BREXIT


Фитосанитарни правила

Ветеринарен сертификат за внос на декоративни водни животни, предназначени за затворени декоративни съоръжения.

Здравен сертификат за внос на водни животни за отглеждане, за райони за повторно полагане, за любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения;

Контрол при износа от ЕС към Великобритания.

Насоки при пътуване с домашни любимци: от и до Великобритания.

Здравен сертификат за домашни говеда (включително видове Bubalus и Bison и техните кръстоски), предназначени за незабавно клане след внос

Здравен сертификат за домашни говеда (включително видове Bubalus и Bison и техните кръстоски), предназначени за разплод и/или производство след внос

Изисквания при транспортиране на живи животни от ЕС към Великобритания

Изисквания при транспортиране на живи животни – разрешително за превоз на животни, удостоверение за компетентност на водача и/или придружителите на животни, одобрение на транспортно средство – валидни от 01.01.2021 г.

 
 
 
 
 
 
 

Полезна информация за Brexit (5.2.2020г.);

Правила за внос и износ между Обединеното кралство и ЕС

Внос и износ на стоки между Европейски съюз и Обединеното кралство

Здравни сертификати за внос на животни и животински продукти във Обединено Кралство Великобритания