Заповеди за утвърждаване и Договори за изпълнение на ДПП и ПНЛБЖ


Документите можете да изтеглите от следните линкове:

Заповед РД11-26/14-01-2015 г. за утвърждаване образец на договор между Областна дирекция по безопасност на храните  и регистрирани ветеринарни лекари относно изпълнението на Държавната профилактична програма и Програмите за контрол и ликвидиране на  болести   по животните за 2015 г.

Образец на договор между Областна дирекция по безопасност на храните  и регистрирани ветеринарни лекари относно изпълнението на Държавната профилактична програма и Програмите за контрол и ликвидиране на  болести   по животните за 2015 г.

Заповед РД11-39/16-01-2014 г. за утвърждаване на:

      • образец на договор между ОДБХ и РВЛ за изпълнение на мерките по ДПП и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.

      • част ІІ от договор по чл.137-а от Закона за ветеринарномедицинската дейност(ЗВД) за 2014 г,.

      • част ІІ от договор по чл.137-б от ЗВД за 2014 г.

==========================================================================================================================

Заповед РД 11-1045/07-10-2013 за утвърждаване образец на договор между ОДБХ и РВЛ за изпълнението на Държавната профилактична програма и програмите за контрол и ликвидиране на болести по животните за 2013 г.

                       Заповед РД 11-971 за изменение на Заповед РД 11-945/13-09-2013

                       Заповед РД 11-945/13-09-2013

                       Договор ИД с БАБХ 1 съгласуван

                       Договор 137 а 1-1 съгласуван

                       Договор 137 б 1 съгласуван