Държавна профилактична програма 2014 г.


Ревизирана програма за надзор на болестта Син език по преживните животни в Р България през 2014 г., утвърдена със заповед РД 09-798/04.12.2014 г. на Министрество на земеделието и храните.

Заповед РД 09-798/04.12.2014 г. на Министрество на земеделието и храните за одобряване на ревизираната програма за надзор на болестта Син език по преживните животни в Р България през 2014 г.

Заповед РД09-177/24-03-2014

Приложение към Заповед РД09-177/24-03-2014 - ДЪРЖАВНА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА

  Национални програми за надзор на определени заразни болести по животните

Заповед № РД 09-147/12.03.2014 на министъра на земеделието и храните за одобряване на националната програма за контрол и изкореняване на болестта бяс на територията на Р България чрез орална ваксинация на лисиците срещу бяс за 2014 г.

Заповед № РД 09-298/20.05.2014 на министъра на земеделието и храните за одобряване на националните програми за надзор на определени заразни болести по животните за 2014 г.

 - Годишна програма за контрол на салмонелa при разплодни стада от домашни птици за финансовата 2014 година;

- Годишна програма за контрол на салмонелa при кокошки носачки от вида Gallus Gallus за финансовата 2014 година;

- Годишна програма за контрол на салмонелa при бройлери за финансовата 2014 година;

- Годишна програма за контрол на салмонелa при пуйки за финансовата 2014 година;

- Програма за надзор на болестта инфлуенца при домашни и диви птици в Република България за 2014 година;

- Програма за надзор на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии в Република България през 2014 година;

- Програма за надзор на болестта "син език" по преживните животни в Република  България през 2014 година;

- Програма законтрол и ерадикация на заболяването Класическа чума  по свинете в Република България  през 2014 година;

- Национална програма за контрол и изкореняване на болестта бяс на територията на Република България чрез орална ваксинация на лисиците срещу бяс за 2014 год.;

- Програма за надзор върху нюкясълската болест (псевдочума) по птиците през 2014 година;

- Програма за контрол, ерадикация и надзор на не екзотичните болести по водните животни за финансовата 2014 година;

- Национална програма за надзор на болестта шап по чифтокопитните животни в Република България през 2014 година.