Бяс


Бесът (Rabies, Lyssa) е инфекция, която засяга всички бозайници и човека. Предава се обикновено чрез ухапване и се характеризира с промени в поведението, тежки нервни смущения, парези и парализи преди да настъпи смъртта.

 

Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестта Бяс

Стандартна оперативна процедура за извършване на надзор на беса в България и контрол на оралната ваксинация на лисиците срещу болестта

Бяс - етиология, разпространение, контрол и ерадикация

Инструкция за ежедневен контрол на маршрутите на самолетите и пуснатите примамки по програмата за орална ваксинация на лисиците срещу бяс

Протокол за ежедневен контрол на маршрутите на самолетите и пуснатите примамки по програмата за орална ваксинация на лисиците срещу бяс

Указания за прилагане на ваксинални примамки за орална ваксинация на лисиците срещу бяс

Бюлетин за бяс

 

 

Зони с извършена орална ваксинация на лисицте: