Нюкясълска болест по птиците


Нюкясълската болест (Newcastle disease), популярно известно още като псевдочума или пневмоенцефалит е остро протичаща инфекция по домашните и дивите птици. Тя спада към особено опасните епизоотии, тъй като причинява големи щети на птицевъдството. От ловностопанско гледище има значение при гълъбите, фазаните и яребиците, тъй като при тях е налице висока възприемчивост и смъртност.

 

Програма за контрол на Нюкясълска болест по птиците

Практическо ръководство за борба с Нюкясълската болест

Нюкясълска болест - oгнища и мерки

Заповед № РД 11-890/24.04.2020 г. за ваксинация

Видео:

 

Карта на огнишата на болестта Нюкясълска болест по птиците за периода от 2004 г. до 2017 г.: