 11-410/16.03.2016 г.Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 ЕК-а.в.циперметрин 100 г/л.;

Заповед №РД 11-414/16.03.2016 г.за отказ Газел - а.в.ацетамиприд 200 г/кг.

Заповед №РД 11-133/26.01.2016 г.Фоликур 250 ЕВ - а.в.тебуконазол 250 г/л.;

Заповед №РД 11-134/26.01.2016 г. Фоликур 250 ЕВ - а.в.тебуконазол 250 г/л.;

Заповед №РД 11-135/26.01.2016 г. Фолмекс 250 ЕВ - а.в. тебуконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-210/08.02.2016 г. Вениш/Агриметал/Талд/Мира - а.в.металдехид 40 г/кг.;

Заповед №РД 11-211/08.02.2016 г. Диква 20 СЛ/Димор 20 СЛ/Димазо 20 СЛ - а.в.дикват 200 г/л.;

Заповед №РД 11-212/08.02.2016 г.Икуейшън Про - а.в.симоксанил 300 г/кг+фемоксадон 225 г/кг.

Заповед №РД 11-183/03.02.2016 г.Трибе 75 ВГ/Тенурон 75 ВГ/Трину 75 ВГ - а.в.трибенурон-метил 750 г/кг

Заповед №РД 11-158/29.01.2016 г.Капало-а.в.фенпропиморф+епоксиконазол+метрафенон;

Заповед №РД 11-156/29.01.2016г.Целест Топ 313 ФС - а.в.дифеноконазол+флудиоксонил
тиаметоксам;

Заповед №РД11-157/29.01.2016 г.Селект Супер 120 ЕК/Центурион Супер- а.в.клетодим

Заповед №РД 11-61/15.01.2016 г.К-обиол - а.в.делтаметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-47/13.01.2016 г.фоликур 250 ЕВ/Хоризонт- а.в. тебуконазол 250 г/л.

Заповед № РД 11-44/13.01.2016 г.Ламадор Про - ав. флуопирам 20 г/л+протиоконазол 100 г/л+тебуконазол 60 г/л.;

Заповед №РД 11-43/13.01.2016 г.Арес 360 СЛ/Атис 360 СЛ/Хит 360 СЛ/Райдър 360 СЛ/Император 360 СЛ - а.в.глифозат 360 г/л.

Заповед №РД 11-07/07.01.2016 г. Магеос -а.в.алфа-циперметрин 150 г/кг.;

Заповед №РД 11-12/07.01.2016 г.К-обиол - а.в.делтаметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-1931/30.12.2015 г.Дамадим Прогрес 400 ЕК/Рогор Л40/Би-58 Топ - а.в.диметоат 400 г/л.;

Заповед №РД 11-1941/30.12.2015г Шерпа 100 ЕВ/Афикар 100/Циперфор 100 ЕВ/Циклон 100 ЕВ-а.в.циперметрин 100 г/л.

Заповед№РД11-1939/30.12.2015г.Пиктор СК - а.в.димоксистробин 200 г/л+боскалид 200 г/л.

Заповед №РД 11-1885/15.12.2015 г.Аканто 250 СК - а.в.пикоксистробин 250 гр/л.;

Заповед №РД 11-1864/11.12.2015г. Систива 333 ФС - а.в.флуксапироксал 333 г/л.

Заповед №РД 11-1849/09.12.2015 г.Комрад/Камрад/Ципразо - а.в.азоксистробин 200 г/л+ципроконазол 80 г/л.;

Заповед №РД 11-1843/09.12.2015г.Естрела ВГ/Ламша ВГ/Адалам ВГ/Индулам ВГ - а.в. ламда-цихалотрин 25,6 г/кг.;

Заповед №РД 11-1844/09.12.2015 г. Таркза 250 ЕВ/Домник 250 ЕВ/Тазол 250 ЕВ - а.в.250 г/л.;

Заповед №РД 11-1846/09.12.2015 г.Дерби Супер Едно/Ланселот - а.в.флорасулам 150,2 г/кг + аминопиралид-калий 300,5 г/кг.;

Заповед №РД 11-1851/09.12.2015г. Терминатор 4 СК/Нифур 4 СК/Нирлот 4 СК - а.в.никосулфурон 40 г/л.;

Заповед №РД 11-1840/09.12.2015 г.Авант 150 ЕК - а.в.индоксакарб 150 г/л.

Заповед №РД 11-1664/06.11.2015 г.Дитан М-45 -а.в.манкоцеб 800 г/кг.;

Заповед №РД 11-1665/06.11.2015г.Санкоцеб 80 ВП-а.в.манкоцеб 800 г/кг.;

Заповед №РД 11-1663/06.11.2015 г.Дитан ДГ-а.в.манкоцеб 750 г/кг.;

Заповед №РД 11-1666/06.11.2015 г. Проплант 722 СЛ-а.в.пропамокарб-хидрохлорид - 722 г/л;

Заповед №РД 11-1667/06.11.2015г. Сопрано 125 СК-а.в.епоксиконазол 125 г/л.;

Заповед №РД 11-1657/06.11.2015 г. Дивидент Формула М-а.в.дифеноконазол - 30 г/л;

Заповед №РД 11-1656/06.11.2015 г.Дифо 25 ЕК-а.в.дифеноконазол - 250 г/л.;

Заповед №РД 11-1658/06.11.2015 г.Пендиган 330 ЕК Нов-а.в.пендиметалин - 330 г/л.;

Заповед №РД 11-1659/06.11.2015 г. Фолоу 80 ВГ - а.в.Фолпет – 800 г/кг.;

Заповед №РД 11-1661/06.11.2015 г.Шарпен 33 ЕК-а.в.пендиметалин - 330 г/л.;

Заповед №РД 11-1660/06.11.2015 г. Шарпен 40 СК-а.в.пендиметалин – 400 г/л.;

Заповед №РД 11-1655/06.11.2015 г.;Дека ЕК-а.в.делтаметрин – 25 г/л.

Заповед №РД 11-1515/02.10.2015 г.Таркза 250 ЕВ/Домник 250 ЕВ-а.в.тебуконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-1516/02.10.2015 г.Талендо Екстра-а.в.тетраконазол 80 г/л+прокиназид 160 г/л.

Заповед №РД 11-1517/02.10.2015 г. Комрад/Камрат-а.в.азоксистробин 200 г/л.+ципроконазол 80 г/л.

Заповед №РД 11-1518/02.10.2015г.Милдикът-а.в.циазофамид 25 г/л.

Заповед №РД 11-1521/02.10.2015г. Диква 20 СЛ/Димор 20 СЛ-а.в.дикват 200 г/л.

Заповед №РД 11-1509/02.10.2015г.Манфил 75 ВГ-а.в.манкоцеб 750 г/кг.

Заповед №РД 11-1242/17.07.2015 г. Карате Експрес ВГ/Нинджа/Форца;

Заповед №РД 11-1240/17.07.2015 г.Пролектус 50 ВГ;

Заповед №РД 11-1239/17.07.2015 г.Кредо 600 СК/Плинкер 600 СК;

Заповед №РД 11-1238/17.07.2015 г.

Заповед №РД 11-1114/24.06.2015 г.Орвего - а.в.диметоморф 225 г/л+аметоктрадин(инитиум) 300 г/л;

Заповед №РД 11-1102/24.06.2015 г.Косайд 2000 ВГ - а.в.меден хидроксид 538 г/кг.;

Заповед №РД 11-1115/24.06.2015 г.Аркада 880 ЕК - а.в.просулфокарб 800 г/л+метрибузин 80г/л.

Заповед №РД 11-1015/18.06.2015 г

Заповед №РД 11-991/10.06.2015 г.

Заповед №РД 11-943/29.05.2015 г.Проксанил - а.в.пропамокарб-хидрохлорид 400 г/л+симоксанил 50 г/л.

Заповед №РД 11-682/21.04.2015 г. Хармони Екстра СГ/Рефайн ТМ Екстра - а.в.тифенсулфурон-метил 333 г/кг+трибенурон-метил 167 г/кг.
Заповед №РД 11-683/21.04.2015 г. Амистар 25 СК/Приори/Ортива - а.в.азоксистробин 250 г/л.;
Заповед №РД 11-684/21.04.2015 г. Амистар Опти 480 СК/Приори Опти СК/Олимпус СК/Ортива Опти СК - а.в.азоксистробин 80 г/л+хлороталонил 400 г/л.
Заповед №РД 11-685/21.04.2015 г. Кредо R 600 СК/Плинкер R 600 СК - а.в.хлороталонил 500 г/л+пикоксистробин 100 г/л.;
Заповед №РД 11-687/21.04.2015 г. Диамант Макс - а.в.пираклостробин 85 г/л+епоксиконазол 62,5 г/л.

Заповед №РД 11 – 408 от 10.03.2015г. – Колис СК - а.в.боскалид 200 г/л+крезоксим-метил 100 г/л.

Заповед № РД 11-419/10.03.2015г. – Карате Експрес ВГ/Нинджа/Форца –а.в.ламбда-цихалотрин 25 г/кг.

Заповед №РД 11 – 263 от 13.02.2015 г.  – Акцент 75 РХ - а.в.никосулфурон 750 г/кг.

Заповед №РД 11 – 264 от 13.02.2015 г.  – Гардоприм Плюс Голд 500 СК/Силба  СК –а.в. s –метолахлор 312,5 г/л + тербутилазин 187,5 г/л.

Заповед №РД 11 – 266 от 13.02.2015 г. – Домарк 10 ЕК – а.в. тетраконазол 100

Заповед № РД11-1982/10.12.2014г. СТОМП АКВА - а.в. педиметалин 333 г/л.

Заповед №РД 11 – 1275 от 01.08.2014г. Базагран 480 СЛ – а.в.бентазон 480 г/л.

Заповед №РД 11 – 1276 от 01.08.2014г. Аксиал Едно ЕК – ав.пиноксаден 45 г/л+флорасулам 5 г/л.

Заповед №РД 11 – 1277 от 01.08.2014г. Аксиал 050 ЕК – а.в.пиноксаден 50 г/л.

Заповед №РД 11 – 1278 от 01.08.2014г. Алфамекс 100 ЕК – а.в. алфа-циперметрин 100 г/л.; Тримекса 75 ДФ – а.в. трибенурон-метил 750 г/л; Делтамекс 2,5 ЕК – а.в.делтаметрин 25 г/л; Глиомекс 360 СЛ – а.в. глифозат 360 г/л.; Никомекс 40 СК – а.в. никосулфурон 40 г/л.; Ципермекс плюс –а.в.циперметрин 50 г/л.+хлорпирифос-етил 500 г/л.; Фолмекс 250 ЕВ – а.в. тебуконазол 250 г/л.; Квизамекс 050 ЕК – а.в.квизалофоп-П – тефурил 50 г/л.; Пендимекс 330 ЕК – а.в.пендиметалин 330 г/л.

Заповед №РД 11-865 от 20.06.2014г. Акробат Плюс ВГ – а.в. диметоморф 90 г/кг + манкоцеб 600 г/кг

Заповед №РД 11-861 от 20.06.2014г. Пулсар 40 ЕК/Листего 40 ЕК/Пасат  ЕК – а.в. имазамокс 40 г/л.

Заповед РД 11-462 от 28.03.2014 Силит 40 СК – а.в. додин 400 г/л

Заповед РД 11-463 от 28.03.2014 Сантана 0,7 Г – а.в. клотианидин 7 г/кг

Заповед РД 11-464 от 28.03.2014 Дека ЕК – а.в. делтаметрин 25 г/л

Заповед №РД 11-306 от 10.03.2014г.Диамант Макс – а.в.пираклостробин 85 г/л. + епоксиконазол 62,5 г/л.

Заповед №РД 11 – 1211 от 11.11.2013г. Калин Фло СК – линурон 425 г/л

Заповед №РД 11-1212 от 11.11.2013г. Бампер Супер – пропиконазол 90 г/л+прохлораз 400 г/л.

 

Заповед Титус Плюс

Заповед Елумис

Заповед Крайцер 350 ФС

Заповед Актара 25 ВГ

Заповед Конфидор Енерджи ОД

Заповед Уорант 20 СЛ

Заповед Малет 20 СЛ/Нурид 200 СЛ

Заповед Кохинор 200 СЛ

Заповед Сантана 0,7Г

Заповед Дантоп 50 ВГ

Заповед № РД 11-845 от 05.08.2013 - Султан 500 СК - Брадър 500 СК – метазохлор 500 г/л

Заповед № РД 11-846 от 05.08.2013 - Бутизан 400 СК - метазохлор 400 г/л

Заповед № РД 11-847 от 05.08.2013 - Клеранда + ДЕШ – метазохлор 375 г/л + 17,5 г/л

Заповед № РД 11-848 от 05.08.2013 - Бутизан S – метазохлор 500 г/л

Заповед РД 11-1378 от 19.11.2012 г. - Циклон 10 ЕК- циперметрин 100 г/л

Заповед РД 11-1379 от 19.11.2012г. - Агрия 1050+/Терагард Плюс - циперметрин 50 г/л + хлорпирифос етил 480 г/л

Заповед РД 11-987 от 30.07.2012г. - Санкоцеб 80 ВП, манкоцеб-800 г/кг

Заповед РД 11-986 от 30.07.2012г. - Дитан М 45, манкоцеб-800 г/кг

Заповед РД 11-985 от 30.07.2012г. - Дитан ДГ, манкоцеб-750 г/кг

Заповед РД 11-522 от 03.05.2012 г. - КЛЕРАНДА + ДЕШ, метазахлор-375 г/л, имазамокс-17,5 г/л

Заповед РД 11-521 от 03.05.2012 г. - РАУНДЪП, глифозат-360 г/л

Заповед РД 11-881 от 27 юли 2011 г. - ВИНКЕР ВГ, бентиаваликарб - 17,5 г/кг, фолпет - 500 г/кг

Заповед РД 11-880 от 27 юли 2011 г. - ВЕНИШ, металдехид - 40 г/л 

Заповед РД 11-1252 от 13 октомври 2011 - "ЛАУДИС ОД", темботрион-44 г/л + антидот(изоксадифен-етил)-22 г/л 

Заповед РД 11-1253 от 13 октомври 2011 - "ДИТАН М 45", манкоцеб-800 г/кг

Заповед РД 11-1654 от 29 декември 2011 г. – ГАЛБЕН 8 М 65, беналаксил – 80 г/кг, манкоцеб – 650 г/кг

Заповед РД 11-1658 от 29 декември 2011 г. – ЛОНТРЕЛ 300, клопиралид – 300 г/л

Заповед РД 11-1664 от 29 декември 2011 г. – МИМИК 240 ЛВ, тебуфенозид – 240 г/л


 Заповеди за разрешаване на ПРЗ чрез взаимно признаване на разрешения

Заповед №РД 11-973/17.05.2022 г. Фолоу 80 ВГ/Фрилър 80 ВГ/Флоует 80 ВГ – а.в.фолпет 800 г/кг.

Заповед №РД 11-926/13.05.2022 г. Серкадис – а.в.флуксапироксал 300 г/л; 

Заповед №РД 11-922/13.05.2022 г. Рим 25 ВГ – а.в.римсулфурон 250 г/кг; 

Заповед №РД 11-923/13.05.2022 г. Месимет – а.в.S-метолахлор 400 г/л и месотрион 40 г/л.

Заповед №РД 11-631/31.03.2022 г. Сафран – а.в.абамектин 18 г/л; 

Заповед №РД 11-639/31.03.2022 г. Гифт – а.в.гиберелинова киселина – 90 г/кг; 

Заповед №РД 11-637/31.03.2022 г. Томитан 200 – а.в.флуроксипир 200 г/л; 

Заповед №РД 11-628/31.03.2022 г. Калисто 100 СК – а.в.месотрион 100 г/л; 

Заповед №РД 11-634/31.03.2022 г. Скаб 80 ВГ/Капетан – а.в.каптан 800 г/кг. 

Заповед №РД 11-565/28.03.2022 г. Лоянт 25 ЕК – а.в. флорпирауксифен-бензил 25 г/л; 

Заповед №РД 11-570/28.03.2022 г. Протендо 300 ЕК – а.в.протиоконазол 300 г/л; 

Заповед № РД 11-563/28.03.2022 г. Тефликс ГР – а.в.тефлутрин 15 г/кг

Заповед №РД 11-351/02.03.2022 г. Гримс 10 – а.в.клодинафоп-пропаргил 100 г/л и клоквинтоцет-мексил 25 г/л; 

Заповед №РД 11-359/02.03.2022 г. Агикса – а.в.флорпирауксифен-бензил 12 г/л и цихалофоп-бутил 160 г/л; 

Заповед №РД 11-353/02.03.2022 г. Рапакс – AS – а.в. Bacillus thuringiensis подвид Kurstaki щам EG 2348 – 188 г/кг.

Заповед №РД 11-226/17.02.2022 г. Килео – а.в.глифозат 240 г/л.

Заповед № РД 11-224/17.02.2022 г. Бонаца – а.в.флуроксипир 250 г/л;

Заповед №РД 11-233/17.02.2022 г. Клоузър 120 СК – а.в.сулфоксафлор – 120 г/л; 

Заповед №РД 11-3192/31.12.2021 г. Геокс ВГ – а.в.флудиоксонил 500 г/кг.

Заповед №РД 11-3076/16.12.2021 г. Масан – а.в.циперметрин 100 г/л и пиперонил бутоксид 300 г/л

Заповед №РД 11-2644/09.11.2021 г. Делмур – а.в.делтаметрин – 25 г/л.

Заповед №РД 11-2622/04.11.2021 г. Еминент 125 МЕ – а.в.тетраконазол 125 г/л.

Заповед №РД 11-2621/04.11.2021 г. Салтус – а.в.имазамокс (кандидат за замяна) – 80 г/л;

Заповед №РД 11-2372/13.10.2021 г. Тутатек ® - феромони на люспокрили в прави вериги: смес от (E,Z,Z) - 3,8,11-тетрадекатриен-1-ил ацетат/ (E,Z,Z) - 3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate + (E,Z) - 3,8-тетрадекадиен-1-ил ацетат/ (E,Z) - 3,8-tetradecadien-1-yl acetate 0,185 г/диспенсер

Заповед №РД 11-2374/13.10.2021 г. Нимик Тен – а.в.азадирахтин 10 г/л;

Заповед №РД 11-2259/01.10.2021 г. Шалимар – а.в.протиоконазол 125 г/л и тебуконазол 125 г/л.

Заповед №РД 11-2260/01.10.2021 г. Курацио – а.в.калциев полисулфид 380 г/л;

Заповед №РД 11-2191/21.09.2021 г. Кеду – а.в.етофенпрокс 287,5 г/л.

Заповед №РД 11-1988/27.08.2021 г. Орбитер – а.в.флорасулам 50 г/л.

Заповед №РД 11-1929/23.08.2021 г. Ортива Топ СК– а.в.азоксистробин  200 г/л и дифеноконазол 125 г/л.

Заповед №РД 11-1589/12.07.2021 г. Медейро Ф ВГ - а.в.фосетил-алуминий 500 г/кг+фолпет 250 г/кг.

Заповед №РД 11-1604 от 12.07.2021 г. ФЛУЕНТ 500 СК - а.в. флуфенацет – 500 г.л.

Заповед №РД 11-1603 от 12.06.2021 г. МАМУТ СК - а.в. дифлуфеникан  – 500 г.л.

Заповед №РД 11-1602 от 12.07.2021 г. МАМУТ МАКС - а.в. дифлуфеникан – 400 г.кг. + флорасулам – 20 г.кг.

Заповед №РД 11-1593 от 12.07.2021 г. ЛИТОВИР - а.в. ядрено-полиедрен вирус Spodoptera  littoralis (DSMZ номер BV-0005) - 5 × 1011 OBL

Заповед №РД 11-1585 от 12.07.2021 г. 1,4 САЙТ - а.в. 1,4 – диметилнафтален – 980 г.кг.

Заповед №РД 11-1587 от 12.07.2021 г. ФЛАЙЪР - а.в. флорасулам – 50 г.л.

Заповед №РД 11-1588 от 12.07.2021 г. ДИПИРИЛ - а.в. оксифлуорфен - 240 г.л.

Заповед №РД 11-1285/18.06.2021 г. Салтус – а.в.имазамокс 80 г/л.

Заповед №РД 11-1284/18.06.2021 г. Солфоликид 800 СК – а.в.сяра 800 г/кг;

Заповед №РД 11-1283/18.06.2021 г. Корвето – а.в.халауксифен-метил 5 г/л и клопиралид 120 г/л;

Заповед №РД 11-1282/18.06.2021 г. Банджо – а.в.флуазинам 500 г/л;

Заповед №РД 11-1276/18.06.2021 г. Дефлексо Ултра – а.в.S-метолахлор 350 г/л, сулкотрион 100 г/л и беноксакор (антидот) 17,5 г/л;

Заповед №РД 11-1274/18.06.2021 г. Азатин ЕК – а.в.азадирахтин 26 г/л;

Заповед №РД 11-1272/18.06.2021 г. Райсан – а.в.метам натрий 510 г/л;

Заповед №РД 11-1270/18.06.2021 г. Арнолд – а.в.флуфенацет 400 г/л и дифлуфеникан 200 г/л; 

Заповед №РД 11-1268/18.06.2021 г. Флаш 500 СК – а.в.фифлуфеникан 500 г/л;

Заповед №РД 11-1267/18.06.2021 г. Аргос – а.в.портокалово масло  843,2 г/л; 

Заповед №РД 11-1126/01.06.2021 г. Чанон – а.в.аклонифен 600 г/л.

Заповед №РД 11-1125/01.06.2021 г. Пилот Ултра – а.в.хизалофоп-П-етил 50 г/л;

Заповед №РД 11-1124/01.06.2021 г. Монекс – а.в.1-нафтилоцетна киселина 10 г/кг;

Заповед №РД 11-795/22.04.2021 г. Лаисол – а.в.метам-натрий 400 г/л.

Заповед №РД 11-612/25.03.2021 г. Манамид 100 СК – а.в.циазофамид 100 г/л.

Заповед №РД 11-576/22.03.2021 г. Томиган XL –а.в.флорасулам 2,5 г/л и флуроксипир 100 г/л.

Заповед №РД 11-577/22.03.2021 г. Плантайл – а.в.парафиново масло 790 г/л;

Заповед №РД 11-561/17.03.2021 г. Трунфо Макс – а.в.азоксистробин 200 г/л, тебуконазол 200 г/л.

Заповед №РД 11-560/17.03.2021 г. Лондакс 60 ДФ – а.в.бенсулфурон 600 г/кг;

Заповед №РД 11-559/17.03.2021 г. Брионфло 100 СК – а.в.циазофамид 100 г/л; 

Заповед №РД 11-472/08.03.2021 г. Микротиол Спешъл Ликуид – а.в. сяра ( sulphur)- 825 г/л. 

Заповед №РД 11-459/05.03.2021 г. Флонт – а.в. флуазифоп-П (fluazifop-P) - 125 г/л

Заповед №РД 11-464/05.03.2021 г. Дипол – а.в.флуазифоп-П (fluazifop-P) - 125 г/л

Заповед №РД 11-128/19.01.2021 г. Доуро 10 ЕК – а.в. пенконазол (penconazole) – 100 г/л.

Заповед №РД 11-131/19.01.2021 г. Дипел ДФ – а.в. Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki щам ABTS-351 - 540 г/кг;

Заповед № РД 11-92 от 12.01.2021 г. МАТЕНО - а.в. аклонифен  - 450 г.л. + флуфенацет  - 75 г.л. +дифлуфеникан - 60 г.л.

Заповед №РД 11-3046 от 22.12.2020 г. МИКРОСЕД ГЕО - а.в. тефлутрин (tefluthrin) – 5 г.кг.

Заповед №РД 11-2575/17.11.2020 г. Поливерсум – а.в. Pythium oligandrum M1 (≥ 1 x 106 ооспори на грам продукт).

Заповед №РД 11-2513 от 06.11.2020 г. РОКСИ 800 ЕК - а.в. просулфокарб – 800 г/л 

Заповед №РД 11-2500 от 04.11.2020 г. С5 СЪН - а.в. хлормекват (хлормекват хлорид) - 460 г.л

Заповед №РД 11-2404/21.10.2020 г. Експедиент 10 ЕК – пирипроксифен 100 г/л.

Заповед №РД 11-2201/29.09.2020 г. Колт – а.в.аклонифен 600 г/л

Заповед №РД 11-2177/25.09.2020 г. Хърлър 200 – а.в.флуроксипир 200 г/л;

Заповед №РД 11-2178/25.09.2020 г. Фолпетис 50 СК – а.в.фолпет 500 г/л.

Заповед №РД 11-1907/19.08.2020 г. Кломат – а.в.кломазон 360 г/л;

Заповед №РД 11-1908/19.08.2020 г. Лифаз 36 СЛ– а.в.глифозат 360 г/л;

Заповед №РД 11-1910/19.08.2020 г. Дифлексо Микс – а.в. S-метолахлор 312,5 г/л и тербутилазин 187,5 г/л.

Заповед №РД 11-1887/17.08.2020 г. Актлет Ф – а.в.металаксил – М 50 г/кг и фолпет 400 г/кг;

Заповед №РД 11-1888/17.08.2020 г. Биокс – М – а.в.ментово масло 948 г/л;

Заповед №РД 11-1818 от 07.08.2020 г. ФОЛПАН ГОЛД - а.в. металаксил-М – 48,5 г.кг. + фолпет - 400 г.кг.

Заповед №РД 11-1817 от 07.08.2020 г. АКТЛЕТ Ф - а.в. металаксил-М - 50 г.кг. + фолпет - 400 г.кг.

Заповед №РД 11-1793 от 05.08.2020 г. ДЕЦИБЕЛ ВИТИС - а.в. крезоксим- метил - 250 г.кг. и пенконазол 87,5 г.кг.

Заповед №РД 11-1583/08.07.2020 г. Практис – а.в. протиоконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-1582/08.07.2020 г. Сойлгард 1,5 ГР – а.в.тефлутрин 15 г/кг;

Заповед №РД 11-1580/08.07.2020 г. Сегурис Про – а.в.протиоконазол 150 г/л и изопиразам 125 г/л.

Заповед №РД 11-1524/02.07.2020 г. Сигнал 300 ЕС – а.в.циперметрин 300 г/л.

Заповед №РД 11-1330/23.06.2020 г. Селтима – а.в.пираклостробин 100 г/л;

Заповед №РД 11-1312/19.06.2020 г. Трунфо – а.в.азоксистробин 250 г/л.

Заповед №РД 11-1250/09.06.2020 г. Мерпан 80 ВГ – а.в.каптан 800 г/кг.

Заповед №РД 11-1019/20.05.2020 г. Понтос – а.в.флуфенацет 240 г/л и пиколинафен 100 г/л;

Заповед №РД 11-1020/20.05.2020 г. Арвалин – а.в.цинков фосфид 25 г/кг.

Заповед № РД 11-779 от 26.03.2020 г. ИКАНОС 4 ОД - а.в.никосулфурон - 40 г.л.

Заповед № РД 11-781 от 26.03.2020 г. ИНПУТ - а.в.спироксамин - 300 г.л. + протиоконазол - 160 г.л.

Заповед № РД 11-782 от 26.03.2020 г. АСКРА ЕКСПРО - а.в.биксафен - 65 г.л + флуопирам - 65 г.л. + протиоконазол - 130 г.л .

Заповед №РД 11-768/25.03.2020 г. Лумифлекс – а.в.ипконазол 452 г/л;

Заповед №РД 11-767/25.03.2020 г. Лимоцид – а.в.портокалово масло 60 г/л.

Заповед №РД 11-750 от 20.03.2020 г. ДИАСТАР МАКСИ - а.в. тефлутрин - 5 г.кг.

Заповед №РД 11-749 от 20.03.2020 г. КАРБИКЮР  - а.в. калиев хидроген карбонат - 850 г.кг.

Заповед №РД 11-735/19.03.2020 г. Фостоксин Торбичка – а.в.алуминиев фосфид – 570 г/кг.

Заповед №РД 11-629/05.03.2020 г. Тарга Макс – а.в. хизалофоп-P-етил (Quizalofop-P-Ethyl) 100 г/л;

Заповед №РД 11-579/26.02.2020 г. Фостоксин Таблета – а.в.алуминиев фосфид 560 г/кг;

Заповед №РД 11-578/26.02.2020 г. Фостоксин Пелета – а.в. алуминиев фосфид 560 г/кг;

Заповед №РД 11-580/26.02.2020 г. Магтоксин Пелета – а.в.магнезиев фосфид 660 г/кг.

Заповед №РД 11-534/21.02.2020 г. Делиция Газтоксин Таблета – а.в.алуминиев фосфид 560 г/кг;

Заповед №РД 11-531/21.02.2020 г. Текфос Пелета – а.в.алуминиев фосфид 560 г/кг;

Заповед №РД 11-532/21.02.2020 г. Текфос Таблета – а.в.алуминиев фосфид 560 г/кг;

Заповед №РД 11-533/21.02.2020 г. Делиция Газтоксин Пелета – а.в.алуминиев фосфид 560 г/кг;

Заповед №РД 11-536/21.02.2020 г. Дегеш Плочка – а.в.магнезиев фосфид 560 г/кг.

Заповед №РД 11-41/06.01.2020 г. Децибел Макс – а.в.крезоксим-метил 250 г/кг и дифеноконазол 125 г/кг

Заповед №РД 11-2632/17.12.2019 г. Флосул – а.в.сяра 800 г/л;

Заповед №РД 11-2631/17.12.2019 г. Шарник – а.в.никосулфурон 40 г/л.

Заповед №РД 11-2180/04.11.2019 г. Тонале – а.в.кломазон 40 г/л + месотрион 75 г/л + тербутилазин 375 г/л;

Заповед №РД 11-2173/04.11.2019 г. Ойкос – а.в.азадирахтин (азадирахтин А) 26 г/л;

Заповед №РД 11-2144/31.10.2019 г. Осеал – а.в.дикамба 700 г/кг;

Заповед №РД 11-2146/31.10.2019 г. Евърсект – а.в.хлорпирифос 480 г/л;

Заповед №РД 11-2148/31.10.2019 г. Бая – а.в.етефон 480 г/л;

Заповед №РД 11-2149/31.10.2019 г. Солей – а.в.бромуконазол 167 г/л и тебуконазол 107 г/л;

Заповед №РД 11-2150/31.10.2019 г. Грасрутър – а.в.етефон 480 г/л;

Заповед №РД 11-2151/31.10.2019 г. Медейро М ВГ – а.в.фосетил-алуминий 350 г/кг и манкоцеб 350 г/кг;

Заповед №РД 11-2152/31.10.2019 г. Оптикс Дисперс – а.в.фосетил-алуминий 800 г/кг;

Заповед №РД 11-2063/17.10.2019 г. Атоник Супер – а.в. натриев 5-нитрогвиаколат 1 г/л; натриев 2-нитрофенолат 2 г/л; натриев 4-нитрофенолат 3 г/л.

Заповед №РД 11-2041/14.10.2019 г. Реактор 36 КС – а.в. кломазон – 360 г/л;

Заповед №РД 11-2023/10.10.2019 г. Фрикуент – а.в.флуазифоп-П (флуазифоп-П-бутил) – 125 г/л;

Заповед №РД 11-2021/10.10.2019 г. Целсиво – а.в.фенпропидин 750 г/л.

Заповед №РД 11-1712/20.08.2019 г. Икебана Трипъл Аксион– а.в.абамектин 0,015 г/л + делтаметрин 0,010 г/л + тебуконазол 0,200 г/л;

Заповед №РД 11-1714/20.08.2019 г. К-Обиол 6 УЛВ – а.в.делтаметрин 6 г/л;

Заповед №РД 11-1708/20.08.2019 г. Айтак – а.в.прохлораз 450 г/л.

Заповед №РД 11-1681/15.08.2019 г. Бузин Препо – а.в.метрибузин 700 г/кг;

Заповед №РД 11-1683/15.08.2019 г. Импакт 125 СК – а.в.флутриафол 125 г/л

Заповед № РД 11-1450/25.07.2019 г. Вариано Експро - а.в. биксафен 40 г/л + флуоксастробин 50 г/л + протиоконазол 100 г/л.

Заповед №РД 11-1151/20.06.2019 г. Флексити – а.в.метлафенон 300 г/л,

Заповед №РД 11-1150/20.06.2019 г. Скомрид Аерозол – а.в.имазалил 2%,

Заповед №РД 11-1152/20.06.2019 г. Фюри 10 ЕВ – а.в.зета-циперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11-1058 от 04.06.2019 г. НЕОФЛАН 60 ВГ - а.в бенфлуралин - 600 г.кг

Заповед №РД 11-1014/28.05.2019 г. Праксим – а.в. метобромурон 500 г/л;

Заповед №РД 11-1018/28.05.2019 г. Дагонис – а.в.флуксапироксад 75 г/л + дифеноконазол 50 г/л.

Заповед №РД 11-984/23.05.2019 г. Пермит– а.в. халосулфурон-метил 750 г/кг.

Заповед №РД 11-959/20.05.2019 г. Димистар 40 ЕК – а.в.диметоат 400 г/л.

Заповед №РД 11-718/11.04.2019 г. Тример СХ – а.в.трибенурон (трибенурон-метил) 500 г/кг;

Заповед №РД 11- 719/11.04.2019 г. Опюлент – а.в.пираклостробин 200 г/л.

Заповед №РД 11-589/19.03.2019 г. Фосбел 80 ВП – а.в.фосетил (фосетил алуминий) 800 г/кг;

Заповед №РД 11-588/19.03.2019 г. Фосбел Плюс - а.в. фосетил (фосетил алуминий) 350 г/л и манкоцеб 350 г/кг.

Заповед №РД 11-548/15.03.2019 г. Жадекс-О-460 – а.в.хлормекват хлорид 460 г/л.

Заповед №РД 11-531/14.03.2019 г. Еминент Стар – а.в.тетраконазол 62,5 г/л + хлороталонил 250 г/л.

Заповед №РД 11-438/27.02.2019 г. Магнето Топ 464 СЛ – а.в. 2,4 Д 344 г/л и дикамба 120 г/л

Заповед №РД 11-418/25.02.2019 г. Калиф 360 КС – а.в.кломазон 360 г/л.

Заповед №РД 11-395/22.02.2019 г. Агроксон 500 СЛ – а.в.МЦПА 500 г/л;

Заповед №РД 11-400/25.02.2019 г. Афросан Дупло – а.в.меден оксихлорид 545,45 г/кг и манкоцеб 200 г/кг.

Заповед №РД 11-60/14.01.2019 г. Еворел Експрес – а.в. трибенурон-метил 375 г/кг + тифенсулфурон метил 125 г/кг;

Заповед № РД 11-62/14.01.2019 г. Мигото – а.в. натриев 5-нитрогваиаколат 3 g/l + натриев о-нитрофенолат 6 g/l + натриев р-нитрофенолат 9 g/l;

Заповед №РД 11-56/14.01.2019 г. Мистик 25 ЕВ – а.в. тебуконазол 250 г/л;

Заповед №РД 11-55/14.01.2019 г. Карповирусин – а.в. Cydia pomonella Granulosis Virus, Mexican strain (CpGV-M) в концентрация 1x1013 вирусни частици/литър;

Заповед №РД 11-54/14.01.2019 г. Клоузър 120 СК – а.в.сулфоксафлор 120 г/л.

Заповед № РД 11-1981 от 09.10.2018 г. Диабло СК – а.в.хекситиазокс 258,7 г/л;

Заповед № РД 11-1978 от 08.10.2018 г. Катюн Голд – а.в.нонанова киселина (техническа) (пеларгонова киселина) 500 г/л.

Заповед №РД 11-1955/03.10.2018 г. Пасуърд 25 ВГ – а.в.тебуконазол 25 г/кг;

Заповед №РД 11-1954/03.10.2018 г. Овипрон Топ ЕК – а.в.парафиново масло 800 г/л.

Заповед №РД 11-1734/29.08.2018 г. Смартфреш Протабс – а.в. 1-метилциклопропен 20 г/л;

Заповед №РД 11-1744/29.08.2018 г. Бермектин – а.в. абамектин 18 г/л;

Заповед №РД 11-1738/29.08.2018 г. Богота – а.в. хлормекват 300 г/л и етефон 150 г/л;

Заповед №РД 11-1743/29.08.2018 г. Ритуал – а.в. миклобутанил 125 г/л.

Заповед №РД 11-1267 от 12.07.2018 г. Миклофил - а.в. миклобутанил - 125 г.л.

Заповед № РД 11-1255 от 12.07.2018 г. Метрик  - а.в.метрибузин 233 г.л. + кломазон 60 г.л.

Заповед №РД 11-1260 от 12.07.2018 г. Гизмо 60 ФС - а.в. тебуконазол 60 г.л.

Заповед №РД 11-1264 от 12.07.2018 г. Оптикс Р - а.в. фосетил - алуминий - 200 г.л. + мед 150 г.кг.
 

Заповед №РД 11-1051/19.06.2018 г. Аустрал Плюс – а.в.тефлутрин 40 г/л + флудиоксонил 10 г/л.

Заповед №РД 11-1042/19.06.2018 г. Мокап 10 Г – а.в.етопрофос 100 г/кг.;

Заповед №РД 11-1046/19.06.2018 г. Белтанол -а.в.8-хидроксихинолин 374 г/л.

Заповед №РД 11-915/30.05.2018 г. Прорадис – а.в. Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134;

Заповед №РД 11-918/30.05.2018 г. Експерт ВГ-а.в.трибенурон метил 750 г/кг;

Заповед №РД 11-917/30.05.2018 г. Сесесе – а.в.хлормекват хлорид 750 г/л.

Заповед №РД 11-729/24.04.2018 г. Релдан 22 ДМ – а.в.хлорпирифос метил 225 г/л;

Заповед №РД 11-731/24.04.2018 г.Тейзър 250 СК – а.в.азоксистробин 250 г/л.

Заповед №РД 11-704/19.04.2018 г. Цикло Р Ликидо – а.в.металаксил 45 г/л+меден хидроксид 237,7 г/л.

Заповед РД 11-542 от 21.03.2018 г., ГРАНУЛИ НЕМГУАРД, а.в. екстракт от чесън - 450 г.

Заповед №РД 11-460/15.03.2018 г. Белука – а.в.нонанова (пеларгонова) киселина 680 г/л;

Заповед №РД 11-459/15.03.2018 г. Сулкотрек – а.в.сулкотрион 173 г/л+тербутилазин 327 г/л;

Заповед №РД 11-458/15.03.2018 г. Челиндж 600 СК – а.в.аклонифен 600 г/л;

Заповед №РД 11-472/15.03.2018 г. Банджо Форте – а.в.флуазинам 200 г/л+диметоморф 200 г/л.

Заповед №РД 11-425/09.03.2018 г. Бузин – а.в.метрибузин 700 г/кг;

Заповед №РД 11-426/09.03.2018 г. Галъп Супер 360 – а.в. глифозат 360 г/л;

Заповед №РД 11-427/09.03.2018 г. Премазор Турбо – а.в.глифозат 250 г/л + дифлуфеникан 40 г/л;

Заповед №РД 11-428/09.03.2018 г. Глифон – а.в.глифозат 360 г/л;

Заповед №РД 11-429/09.03.2018 г. Глифохем – а.в.глифозат 360 г/л.

Заповед №РД 11-360/28.02.2018 г. Луна Сенсейшън – а.в.флуопирам 250 г/л+трифлоксистробин 250 г/л;

Заповед №РД 11-359/28.02.2018 г. Нисоран 10 ВП – а.в.хекситиазокс 100 г/кг;

Заповед №РД 11-363/28.02.2018 г. Суверен ОД – а.в.никосулфурон 20 г/л+сулкотрион 150 г/л;

Заповед №РД 11-362/28.02.2018 г. Профилукс – а.в.манкоцеб 680 г/кг+симоксанил 45 г/кг;

Заповед №РД 11-361/28.02.2018 г. Фитосев – а.в.COS-OGA 12.5 г/л.

Заповед №РД 11-112/18.01.2018 г. Акрамайт 480 СК – а.в.бифеназат 480 г/л ;

Заповед №РД 11-248/08.02.2018 г. Биошилд Топ – а.в.тиофанат-метил 350 г/л + тетраконазол 20 г/л.

Заповед №РД 11-111/18.01.2018 г. Биошилд Топ – а.в.тиофанат-метил 350 г/л + тетраконазол 20 г/л;

Заповед №РД 11-114/18.01.2018 г. Имидан 50 ВГ – а.в.фосмет 500 г/кг;

Заповед №РД 11-124/18.01.2018 г. Проксимо – а.в.пирипроксифен 100 г/л;

Заповед №РД 11-122/ 18.01.2018 г. Ранман Топ – а.в.циазофамид 160 г/л;

Заповед №РД 11-107/18.01.2018 г. Хелиосуфр С – а.в.сяра 700 г/л;

Заповед №РД 11-110/18.01.2018 г. Карамат 2,5 ЕВ – а.в.фенбуконазол 25 г/л.

