Издания


 СПИСАНИЕ "ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА"

2019

Брой 1 - Списание "Ветеринарна сбирка"

Брой 2 - Списание "Ветеринарна сбирка"

 

UNION OF FOOD INDUSTRY TO FSTU

Списание "Храната на 21 век"

 

2016

Брой 1 - Списание "Храната на 21 век"

Брой 2 - Списание "Храната на 21 век"

Брой 3 - Списание "Храната на 21 век"

 

2017

Брой 1 - Списание "Храната на 21 век”

Брой 2 - Списание "Храната на 21 век”

Брой 3 - Списание "Храната на 21 век”

Брой 4 - Списание "Храната на 21 век”

 

2018

Брой 1 - Списание "Храната на 21 век”

Брой 2 - Списание "Храната на 21 век”

Брой 3 - Списание "Храната на 21 век”

 

2019

Брой 1 - Списание "Храната на 21 век”

Брой 2 - Списание "Храната на 21 век”

Брой 3 - Списание "Храната на 21 век”

Брой 4 - Списание "Храната на 21 век”

 

2020

 

Брой 1 - Списание "Храната на 21 век”

Брой 2 - Списание "Храната на 21 век”

 

 

БЮЛЕТИН ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА