Начало За нас Структура Дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и проекти""(ЕКМСП) Международно сътрудничество Информация за законодателството и изисквания на Руската федерация/Евразийски икономически съюз

Информация за законодателството и изисквания на Руската федерация/Евразийски икономически съюз


Важна информация за износителите на животни, суровини, храни и продукти за Руската Федерация:

От 1 януари 2018 г., Федералната служба по ветеринарен и фитосанитарен надзор на Руската Федерация (Россельхознадзор) въвежда задължителното използване на електронна система за сертифициране на пратки.

За повече информация:
http://vetrf.ru/vetrf-docs/mercuryquickstart/ и http://www.fsvps.ru/

 

 Технически регламент за безопасност на фуражите и фуражните добавки

 Евразийски икономически съюз. Ветеринарно-санитарни изисквания

 Фуражни добавки

 Ветеринарно-санитарни изисквания при внос в Руската федерация

 Евразийски икономически съюз

 Сертификати за износ за Руската федерация/Евразийски икономически съюз

 Информация за сертификати при износ за държавите от Евразийски икономически съюз


 Нов списък с обявени карантинни вредители, публикуван от Руската Федерация

 Въвеждане от Русия на изменения във формата на Единните ветеринарни сертификати за внос в страните от Евразийския икономически съюз на стоки от трети страни, с преходен период до 01.06.2016г.

 Условия за внос на фуражи, съдържащи генетично модифицирани организми (ГМО) в Руската федерация