Заповед №РД 11-2655/06.12.2017 г. Редито 100 ФС - а.в.протиоконазол 100 г/л;

Заповед №РД 11-2656/06.12.2017 г. Баунти – а.в.тебуконазол 430 г/л;

Заповед №РД 11-2654/06.12.2017 г. Регалис Плюс – а.в.прохексадион-калций 100 г/кг

Заповед №РД 11-2548/29.11.2017 г. Димбо 480 СЛ - а.в.дикамба 480 г/л;

Заповед №РД 11-2552/29.11.2017 г. Фосбел 80 ВГ – а.в.фосетил-алуминий 800 г/л;

Заповед №РД 11-2556/29.11.2017 г. Президиум Едно – а.в.зоксамид 180 г/л + диметоморф 180 г/л;

Заповед №РД 11-2557/29.11.2017 г. Цераксел – а.в.динатриев фосфонат 500 г/л

Заповед №РД 11-2127/19.10.2017 г. Лумакс 312 – а.в.s-метолахлор 312,5 г/л + тербутилазин 187,5 г/л+мезотрион 37,5 г/л;

Заповед №РД 11-2126/19.10.2017 г. Уиш Топ – а.в.квизалофоп-етил 120 г/л;

Заповед №РД 11-2122/19.10.2017 г. Сегурис Екстра – а.в.азоксистробин 100 г/л+изопиразам 100 г/л+ципроконазол 80 г/л;

Заповед №РД 11-2123/19.10.2017 г. Ордаго СК – а.в.пендиметалин 400 г/л;

Заповед №РД 11-2124/19.10.2017 г. Клик Дуо – а.в.тербутилазин 125 г/л + пендиметалин 250 г/л.

Заповед №РД 11-2070/17.10.2017 г. Зенит – а.в.фенпропидин 500 г/л+пропиконазол 125 г/л;

Заповед №РД 11-2040/17.10.2017 г. Трипали ВГ – а.в.трибенурон-метил 83 г/л + метсулфурон-метил 83 г/л + флорасулам 105 г/кг

Заповед №РД 11-1668/10.08.2017 г. Неро – а.в.петоксамид 400 г/л + кломазон 24 г/л

Заповед №РД 11-846/24.04.2017 г. Болт XL – а.в.пропиконазол 250 г/л.;

Заповед №РД 11-843/24.04.2017 г. Леймай – а.в.амисулбром 200 г/л.;

Заповед №РД 11-845/24.04.2017 г. Тализма УЛ – а.в.циперметрин 20 г/л.;

Заповед №РД 11-841/24.04.2017 г. Метомор Ф – а.в.фолпет 600 г/кг+диметоморф 113 г/кг.;

Заповед №РД 11-842/24.04.2017 г. Сяра ВГ – а.в. сяра 800 г/кг.

Заповед №РД 11-828/24.04.2017 г. Монкът СК – а.в. флутоланил 460 г/л.

Заповед №РД 11-160/24.01.2017 г. Глифос Ултра – а.в.глифозат 360 г.л.

Заповед №РД 11-2013/20.10.2016 г.Дукат 25 ЕК – а.в. бета-цифлутрин 25 г/л.

Заповед №РД 11-1712/14.09.2016 г. Сиртаки – а.в.кломазон 360 г/л.

Заповед №РД 11-1560/29.08.2016 г. Тепеки - а.в. флоникамид 500 г/кг.;

Заповед №РД 11-1559/29.08.2016 г. Кустодия- а.в. азоксистробин 120 г/л.+ тебуконазол 200 г/л.;

Заповед №РД 11-1558/29.08.2016 г. Фувър 300 ФС- а.в. протиоконазол 300 г/л.;

Заповед №РД 11-1557/29.08.2016 г. Контанс ВГ – а.в. Coniothyrium minitans (щам CON/M/91-08 DSM 9660) 50-100 г/кг (мин 1,00×1012 активни спори/кг);

Заповед №РД 11- 998/03.06.2016 г. Дека – а.в. делтаметрин 25 г/л.

Заповед №РД 11- 951/31.05.2016 г. Премис – а.в. тритиконазол 25 г/л.;

Заповед №РД 11- 952/31.05.2016 г. Мишън 200 СЛ – а.в. дикват 200 г/л. ;

Заповед №РД 11- 947/31.05.2016 г. Пеликан делта – а.в. дифлуфеникан 600 г/л + метсулфурон-метил 60 г/л.;

Заповед №РД 11- 950/31.05.2016 г. Валмек – а.в. абамектин 18 г/л.;

Заповед №РД 11- 946/31.05.2016 г. Бисмарк КС – а.в. кломазон 55 г/л + пендиметалин 275 г/л.;

Заповед №РД 11- 934/30.05.2016 г. Сабуесо – а.в. ипродион 500 г/кг.;

Заповед №РД 11- 935/30.05.2016 г. Дифранил СД – а.в. дифлуфеникан 500 г/л.;

Заповед №РД 11- 929/30.05.2016 г. Катанга Експрес – а.в. фосетир-алуминий 800 г/кг.;

Заповед №РД 11- 928/30.05.2016 г. Дифенд Екстра – а.в. дифеноконазол 25 г/л + флудиоксонил 25 г/л.;

Заповед №РД 11- 930/30.05.2016 г.Тесоро 250 – а.в. тебуконазол 250 г/кг.

Заповед № РД 11-848/19.05.2016 г. Браи – а.в.пирипроксифен 100 г/л.

Заповед №РД 11- 683/22.04.2016 г.Акурат 20 ВГ-а.в.метсулфурон-метил 200 г/кг.;

Заповед №РД 11- 686/22.04.2016 г.Аура -а.в.профоксидим 200 г/л.;

Заповед №РД 11- 687/22.04.2016 г.Гъливер 50 ВГ-а.в.азимсулфурон 500 г/кг.;

Заповед №РД 11- 689/22.04.2016 г.Солофол - а.в.фолпет 800 г/кг.;

Заповед №РД 11- 685/22.04.2016 г.Корсейт 60 ВГ - а.в.симоксанил 600 г/кг.;

Заповед №РД 11- 688/22.04.2016 г.Пасифика Експерт - а.в. амидосулфурон 50 г/кг.+йодосулфурон-метил-натрий 10 г/кг.+мезосулфурон-метил 300 г/кг.+мефенпир диетил (антидот) 90 г/кг.;

Заповед №РД 11- 692/22.04.2016 г.Натуралис - а.в.Beauveria bassiana, щам – ATCC 74040 – 0,185 г/кг ;

Заповед №РД 11- 691/22.04.2016 г.Рапакс - а.в. Bacillus thuringensis, subsp. кurstaki, щам ЕG 2348 – 188 г/кг.;

Заповед №РД 11- 430/18.03.2016 г. Дифкор 250 ЕК-а.в.дифеноконазол 250 г/л.

Заповед №РД 11-407/16.03.2016 г.Браи-а.в.пирипроксифен 100 г/л.;

Заповед №РД 11-404/16.03.2016 г.Солфо 80 ВГ-а.в.сяра 800 г/кг.;

Заповед №РД 11-406/16.03.2016 г.Солфоликид 800 СК-а.в.сяра 800 г/л.;

Заповед №РД 11-397/16.03.2016 г. Естерон 600 ЕК-а.в.2,4Д 600 г/л;

Заповед №РД 11-396/16.03.2016 г.Тримур-а.в.трибенурон-метил 750 г/л.;

Заповед №РД 11-398/16.03.2016 г.Екопарт Турбо-а.в.пирафлуфен-етил 26,5 г/л.;

Заповед №РД 11-395/16.03.2016 г.Тализма ЕК-а.в.циперметрин 80 г/л.

