Начало За потребителя Стандарти за храни Стандарти за хляб и брашно "България"

Стандарти за хляб и брашно "България"


От 5 април 2011 г. влязоха в сила утвърдени стандарти за производство на брашно и хляб "България." Стандартите бяха разработени от работна група в която участваха експерти от Българската агенция по безопасност на храните, производители, технолози и др.

Бяха изготвени  четири броя утвърдени стандарта: 

  Един Утвърден стандарт № 01/2011 - за три типа брашно: “Бяло”, “Добруджа” и “Типово” .
 Три Утвърдени стандарта за хляб: Утвърден стандарт № 02/2011 за хляб “Бял”, Утвърден стандарт № 03/2011 за хляб “Добруджа”, Утвърден стандарт № 04/2011 за хляб “Типов”

Хляба ще се произвежда в

три грамажа: 500гр., 650гр. и 830 гр. и ще се предлага опакован и неопакован. Срокът на годност на трите вида хляб е две денонощия.

Списъкът на одобрените предприятия, които ще произвеждат брашно и хляб по Утвърден стандарт “България”, ще бъде публичен и ще бъде качен на интернет страницата на БАБХ.
 

1.Утвърден стандарт № 01/2011 за брашно "Бяло", "Добруджа" и "Типово"

2.Утвърден стандарт № 02/2011 за хляб “Бял”

3.Утвърден стандарт № 03/2011 за хляб “Добруджа”

4.Утвърден стандарт № 04/2011 за хляб “Типов”

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ, ОДОБРЕНИ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОДУКТИ ПО УТВЪРДЕН СТАНДАРТ “БЪЛГАРИЯ”

5. Утвърден стандарт № 05/2019 Брашно пшенично пълнозърнесто

6. Утвърден стандарт № 06/2019 Брашно ръжено

7. Утвърден стандарт № 07/2019 Пълнозърнест пшеничен хляб

8. Утвърден стандарт № 08/2019 Ръжен хляб

9. Утвърден стандарт № 09/2019 Ръжено-пшеничен хляб

 

Заповед № РД 11-2168/04.11.2019 г.

Заповед РД 11-2697/14.12.2017 г.

Процедура за оценка на съответствието на качествените характеристики на продукти брашно „Бяло“, „Добруджа“, „Типово“ и хляб „Бял“, „Добруджа“ и „Типов“ с изискванията на Утвърден стандарт „България“ - УС 01/2011, УС 02/2011, УС 03/2011, УС 04/2011, УС 05/2019, УС 06/2019, УС 07/2019, УС 08/2019 и УС 09/2019, утвърдена със Заповед № РД 11-2697/14.12.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ – Приложение № 6 – към Заповед № РД 11-497/17.02.2020 г.

Заявление за включване в списъка на одобрените предприятия за производство на брашно/хляб по Утвърден стандарт „България“

Удостоверение на одобрен производител за производство на брашно/хляб в съответствие с Утвърден стандарт „България“