Изискванията за контролните пунктове за животни (места за почивка)