Заповед №РД 11-299/01.03.2016 г. Колзор Трио ЕК - а.в. диметахлор 187,5 г/л + напропамид 187,5 г/л+ кломазон 30 г/л.

Заповед №РД 11-172/02.02.2016 г.Каптан 80 ВГ - а.в.каптан 800 г/кг.;

Заповед №Рд 11-181/03.02.2016 г.Чикара Дуо - а.в.флазасулфурон 6,7 г/кг+глифозат 288 г/кг.

Заповед №РД 11-154/29.01.2016 г.Мулиган-а.в.пирипроксифен

Заповед №РД11-15/07.01.2016г.Бефлекс - а.в.бефлубутамил 500 г/л.;

Заповед№РД11-14/07.01.2016 г.Миша 20 ЕВ - а.в.миклобутанил 200 г/л.

Заповед №РД11-1934/30.12.2015г. Проман - а.в.метобромурон 500 г/л.;

Заповед№РД11-1937/30.12.2015г.Катанга Ман - а.в. фосетил-алуминий 350 г/кг+манкоцеб 350 г/кг.;

Заповед№РД11-1936/30.12.2015г г. Лието - а.в.симоксанил 330 г/кг.+зоксамид 330 г/кг.;

Заповед№РД11-1935/30.12.2015г.Аскот - а.в.ламбда-цихалотрин 25 г/кг.;

Заповед№РД11-1933/30.12.2015г. Пенкоцеб 75 ВГ - а.в.манкоцеб 750 г/кг.,

Заповед№РД111938/30.12.2015г.Спрингбок - а.в.диметенамид-П 200 г/л. + метазахлор 200 г/л.

Заповед№РД11-1940/30.12.2015г.Таркза 06 ФС - а.в.тебуконазол 60 г/л.

Заповед №РД11-1862/11.12.2015г. Кариал Стар- а.в.мандипропамид 250 г/л и дифеноконазол 250 г/л.;

Заповед№РД11-1866/11.12.2015г. Даскор 440 - а.в.хлорпирифос-метил 400 г/л и циперметрин 40 г/л.;

Заповед№РД11-1869/11.12.2015г г. Раундъп Енерджи - а.в.глифозат 450 г/л.;

Заповед№РД11-1867/11.12.2015г.Белис-а.в.боскалид 252 г/кг и пираклостробин 128 г/кг.;

Заповед№РД11-1868/11.12.2015г. Синстар - а.в.азоксистробин 250 г/л.;

Заповед№РД11-1865/11.12.2015г.Спирокс -а.в.спироксамин 500 г/л.

Заповед №РД11-1842/09.12.2015г.Метеор - а.в.делтаметрин 15,7 г/л.;

Заповед№РД11-1836/09.12.2015г. Децис 100 ЕК - а.в. делтаметрин 100 г/л.;

Заповед №РД 11-1654/06.11.2015 г.Валбон-а.в.бентиаваликарб 17,5 г/кг+манкоцеб 700 г/кг.;

Заповед №РД 11-1662/06.11.2015 г. Озирис-а.в.епоксиконазол 37,5 г/л+метконазол 27,5 г/л.;

Заповед №РД 11-1653/06.11.2015 г. Хеликовекс-а.в.Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (Hear NVP, DSMZ-BV0003) – 7.5 х 1012 вирусни тела/литър;

Заповед №РД 11-1652/06.11.2015 г.Кусаби-а.в.пириофенон 300 г/л.;

Заповед №РД 11-1649/06.11.2015 г.Глифос Дакар-а.в.глифозат(амониева сол) 680 гр/кг.;

Заповед №РД 11-1650/06.11.2015г. Шерпа 100 ЕВ-а.в.циперметрин 100 г/л.

Заповед №РД 11-1246/17.07.2015 г. Амалин Фло-а.в.мед 266,6 г/л + зоксамид 40 г/л;

Заповед №РД 11-1247/17.07.2015 г. Раксил Стар ФС-а.в.флуопирам 20 г/л+протиоконазол 100 г/л+тебуконазол 60 г/л;

Заповед №РД 11-1245/17.07.2015 г Скаб 80 ВГ- а.в.каптан 800 г/кг;

Заповед №РД 11-1248/17.07.2015 г. Аканто 250 СК-а.в.пикоксистробин 250 г/л

Заповед №РД 11-1103/24.06.2015 г.Мадекс Твин -а.в.Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V22 (DSMZ - № GV-0014) – 3 х 1013 гранули/литър

Заповед №РД 11-1104/24.06.2015 г Комрад - а.в. азоксистробин 200 г/л+ципроконазол 80 г/л

Заповед №РД 11-1105/24.06.2015 г Синпро - а.в.ипродион 500 г/л;

Заповед №РД 11-1106/24.06.2015 г Никозеа ОД - а.в.никосулфурон 40 г/л.

Заповед №РД 11-987/10.06.2015 г.

Заповед №РД 11-985/10.06.2015г.

Заповед №РД 11-986/10.06.2015 г.

Заповед №РД 11-989/10.06.2015 г.

Заповед №РД 11-988/10.06.2015 г.

Заповед №РД 11-942/29.05.2015 г.Малтоато - а.в. есфенвалерат - 25 г/л.

Заповед №РД 11-941/29.05.2015 г.Диква 20 СЛ - а.в. дикват 200 г/л.

Заповед №РД 11-676/21.04.2015 г.Ребют ВГ - а.в.ипродион 500 г/кг.;
Заповед №РД 11-677/21.04.2015 г.Таркза 250 ЕВ - а.в.тебуконазол 250  г/л.;
Заповед №РД 11-675/21.04.2015 г.Биатлон 4Д - а.в.тритосулфурон 714 г/кг + флорасулам 54 г/кг.;
Заповед №РД 11-678/21.04.2015 г.Медейро 80 ВГ-а.в.фосетил алуминий 800 г/кг.

Заповед №РД 11 – 417 от 10.03.2015 г.  – Фабан - а.в. пириметанил-250 г/л+дитианон250 г/л.

Заповед №РД 11 – 416 от 10.03.2015 г.  – Корум - а.в. имазамокс-22,4 г/л+бентазон 480 г/л

Заповед №РД 11 – 415 от 10.03.2015 г.  – Мадакс Топ- а.в. прохексадион-калций-50 г/л+мепикват хлорид 300 г/л.

Заповед №РД 11 – 414 от 10.03.2015 г.  – Трибе 75 ВГ - а.в. трибенурон-метил-750 г/кг.

Заповед №РД 11 – 413 от 10.03.2015 г.  – Витене Трипло Р - а.в. симоксанил-28,5 г/кг+фозетил-алуминий-300 г/кг+мед-160 г/кг(съдържа се под формата на меден оксихлорид)

Заповед №РД 11 – 418 от 10.03.2015 г.  – Дит