Начало За бизнеса Фуражи Проверка на ефективността на официалния контрол съгласно чл. 8, параграф 3 от регламент (ЕО) № 882/2004

Проверка на ефективността на официалния контрол съгласно чл. 8, параграф 3 от регламент (ЕО) № 882/2004


2016 година

 1.  Програма за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол на фуражите, осъществяван от служителите в ОДБХ през 2016 г. от дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“, отдел „Контрол на фуражите” към ЦУ на БАБХ, съгласно чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004;
   
 2. Заповед № РД 11-1925/29.12.2015 г.

2015 година

 1.  Програма за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол на фуражите, осъществяван от служителите в ОДБХ през 2015 г. от дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“, отдел „Контрол на фуражите” към ЦУ на БАБХ, съгласно чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004;
   
 2. Заповед № РД 11-2058/29.12.2014 г.
   
 3. Заповед № РД 11-189/02.02.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ, за утвърждаване на Стандартна оперативна процедура за извършване на проверка на ефективността на извършвания официален контрол на фуражи от областните дирекции по безопасност на храните в съответствие с чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004 – СОП – ЗХОЖКФ – 01, Версия: 04;
   
 4. Стандартна оперативна процедура за извършване на проверка на ефективността на извършвания официален контрол на фуражи от областните дирекции по безопасност на храните в съответствие с чл. 8, параграф 3 от Регламент
  (ЕО) № 882/2004 – СОП – ЗХОЖКФ – 01, Версия: 04.

 

2014 година

 Програма за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол на фуражите, осъществяван от служителите в ОДБХ през 2014 г. от дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“, отдел „Контрол на фуражите” към ЦУ на БАБХ, съгласно чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004

 Заповед № РД 11-1394/17.12.2013 г.

 Заповед № РД 11-469/31.03.2014 г.

 Стандартна оперативна процедура: „Процедура за извършване на проверка на ефективността на извършвания официален контрол на фуражи от областните дирекции по безопасност на храните в съответствие с чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004” (СОП – ЗХОЖКФ – 01, Версия 03).

 

2013 година

 Програма за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол на фуражи, осъществяван от служителите в ОДБХ през 2013 г. от дирекция „Контрол на фуражи” към ЦУ на БАБХ, съгласно чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004, утвърдена със Заповед № РД 11-1511/28.12.2012 г.

 Заповед № РД 11-1511/28.12.2012 г.

 

 

2012 година

 Програма за извършване на верификация на контрола по фуражи съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) №882/2004

 Заповед РД - 11 - 295 от 14.03.2012 г.

 Актуализирана програма за извършване на проверка за ефективността на официалния контрол на фуражи, осъществяван от служители в ОДБХ през 2012 г. от дирекция „Контрол на фуражи” при ЦУ на БАБХ, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) № 882/2004”, утвърдена със Заповед № РД 11-1194 от 11.10.2012 г. на изпълнителния директор на БАБХ

 Заповед № РД 11-1194 от 11.10.2012 г.

 Заповед № РД 11-1039/22.08.2012 г.

 Процедура за извършване на проверка на ефективността на извършвания официален контрол на фуражи от областните дирекции по безопасност на храните в съответствие с чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004