Идентификация на животните


Тук можете да откриете необходимата информация, процедури и документи за идентификацията на животните.

Процедура за подмяна на средствата за идентификация, когато са станали нечетливи или са изгубени


Идентификация на едри преживни животни

Лица за контакт при идентификация на едри преживни животни

Bovine animals – specimen of ear tag, passport and model of holding register and veterinary movement document used in Republic of Bulgaria
 

Идентификация на дребни преживни животни

Практическо ръководство за електронна идентификация на дребни преживни животни

Лица за контакт при идентификация на дребни преживни животни

Sheep and goat – specimen of ear tag and model of holding register and veterinary movement document used in Republic of Bulgaria

Идентификация на еднокопитни животни

Движение на регистрирани еднокопитни животни

Последователност на работа при идентифициране на еднокопитни животни

Чипиране на еднокопитни животни

Инструкция за рисуване на диаграма

Заявление за издаване на паспорт

Паспорт на еднокопитно животно

Инструкция за въвеждане на данните от заявленията за идентифициране на еднокопитни животни във ВетИС

Изключване от хранителната верига на еднокопитни животни

Цветове при коня

Цветове при магарето

List of issuing bodies for еquidae identification documents

Лица за контакт при идентификация на еднокопитни животни

Идентификация на свине

Лица за контакт при идентификация на свине

Идентификация на домашни любимци

Методи за маркиране на кучета и котки

Информация за идентификацията на домашни любимци в рамките на Европейския съюз

Лица за контакт при идентификация на домашни любимци