Начало За нас Структура Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните" Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните" Архив ЗХОЖКФ Държавна профилактична програма за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2012 г. и програми за надзор на болести по животните през 2012 година

Държавна профилактична програма за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2012 г. и програми за надзор на болести по животните през 2012 година


Заповед за утвърждаване на ДПП

ДПП за 2012 г. можете да видите ТУК

Заповед за план за контрол на болестта шап при възприемчиви диви видове животни в Югоизточна България за периода от 05.04.2012 до 31.12.2012 година може да видите ТУК

ПРОГРАМИ ЗА ЕПИЗООТИЧЕН КОНТРОЛ

Заповед № РД 08-3/06.03.2012 на министъра на земеделието  храните за одобряване на националните програми за надзор на определени заразни болести по животните за 2012г.

- Програма за контрол на Салмонелозите при развъдните стада птици за 2012 г.

- Програма за контрол на Салмонелозите при кокошки носачки за 2012 г.

 

- Програма за контрол на Салмонелозите при бройлери за 2012 г.

-Програма за контрол на Салмонелозите при пуйки за 2012 г.

- Програма за надзор на болестта Инфлуенца при домашни и диви птици в Република България за 2012 г.

- Програма за надзор на Трансимисивните спонгиоформни енцефалопатии в Република България за 2012 г.

- Програма за надзор на болестта син език по преживните животни в Република България за 2012 г.

- Програма за надзор и ерадикация на заболяването класическа чума при домашни и диви свине в Република България за 2012 г.

- Програма за контрол и изкореняване на болестта бяс на територията на Република България чрез орална ваксинация на лисиците срещу бяс за 2012 г.

- Програма за надзор върху Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците за 2012 г.

- Програма за надзор върху здравословното състояние на рибите отглеждани в промишлени рибовъдни ферми през 2012 г.

 - План за контрол на болестта шап при възприемчиви диви видове животни в Югоизточна България за периода от 05.04.2012 до 31.12.2012 година

Списък на болестите на Министерски съвет

Решение за утвърждаване на разходите за идентификация съобразно броя на животните, подлежащи на идентификация, по видове и списък на заразните болести по чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за 2012 г.

Списък на заразните болести и мерките срещу тях, които се финансират от републиканския бюджет, на основание чл.120, ал. 3, от Закона за ветеринарномедицинската дейност за 2012 г.

Разходи за идентификация на животните, съобразно броя и вида им през 2012 г.