Африканска чума по свинете


Африканската чума по свинете (African swine fever) е едно от най-важните заболявания при домашните и дивите свине поради своите високи нива на смъртност, липсата на лечение и ваксина. Веднъж проникнала в дадена държава болестта има значително негативно въздействие върху националната, регионалната и международната търговия, поминъка на свиневъдите и ловното стопанство. Още повече изкореняването му е изключително трудно и при дивите свине може да отнеме години.

 

Програма за контрол и надзор на болестта Aфриканска чума по свинете (21.2.2019г.)

Практическо ръководство за борба с Африканската чума по свинете;

ПЛАН ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020 г., одобрен  с Решение на МС No 43 от 24.01.2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - РОЛЯ НА ИНСТИТУЦИИ/ОРГАНИЗАЦИИ/ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

 

 

СОП за действията, които е необходимо да бъдат предприети от ветеринарните лекари, отговорни за здравеопазването на животните в БАБХ за превенция от и при възникването на огнище на класическа и африканска чума по свинете

Инструкция за прилагане на мерки по надзора след констатиране на положителен случай на Африканска чума по свинете

Дейности и мерки предприети от Българската агенция по безопасност на храните по отношение на Африканската чума по свинете (АЧС)

Дейности и мерки, предприети от Българската агенция по безопасност на храните в сектор „Фуражи“ по отношение на африканската чума по свинете в периода 2018 – 2019 година

Етиология, Епидемиология, Диагностика, Превенция и Контрол /Борба/ с АЧС

Стратегия за борба с болестта АЧС в България 2018 г.

Наредба № 102 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.10.2018 г.

АЧС - едно ново предизвикателство за дивата свиня в Европа

Ръководство за откриване и диагностика на АЧС на FAO - ENG

Заповед РД09-854 от 08.11.2016 г. на Министъра на земеделието за предприемане на мерки във връзка с болестта

Заповед РД 09-795 от 12.10.2017 г. на Министъра на земеделието за налагане на възбрана на внос на диви свине на територията на България

Заповед РД 11-2008 от 11.10.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за извършване на инвентаризация на свиневъдните обекти и засилване на мерките за проследяване, проверка и контрол на движението на домашни свине

На 24-25 септември във Варшава, Полша се проведе 11-то заседание на постоянната експертна група по АЧС в региона на Балтийските страни и Източна Европа

Наръчник за АЧС при дивите свине и биосигурност по време на лов

 

Ролята на дивеча в контекста на управлението на здравето на животните  - Международна конференция, гр. София, 08-09.03.2018 г.

 
 
 
 
 

Обучение за АЧС – опита на Литва в гр. Пловдив 30.01.2018 г.

Въведение

Събиране на данни в заразените зони

Превенция и контрол в дивата природа, стратегия лов и хранене

Предотвратяване на предаване на заболяването от и към домашни прасета

Профилактика и контрол

 

Видеa за Африканска чума по свинете: