Африканска чума по свинете


Информация във връзка с болестта Африканска чума по свинете

Решение на Министерският съвет №313 от 9 април 2021 г. за одобряване на План за контрол и предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България за периода 2021 - 2023 г.

План за действия в България по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с Африканската чума по свинете

План за контрол и предотвратяване  разпространението на заболяването африканска чума по свинете в Република България през 2020 г., одобрен  с Решение на МС No 43 от 24.01.2020 г.

Приложение № 1 - роля на институции/организации/лица за изпълнение на плана

Приложение 2 – Структура и взаимодействие, дейности, срокове и отговорни институции за изпълнение на мерките от плана 

Списък с контакти на лицата при кризи и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България

План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г.

Списък с лица за контакт

Актуална информация за епизоотичната ситуация за болестта АЧС към 08.07.2019 г.

Таблица с констатирани случаи на болестта Африканска чума по свинете

 

Постоянна експертна група по африканската чума по свинете в Европа под егидата на GF-TAD

EURL-ASF samples from INIA-CISA - August 2019

EURL-ASF samples from INIA-CISA - September 2018

Презентации от проведената на 18-19.12.2019 г. конференция „Африканска чума по свинете - изводи, поуки и бъдещи действия“

Кампания #StopASF 

Заповед № РД 11-1080/26.05.2021 г. за движение на свине + Уведомление (приложение към заповедта)

 

Заповед № РД 11-1008/19.05.2022 г. за обявяване на огнища при диви свине

Заповед № РД 11-492/18.03.2022 г. за обявяване на огнища при диви свине

Заповед № РД 11-394/09.03.2022 г. за обявяване на огнища при диви свине

Заповед № РД 11-200/14.02.2022 г. за обявяване на огнища при диви свине

Заповед № РД 11-142/02.02.2022 г. за обявяване на огнища при диви свине

Заповед № РД11-129/31.01.2022 г. за обявяване на огнище при домашни свине обл. Благоевград

Заповед № РД 11-57/18.01.2021 г. за обявяване на огнища при диви свине

Заповед № РД 11-53/17.11.2022 г. за обявяване на огнище при домашна свиня

Заповед № РД 11-2/04.01.2022 г. за обявяване на огнища при диви свине

Заповед № РД 11-3007/13.12.2021 г. за обявяване на огнища на АЧС при диви свине

Заповед № РД 11-2754/19.11.2021 г. за обявяване на огнища на АЧС при диви свине

Заповед № РД 11-2624/04.11.2021 г. за обявяване на огнище с. Радиново, обл. Пловдив

Заповед № РД 11-2385/14.10.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2212/24.09.2021 г. за обявяване на огнище при домашни свине в "заден двор" на територията на обл. Пловдив

Заповед № РД 11-2089/13.09.2021 г. за обявяване на огнище при диви свине

Заповед № РД 11-2024/02.09.2021 г. за обявяване на огнище при диви свине

Заповед № РД 11-1975/26.08.2021 г. за обявяване на огнища при диви свине

Заповед № РД 11-1906/20.08.2021 г. за обявяване на огнище във фамилна ферма на територията на обл. Пазарджик

Заповед № РД 11-1902/19.08.2021 г. за обявяване на огнище при домашни свине в "заден двор" на територията на обл. Пловдив

Заповед № РД 11-1900/18.18.2021 г. за обявяване на огнище в индустриална свинеферма

Заповед № РД 11-1897/18.08.2021 г. за обявяване на огнище при диви свине

Заповед № РД 11-1842/10.08.2021 г. за обявяване на огнище при диви свине

Заповед № РД 11-1819/09.08.2021 г. за обявяване на огнище при диви свине

Заповед № РД 11-1760/02.08.2021 г. за обявяване на огнище при диви свине

Заповед № РД 11-1729/23.07.2021 г. за обявяване на огнище при диви свине

Заповед № РД 11-1692/21.07.2021 г. за обявяване на огнище при диви свине 

Заповед № РД 11-1680/19.07.2021 г. за обявяване на огнище при ИБС на територията на обл. Варна

Заповед № РД 11-1582/09.07.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1527/02.07.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1526/02.07.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1470/28.06.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1308/21.06.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1189/08.06.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1181/08.06.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1134/01.06.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1030/21.05.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-927/13.05.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-812/23.04.2021 г. за обявявaне на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-722/12.04.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-713/09.04.2021 г. за обявяване на случая при диви свине

Заповед № РД 11-656/30.03.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-615/25.03.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-589/22.03.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-544/16.03.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-497/11.03.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-414/25.02.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-378/22.02.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-358/17.02.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-339/15.02.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-245/04.02.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-226/01.02.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-225/01.02.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-184/26.01.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-175/22.01.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-120/19.01.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-109/15.01.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-79/11.01.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-71/08.01.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-9/06.01.2021 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-3089/30.12.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-3088/30.12.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-3061/22.12.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-3036/21.12.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2928/15.12.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2768/11.12.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2554/11.11.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2423/26.10.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2405/21.10.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2337/19.10.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2307/14.10.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2216/01.10.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2209/01.10.2020 г. за обявяване на първично огнище на територията на с. Горно Трапе, общ. Троян, обл. Ловеч

Заповед № РД 11-2181/25.09.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2170/25.09.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2156/21.09.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2103/14.09.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2060/09.09.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2038/03.09.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2036/03.09.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1800/05.08.2020 г. за обявяване на възникнало огнище на АЧС при Източнобалкански свине, на територията на обл. Варна

Заповед № РД 11-2022/02.09.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-2003/28.08.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1940/21.08.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1924/21.08.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1867/14.08.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1857/13.08.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1821/07.08.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1786/03.08.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1732/27.07.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1703/24.07.2020 г. за обявяване на случай при диви свине

Заповед № РД 11-1681/22.07.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1674/17.07.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1672/17.07.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 1626/13.07.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД11-1607/09.07.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1562/07.07.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД11-1506/30.06.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1326/22.06.2020 г. и заповед № РД 11-1422/24.06.2020 г. за обявяване на АЧС при диви свине

Заповед № РД 11-846 от 09.04.2020 г. за изменение на мерки за АЧС във ферми

Заповед № РД 11-696 от 18.03.2020 г.

Заповед РД 48-20 от 23.01.2020 г.  за удължаване срока за групов лов на дива свиня

Заповед № РД 11-1276 от 12.06.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1188 от 02.06.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1106 от 26.05.2020 г. за обявяване на случай при диви свине

Заповед № РД 11-1052 от 22.05.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-1006 от 18.05.2020 г. за обвявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-997 от 14.05.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-965 от 11.05.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-940 от 05.05.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-921 от 29.04.2020 за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-90 от 24.04.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-898 от 23.04.2020 г. за обявяване на огнище в с. Веселиново, общ. Смядово, обл. Шумен

Заповед № РД 11-875 от 16.04.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-847 от 09.04.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-834 от 08.04.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-793 от 27.03.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-786 от 26.03.2020 г. за обявяване на огнище в с. Кълново, общ. Смядово, обл. Шумен

Заповед № РД 11-753 от 20.03.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-711 от 17.03.2020 г. за обявяване на огнище в с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна

Заповед № РД 11-698 от 16.03.2020 г. за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-679 от 11.03.2020 за обявяване на случаи при диви свине

Заповед № РД 11-645 от 06.03.2020 г. за обявяване на огнища в с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна

Заповед № РД 11-633 от 05.03.2020г.

Заповед № РД 11-608 от 02.03.2020г. за обявяване на огнище при диви свине

Заповед № РД 11-586 от 26.02.2020 г. за обявяване на огнище при диви свине 

Заповед № РД 11-585 от 26.02.2020 г. за обявяване на огнище в с. Веселиново, област Шумен

Заповед № РД 11-584 26.02.2020 г. за обявяване на огнище в с. Цонево, област Варна

Заповед № РД 11-502 от 17.02.2020 г. за обявяване на огнища при диви свине

Заповед № РД 11-447 от 11.02.2020 г. за обявяване на огнища при диви свине

Заповед № РД 11-364 от 04.02.2019 г. за обявяване на огнище при ИБС в с. Дебелец, обл. Варна

Заповед № РД 11-318 от 31.01.2020 г. за обявяване на огнища при диви свине

Заповед № РД 11-243 от 22.01.2020 г. за обявяване на огнища в 12 области

Заповед № РД 11-223 от 20.01.2020 г. за обявяване на огнище при ИБС в с. Голица, област Варна - протокол 

Заповед № РД 11-76 от 08.01.2020 г. за обявяване на огнище в с. Боров дол, обл. Сливен

Заповед № РД 11-71 от 08.01.2020 г. за обявяване на огнище в с. Гергини, област Габрово - протокол

Заповед № РД 11-70 от 08.01.2020 г. за обявяване на огнище в с. Брестак, област Варна - протокол

Заповед № РД 11-69 от 08.01.2020 г. за обявяване на огнище в с. Веселиново, област Шумен - протокол

Заповед № РД 11-33 от 03.01.2020 г. за обявяване на огнище на АЧС в
с. Никола Козлево, обл. Шумен

Заповед № РД 11-2675 от 18.12.2019 г. ИБС - с. Бял бряг, обл. Шумен - протокол

Заповед № РД 11-2676 от 18.12.2019 г. диви, обл. Бургас - протокол, зона 1 и зона 2; обл. Плевен - протокол и зона; обл. Габрово - протокол и зони


Заповед № РД 11-2614 от 17.12.2019 г. диви, обл. Търговище - протокол, зона1, зона 2, зона 3, зона 4, зона 5; обл. Стара Загора - протокол и зона; обл. Ловеч - протокол и зона; обл. Велико Търново - протокол и зона; обл. Сливен - протокол и зона

Заповед № РД 11-2571 от 12.12.2019 г. диви, обл. Габрово - протокол, зона 1 и зона 2; обл. Разград - протокол и зона; обл. Ловеч - протокол и зона; Софийска обл. - протокол и зона

Заповед № РД 11-2552 от 11.12.2019 г. диви, обл. Габрово - протокол и зона; обл. Стара Загора - протокол и зона; обл. Бургас - протокол и зона 1, зона 2, зона 3, зона 4, зона 5; обл. Ямбол - протокол и зона; обл. Монтана - протокол и зона

Заповед № РД 11-2507 от 06.12.2019 г. диви, обл. Благоевград - протокол и зони; обл. Враца - протокол и зона; обл. Добрич - протокол и зона

Заповед № РД 11-2474 от 04.12.2019 г. диви, обл. Разград - протокол, зона 1 и зона 2, обл. Монтана - протокол и зона, обл. Търговище - протокол и зона, обл. Русе - протокол, зона1 и зона 2

Заповед № РД 11-2474 от 03.12.2019 г. диви, обл. Сливен - протокол и зона, обл. Търговище - протокол и зона, обл. Русе - протокол и зона, обл. Разград - протокол и зона

Заповед № РД 11-2470 от 02.12.2019 г. диви, обл. Габрово - протокол и зона, обл. Ловеч - протокол и зона; обл. Бургас - протокол, зона 1 и зона 2; обл. Шумен - протокол, зона 1 и зона 2

Заповед № РД 11-2449 от 26.11.2019 г. диви, обл. Ловеч - протокол и зона; обл. Габрово - протокол и зона 1, зона 2, зона 3; обл. Велико Търново - протокол и зона 

Заповед № РД 11-2303 22.11.2019 г. диви, обл. Велико Търново - протокол и зона; Софийска област - протокол и зона; обл. Враца - протокол и зона; обл. Ловеч - протокол и зона; обл. Благоевград - протокол и зона; обл. Кюстендил - протокол, зона 1 и зона 2; обл. Шумен - протокол, зона 1 и зона 2

Заповед № РД 11-2279 от 21.11.2019 г. диви, обл. Плевен - протокол и зона; обл. Монтана - протокол и зони

Заповед № РД 11-2271 от 21.11.2019 г. диви, обл. Бургас - протокол и зона; обл. Русе - протокол и зона 1, зона 2, зона 3

Заповед № РД 11-2259 от 19.11.2019 г. диви, обл. Габрово - протокол и зона

Заповед № РД-11-2245 от 15.11.2019 г. диви, обл. Велико Търново - протокол и зона

Заповед № РД 11-2242 от 13.11.2019 г. диви, обл. Бургас - протокол и зона

Заповед № РД 11-2219 от 11.11.2019 г. диви, обл. Ловеч - протокол и зона

Заповед № РД 11-2209 от 08.11.2019 г. диви, обл. Силистра - протокол и зона; обл. Велико Търново - протокол и зона

Заповед № РД 11-2198 от 06.11.2019 г. диви - протокол, обл. Габрово - зона, обл. Търговище - зона 1 и зона 2, обл. Разград - зона 1 и зона 2

Заповед № РД 11-2191 от 05.11.2019 г. диви, обл. Велико Търново - протокол и зона

Заповед № РД 11-2167 от 01.11.2019 г. диви, обл. Ловеч - протокол и зона

Заповед № РД 11-2165 от 01.11.2019 г. диви, обл. Велико Търново - протокол и зона1 / зона2 и обл. Монтана - протокол и зона

Заповед № РД 11-2102 от 24.10.2019 г. диви, обл. Смолян - протокол и зона

Заповед № РД 11-2096 от 23.10.2019 г. ИБС обл. Бургас - протокол

Заповед № РД 11-2092 от 22.10.2019 г. диви, обл. Велико Търново - протокол и зона

Заповед № РД 11-2074 от 18.10.2019 г. диви, обл. Габрово - протокол и зона

Заповед № РД 11-2066 от 17.10.2019 г. диви, обл. Монтана - протокол и зона, обл. Ловеч - протокол и зона

Заповед № РД 11-2058 от 16.10.2019 г. за обявяване на огнище на територията на общ. Смядово, обл. Шумен и протокол

Заповед № РД 11-2046 от 15.10.2019 г. диви, обл. Бургас - протокол и зона 1 и зона 2, обл. Шумен - протокол и зони, обл. Монтана - протокол и зона, обл. Русе - протокол и зона;

Заповед № РД 11-2006 от 10.10.2019 г. за обявяване на огнище в обл. Шумен

Заповед № РД 11-2005 от 10.10.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Смядово, обл. Шумен

Заповед № РД 11-1970 от 03.10.2019 г. за еволюция на мерките в обособени инфектирани зони, съгласно "Указания" утвърдени със заповед № РД 48-61/01.10.2019 г. и новообособени зони

Заповед РД 48-61/1.10.2019г., изд. на осн.чл.126, ал.2 от ЗВМД, за определяне мерки при констатиране случаи на АЧС при диви свине и утвърдени указания за определяне на инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня и мерки за биосигурност

Заповед № РД 11-1972 от 03.10.2019 г. диви, обл. Търговище - протокол и зона

Заповед № РД 11-1939 от 26.09.2019 г. диви, обл. Сливен - протокол и зона, обл. Перник - протокол и зона

Заповед № РД 11-1921 от 20.09.2019 г. гр. Момчилград, обл. Кърджали - протокол

Заповед № РД 11-1920 от 20.09.2019 г. диви, обл. Ловеч - протокол и зона, обл. Бургас - протокол и зона

Заповед № РД 11-1914 от 19.09.2019 г. обл. Благоевград - протокол и зона

Заповед № РД 11-1905/18.09.2019 г. с. Новоселци, област Видин - протокол

Заповед № РД 11-1893 от 16.09.2019 диви, Благоевград - протокол и зона

Заповед № РД 11-1888 от 12.09.2019 домашни, Плевен - протокол

Заповед № РД 11-1887 от 12.09.2019 диви, Видин - протокол и зона, Плевен - протокол и зона

Заповед № РД 11-1836 от 04.09.2019 г. диви, Смолян - протокол и зона, Русе - протокол и зона

Заповед № РД 11-1827 от 03.09.2019 г.  област Смолян, протокол и зона

Заповед № РД 11-1817 от 30.08.2019 г. ИБС Веселиново - протокол 

Заповед № РД 11-1816 от 30.08.2019 г. ИБС Смядово - протокол 

Заповед № РД 11-1815 от 30.08.2019 диво Бургас, изменена със Заповед № РД 11-1834/04.09.2019 г. - протокол и зона

Заповед № РД 11-1801 от 29.08.2019 г., диви обл. Враца - протокол и зона

Заповед № РД11-1785 от 27.08.2019 г., диви обл. В. Търново - протокол и зона, обл. Плевен - протокол и зона

Заповед № РД 11-1777 от 26.08.2019 г.,диви обл. Русе - протокол и зона

Заповед № РД 11-1761 от 23.08.2019 г., общ. Лом, обл.Монтана - протокол и зона

Заповед № РД11-1741 от 21.08.2019 г., диви Русе - протокол и зона, Варна - протокол и зона 

Заповед № РД 11-1735 ot 21.08.2019, диви, София област - протокол и зона

Заповед № РД11-1706 от 19.08.2019 г., диви, Ловеч - протокол и зони, Пазарджик - протокол и зони

Заповед № РД 11-1695 от 16.08.2019 г., Караманово, Русе, протокол

Заповед РД 11-1691 от 16.08.2019 г. случаи диви, Смолян-протокол и зона, Пазарджик-протокол и зона, Разград-протокол и зона, В.Търново-протокол и зона, Пловдив-протокол и зона

Заповед № РД 11-1692 от 16.08.2019 г., Бяла черква, протокол

Заповед РД 11-1678 от 15.08.2019 г., с. Мечка и с. Просена, обл. Русе, протоколизонa -с. Мечка и зона -с. Просена

Заповед № РД 11-1674/14.08.2019 г. гр. Кресна, обл. Благоевград, протокол

Заповед № РД 11-1675/14.08.2019 г. обл. Русе, протокол, зони

Заповед РД 11-1670 от 13.08.2019 г. с. Върбино, обл. Силистра, протокол, зони

Заповед РД 11-1669 от 13.08.2019 г. с. Желява, обл. София, Протокол, Зони

Заповед РД 11-1668 от 13.08.2019 Девин, обл.Смолян, Протокол, Зони

Заповед № РД 11-1658/12.08.2019 г. с Бистренци, област Русе протокол зони

Заповед № РД 11-1641/08.08.2019 г. с. Змеица, област Смолян зони

Заповед № РД 11-1640/08.08.2019 г. с. Ново Градище, област Велико Търново зони

Заповед № РД 11-1639/08.08.2019 г. Върбица, област Шумен зони

Заповед № РД 11-1632/08.08.2019 г. ДЛС Искър

Заповед № РД 11-1631/07.08.2019 г. в с. Осен, област Силистра

Заповед № РД 11-1600/02.08.2019 г. гр. Самоков, София област; Протокол

Заповед № РД 11-1598/02.08.2019 г. с. Трудовец, София област; Протокол

Заповед № РД 11-1592/02.08.2019 г. с. Бела, област Видин; Протокол

Заповед № РД 11-1590/02.08.2019 г. с. Ветрен, област Силистра; Протокол

Заповед № РД 11-1576/01.08.2019 г. с. Тетово, област Русе, Приложение

Заповед № РД 11-1570/01.08.2019 г. с. Червена вода, област Русе Приложение

Заповед № РД 11-1547/31.07.2019 г. Исперих, област Разград - Протокол

Заповед № РД 11-1546/31.07.2019 г. с. Българско Сливово, област Велико Търново - Прооткол

Заповед № РД 11-1545/31.07.2019 г. Куклен, област Пловдив - Протокол Приложение

Заповед № РД 11-1544/31.07.2019 г. гр. Лом, област Монтана - Протокол

Заповед № РД 11-1508/30.07.2019 г. гр. Бяла, област Русе

Заповед № РД 11-1507/30.07.2019 г. с. Попина, област Силистра

Заповед № РД 11-1479/29.07.2019 г. гр. Свищов, област Велико Търново, Приложение 

Заповед № РД 11-1471/29.07.2019 г. за обявяване на огнище гр. Видин, област Видин

Заповед № РД 11-1469/26.07.2019 г. за изисквания при транспорт

Заповед № РД 11-1468/26.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Голямо Враново, област Русе

Заповед № РД 1464/25.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Климентово, област Велико Търново

Заповед № РД 11-1436/24.07.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Искър, област Плевен    Приложение

Заповед № РД 11-1437/24.07.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Оряхово, област Враца  Приложение

Заповед № РД 11-1435/24.07.2019 г. за обявяване на огнище в област Монтана изменена със Заповед № РД 11-1473/29.07.2019 г. 

Заповед № РД 11-1430/24.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Бръшлен, област Русе

Заповед № РД 11-1432/24.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Морава, област Велико Търново

Заповед № РД 11-1420/20.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Николово, област Русе Приложение         изменена със Заповед № РД 11-1434/24.07.2019 г.

Заповед № РД 11-1417/19.07.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Дулово, област Силистра Приложение

Заповед № РД 11-1386/18.07.2019 г. за обявяване на огнища Приложение 1 Приложение 2 Приложнеие 3

Заповед № РД 11-1381/17.07.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Търговище, област Търговище - Приложение

Заповед № РД 11-1369/16.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Българене, област Плевен - Приложение

Заповед № РД 11-1368/16.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Ценово, област Русе

Заповед № РД 11-1365/15.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Дуранкулак, област Добрич

Заповед № РД 11-1364/15.07.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Мизия, област Враца

Заповед № РД 11-1363/15.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Дъбован, област Плевен

Заповед № РД 11-1347/12.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Зидарово, обл. Бургас

Заповед № РД 11-1346/12.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Новачене, обл. Плевен

Заповед № РД 11-1344/11.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Деков, община Белене, област Плевен

Заповед № РД 11-1322/09.07.2019 за обявяване на огнища на територията на област Плевен

Заповед № РД 11-1292/05.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Новачене, общ. Никопол, област Плевен

Заповед № РД 11-1264/03.07.2019 г. за предприемане на мерки относно фуражите, във връзка с усложнената епизоотична обстановка

Заповед № РД 11-1261/03.07.2019 г. за обявяване на огнище в с. Жернов, общ. Никопол, област Плевен

Заповед № РД 11-1136/17.06.2019 г. за изменение на Заповед № РД 11-1066/05.06.2019 г.

Заповед № РД 11-1066/05.06.2019 г. за свързана с изменени мерки за болестта Африканска чума по свинете, предвид  изменението на Решение (ЕС) 709/2014. Промените засягат основно лабораторните изследвания преди движения на свине от ограничените зони, свързани с АЧС

Заповед № РД 11-611/25.03.2019 г. за обявяване на огнище с. Цар Асен, област Силистра

Заповед № РД 11-486/08.03.2019 г. за обявяване на вторично огнище в обл. Силистра

Заповед № РД 11-427/25.02.2019 г. за обявяване на огнище в общ. Тервел, област Добрич

Заповед № РД11-321/13.02.2019 г. за обявяване на огнище в гр. Девня, област Варна

Заповед № РД11-271/05.02.2019 г. мерки изменена със Заповед № РД 11-322/13.02.2019 г.

Заповед № РД 11-2715 от 28.12.2018 г. за обявяване на огнище в с. Васил Левски, общ. Алфатар, област Силистра

Заповед № РД 11-2218 от 01.11.2018 за обявяване на огнище в с. Българево, област Добрич

Заповед № РД 11-2130 от 23.10.2018 г. за обявяване на огнище в с. Кайнарджа, област Силистра

Заповед № РД 11-1778 от 31.08.2018 г. за обявяване на огнище в с. Тутраканци, общ. Провадия, област Варна  изменена и допълнена със Заповед № РД 11-1815 от 05.09.2018 г.

Заповед № РД 11-1884/21.09.2018 г.

Заповед № РД 11-1838 от 13.09.2018 г. за предприемане на мерки относно фуражите, във връзка с усложнената епизоотична обстановка.

Протокол от лабораторно изпитване изх. № ДДД 02-3169/31.08.2018 г.,

Протоколи от лабораторни изпитвания на НРЛ за АЧС за периода от 31.08.2018 до 20.07.2019 

Актуално развитие на ситуацията след възникване на заболяването Африканска чума по свинете към 06.2019 г.

Заповед № РД 11-1346/18.07.2018 г. за определяне на Национален кризисен щаб

Заповед № РД11-1225/06.07.2018 г. 

Заповед № РД11-1226/06.07.2018 г.

Заповед № РД 11-1073/21.06.2018 г.

Заповед № РД 11-1416/19.07.2019 г. изисквания към кланици, транжорни, месопреработвателни предприятия, които колят свине с произход стопанства от част III на приложението на Решение за изпълнение  2014/7O9/ЕC
 

Заповед № РД 11—1419/19.07.2019 г. Забрана за предлагане на свинско месо и заготовки и месни продукти на фермерски пазари
 

Заповед № РД 11-1474/29.07.2019 г. организиране на ежедневен 12 часов официален контрол п кланици и кланични пунктове
 

Заповед № РД 11—1495/30.07.2019 г. предприемане иа мерки от официалните ветеринарни лекари кьм възбранени свинско месо, разфасовки. заготовки, субпродукти и месни продукти
 

Заповед № РД 11—1510/30.07.2019 г. движение на странични животински продукги (СЖП) и производни продукги получени от свине от области изброени в част III на приложението на Решение за изпълнение 2014/709/ЕC
 

Заповед № РД 11-1623/06.08.2019 г. забрана изпращане на непреработени странични животински продукти (СЖП) и производни продукги от рода на свине от области, изброени в част II и Ш иа приложението на Решение за изпълнение 2014/709/ЕС за други дьржави членки на ЕС и трети страни и изисквания за придружителни  документи за производни продукти.
 

Заповед № РД 11-1637/08.08.2019 г. обезщетяване на собственици на подлежащи за унищожаване свинско месо, разфасовки, заготовки, субпродукти и месни лродукти.

Изисквания към различните видове обекти за отглеждане на свине и мерки за биосигурност, на които те трябва да отговарят


 


Програма за надзор и контрол на болестта Африканска чума по свинете в България през 2016-2018 г. (28.12.2017г.)

Практическо ръководство за борба с Африканската чума по свинете; (25.1.2018г.)

СОП за действията, които е необходимо да бъдат предприети от ветеринарните лекари, отговорни за здравеопазването на животните в БАБХ за превенция от и при възникването на огнище на класическа и африканска чума по свинете(16.2.2018г.)

Дейности и мерки предприети от Българската агенция по безопасност на храните по отношение на Африканската чума по свинете (АЧС) (16.2.2018г.)

Етиология, Епидемиология, Диагностика, Превенция и Контрол /Борба/ с АЧС(31.8.2018г.)

Стратегия за борба с болестта АЧС в България 2018 г. (2.1.2018г.)

АЧС - едно ново предизвикателство за дивата свиня в Европа (2.1.2018г.)

Брошура за АЧС (2.1.2018г.)

Презентация за Африканска чума по свинете (3.1.2018г.)

Ръководство за откриване и диагностика на АЧС на FAO - ENG (2.1.2018г.)

Практическа инструкция за ловците във връзка с надзора на АЧС (2.1.2018г.)

Заповед РД09-854 от 08.11.2016 г. на Министъра на земеделието за предприемане на мерки във връзка с болестта (2.1.2018г.)

Заповед РД 09-795 от 12.10.2017 г. на Министъра на земеделието за налагане на възбрана на внос на диви свине на територията на България (10.1.2018г.)

Заповед РД 11-2008 от 11.10.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за извършване на инвентаризация на свиневъдните обекти и засилване на мерките за проследяване, проверка и контрол на движението на домашни свине(10.1.2018г.)

 

Ролята на дивеча в контекста на управлението на здравето на животните  - Международна конференция, гр. София, 08-09.03.2018 г.

 

Обучение за АЧС – опита на Литва в гр. Пловдив 30.01.2018 г.

• Въведение (7.2.2018г.)

• Събиране на данни в заразените зони (7.2.2018г.)

• Превенция и контрол в дивата природа, стратегия лов и хранене(7.2.2018г.)

• Предотвратяване на предаване на заболяването от и към домашни прасета (7.2.2018г.)

• Профилактика и контрол (7.2.2018г.)

 

Видео за Африканска чума по свинете: