Държавна профилактична програма и програми за надзор за 2013 година


Текста на заповедта можете да видите ТУК

Приложение към заповедта можете да видите ТУК

Изменение и допълнение на ДПП със Заповед РД09-677/07-10-2013.

  ПРОГРАМИ ЗА ЕПИЗООТИЧЕН КОНТРОЛ

Заповед № РД 09-132/22.02.2013 на министъра на земеделието  храните за одобряване на националните програми за надзор на определени заразни болести по животните за 2013 г.

 - Годишна програма за контрол на салмонелa при разплодни стада от домашни птици за финансовата 2013 година

 - Програма за контрол на салмонелa при кокошки носачки от вида Gallus Gallus за 2013 година

 - Годишна програма за контрол на салмонелa при бройлери за финансовата 2013 година

 - Годишна програма за контрол на салмонелa при пуйки за финансовата 2013 година

 - Програма за надзор на болестта инфлуенца при домашни и диви птици в Република България за 2013 година

 - Програма за надзор на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии в Република България през 2013 година

 - Програма за надзор на болестта "Син език" по преживните животно в Република България през 2013 година

 - Програма за контрол и ерадикация на заболяването Класическа чума по свинете в Република България през 2013 година

 - Национална програма за контрол и изкореняване на болестта бяс на територията на Република България чрез орална ваксинация на лисиците срещу бяс за 2013 година

 - Програма за надзор върху Нюкясълската болест (Псевдочума) по птиците през 2013 година

 - Програма за контрол, ерадикация и надзор на не екзотични болести по водните животни за финансовата 2013 година

 - Програма за надзор на болестта Шап по чифтокопитни животни в Република България през 2013 година