Начало Документи Образци на документи Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци

Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуциУведомление за внос


Заявление за временно разрешаване на въвеждане, движение, съхранение и размножаване на карантинни вредители на територията на ЕС, както и за въвеждане и движение на територията на Съюза на растения, растителни продукти и други обекти, за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция – Приложение 6 към Заповед № РД 11-1601/09.07.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Заявление за регистрация в Официалния регистър на професионалните оператори – Приложение 2 към Заповед № РД 11-1601/09.07.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Заявление за извършване на фитосанитарна проверка и издаване на фитосанитарен сертификат

Заявление за извършване на фитосанитарен контрол и издаване на растителен паспорт (РП) или заменен растителен паспорт (ЗП) - Приложение 17 към Заповед № РД 11-1601/09.07.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Образец на растителен паспорт за движение в рамките на територията на България и ЕС – Приложение 1 към Заповед № РД 11-2575/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Образец на растителен паспорт за въвеждане и движение в рамките на защитена зона – Приложение 2 към Заповед № РД 11-2575/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Образец на предекспортен сертификат – Приложение 3 към Заповед № РД 11-2575/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Заявка за извършване на контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци по желание на търговец/производител